Interview Stad Nijkerk, 18 juni 2014

15
Achtergrond
DeStadNijkerk.nl
Woensdag 18 juni 2014
Norbert Klein voert het woord in de Tweede Kamer.
Norbert Klein wil generaties verbinden
HOEVELAKEN - Afgaande op het verslag van
verslaggeefster Maartje Bakker van de Volkskrant,
voerde ouderenpartij 50Plus zaterdag in Hilversum het
toneelstuk ‘De duiveluitdrijving’ op. De rol van de duivel
werd toebedeeld aan het Hoevelakense Tweede
Kamerlid Norbert Klein. Vooral voormalig boegbeeld
Henk Krol ging stevig tekeer. Hij noemde Klein ‘laf’
Volgens Krol is hij een plucheklever. Norbert Klein zelf
blijft genuanceerd in zijn reactie en meent dat het
vooral een conflict is over de inhoud. ,,Is 50Plus een
belangenpartij voor ouderen of een brede volkspartij
met een focus op50-plussers en gepensioneerden? Daar
draait het om.” Een gesprek over een politiek conflict
dat niet altijd even fraai wordt gevoerd.
door Henk Brinkman
De huidige voorzitter van 50Plus,
John Struijlaard wil niet met
stront gooien, maar zet vervolgens
Norbert Klein weg als een man die
de partij naar de afgrond van de
peilingen heeft gevoerd en meent
ook dat Klein geen normen en
waarden heeft. Voormalig boegbeeld Henk Krol riep Klein op zijn
zetel op te geven. ,,Ik ben opgestapt, laat dingen uitzoeken en
kan dan versterkt terugkomen.”
Norbert Klein wil daar zijn licht
ook wel over laten schijnen. Hij
meent dat Krol’s naam boven de
markt blijft zweven, waardoor zijn
functioneren als Kamerlid werd
en wordt belemmerd. Klein: ,,Als
er nog discussies zijn over Krol’s
integriteit, dan moet hij buiten
beeld blijven. Hij heeft zelf gekozen om af te treden. Dat was - zeker achteraf bezien - terecht.
Maar dan moet je niet na twee weken al roepen dat je wel terug wilt.
Je moet wel de consequenties van
je eigen handelen aanvaarden. Dat
heeft hij niet gedaan. Hij had wel
goodwill. De discussie werd: Krol
wordt niet strafrechtelijk vervolgd, dus mag hij weer terugkeren. Voor mij is integriteit niet alleen gekoppeld aan strafrecht.
Maar de partij, liever gezegd Jan
Nagel, ziet dat anders. Want die is
bang voor stemmenverlies.”
U hebt dat op de man gespeeld en
gezegd dat Nagel alleen voor zijn
eigen positie in de Eerste Kamer
koos.
,,Dat was het vervolg. Bij de Europese verkiezingen was Krol lijstduwer. Hij is doelbewust vanuit de
partij als lijstduwer naar voren
geschoven. Dat was de strategie
vanuit het campagneteam. Dat
maakt mijn functioneren ook erg
lastig. Toen het bestuur het vertrouwen in mij opzegde, was Krol
er als de kippen bij om te twitteren: ‘Wijs besluit van het bestuur.
Nou moet Klein opstappen’. Als
dat geen open sollicitatie is? Als ik
opstap wordt hij benoemd. Dat is
de kieswet.”
Klein staat dus de terugkeer van
Krol in de weg. Wellicht daarom
wordt hij door het partijestablishment over de hekel gehaald. Maar
niemand wil reageren op het inhoudelijke deel van het conflict.
De laatste weken wordt vanuit het
bestuur van 50Plus alleen op de
man gespeeld.
In een reflectie op de strijd binnen
50Plus, die Klein op zijn Kamerwebsite heeft geplaatst, kenschetst
hij die strijd vooral als een strijd
van richtingen, die draait om de
vraag of 50Plus een belangenpartij is voor ouderen of een brede
volkspartij die ook aandacht besteedt aan andere problemen waar
de politiek voor staat.
Klein: ,,Dat is de kern van het
conflict van de afgelopen periode.
Als je naar de inhoudelijke boodschap van 50Plus kijkt, zoals vastgelegd in het verkiezingsprogramma en de beginselverklaring, is die
heel breed. Daarin is ook de verantwoordelijkheid vervat van de
oudere generatie voor jongere generaties. Er staat ook dat de taalachterstand bij peuters moet worden weggewerkt. We moeten ook
werken aan democratie en natuurontwikkeling en emancipatie.
De generatie van 50-plussers heeft
ook verantwoordelijkheid voor
volgende generaties en dat moet je
ook inhoud geven. Dat moet ook
in debatten door ons aan de orde
worden gesteld. Maar binnen de
partij wordt steeds meer gedacht
aan een profilering als partij die
alleen opkomt voor de belangen
van ouderen. Dat is ook het populistische en opportunistische dat
steeds meer binnen 50Plus de kop
op steekt. Het idee dat we een partij zijn voor alle ouderen. Maar er
zijn rijke en arme ouderen; er zijn
linkse en rechtse ouderen; er zijn
gelovige en seculiere ouderen. Er
staat bijvoorbeeld in het verkie-
zingsprogramma dat 50Plus tegen
onverdoofd slachten is. Wie daar
wel voor is, zal niet op 50Plus
stemmen. Voor mij is dat volstrekt
logisch. Maar Jan Nagel wil
50Plus vooral profileren als een
partij puur voor de ouderen. Wat
dat dan ook moge betekenen.
Waarschijnlijk omdat dat aan zou
kunnen slaan bij de kiezers.”
Waar is het dan misgegaan?
,,Toen ik deze standpunten naar
voren bracht in speeches en presentaties in het land, vond iedereen dat prima, maar toen ik dat
als fractievoorzitter en dus het
boegbeeld van de partij, naar voren bracht, riep iedereen: ho,ho,
dat is niet de bedoeling. Dat was
vooral na het interview in januari
met Nu.nl. Dat was een prima interview. Ik wilde daarmee een wijziging van de profilering bewerkstelligen en aansluiten bij het
brede
verkiezingsprogramma.
Maar dat was tegen het zere been.
Toen moest er een verklaring komen, dat het niet zo bedoeld was.
Daar kon ik me
wel in vinden,
want daar stond
alles weer in, maar
meestal leest niemand de hele verklaring en dus was
de
boodschap:
Norbert Klein is
op het matje geroepen. Dat blijft
hangen. Dan ben je gevangen in
een frame.”
programma van 50Plus. En daarin
is vervat dat 50Plus een brede
volkspartij is met de focus
op50-plussers en gepensioneerden. Daar ga ik voor. Ik heb veel
reacties gehad. Ook van 50Plus-leden. De voorzitter van 50Plus
Groningen heeft zijn lidmaatschap opgezegd omdat hij de handelwijze van het bestuur over mij
afkeurt. Zijn afscheidsbrief is integraal gepubliceerd op de nieuwe
website van 50Plus/Klein. (www.
fractie50plusklein.nl).”
Met de historie van Jan Nagel was
dit toch te verwachten. Hij kent de
principes van Machiavelli van
binnen en van buiten.
,,Daarin ben ik misschien toch
wat naïef in geweest. In persoonlijke contacten was hij uiterst aimabel. En ik geloof in de kracht
van het argument. Wij hebben een
mooi verkiezingsprogramma. Ik
verwacht dat mensen zich daar
naar gedragen. Maar daar gaat
iets mis.”
‘Ik heb een mandaat van de
kiezers van 50Plus’
U hebt gekozen om uit de partij te
stappen, maar om wel in de Kamer te blijven. Het publiek zal u
zien als plucheklever of erger nog
als graaier, terwijl u niets meer
kunt bereiken voor de ouderen.
Waarom blijft u zitten?
,,De fractie heet nog steeds
50Plus/Klein. Dat vind ik belangrijk, omdat ik een mandaat heb
gekregen van de kiezers van
50Plus. Ik heb ook mijn handtekening gezet onder het verkiezings-
Voor deze periode heeft u een
mandaat. Bent u van plan een
nieuwe partij te stichten?
,,Het is nog veel te vroeg om daar
iets over te zeggen. Ik ge me nu inzetten voor de idealen en het programma van 50Plus.”
Maar als u zegt er niets over te
kunnen zeggen, dan hebt u er wel
over nagedacht.
,, Je denkt er wel over na als je
zo’n besluit neemt. Bovendien
duurt deze periode nog tot de volgende verkiezingen in 2017. Dan
hebben we heel veel tijd om heel
veel na te denken.”