Lees verder

Minerale oliën snelste groeiers in 2030
Van welk toekomstscenario je ook uitgaat, de op - en overslag van natte bulk blijft een
groeimarkt. Dat staat te lezen in het strategiestuk Port Compass, de havenvisie voor
2030 die door het Havenbedrijf Rotterdam samen met de gemeente Rotterdam,
diverse Ministeries en Deltalinqs is opgesteld.
Om de economische ontwikkelingen telkens een stap voor te kunnen zijn, moet je je verdiepen in
trends en scenario’s. Gaat de olieprijs door het plafond of juist niet? Hoe ontwikkelen de grootste
concurrenten van de Rotterdamse haven zich? Wat betekenen veranderingen in mondiale
goederenstromen voor de haven?
Het strategiestuk onderzoekt eerst alle trends die raken aan het havenindustrieel complex en schetst
vervolgens twee visies: de haven als ‘Global Hub’ en als ‘Europe’s Industrial Cluster’. De belangrijkste
trends zijn volgens het Port Compass: de verschuiving van het zwaartepunt van de wereldeconomie,
grondstoffenschaarste, internationalisering van de arbeidsmarkt, schaalvergroting van
transportmiddelen, integratie van logistieke ketens, slimmere ICT systemen, en een veranderende
brandstofmix in Europa.
Naar 750 miljoen ton overslag
Voor de overslag wordt verwacht dat in 2015 de grens van 500 miljoen ton bereikt zal worden. “Dit
maakt dat het Havenbedrijf en het havenbedrijfsleven de overtuiging hebben dat de haven zich moet
voorbereiden op een overslag van 675 tot 750 miljoen ton in 2030.” Nat massagoed blijft voor de
Rotterdamse haven een belangrijke groeimarkt.
“De positionering van Rotterdam in het nat massagoed blijft ongewijzigd sterk: voor ruwe olie blijft
de hub-positie onaangetast door het bestaande pijpleidingennetwerk (naar onder andere
Antwerpen, Moerdijk en het Ruhrgebied) gecombineerd met de diepgang en opslagcapaciteit in
Rotterdam. Minerale olieproducten hebben de grootste groeipotentie.” Dit heeft alles te maken met
de toekomstige Shtandart Terminal, die vanaf eind 2016 als hub voor opslag en doorvoer van Oeral
ruwe olie en olieproducten zal fungeren.
De verladers (zowel de verschepers als de ontvangers) worden volgens het Port Compass steeds
belangrijker. “Grote verladers gaan meer en meer hun stempel drukken op de logistieke keten.
Stuwende factoren hierachter zijn efficiëntie en kosten, maar vooral ook betrouwbaarheid en
duurzaamheid. Verladers kijken naar de kwaliteit en de kosten van de totale logistieke keten en niet
alleen naar het maritieme gedeelte.”
Global Hub, dus opslag
Uit het Port Compass spreken twee belangrijke ambities: Rotterdam wil in 2030 een Global Hub
worden voor container-, brandstof- en energiestromen en Rotterdam wil tegelijk Europa’s grootste
industriële complex worden. De ‘Global Hub’-doelstelling heeft natuurlijk belangrijke consequenties
voor de tankopslag.
Het rapport voorziet dat de groei van intermodaal vervoer ervoor gaat zorgen dat de schaarse ruimte
in de Rotterdamse haven beter benut kan gaan worden. “Inland hubs vanwaar de lading naar
kleinere intermodale terminals wordt getransporteerd, gaan zich ontwikkelen als een toegangspoort
voor de haven.”
Om de ambities waar te kunnen maken, moet de haven echter meer ruimte gaan bieden. Ruimte
voor groei in het aantal containers, voor ontwikkelingen in het energiecluster, voor de ontwikkeling
van Rotterdam Fuel Hub, voor stadshavens en voor het petrochemisch cluster. En tot slot: “Het
tempo van plan- en besluitvorming moet omhoog, bij alle partijen. Versnellen is het credo als het
gaat om de realisatie van deze visie.”