zomer nieuwsbrief

Nieuwsbrief Kinderdagverblijf
De Matroos
De eerste nieuwsbrief van de Matroos! Nadat we onze deuren hebben
geopend op 1 maart 2014 zijn we nu vol op stoom. Esther en Mirjam
hebben de groep gestart en gezorgd voor continuïteit en veiligheid. Achter
de schermen hebben zij veel werk verricht en dit verdient een groot compliment. Inmiddels mogen
we een derde collega verwelkomen waar we heel blij mee zijn. Annemarie start op donderdag 24 juli.
Zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan jullie voor. Ook hebben we 2 vaste invallers gekoppeld aan ons
team: Anne-Loes en Nicol. Beide dames zullen in een volgende nieuwsbrief iets meer over zichzelf
vertellen.
Esther is op vakantie van maandag 7 juli t/m vrijdag 25 juli. Anne-Loes zal Esther vervangen. Mirjam
is op vakantie van donderdag 4 september t/m donderdag 25 september. Nicol zal Mirjam
vervangen. Graag vragen wij aan u ons te informeren indien u op vakantie gaat in de maanden juli
of augustus.
Op naar de eerste zomer in Kindcentrum Meerwijk We hebben er zin in!
Ellen Boon
Vestigingsmanager Kindcentrum Meerwijk
06-20405986
Beste ouders en kinderen van de Matroos,
Bij deze wil ik mij even aan jullie voorstellen; mijn naam is Annemarie Roos en ik
kom per 24 juli het team van de Matroos aanvullen. Ik ben 44 jaar oud, ben
getrouwd, heb een dochter van 18 en woon in Kudelstaart. Al sinds mijn 21ste werk
ik met groot plezier met kinderen en dat vind ik nog steeds een feest.
Ik ben begonnen als babyleidster. Baby`s ontwikkelen zich in het eerste jaar
razendsnel en ik vind dat mooi om te zien en fijn om ze te mogen aanmoedigen
en stimuleren hierbij. De eerste lachjes, stapjes en woordjes, het is prachtig om
te zien! Vervolgens heb ik de overstap naar peuters gemaakt. De spontaniteit en
eerlijkheid van hen maakt dit werk elke dag weer verrassend en leuk.
Peuters worden steeds meer eigen persoontjes die weten wat ze willen
en vooral ook niet willen. Hun taalontwikkeling staat grotendeels centraal
in deze periode en ik vind het fantastisch om die te begeleiden. Niets
leuker dan samen kletsen, liedjes zingen, boekjes lezen en grapjes maken.
Wat heerlijk dat ze bijna alles ook leuk vinden!
Na 12 jaar kinderdagverblijf in Amsterdam, ben ik gaan werken met
kinderen met een taalachterstand op een Voorschool. Vervolgens heb ik
de overstap gemaakt naar Uithoorn, waar ik nu 7 jaar bij peuteropvang
`t Overstapje werk.
Nu ben ik toe aan een nieuwe uitdaging en die vind ik in het gaan werken bij de Matroos.
Het lijkt me erg leuk om nu de combi te gaan maken van werken met zowel peuters als baby`s! Ik
heb er erg veel zin in! Ik hoop snel kennis met alle kinderen en ouders te maken en hoop een
bijdrage te gaan leveren aan een fijne tijd bij de Matroos. Tot snel, groetjes Annemarie
Toezicht hek
Tijdens het buitenspelen is het hek bij de voordeur op slot en wordt als in-en uitgang de deur van het
hek aan de kant van het plein gebruikt. Dit hek zit met een draai-sluit stang op slot zodat het voor de
kleinere kinderen niet open te krijgen is.
We merken dat dit hek vaak open blijft staan als ouders hun kinderen op komen halen. Wij weten dit
en zijn er alert op maar wij vragen ook aan jullie er extra goed op te letten de deur van het hek te
sluiten en ook graag de extra sluitknop te gebruiken.
Oudercommissie
We hebben de vraag al bij de meeste van jullie neergelegd of er iemand interesse heeft om deel uit
maken van onze oudercommissie. Het zou kunnen dat we samen met Hummeloord één
oudercommissie gaan vormen. Als we voldoende animo hebben onder de ouders van het
kinderdagverblijf kunnen we onze eigen oudercommissie vormen. Dit heeft als
voordeel dat alle onderwerpen die aan bod zullen komen interessant voor jullie
zijn. Mocht er iemand interesse hebben, laat het ons weten.
Zomerfeest
Binnen de Meerwijk geven we elk jaar een zomerfeest voor alle kinderen en ouders.
Dit jaar doen we dit voor het eerst als Kindcentrum. Jullie zijn allemaal van harte
welkom op ons feest op vrijdag 29 augustus (aan het einde van de middag). Dus
reserveer deze datum in jullie agenda’s.
We hopen jullie allemaal te zien!
Wij wensen jullie allemaal een hele mooie en gezellige zomer toe!
Mirjam, Annemarie en Esther