afdeling interne zaken stafdienst dienst personeel

afdeling interne zaken stafdienst
dienst personeel
inschrijvingsformulier jobstudenten 2014
In te vullen door de behandelende dienst
Ontvangstdatum
Dossiernummer
Identificatienummer
Inschrijvingsformulier jobstudenten
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan een student zich kandidaat stellen voor een vakantiejob aan de gemeente Oostrozebeke
voor de zomervakantie 2014.
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier moet door de kandidaat jobstudent volledig ingevuld en ondertekend worden.
Wat houdt dit formulier in?
Dit formulier bevat een overzicht van de beschikbare vakantiejobs en de gegevens van de kandidaat jobstudent.
Waar en wanneer moet dit formulier ingediend worden?
De kandidaat jobstudent moet dit formulier (volledig ingevuld) indienen bij het gemeentebestuur van
Oostrozebeke, Ernest Brengierstraat 6 te 8780 Oostrozebeke. Dit ten laatste op 7 april 2014. Het bijvoegen van
een sollicitatiebrief en/of cv is niet nodig.
Wat gebeurt er verder met dit formulier?
Het gemeentebestuur van Oostrozebeke onderzoekt de gegevens in dit formulier. Op basis van de gegevens en
de vastgestelde criteria worden de jobstudenten aangesteld. In de maand april krijgt de kandidaat jobstudent
antwoord of hij/zij al dan niet aangesteld is als jobstudent bij de gemeente Oostrozebeke.
IN TE VULLEN DOOR DE JOBSTUDENT
Persoonlijke gegevens
Naam en voornaam:
Straat:
Postcode:
Telefoon:
Nummer:
Gemeente:
GSM:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Rijksregisternummer:
Nationaliteit:
Betaling op IBAN-rekeningnummer:
B E
-
-
-
Inschrijvingsformulier jobstudent – Pagina 1 van 4
Vakantiejob zomervakantie 2014
1. Beschikbare vakantiejobs
Functie
Administratief assistent afdeling
grondgebiedzaken, afdeling
interne zaken en afdeling
burgerzaken
Administratief assistent afdeling
vrije tijd - cultuur en
gemeenschapscentrum (toezicht
gemeenschapscentrum en
sportcentrum)
Nr
Periode
1.
2.
30 juni 2014 tot en met 25 juli 2014
28 juli 2014 tot en met 22 augustus 2014
3.
4 augustus 2014 tot en met 4 september 2014
4.
18 augustus 2014 tot en met 12 september 2014
5
18 augustus 2014 tot en met 19 september 2014
6
25 augustus 2014 tot en met 19 september 2014
7.
9 juli 2014 tot en met 15 augustus 2014
8.
10 juli 2014 tot en met 23 augustus 2014
9.
14 juli 2014 tot en met 9 september 2014
10. 15 juli 2014 tot en met 12 september 2014
11. 1 juli 2014 tot en met 31 juli 2014
12. 1 juli 2014 tot en met 31 juli 2014
Hulparbeider schoonmaak
13. 4 augustus 2014 tot en met 29 augustus 2014
14. 4 augustus 2014 tot en met 29 augustus 2014
15. 1 juli 2014 tot en met 31 juli 2014
Hulparbeider technische dienst
(groendienst)
16. 1 augustus 2014 tot en met 29 augustus 2014
17. 1 augustus 2014 tot en met 29 augustus 2014
18. 18 augustus 2014 tot en met 12 september 2014
Administratief assistent afdeling
vrije tijd – dienst bibliotheek
19. 1 augustus 2014 tot en met 30 augustus 2014
30 juni 2014 tot en met 18 juli 2014 en van 18 augustus 2014 tot
en met 29 augustus 2014
21. 30 juni 2014 tot en met 18 juli 2014
20.
Begeleider buitenschoolse
kinderopvang
22. 18 augustus 2014 tot en met 29 augustus 2014
2. Kennis (enkel aan te duiden bij inschrijving voor de functie van administratief assistent)
Geef jezelf voor elk onderdeel een score van 0 tot 10 waarbij 0 gelijk is aan geen kennis en 10 gelijk is aan
uitstekende kennis.
Word 2007
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Excel 2007
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Windows7 verkenner
0
1
Deze kennis werd verworven via:
School
Zelfstudie
Het volgen van een naschoolse cursus
Stage
Andere:
Inschrijvingsformulier jobstudent – Pagina 2 van 4
3. Bezit van een rijbewijs B (geen voorlopig rijbewijs)(enkel aan te aan te kruisen bij inschrijving
voor de functie van hulparbeider technische dienst)
Ja
Neen
4. Schoenmaat (enkel op te geven bij inschrijving voor de functie van hulparbeider schoonmaak en
hulparbeider technische dienst)
Mijn schoenmaat is:
5. Bijkomende informatie
Uw vader of moeder werkt bij het gemeentebestuur van Oostrozebeke. Wil de naam opgeven.
6. Opleiding
Momenteel volg ik lessen aan:
Naam school/instituut:
Stad/gemeente:
Soort onderwijs:
BUSO
BSO
TSO
KSO
ASO
Bachelor
Master
Richting:
De gevolgde richting duurt:
1
2
Ik volg momenteel het:
1
de
2
3
4
ste
5
6
de
7
de
3
de
4
5
de
6
7
de
jaren
jaar
Ik studeer na 30 juni 2014 verder:
Ja
Neen
7. Diploma’s
Type onderwijs Van (jaar) Tot (jaar) Richting + optie
Secundair
onderwijs derde
graad
Naam school/instituut
Geslaagd
ja
neen
ja
neen
ja
neen
ja
neen
Specialisatiejaar
Bachelor
Master
Bijkomende opleidingen en/of cursussen:
8. Ik kan geen vakantiejob uitoefenen op volgende periodes:
Van
Dag
Tot en met
-
-
Dag
-
-
Inschrijvingsformulier jobstudent – Pagina 3 van 4
Dag
-
-
Dag
-
-
Dag
-
-
Dag
-
-
9. Na aanstelling voor een vakantiejob kunt u uitgenodigd worden voor een toelichtingvergadering.
Wilt u hieronder aan duiden wanneer u zich kunt vrijmaken.
Datum
23 juni 2014
24 juni 2014
25 juni 2014
26 juni 2014
27 juni 2014
Voormiddag
Namiddag
Avond
Ondertekening
- neemt kennis dat bij de ondertekening van het contract hij/zij het attest
[email protected] – 50 days moet afleveren (u kan dit afdrukken op
www.mysocialsecurity/student);
- verklaart dat hij/zij tijdens zijn/haar tewerkstelling als jobstudent het maximum
Ondergetekende: aantal werkdagen van 50 kalenderdagen niet zal overschrijden;
- verklaart medisch geschikt te zijn voor de aangeduide vakantiejobs;
- verklaart de voorziene taken te kunnen uitvoeren en over de vereiste
competenties te beschikken.
Datum
-
-
Handtekening kandidaat:
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de behandeling van uw
dossier. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen meegedeeld aan derden als dat
in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U hebt het recht om uw gegevens in dit bestand te
raadplegen en te laten verbeteren.
Inschrijvingsformulier jobstudent – Pagina 4 van 4