Steen voor steen - Vrijeschoolliederen

Steen voor steen
Frans Luyt
couplet
b4
& b b4 œ œ œ œ œ
j
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ
1. Bou - wen aan vre - de, steen voor steen,
een huis van vre - de voor ie - der - een;
5
b
& b b Ϫ
’t_wordt
j
œ œ
œ
œ
een huis voor
œ
œ
al - le
œ
Ϫ
men - sen
die
j
œ œ
de éch - te
œ
œ
œ
œ
vre - de
œ
wen - sen.
9
refrein
b
& b b Ϫ
Vindt
œ œ
J
œ
u het
een
œ
goed
œ
Ϫ
j
œ œ
œ
Helpt
u dan
een
˙
i - dee?
œ
œ
hand - je
˙
mee!
13
b
&b b œ
œ
˙
Steen voor steen,
œ œ
˙
steen voor steen,
œ œ œ œ œ
œ
œ œ ˙
œ œ
ie - der - een ge - luk - kig,
nie-mand meer al- leen.
œ œ œ œ œ
œ
œ œ
17
b
&b b œ
œ
˙
Steen voor steen,
œ œ
˙
steen voor steen,
ie - der -een ge-luk - kig,
œ œ ˙
nie-mand meer al- leen.
2. Bouwen aan vrede, steen voor steen, een huis van vrede voor iedereen,
maar je moet er hard voor werken voor je daarvan iets gaat merken.
Refrein: Vindt u dat …
3. Bouwen aan vrede, steen voor steen, een huis van vrede voor iedereen,
iedereen mag binnenkomen; ’t wordt een huis van ieders dromen.
Refrein: Vindt u dat …
gedownload van www.vrijeschoolliederen.nl, het verzamelde liedrepertoire van vrijescholen in Nederland