Business Law - profiel - 140228 - Nyenrode Business Universiteit

Profiel voor de leerstoel Ondernemingsrecht binnen het Center ‘Corporate Governance & Law’ van
Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit is de enige privaat gefinancierde universiteit in Nederland. De
onderwijs- en onderzoeksfilosofie van de universiteit richten zich op een hoogwaardig academisch
niveau gebaseerd op drie nauw verbonden pijlers: leadership, entrepreneurship & stewardship.
Nyenrode biedt academische Bachelor, Master en Post Master programma’s aan op het gebied van
bedrijfskunde, accountancy en controlling en binnen de master fiscaal recht. Daarnaast kent
Nyenrode executive education (incompany en open inschrijving) en programma’s op het gebied van
organisatieontwikkeling. Nyenrode hecht grote waarde aan selectie aan de poort, met een focus op
talent, motivatie en sociale vaardigheden van kandidaten. Docenten en studenten zijn sterk gericht
op het verbinden van wetenschappelijk onderzoek en academische gedegenheid met de dagelijkse
praktijk.
De juridische discipline binnen Nyenrode Business Universiteit
Binnen de juridische discipline ligt de nadruk bij onderwijs en onderzoek op ondernemingsrecht.
Dit vakgebied heeft bij Nyenrode enerzijds betekenis op zichzelf, gezien het belang daarvan voor
bedrijfskunde en accountancy & controlling. Anderzijds draagt de juridische discipline in
toenemende mate bij aan multidisciplinair onderwijs en onderzoek, onder andere met betrekking
tot het thema Corporate Governance, één van de Center-overstijgende speerpunten van Nyenrode.
Ondernemingsrecht is een aan belang winnend vakgebied binnen Nyenrode.
Het onderwijs omvat diplomagericht onderwijs en executive education. Binnen het diploma-gerichte
onderwijs ligt de nadruk op de vakken ondernemingsrecht, waaronder (inter)nationaal
vennootschapsrecht, de juridische aspecten van corporate governance en het vak Beginselen Recht.
Bij elkaar worden zo’n tien college-cycli verzorgd in bachelor, pre-master, master en executive
master programma’s binnen de opleidingen bedrijfskunde, accountancy, controlling en fiscaal recht.
Daarnaast wordt vanuit het center Corporate Governance & Law een Leergang Verdiept
Vennootschapsrecht Notariaat verzorgd. Met name op het thema corporate governance wordt
bijgedragen aan diverse andere executive courses. Overeenkomstig het groeiend belang van het
vakgebied ondernemingsrecht binnen Nyenrode is het aantal colleges de afgelopen jaren
toegenomen.
Evenals het geval is bij onderwijs is het onderzoek gericht op ondernemingsrecht als zodanig en op
de interactie van ondernemingsrecht met andere vakgebieden en interactie met de
beroepsuitoefening. De multidisciplinaire omgeving binnen het Nyenrode Corporate Governance
Instituut (NCGI) biedt daarvoor een vruchtbare grond. Zo heeft een multidisciplinair team enkele
malen onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance.
Center Corporate Governance & Law
De bovengenoemde werkzaamheden vallen thans onder de verantwoordelijkheid van twee
hoogleraren, met een aanstelling van respectievelijk 0,6 en 0,3 fte bij het center Corporate
Governance & Law, één van de negen centers van Nyenrode. De negen centers dragen bij aan een
groot aantal programma’s voor diploma-onderwijs en executive education en zij werken samen aan
onderzoeksthema’s. De hoogleraar met 0,6 fte aanstelling zal na het einde van dit academische jaar
met emeritaat gaan. Gezien de groei van het vak ondernemingsrecht wordt de leerstoel in omvang
uitgebreid.
Speerpunten
De toekomstige leerstoelhouder zal samen met de zittende hoogleraar een grote bijdrage leveren
aan het verder uitbouwen van de naam en expertise van Nyenrode op het gebied van
ondernemingsrecht en de juridische aspecten van Corporate Governance, bij voorkeur vanuit een
multidisciplinair perspectief en in samenwerking met andere, al dan niet aan Nyenrode verbonden,
wetenschappers. De toekomstige leerstoelhouder zal zich bezighouden met het ontwikkelen,
organiseren, coördineren en verzorgen van onderwijs op en het doen van onderzoek naar de
hiervoor genoemde rechtsgebieden.
De toekomstige leerstoelhouder
- is gepromoveerd, bij voorkeur op een ondernemingsrechtelijk onderwerp;
- heeft duidelijke affiniteit voor de bedrijfseconomische omgeving van het
ondernemingsrecht, het vennootschapsrecht en Corporate Governance;
- heeft statuur in de Nederlandse academische wereld, onder andere blijkend uit publicaties,
en is, bij voorkeur, ook internationaal academisch gekend via internationale publicaties;
- beschikt over gebleken didactische en organisatorische kwaliteiten en is in staat om
(nieuwe) aansprekende onderwijsprogramma’s te ontwikkelen, van bachelor tot executive
education;
- is in staat om anderen te enthousiasmeren voor en te begeleiden bij het publiceren en het
doen van onderzoek.
- Een relevant netwerk en relevante praktijkervaring op het gebied van ondernemingsrecht
gelden als een pré.
Arbeidsvoorwaarden
- Omvang van de aanstelling is 0,8 – 1,0 fte
- De benoeming geldt in eerste instantie voor één jaar met de uitdrukkelijke wens deze te
verlengen
- De gewenste ingangsdatum is juni 2014
Reactie
Geïnteresseerden worden verzocht uiterlijk 29 maart 2014 hun belangstelling middels een brief en
cv kenbaar te maken via [email protected]