vrbr 21november 2014 nr 6

Jaargang 21 nummer 6
Agenda 21 november – 5 december 2014
maandag 24 november
dinsdag 25 november
vrijdag 5 december
Bijbelrooster
Week 48: 24-30 november 2014
Luisteren en doen
De tien meisjes
De talenten
Lied van de week
Week 49: 1- 7 december 2014
De les van de vijgenboom
De deurwachter
De Messias
Lied van de week
Inhoud
 Identiteit
 Gefeliciteerd
 Algemeen
 Nieuws van de MR
Vrijdag 21 november 2014
10- minutengesprekken groep 4
10 minutengesprekken (behalve gr.3 en 4)
Sinterklaasfeest!
Thema: Ben je er klaar voor?
Matteüs 21:28-32
Matteüs 25:1-13
Matteüs 25:14-30
’t Feest is al begonnen
Thema: Blijf wakker!
Marcus 13:28-32
Marcus 13:33-37
Jesaja 11:1-10
Voor wie wakker is



Welkom op school
De Strip
Nieuws van de OV
IDENTITEIT
Ben je er klaar voor?
Jezus vertelt verhalen over het Koninkrijk van God. Daar kun je zelf aan meewerken, net als de
jongen die zijn vader ging helpen op het land. En net als de knechten die aan het werk gingen met
het geld waar ze op moesten passen. Ben je er klaar voor, net als de meisjes die olie hadden voor
hun lampen?
Blijf wakker!
Deze week horen we verhalen over verwachting. Wat is dat eigenlijk precies? Jezus vertelde er zelf
bijzondere verhalen over. Over een vijgenboom, die laat zien dat de zomer eraan komt. Over een
deurwachter die op de uitkijk staat. Met de bovenbouw lezen we ook uit het boek Jesaja. Hij
verwachtte dat er een nieuwe tijd zou aanbreken.
Cbs “de Aquarel” Waallaan 6 - 8032 GZ Zwolle - tel: 038-4537622 - www.de-aquarel.nl
[email protected] - [email protected]
WELKOM OP SCHOOL
In de afgelopen weken zijn begonnen op school:
Gerayno Lourens in groep 1B bij juf Riët en juf Gerlinde
Raichiano Lourens in groep 1A bij juf Annemarie, juf Marije en juf Michelle.
Kinderen en ouders: hartelijk welkom en veel plezier op de Aquarel!
GEFELICITEERD!
25-11
26-11
27-11
29-11
01-12
02-12
03-12
05-12
Sabine van der Veer
Luwëndly Bartholomeus
Xiomara Weidum
Stefan Groten
Cas van Doornik
Carlos Sonke
Joran Jony
Koen Zuidema
gr.7
gr.2B
gr.6
gr.3B
gr.2A
gr.8
gr.6
gr.2B
Namens alle meesters en juffen: gefeliciteerd en een leuke dag toegewenst!
ALGEMEEN
Leerlijnen jonge kind
Dit jaar zijn we in groep 1 en 2 bezig om een nieuw registratiesysteem in te voeren, namelijk
leerlijnen jonge kind. We observeren kinderen op verschillende gebieden; rekenen, taal, spel en
motoriek. Hier krijgen we ook begeleiding bij. We zijn begonnen met het onderdeel rekenen en zo
breiden we dat verder uit. Het mooie aan dit systeem is, dat het digitaal ingevoerd wordt, waardoor
het overzichtelijk is. U kunt meer informatie hierover vinden op: http://www.driestaronderwijsadvies.nl/leerlijnen1-2
ZIEN
Vorige week woensdag hadden we met het team een studiedag om ZIEN, een leerlingvolgsysteem
op sociaal-emotioneel gebied, in te voeren.
ZIEN is een onderdeel van Parnassys en sluit aan op “Leerlijnen Jonge Kind”, dat in de groepen 1 en 2
momenteel wordt ingevoerd.
Bij ZIEN vult de leerkracht een vragenlijst in over de eigenschappen, kenmerken en het gedrag van
het kind. U kunt dan denken aan: welbevinden, betrokkenheid, sluiten van vriendschap, oplossen
van ruzies of conflicten, een ander helpen, kunnen samenwerken, aansluiting zoeken bij een groep.
Daardoor krijgt de leerkracht nog beter zicht op wat een kind nodig heeft op sociaal-emotioneel
gebied. ZIEN biedt vervolgens suggesties voor aanpak in de groep en met individuele leerlingen.
Informatie over ZIEN staat op: www.zienvooronderwijs.nl
Cbs “de Aquarel” Waallaan 6 - 8032 GZ Zwolle - tel: 038-4537622 - www.de-aquarel.nl
[email protected] - [email protected]
Kerstviering
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Om onze kerstviering ook dit jaar weer tot een groot succes te
maken, hebben wij dringend uw hulp nodig! Wij zijn naar
verschillende materialen, maar ook mensen op zoek.
Verlichting
Wie kan ons helpen aan een of meerdere kabels met grote
gloeilampen eraan.Deze zie je ook vaak in winkelcentra hangen.
Kleur of wit maakt niet uit.
Vuurkorven
Wie kan ons helpen aan een of meerdere vuurkorven inclusief hout?
Glazen potten
Wilt u de komende weken uw glazen jampotten, conservenpotten etc. niet weggooien in de glasbak maar
schoon meegeven aan uw kind. Deze mogen ingeleverd worden bij de eigen juf/meester.
Partytent
Wie kan ons helpen aan een partytent met open zijkanten?
Muzikale ouders!!!!
Wij zijn op zoek naar muzikale ouders die onze samenzang aan het
eind van de kerstviering onvergetelijk kunnen maken. Dit sfeervolle
moment moet natuurlijk doorgaan, dus wanneer u een instrument
bespeelt, talent en ervaring heeft, geef u op!
Opgeven voor bovenstaande punten (behalve punt 3) kan bij juf
Gerlinde, juf Willy of juf Stefanie
Of per mail:
[email protected]
Cbs “de Aquarel” Waallaan 6 - 8032 GZ Zwolle - tel: 038-4537622 - www.de-aquarel.nl
[email protected] - [email protected]
De Groene Karvaan
Wat zijn micro-organismen? Niemand kan dat beter uitleggen dan leerlingen van de Groene Welle!
Vorige week donderdag hebben zij in 4 workshops aan groep 8 laten zien wat micro-organismen zijn
en doen. Leerlingen hebben gekeken naar de werking van gist door een proef met ballonnen op een
reageerbuisje. Ook was het mogelijk de hele kleine organismen te zien door een microscoop. En
weet je hoe je yoghurt maakt? Vraag het maar eens aan iemand uit groep 8! Alle kennis over
conserven is getest met een boodschappenspel. Kortom; een leuke, afwisselende ochtend. En een
mooi kijkje naar wat je op een middelbare school kan doen bij vakken als biologie!
De Sint Nicolaasloop
Op zondag 23 november 2014 wordt voor de 40ste maal de Sint
Nicolaasloop gehouden. De Sint Nicolaasloop staat er om bekend
dat hij loopt door het mooie noordelijke buitengebied van Zwolle.
De start wordt zoals altijd verzorgd door Sinterklaas en is op de
parkeerplaats van Sportpark HTC aan de Brinkhoekweg. De
verschillende afstanden (1,5km KidsRun - 5km - 8km - 10EM) delen
bepaalde trajecten met elkaar, maar komen allen weer bij de
start/finish locatie uit.
De starttijd van de afstanden 5km - 8km - 10EM is om 11.00 uur.
De KidsRun start om 11:05 uur.
Loop jij ook mee? Tot ziens.
INSCHRIJVEN Inschrijven kan op zondagochtend 23 november tussen 9.00 uur en 10.00 uur in de
kantine van voetbalvereniging HTC.
Cbs “de Aquarel” Waallaan 6 - 8032 GZ Zwolle - tel: 038-4537622 - www.de-aquarel.nl
[email protected] - [email protected]
Foto’s KSG
NIEUWS VAN DE OV
Sinterklaas Sinterklaas is weer in het land. Nog maar 2 weken en dan komt hij met z'n Pieten ook De
Aquarel bezoeken. We kunnen alvast verklappen dat er volgende week een hulppiet komt die
de leerlingen een dansje gaat leren. Ze gaan dansen op het liedje "Amerigo" van Coole Piet (te vinden op
de site van De Club van Sinterklaas). De dans gaan we op 5 december met elkaar op het plein aan
Sinterklaas laten zien!
De leerlingen van groep 5 t/m 8 maken surprises voor 5 december.
Deze surprises moeten uiterlijk op 4 december meegenomen worden naar
school.
We wensen iedereen alvast een gezellig Sinterklaasfeest!
De Sinterklaascommissie
Cbs “de Aquarel” Waallaan 6 - 8032 GZ Zwolle - tel: 038-4537622 - www.de-aquarel.nl
[email protected] - [email protected]
NIEUWS VAN DE MR
Deze week is er geen nieuws van de MR. Meer informatie over de MR vindt u op: http://www.cbsdeaquarel.nl/ouders/medezeggenschapsraad.html
DE STRIP
Cbs “de Aquarel” Waallaan 6 - 8032 GZ Zwolle - tel: 038-4537622 - www.de-aquarel.nl
[email protected] - [email protected]