Klas: 5e jaar Handel (TSO) Leerling

Klas: 5e jaar Handel (TSO)
Leerling: …………………………………………………………………………………………………….
Straat: ………………………………………………………………Nr. : …………… Postnummer: ………………….. Gemeente: …………………………………………….
E- mailadres: …………………………………………………………………………………………………….. Tel: ……………. /……………………………………………………...
Omcirkel de gewenste boeken en schrap de boeken die je reeds in bezit hebt.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TITEL HANDBOEK - WERKBOEK
Pionier 5T - Leerwerkboek
Frappant T5 (3-4u) Leerwerkboek
Mistral T5 Plus
Backbone + Business Matters-Leerwerkboek
VBTL5 - VVKSO - tso/kso - lp B- Leerboek reële functies
Alles im Griff 2T Update: Lehr-und Arbeitsbuch met Minigrammatik
De [email protected] en wij 5.1 Leerwerkboek
De [email protected] en wij 5.2 Leerwerkboek
De [email protected] en wij 5.3 - Leerwerkboek
BOB 50 deel 1 ED.2014
BZL MS Excel 2013
BZL MS Access2013
Meander T5
UITGEVERIJ
De Boeck
Pelckmans
Pelckmans
Pelckmans
Die Keure
VAK
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
PRIJS
€ 17,95
€ 21,00
€ 20,00
€ 19,75
€ 17,70
ISBN
9789045543260
9789028968455
9789028966246
9789028949263
9789059588769
Die Keure
Plantyn
Plantyn
Plantyn
De Boeck
Duits
B. Econ
B. Econ
B. Econ
B. Econ
Toeg.Informatica
Toeg.Informatica
Godsdienst
€ 16,60
€ 30,65
€ 34,00
€ 11,65
€ 17,80
9789048604364
9789030130796
9789030130819
9789030130833
9789045546636
Via de school
Via de school
9789028947306
Via school
Via school
Pelckmans
€ 14,62
Voor Aardrijkskunde gaat de leerkracht er van uit dat iedereen (thuis) over een atlas beschikt. Bij voorkeur "Wolters -Plantyn Algemene Wereldatlas
Aardrijkskunde wordt klassikaal aangekocht via de school.
voor Frans beschikt iedereen over een woordenboek Ned.-Fr. en Fr.-Ned.
Meer info over de aanschaf en het gebruik van het juiste (grafische ) rekentoestel kan je terugvinden op de website van de school.