Coöperatie opgericht - Opgewekt in Culemborg

Nieuwsbrief maart 2014
Dinsdag 8 april
Informatiebijeenkomst
voor belangstellenden
Programma:


Toelichting
bij het aanbod van
zonnepanelen:
kwaliteit, garanties, te verwachten
opbrengst en terugverdientijd enz.

Toelichting
bij de coöperatiestructuur: hoe
werkt het, waar wordt ik lid
van enz.
Mogelijkheid om lid te worden
van de coöperatie Zon op
KWC U.A. en aan te melden
voor aanschaf van zonnepanelen op het KWC.
Locatie: KWC
Beethovenlaan 1
Aanvang: 20.00 uur
Tijdsplanning
De tijdsplanning
voor dit voorjaar
is als volgt:
 Donderdag 3
april: beoordeling
ingekomen
offertes
 Tussen 3 en 7 april: toezending aanbod
aan belangstellenden voor deelname
 Dinsdag 8 april: informatiebijeenkomst
voor belangstellenden
 21 april: deadline aanmelden voor deelnemers
 22 april: (bij voldoende deelnemers)
verstrekken van de opdracht tot levering

Zaterdag 14 juni: plaatsing panelen
De lente is aangebroken, de zon schijnt volop!
Tijd om spijkers met koppen te slaan als het om
zonnestroom gaat...
Er is de laatste maanden hard
doorgewerkt aan het plan voor
zonnepanelen op het Koningin
Wilhelmina College. Inmiddels is de
coöperatie opgericht, zijn offertes
aangevraagd en komt een nieuwe
informatie-bijeenkomst dichterbij (8
april; zie hiernaast). Als alles volgens plan gaat, liggen de zonnepanelen voor de zomervakantie op het dak van het KWC. In deze Nieuwsbrief praten we u graag bij.
Coöperatie opgericht
Donderdag 6 februari j.l. is de coöperatie Zon op KWC
opgericht! Die dag trokken initiatiefnemers Arnout en
Han naar de notaris van Zon op Nederland in Amsterdam en hebben daar de
statuten ondertekend.
Inmiddels is de coöperatie
(een vereniging met een
zakelijk doel) ingeschreven
bij de Kamer van
Koophandel (onder nummer 853700679) en bij de
Belastingdienst.
We hebben gekozen voor
de meest gangbare vorm,
een coöperatie U.A., dat wil
zeggen met uitgesloten
aansprakelijkheid. De leden en oud-leden zijn daardoor niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij opheffing of faillissement van de coöperatie. Het risico
om deel te nemen is dus beperkt tot de aankoopprijs
van de zonnepanelen en de jaarlijkse contributie.
Lees verder op pagina 2 : Statuten & bestuur - Aanmelden
voor deelname - Offertes aangevraagd - Tip Energiebesparing
Opgewekt in Culemborg
F. van Eedenlaan 30 - 4103 WB Culemborg
Tel. 0345—533097
[email protected]
www.opgewektinculemborg.nl
Nieuwsbrief maart 2014
Maandag 21 april
Deadline aanmelden
voor deelname aan
Zon op KWC
Aan iedereen die zich als belangstellende heeft aangemeld, sturen
we de benodigde informatie toe.
Ook als u er op de informatiebijeenkomst van 8 april niet bij kunt zijn.
Stuur de formulieren ingevuld
en ondertekend naar:
Zon op KWC U.A.
Frederik van Eedenlaan 30
4103 WB Culemborg
Hebt u nog vragen?
 Over de coöperatie:
bel Han Horstink: 0345 553097
 Over de panelen:
bel Arnout Scheurwater:
06 – 4204 2643 of
Frank Spruit: 0345 753 272
Energiebesparing
Stekkers kosten energie
Wist u al dat veel stekkers in het stopcontact, stroom verbruiken? Ook als
het bijbehorende apparaat uitstaat. Dat
komt omdat acculaders, apparaten en
halogeenlampen verkeerd zijn ontworpen. Er blijft een lekstroompje lopen.
Als u na het opladen van uw mobiel,
smartphone of laptop de stekker in het
stopcontact laat
zitten,
blijft
de
transformator die eraan vastzit ook
een beetje warm. Dit kost energie en
dus geld. Ook als u de transformator
niet ziet zoals in computers, radio, TV,
halogeenlampen etc. blijft deze wel
warm. Advies: haal de stekker na het
opladen uit het stopcontact en stop de
stekkers van apparatuur in een stekkerdoos met schakelaar. Met één druk
op de knop schakelt u alles echt uit.
Vervolg van pagina 1:
Statuten & Bestuur
We hebben ervoor gekozen in de statuten alleen het
noodzakelijke te regelen, omdat het wijzigen van
statuten via de notaris moet en daardoor prijzig is.
Alle andere zaken zijn daarom geregeld in het
huishoudelijk reglement en in de ledenovereenkomst
die elk lid moet ondertekenen. Alle belangstellenden
krijgen de statuten, het huishoudelijk reglement en
de ledenovereenkomst toegestuurd.
Als oprichters zijn Arnout
en Han automatisch de
eerste bestuursleden.
Wanneer bekend is wie er
lid worden, willen we een
eerste ledenvergadering
beleggen, waarop ook de
samenstelling van het
bestuur aan de orde komt.
In elk geval lijkt het ons
wenselijk dat er nog een derde bestuurslid bij komt.
Wie daarvoor belangstelling heeft, kan contact met
ons opnemen.
Offertes aangevraagd
De afgelopen periode heeft een
speciaal gevormde
werkgroep een programma van
eisen opgesteld. Daarvoor
moest veel worden uitgezocht
en is onderling gediscussieerd
over de eisen waaraan de
zonnepanelen moeten voldoen.
In dit PvE komen zaken aan de
orde als: het gewenste
vermogen van de panelen,
productgarantie, opbrengstgarantie, keuringscertificaat,
verzekering, kenmerken van de
omvormer, draagconstructie met een ballastsysteem en
windbescherming. Zo willen we bijvoorbeeld dat de
leveranciers van de panelen en de omvormers minimaal
vijf jaar bestaan, zodat we weten dat ze zich in de markt
hebben bewezen.
De werkgroep heeft een analyse gemaakt van alle
mogelijke leveranciers, hun positie in de markt en
betrouwbaarheid (voor zover in te schatten). Daaruit is
een selectie gemaakt van leveranciers die we hebben
gevraagd een offerte op te stellen op basis van het PvE.
Rond 1 april gaan we de binnengekomen offertes
beoordelen. Kort daarna informeren we iedereen over de
panelen, de aanschafkosten en de voorwaarden.