STUDIERICHTING TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST 3de graad

Studierichtingsprofiel
Studiegebied Beeldende kunsten
STUDIERICHTING
TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST
3de graad KSO
Wanneer kan ik starten in deze studierichting?
Je kan starten in de derde graad Toegepaste beeldende kunsten als je
• interesse toont voor kunst en je specifiek aangetrokken voelt door toegepaste beeldende
kunst;
• gedreven bent om creatief te werken en je creativiteit te ontwikkelen;
• bereid bent tot permanente reflectie over eigen aanleg, inzicht en mogelijkheden bij het
ontwerpen;
• bereid bent artistieke en technische vaardigheden te ontwikkelen;
• beseft dat het verwerven van noodzakelijke attitudes, kennis en vaardigheden een bewuste keuze
en concentratie bij het werk veronderstellen;
• bereid bent eigen realisaties te vergelijken met die van anderen;
• een kritische houding hebt tegenover het maatschappelijk gebeuren via je artistiek werk;
• jezelf betrokken voelt bij het studiegebeuren en vanuit die betrokkenheid bereid bent
aanknopingspunten te zoeken in de actualiteit en in de historische context;
• een actieve belangstelling hebt voor de veelheid aan aangeboden technieken en disciplines;
• inventief bent en zin voor experiment hebt;
Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?
De derde graad Toegepaste beeldende kunsten beoogt een brede algemene vorming die in relatie
staat met de kunstzinnige component. Deze kunstzinnige component situeert zich in de wereld van
de toegepaste beeldende kunst. Afhankelijk van de keuze van de school maakt de leerling kennis
met een aantal componenten ui de contexten fotografie, grafiek, grafische vormgeving, keramiek en
textielcreatie.
Deze derde graad is niet beroepsgericht, maar wel artistiek en breed algemeen vormend. KSO
toegepaste beeldende kunst is een doorstromingsrichting.
Je begrijpt en hanteert universele beeldende taal waarmee je jezelf zowel objectief als expressief uit
in de context van toegepaste beeldende kunst. Je hanteert deze beeldende taal bij het zoeken naar
artistieke, creatieve en originele oplossingen. Je vertrekt vanuit basistechnieken en je werkt met
basismaterialen.
Het hanteren van beeldende technieken en tekenvaardigheden is geen doel op zich maar staat steeds
in relatie tot vorm en inhoud van het eindproduct.
Wat doe ik na deze studierichting?
Na deze derde graad kan je doorstromen naar een bacheloropleiding in het studiegebied
Audiovisuele en beeldende kunst van het hoger onderwijs Beeldende kunsten (academische
bachelor), secundair en kleuteronderwijs, Sociaal werk, Audiovisuele kunsten,
Interieurvormgeving en Audiovisuele technieken: fotografie.
Als je momenteel niet voor hoger onderwijs kiest kan je het volgen van een derde leerjaar
van het studiegebied Beeldende kunsten overwegen.
LESSENTABEL ( 34 u )
Vijfde jaar
Zesde jaar
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Kunstgeschiedenis
2
1
2
2
1
2
3
2
2
2
1
2
2
1
2
3
2
2
Toegepaste beeldende kunst:
 Toegepaste grafische vorming
 Beeldende vorming
 Waarnemingstekenen
8
3
6
8
3
6
Meer info :
kOsh - Bovenrij
Bovenrij 30
2200 Herentals
Tel 014 25 95 30
www.kosh.be/bovenrij