voltijds preventieadviseur campus brussel (m/v) – ref. 2014

De Hogeschool-Universiteit Brussel
(HUB) en KAHO Sint-Lieven (KAHO)
zijn sinds 1 januari 2014 gefusioneerd
tot HUB-KAHO. HUB-KAHO is een hoger
onderwijsinstelling met campussen te
Brussel, Schaarbeek, Dilbeek, Gent,
Aalst en Sint-Niklaas. HUB-KAHO is
tevens lid van de Associatie KU Leuven.
Kwalitatief hoogstaand onderwijs,
toonaangevend onderzoek en
maatschappelijke dienstverlening zijn
onze troeven
VOLTIJDS PREVENTIEADVISEUR CAMPUS BRUSSEL (M/V)
– REF. 2014/CO/50
De interne dienst VGM (Veiligheid-Gezondheid-Milieu) van
HUB-KAHO maakt deel uit van de overkoepelende interne
dienst VGM, georganiseerd door de Associatie KU Leuven.
De taken van de preventieadviseur zijn regionaal
georganiseerd, waardoor hij/zij prestaties levert voor de
verschillende werkgevers binnen een bepaalde regio.
Als preventieadviseur voor Brussel zal je, naast HUB-KAHO
ook verantwoordelijkheden opnemen voor twee andere
werkgevers, nl. LUCA en KU Leuven
Taakinhoud
Profiel





Je zal binnen deze interne dienst volgende taken uitoefenen:

uitwerken, implementeren en opvolgen van algemene en
ondernemingseigen VGM-procedures

adviseren van de werkgevers, de hiërarchische lijn en de
werknemers binnen de regio op vlak van VGM-aspecten

ondersteuning bieden aan de werkgevers bij de
administratieve verplichtingen t.o.v. de overheid

organiseren van het secretariaat van de verschillende
CPBW’s

audits uitvoeren en opvolgen van de resultaten van
interne en externe audits, metingen, keuringen, …

zorgen voor de nodige VGM-opleidingen

verzekeren van het gezondheidstoezicht op de
werknemers

risico-inventarisatie en – evaluatie en de te nemen
maatregelen vastleggen in het globaal preventieplan en
jaaractieplan en deze plannen periodiek evalueren en
bijsturen

deelnemen aan het maandelijks regionaal overleg met de
VGM-adviseurs.
Je werkt hierbij nauw samen met alle collega’s binnen de
dienst VGM associatie KU Leuven, in het bijzonder op vlak
van hun specifieke expertises en inzake informatiebeheer.
Je rapporteert aan de regionale VGM-consulent regio GentBrussel en aan de verschillende werkgevers binnen de regio.

Je bent in het bezit van een relevant masterdiploma
(vb. industrieel ingenieur, master in Milieu-en
Preventiemanagement, …) aangevuld met een attest
van preventieadviseur niveau 1
Een attest van milieucoördinator is een pluspunt
Je bent bereid aanvullende opleidingen of cursussen te
volgen
Je bent een teamplayer en kan met de verschillende
betrokken partijen vlot onderhandelen
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden,
zowel schriftelijk als mondeling
Je kan discreet omgaan met de informatie waartoe je
toegang hebt of gekregen hebt
Voltijds Preventieadviseur Campus Brussel (m/v) – Ref. 2014/CO/50
Ons aanbod
Kandidaatstelling

Geïnteresseerde kandidaten dienen





Inschaling als voltijds bediende in graad A1 (barema
585 of 586), naargelang de voorgelegde ervaring
Meer informatie over de weddenschalen is terug te
vinden op de website van het Ministerie van
Onderwijs (www.ond.vlaanderen.be/wedde)
Contract van 1 jaar, verlengbaar mits gunstige
evaluatie
Er kan maximaal 10 jaar nuttige beroepservaring in
aanmerking genomen worden bij de vaststelling van
de weddenanciënniteit
Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur
per week voor een voltijdse betrekking)
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
De tewerkstelling situeert zich bij aanvang op de
campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel
met geregelde verplaatsingen naar LUCA
(Koningsstraat, Brussel)
ten laatste op 21 september 2014
online te solliciteren via www.hubkaho.be
(doorklikken naar sollicitant).
Selectieprocedure
Kandidaten worden gescreend op basis van CV en
motivatiebrief. De kandidaten die op basis van
deze screening het meest aan het beschreven
profiel beantwoorden, worden uitgenodigd voor
een selectieproef en twee competentiegerichte
interviews.
Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan u verkrijgen bij de
regionale VGM-consulent Brussel-Gent:
[email protected]
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
Personeelsdienst, tel. 02-210 13 16 of via e-mail
[email protected]
HUB-KAHO, Warmoesberg 26, 1000 Brussel