NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 (locatie Waalslaan)

Editie v.d. Waalslaan
Locatie Prof. van der Waalslaan 2
3362 SP Sliedrecht
tel. 0184 - 416662
website: www.pwa95.nl
e-mail: [email protected]
NIEUWSBRIEF
December 2014
Locatie Valkweg 2
3362 GH Sliedrecht
tel. 0184 - 416057
website: www.pwa95.nl
e-mail: [email protected]
Beste ouders / verzorgers,
December... De donkere maand waarin we buiten het minste licht hebben, maar waarin we het binnen met
lichtjes juist heel gezellig kunnen maken. De lichtjes met Kerst verwijzen ook naar het grote Licht: Jezus Christus
die geboren wordt in een wereld vol duistere zaken: onverdraagzaamheid, eigenbelang, haat,
strijd, en religieuze leiders die meer kwaad dan goed doen. Jezus kwam op aarde de
boodschap van Licht en Liefde brengen. Zijn boodschap was simpel:
Heb God en je naaste lief. En je naaste... dat kan iedereen zijn die op je pad komt.
De wereld is vandaag de dag nog stééds in de ban van onverdraagzaamheid, eigenbelang,
haat, strijd en religieuze leiders die meer kwaad dan goed doen. Een moeilijke, maar
mooie opdracht voor christenen in deze wereld is om te blijven geloven in de kracht van de
Liefde. De kracht van naastenliefde, wie die naaste dan ook is. En hoe meer mensen handen
en voeten geven aan die boodschap van Jezus, hoe meer lichtpuntjes er zullen zijn in deze donkere wereld. God
ziet ieders lichtje: “Jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn”. Kleine bakens die de weg wijzen naar Gods Koninkrijk.
Wij wensen iedereen deze maand een mooi, licht en liefdevol kerstfeest toe.
Natuurlijk is dat Kerstfeest het belangrijkste feest deze maand voor ons op school.
Maar we beginnen, op volgorde van data, eerst met de informatie over het vrolijke fantasiefeest: Sinterklaas.
Sinterklaas op school
Aanstaande vrijdag, 5 december, hopen we Sinterklaas met zijn Pieten welkom te heten op school. U bent als
ouders natuurlijk ook van harte welkom om aanwezig te zijn bij de aankomst van Sinterklaas op het plein. Wilt
u voor de goede orde letten op het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
Sint hoopt om 8.30 uur aan te komen. We willen u vragen om uiterlijk
8.25 uur aanwezig te zijn op het plein (a.u.b. niet bij het hek gaan staan)
De kleuters van groep 1/2 worden die dag niet binnen gebracht door de
ouders.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen hun surprise even binnen brengen
tussen 8.10 en 8.20 uur. Daarna moet echt iedereen buiten zijn of buiten
blijven! (Te laat? Hou dan dus je surprise bij je op het plein)
Alle kinderen stellen zich om 8.25 uur per groep buiten bij hun leerkracht op. Wilt u als ouders achteraan
gaan staan, zodat de kinderen goed zicht hebben?
Hoe de Sint aankomt, is voor ons allemaal een verrassing. Wilt u daarom de ingang bij het hek van het
schoolplein helemaal vrijhouden, daar geen auto’s parkeren en er ook geen fietsen of kinderwagens
neerzetten? De linten bij de ingang herinneren u er aan, deze ruimte vrij te houden.
Alle kinderen gaan na de aankomst van Sinterklaas, per groep met hun leerkracht naar binnen. I.v.m. de
drukte op dat moment, en het strakke programma dat volgt, vragen we u als ouders om deze dag niet
mee naar binnen te gaan. Dus ook niet in groep 1/2.
Wilt u uw kind een grote plastic tas meegeven om na afloop hun spullen (surprise) in te doen?
Ouders van de kinderen in groep 5 t/m 8: wilt u er thuis ook een beetje op letten dat er geen teleurgestelde
kinderen zullen zijn op 5 december? Kijkt u even mee met uw kind bij het kopen van een cadeautje, het maken
van een surprise en een gedicht? Dank u wel!
We hopen dat we met elkaar een gezellige ochtend hebben. ’s Middags zijn alle kinderen vrij!
Kerstvieringen.
Op school gaan wij deze Adventmaand in de bijbelverhalen op weg naar Kerst; de geboorte van Jezus. In de
laatste week voor de kerstvakantie houden wij de vieringen met en voor de kinderen, waarin we stil staan bij
het verhaal van de geboorte van Jezus Christus.
Groep 1/2 a-b-c-d
De vieringen worden gehouden in de gemeenschappelijke ruimte op de bovenverdieping, in aanwezigheid van
de ouders. We beginnen om 19.00 uur. Om 18.50 uur gaat de deur open en kunt u uw kind bij de juf brengen.
Zelf kunt u dan vast plaatsnemen in de ruimte waar de viering zal zijn. In verband met de ruimte en de
veiligheid willen we u vragen om met maximaal twee personen per kind aanwezig te zijn. Wilt u alstublieft
geen kleine kinderen meenemen, zodat we als volwassenen eerbiedig, stil en aandachtig kunnen zijn tijdens de
viering. Na afloop is er voor de ouders koffie en voor de kinderen limonade in hun eigen klaslokaal beneden.
De data:
Donderdag 11 december:
groep 1/2 b
Maandag 15 december:
groep 1/2 a
Dinsdag 16 december:
groep 1/2 c
Woensdag 17 december:
groep 1/2 d
Groep 3 t/m 5.
Deze groepen vieren het kerstfeest ’s avonds in hun eigen klas, op maandag 15 december. Hierbij kunnen, in
verband met de ruimte en veiligheid, helaas geen ouders aanwezig zijn. De vieringen beginnen om 19.00 uur.
De deur gaat om 18.50 uur open en u mag uw kind natuurlijk even binnen brengen. Na afloop, iets na 20.00
uur, willen de kinderen buiten bij de hoofdingang graag nog enkele liederen voor u zingen en we hopen dat u
zelf ook een paar (bekende) liederen mee wilt zingen op het plein. U krijgt daarvoor een liedblad uitgereikt
(handig als u een zaklampje of telefoon heeft om bij te schijnen). Daarna gaan de kinderen nog even met hun
leerkracht mee naar binnen, waar ze hun kerstboekje krijgen. U kunt uw kind binnen komen ophalen. Als het
weer het toestaat, is er op het verlichte plein voor iedereen nog iets te eten en te drinken. Als u andere
kinderen meeneemt, wilt u er dan zelf op letten dat zij de vieringen en het zingen buiten niet verstoren?
Groep 6 t/m 8 (beide locaties)
Deze viering zal plaatsvinden in de Maranathakerk, op donderdag 18 december. We hopen dat u daarbij als
ouders aanwezig zult zijn. We beginnen om 19.30 uur; de deur gaat om 19.15 uur open.
Op vrijdagochtend 20 december sluiten we de kerstverhalen af in de groepen. ’s Middags zijn de kinderen vrij
en begint de kerstvakantie.
Kerstcollecte bij de viering van groep 6-7-8
Bij de uitgang van de kerk collecteren we altijd voor een goed
doel. Een doel dat kinderen helpt!
De opbrengst van de kerstcollecte gaat dit jaar naar Lar Feliz
(betekent: Gelukkig Thuis), een kindertehuis in Brazilië. Onze collega Rebekka Elsinga heeft daar vanuit haar
kerkelijke gemeente begin november een werkbezoek gebracht. Lar Feliz neemt kinderen op die via het
rechtssysteem of de kinderbescherming uit huis geplaatst worden en biedt deze kinderen een veilige
omgeving om zich verder te ontwikkelen. Er zijn verschillende redenen waarom deze kinderen naar Lar Feliz
worden gebracht: mishandeling, misbruik, verslaving van de ouders, of ze zijn dakloos of wees. Het huis heeft
ruimte voor ongeveer 50 kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar. Paul en Jill van Opstal zijn in 2001 begonnen
met dit project. Zij hebben als visie om aan deze kinderen een thuis te bieden waar ze dat nergens anders
kunnen vinden, en hen een familiegevoel mee te geven. Daarbij is het de bedoeling dat wanneer deze kinderen
met 18 jaar verplicht het huis moeten verlaten, zij zo goed mogelijk zijn voorbereid op het ‘echte’ leven en zelf
een toekomst kunnen opbouwen.
Al deze kinderen hebben in hun leven al zoveel meegemaakt en de meeste van hen hebben nooit geleerd om
in een structuur te leven. Zij hebben zichzelf aangeleerd om te overleven, koste wat het kost. Op Lar Feliz leren
ze hoe in een gemeenschap te leven. De werknemers van Lar Feliz (lokale mensen) brengen de kinderen bij dat
ze een wonder zijn, door God zelf gewild en geliefd. Zij zijn geen ongelukjes, zoals hen vaak eerder werd
verteld. Lar Feliz ontvangt van de regering een kleine bijdrage per kind. Maar dit is lang niet genoeg om de
kinderen echt goed voor te bereiden op het leven na Lar Feliz. Als school willen we hen daar graag in
ondersteunen. Doet u ook mee?
Lied van de maand december
Het kerklied van december is een Adventlied, een lied van verwachting: het licht daagt al! Gezang 124 : 1 en 2.
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken, van d’eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken, met ongekende pracht.
Nieuwe leerlingen in december
Deze maand komen bij ons op school: Britt van der Linde (1/2a), Senna Bogaard (1/2d), Rinze Korevaar (1/2d),
en Levi van Heteren (1/2c). Van harte welkom ! We hopen dat jullie fijne jaren zullen hebben bij ons!
Honden op het schoolplein
We hebben dit al vaak aangekaart in de nieuwsbrief... Als u uw hond écht mee moet nemen
naar school, wilt u het dier dan -ver uit de loop van kinderen- kort aangelijnd vastmaken aan
het hek voordat u naar binnen gaat? En bij het ophalen: gaat u een beetje apart staan op het
plein, met uw hond strak aangelijnd? Veel kinderen zijn bang voor honden, en veel honden
kunnen bij drukte onverwacht reageren op kinderen. Wij willen ongelukken voorkomen. Op
ons plein moeten alle kinderen zich veilig voelen!
Ouderraad zoekt nieuw lid
Omdat een van de ouders afscheid heeft genomen, zoekt de OR een nieuwe
ouder die de raad komt versterken. De ouderraad van onze school telt negen
ouders. Het zijn ouders die zo gaande het jaar tijd en energie willen steken in
het organiseren en uitvoeren van activiteiten die de school extra leuk maken.
De OR organiseert in samenwerking met de leerkrachten en andere ouders de verschillende activiteiten die
tijdens het schooljaar plaatsvinden. Zo is de ouderraad actief bij het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het
paasfeest, het PWA-feest, diverse sporttoernooien en nog tal van andere activiteiten.
Zonder de hulp en inzet van de OR zijn veel extra activiteiten binnen de school niet mogelijk. Een
vertegenwoordiger van de OR is ook aanwezig bij de vergaderingen van de MR.
Door het jaar heen doet de ouderraad vaak een beroep op andere ouders om mee te helpen met diverse
activiteiten. Als het u leuk lijkt om eens mee te helpen aan een activiteit, kunt u zich aanmelden bij Conny
Korevaar. Zij is de voorzitter van de ouderraad. U kunt haar op het volgende emailadres bereiken:
[email protected] Hier kunt u zich ook melden als u lid wilt worden van de OR.
Als OR zijn we ook medeverantwoordelijk voor het innen, beheren en verantwoorden van de vrijwillige
ouderbijdrage. Dit gebeurt door de penningmeester van de OR. Wij vragen aan ouders voor ieder schoolgaand
kind € 14,- per schooljaar om eerder genoemde activiteiten mogelijk te maken.
Hoge nood aan droge broeken
Wanneer een kleuter een ‘ongelukje’ heeft, hebben we regelmatig een tekort aan passende onderbroekjes,
sokken en gewone broeken. Dus zijn we op zoek naar jongens- en meisjesondergoed, sokken en broeken in
maat 98-134. Als u thuis nog iets voor ons heeft wat uw kind te klein is, GRAAG! U kunt het inleveren bij juf
Marjolein van Maanen in lokaal 2. Heeft uw kind leenkleren aan? Graag gewassen teruggeven. Alvast bedankt!
De nieuwsbrief op uw mailadres?
Wilt u deze brief voortaan liever digitaal op uw mailadres ontvangen? Fijn! Dat is voor ons ook makkelijker. Vele
ouders zijn u al voorgegaan. Het spaart papier en inkt; beter voor het milieu en voor onze schoolkas! Wilt u dit,
stuurt u dan even een mailtje naar: [email protected] met de vermelding van de naam van uw kind(eren)
+ groep(en) + locatie, + het adres (meerdere adressen mag ook) waarop u de brief wilt ontvangen. Ook als uw
kind nog niet op school zit, maar wel aangemeld is, dan kunt u de brief digitaal ontvangen i.p.v. op papier in uw
brievenbus. Geef dan even aan op welke locatie uw kind staat aangemeld. Bedankt!!!
Volleybaltoernooi in de kerstvakantie
Sliedrecht Sport organiseert weer een scholentoernooi. De inschrijving heeft al plaatsgevonden. Het toernooi
wordt dit jaar gehouden op vrijdag 2 januari 2015. Voor groep 4, 5 en 6 start het schoolvolleybal toernooi om
10.00 uur. De prijsuitreiking zal rond 13.30 uur zijn. Voor groep 7 en 8 start het om 14.00 uur. De prijsuitreiking
zal rond 17.30 uur zijn. Jongens en meisjes die meedoen: veel succes!
Hulp gevraagd van handige (groot-) ouders...
De bouwhoek van de kleuters wordt al jaren intensief gebruikt. De
meest prachtige creaties worden gebouwd van de solide beukenhouten
blokken. Na al deze jaren is te merken dat sommige blokken een
opknapbeurt kunnen gebruiken. Een aantal blokken moet eigenlijk
geschuurd worden met fijn schuurpapier, omdat er hier en daar
splintertjes ontstaan. Ook zijn er bouwplaten, die misschien een stukje
afgezaagd moeten worden en daarna ook goed geschuurd. Dan kunnen
de kinderen weer veilig spelen. Kunt u ons helpen? Aanmelden kan bij
de kleuterjuffen waar u meteen wat blokken mee kunt nemen om thuis
te behandelen. Het zou fantastisch zijn, want vele handen.....
Ouderbijdrage
Herinnering: heeft u de ouderbijdrage al overgemaakt....? (zie o.a. de vorige nieuwsbrief)
Alle ouders die de bijdrage (en soms wat meer) hebben betaald, heel hartelijk bedankt!
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2 b en 1/2 d
In deze groepen zijn vanaf de zomervakantie al vaak twee vierdejaars stagiaires te vinden: Juf Marieke Visser
(1/2b) en juf Charlotte van Beest (1/2d). Vanaf januari gaan zij in dezelfde groepen hun LIO-stages doen. Ze zijn
dan Leraar-In-Opleiding, wat betekent dat zij zelfstandig een aantal taken moeten doen: de lessen plannen en
verzorgen, de ontwikkeling van de kinderen bijhouden, het leeraanbod afstemmen op de ontwikkeling van alle
verschillende kinderen, groepsplannen maken, oudergesprekken voeren, meewerken aan activiteiten, etc., en
dat een paar dagen per week. Kortom: een poosje aan den lijve ervaren wat het écht betekent om leerkracht
te zijn. Een LIO mag ingezet worden als zelfstandige groepsleerkracht, maar op de PWA werkt een LIO altijd
onder verantwoordelijkheid van de vaste groepsleerkracht. Wel helpen deze vaste leerkrachten ook een
beetje mee in de andere kleutergroepen, zodat we daar ook vaker wat extra’s kunnen doen voor bepaalde
kinderen. We hopen dat u Marieke en Charlotte alle vertrouwen wilt geven. Wij hebben kunnen constateren
dat zij er beide klaar voor zijn. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn zij de komende periode in principe het
eerste aanspreekpunt voor u als ouders.
Groep 5a
Op dinsdagmorgen 13 januari gaan we met onze groep een bezoek brengen aan De Hooizolder. Onder de
bezielende leiding van meester Carl van Rijn gaan we ons verdiepen in het programma “Van graan tot brood”.
Voor deze morgen zijn we op zoek naar begeleiders. Geeft u zich op bij de leerkracht? Vast bedankt!
Voor in uw agenda:
vrijdag 5 december
donderdag 11 december:
maandag 15 december:
dinsdag 16 december:
woensdag 17 december:
donderdag 18 december:
vrijdag 19 december:
maandag 22-12 t/m vrijdag 02-01:
vrijdag 9 januari:
dinsdag 13 januari:
woensdag 28 januari
vrijdag 30 januari:
Sinterklaasfeest op school, alle groepen ’s middags vrij
Kerstviering groep 1/2 b (inloop vanaf 18.50 uur, aanvang 19.00 uur)
Kerstviering groep 1/2 a (inloop vanaf 18.50 uur, aanvang 19.00 uur)
Kerstviering groep 3-4-5 (zie informatie in deze brief)
Kerstviering groep 1/2 c (inloop vanaf 18.50 uur, aanvang 19.00 uur)
Kerstviering groep 1/2 d (inloop vanaf 18.50 uur, aanvang 19.00 uur)
Kerstviering groep 6-7-8 (Maranathakerk, inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur)
Kinderen vrij vanaf 11.45 uur
Kerstvakantie
Inloop in groep 3 en 4 (8.20 – 8.35 uur)
Continurooster: Lunchen op school, kinderen om 14.00 uur uit i.v.m. cursus
leerkrachten ’s middags
’s morgens Open Huis / aanmelden nieuwe leerlingen
Schriften mee naar huis ter inzage – maandag retour naar school!
Op onze site www.pwa95.nl staat de jaarkalender!
Wij wensen alle ouders en kinderen gezegende kerstdagen toe, waarin we allemaal het Licht mogen ervaren,
en we ook een lichtje mogen zijn voor de mensen om ons heen die dat hard nodig hebben...
Met een hartelijke groet,
Leerkrachten en directie van de Prins Willem-Alexanderschool.