GERMANY

GERMANY
DIPLOMATISCHE VERTEGENWOORDIGINGEN • REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES • DIPLOMATIC REPRESENTATIONS
Ambassade van België in Berlijn • Ambassade de Belgique à Berlin • Belgian Embassy in Berlin
Renier NIJSKENS, Ambassadeur
[email protected]
Consulaat-Generaal van België in Keulen • Consulat Général de Belgique à Cologne • Consulate General of Belgium in Cologne
Nicolaas BUYCK, Consul Général / Consul-Generaal
[email protected]
Ereconsulaten • Consulats honoraires • Honorary Consulates:
Aachen - Bremen - Duisburg - Frankfurt - Hamburg - Hanover - München - Stuttgart
GEWESTELIJKE ECONOMISCHE VERTEGENWOORDIGINGEN • REPRESENTATIONS ECONOMIQUES REGIONALES • REGIONAL
ECONOMIC REPRESENTATIONS
Berlijn-Berlin • • Aix-la-Chapelle-Aachen • Cologne-Keulen • Hamburg-Hambourg • Munich-Munchen • Stuttgart
Brussels invest & export (BIE)
Berlijn / Berlin
Dhr. Jurgen MAERSCHAND
Vlaams economisch vertegenwoordiger
Botschaft von Belgien
Büro des Wirtschafts- und Handelattachés
für die Region Flandern
Jägerstrasse 52- 53
D - 10117 Berlin
+ 49 30 / 20 64 25 02
Poste bilatéral BIE / Bilaterale post BIE / Bilateral office BIE (*)
M. Thierry FARNIR
Attaché économique et commercial /
Economisch- en handelsattaché
c/o Belgisches Botschaft
Jägerstrasse 52- 53
D - 10117 Berlin (Mitte)
+ 49 30 / 20 65 86 406
+ 49 30 / 20 64 25 25
+ 49 30 / 20 65 86 430
[email protected]
Bevoegd voor / Competent for:
Berlijn - Brandenburg - Bremen - Hamburg Mecklenburg-Voorpommeren - Saksen Saksen-Anhalt - Sleeswijk-Holstein Thüringen
M. Thierry FARNIR
[email protected]
[email protected]
www.brussels-in-germany.com
Compétent pour / Bevoegd voor / Competent
for:
Berlin/Berlijn - Brandebourg/Brandenburg Hambourg/Hamburg - Saxe-Anhalt/SaksenAnhalt - Saxe/Saksen - SchleswigHolstein/Sleeswijk-Holstein Thuringe/Thüringen - MecklembourgPoméranie occidentale/Mecklenburg-VoorPommeren
Aix-la-Chapelle / Aachen
M. Jacques MEESSEN
Attaché économique et commercial
Wallonisches Exportförderungsamt
Belgiens (AWEX)
Dennerwartstrasse 25/27
D - 52068 Aachen
+ 49 241 / 96 31 560
GERMANY
+ 49 241 / 96 31 569
[email protected]
www.awex-aachen.de
Compétent pour / Competent for:
Bade-Wurtemberg - Basse-Saxe - Bavière Berlin - Brandebourg - Brême - Hambourg Hesse - Mecklembourg-Poméranie occidentale
- Rhénanie du Nord-Westphalie - RhénaniePalatinat - Sarre - Saxe - Saxe-Anhalt Schleswig-Holstein - Thuringe
Keulen / Cologne
Dhr. Frau ZUFLE
Vlaams economisch vertegenwoordiger
Wirtschafts-und Handelsvertretung
Flanderns
c/o Konsulat von Belgien
Cäcilienstrasse 46
D - 50667 Köln
+ 49 221 / 25 49 28 & 25 54 93
+ 49 221 / 257 06 94
[email protected]
Bevoegd voor / Competent for:
Neder-Saksen - Noordrijn-Westfalen - Rijnland
Palts - Saarland
M. Bart VANDEPUTTE
Attaché économique et commercial /
Economisch- en handelsattaché
c/o Belgisches Generalkonsulat
Cäcilienstrasse 46
D - 50667 Köln
+ 49 221 / 271 07 60
+ 49 221 / 250 87 24
[email protected]
[email protected]
www.brussels-in-germany.com
Mme Isabella PROFETA
Attaché économique et commercial
c/o Belgisches Generalkonsulat
Cäcilienstrasse 46
D - 50667 Köln
+ 49 221 / 25 41 73
+ 49 221 / 25 46 18
[email protected]
Compétent pour / Competent for:
Hesse - Rhénanie du Nord-Westphalie Rhénanie-Palatinat - Sarre
Compétent pour / Bevoegd voor / Competent
for:
Rhénanie du Nord-Wesphalie/ Nord-Rheinland
-Westfalen - Rhénanie-Palatinat/Rijnland Palts
- Sarre/Saarland - Hesse/Hessen - BasseSaxe/Neder-Saksen - Ville hanséatique de
Brême/Hanzestad Bremen
Hambourg / Hamburg
M. Frank Compernolle M. Frank COMPERNOLLE
Attaché économique et commercial
c/o Belgisches Konsulat
Langenhorner Markt 9, 4°st.
D - 22415 Hamburg
+ 49 40 / 532 42 02
+ 49 40 / 532 42 52
[email protected]
Compétent pour / Competent for:
Villes hanséatiques de Hambourg et de Brême
- Basse-Saxe - Schleswig-Holstein
Munich / Munchen
Poste bilatéral AWEX / Bilaterale post AWEX / Bilateral office AWEX (*)
M. Quentin DERZELLE
M. Quentin DERZELLE
Attaché économique et commercial
Belgisches Wirtschaftsvertretungen
(AWEX - Brussels Export - FIT)
GERMANY
Maximiliansplatz 12a
D - 80333 München
+ 49 89 / 389 89 20
+ 49 89 / 389 89 220
[email protected]
Compétent pour / Bevoegd voor / Competent
for:
Bavière/Beieren
Stuttgart
Trilaterale post FIT / Poste trilatéral FIT / Trilateral office FIT (*)
Dhr. Bart BOSCHMANS
Vlaams economisch vertegenwoordiger
Dhr. Bart BOSCHMANS
Dhr. Bart BOSCHMANS
Wirtschaftsvertretung Flanderns Flanders Investment & Trade Office
c/o Honorarkonsulat von Belgien
Kienestrasse 33
D - 70174 Stuttgart
+ 49 711 / 223 88 06
+ 49 711 / 226 24 88
[email protected]
Bevoegd voor / Compétent pour / Competent
for:
Baden-Wurtemberg/Bade-Wurttemberg Hessen/Hesse
(*) En application de la Convention relative à la collaboration au sein des postes communs conclue le 26.10.2005 entre FIT, AWEX et Brussels
Export et entrée en vigueur le 26.11.2005 / In uitvoering van de Overeenkomst betreffende de samenwerking in de gemeenschappelijke posten
afgesloten op 26.10.2005 tussen FIT, AWEX en BE en in voege getreden op 26.11.2005 / In pursuance of the Convention regarding the
collaboration within the common offices concluded on 26.10.2005 between FIT, AWEX and BE and taken into effect on 26.11.2005.
Agence pour le Commerce extérieur / Agentschap voor Buitenlandse handel / Belgian Foreign Trade Agency