Spreekbuys Juni 2014

De Spreekbuys
Jaargang 4 - Nummer 2 - juni 2014
Vaarkamp bv - Buys Ballotstraat 4 - 6716 BL Ede - T (0318) 623 111 - F (0318) 623 536 - I www.vaarkamp.nl - E [email protected]
Projecten uitgelicht
Maaiwerk Cinemec
Herstellen grasmat De Wageningse Berg
klant aan de spreekbuys
P. Gerritsen (S.D.C. Putten)
woord vooraf
Gert Jacobs (Directeur)
Het eerste halfjaar is alweer bijna verstreken als
we dit schrijven. Ieder jaar is weer anders maar
het is wat het weer betreft wel heel bijzonder. Ik
heb nog nooit meegemaakt dat we half maart
volop aan het grasmaaien en onkruid aan het
bestrijden waren.
Dus het komt weer uit: je weet nooit wat er morgen gaat of zal gebeuren. Het is elke keer weer
een verrassing zoals het gaat.
Uiteraard zijn we wel afhankelijk van onze trouwe
opdrachtgevers die er tot nu toe steeds voor zorgen dat we aan het werk blijven. Wij zien dit ook
duidelijk als waardering van het door ons geleverde werk.
Iedereen bedankt en alvast een fijne vakantie.
De verwachting voor het jaar 2014 was steeds dat
alles mee moest vallen om het hele koor aan het
werk te blijven.
Als we terugzien op het eerste half jaar: Geen
winter gehad en aan het werk, we huren zelfs flink
bij om alles klaar te krijgen.
Ook wat de aanvragen betreft hebben we niet te
klagen, alleen het prijsniveau is nog steeds laag.
We hopen met zijn allen dat er betere tijden aanbreken financieel gezien zodat we verder mogen
en kunnen bouwen aan dit mooie bedrijf.
Crisis is heel vaak het begin van vernieuwing
inhoud van deze spreekbuys
3
Vaarkamp actueel
5
projecten uitgelicht
Beurs Amalia
Maaiwerk Cinemec
7
klant aan de Spreekbuys
8
Machine uitgelicht
P. Gerritsen (S.D.C. Putten)
bezandingskarren
en verder:
2 Voorwoord
5 Nieuwe projecten
8 Colofon
2
Vaarkamp actueel
De laatste ontwikkelingen
Audit Groenkeur, ISO9001 en VCA
Op 9 en 10 april is er een controle-audit geweest
voor de certificaten Groenkeur (met daarin opgenomen ISO9001) en VCA.
Bouwvak
Op 31 juli sluit Vaarkamp haar deuren voor een
3 weken durend ‘zomerreces’.
In 2013 is er een start gemaakt met een nieuw
handboek. Dit houdt de certificeringen overzichtelijk en de controle erop beter. Mede door de
recessie zijn er processen en werkwijzen onder de
loep genomen en hier en daar aangescherpt. De
inspanning waren aantoonbaar en zijn door de
auditoren naar tevredenheid beoordeeld.
Werkzaamheden die niet kunnen stilstaan of afgerond moeten zullen wel doorgaan. Die tijd zal
de bezetting op kantoor minimaal zijn en ook de
planning mogelijk beperkt bereikbaar zijn. De
bouwvak voor regio midden is van 4 tot en met
22 augustus.
Dag van de Openbare ruimte
Vaarkamp met een stand aanwezig op de Dag
van de Openbare Ruimte op 8 en 9 oktober.
De Dag van de Openbare Ruimte is het jaarlijkse
ontmoetingsmoment voor iedereen die werkzaam is binnen het werkveld openbare ruimte:
ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer. Vaarkamp is te vinden in hal 1, stand 1.305.
Beurs Amalia
Van 24 tot 27 september
vindt u Vaarkamp op de
Amaliabeurs in Barneveld.
Een beurs waar ondernemers uit de regio zich
kunnen presenteren aan bedrijven en particulieren.
Vaarkamp heeft daar een ruimte op het buitenterrein, stand 924. Meer informatie over de beurs
is te zien op www.beursamalia.nl en te volgen op
@Beurs_Amalia. De toegang is gratis. Van harte
welkom!
3
Projecten uitgelicht
drie projecten van Vaarkamp
Herstellen grasmat De Wageningse Berg
Het voormalig stadion van FC Wageningen ‘De
Wageningse Berg’ gaat een nieuwe toekomst
tegemoet.
Tijdens trainingen kunnen ze verblijven in het
nabijgelegen (eveneens nieuwe) hotel De Wageningse Berg. Vanwege de roemrijke historie hebben de werkzaamheden grote aandacht gehad
van de verschillende media.
Op de unieke bosrijke locatie komt het Future
Centrum Wageningen. Een centrum dat is gericht
op beweging, voeding, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Het centrum biedt het stadion,
de gemeente Wageningen en haar bewoners
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het stadion
blijft behouden en verbonden aan sport, zorgt
voor werkgelegenheid en is beschikbaar voor
kleinschalige evenementen.
De eerste tekenen voor de opbouw van het Future Centrum zijn al zichtbaar. Vaarkamp heeft de
aftrap mogen geven door er een nieuwe grasmat
aan te leggen. Het nieuwe veld is geschikt als trainingsveld voor (inter)nationale clubs.
Op onze website vindt u nog
veel meer projecten!
www.vaarkamp.nl
4
De eens zo beroemde grasmat lag er slecht bij.
Het was een ruw en ongeschikt terrein geworden
door vele hobbels en kuilen doordat het vele jaren niet is onderhouden. De start van het werk is
niet onopgemerkt gebleven. Al tijdens het frezen
van het terrein is er veel media-aandacht door
onder meer De Gelderlander. Na het egaliseren
en het opbrengen van verschralingszand - om
een stevige en stroeve toplaag te krijgen – is het
veld opnieuw ingezaaid. Voor het opleveren is het
veld enkele keren gemaaid en zijn de doelen en
ballenvangers geplaatst door een extern bedrijf.
Hiermee is de eerste fase afgerond en heeft de
opdrachtgever, RuVé Advies, heeft het veld weer
overgedragen aan de stichting Future Center Wageningen.
Maaiwerk Cinemec
In de maanden juni/juli wordt het maaiwerk gedaan voor de Cinemec. Werk wat een bijzondere
aanpak vereist omdat het geen gewoon gazon
betreft ruw gras en op het dak ligt.
Cinemec is een film-, evenement-, en congrescentrum in het hart van Nederland. Het gebouw
heeft een opvallend rode kleur en is een bijzonder gebouw door de schuine gevelelementen en
het begroeide dak. Wie een keer over de A12
langs Ede heeft gereden zal het gebouw hierdoor
niet snel vergeten.
Het dak mag ook niet te zwaar worden belast
waardoor ook het gewicht een rol speelt.
Een gewoon gazon met fijne grassoort zou met
een gazonmaaier gemaaid kunnen worden, die
is met twee mensen nog wel te tillen. Het dak is
echter met ruw gras ingezaaid, gras die ook in
bermen voorkomt. En dat is nog niet alles want
ook de schuinte zou voor de machines een probleem zijn. Vandaar dat bijna alles met de bosmaaier gemaaid moet worden, het laagste gedeelte maait de klepelzuigmachine met de lange
maaiarm vanaf de weg.
nieuwe projecten
Een greep uit de opdrachten die
we in de afgelopen periode hebben
aangenomen:
Vervangen beschoeiing
Opdrachtgever:
Grontmij
Plaats:
Duiven
Onderhoud watergangen
Opdrachtgever:
Gerwers Tilligte
Plaats:
Liemers/ Veluwe
Hagen knippen
Opdrachtgever:
Eemfors
Plaats:
Amersfoort
Onderhoud biezenvelden/
helofytenfilters
Opdrachtgever:
Gem. Utrechtse Heuvelrug
Plaats:
Driebergen
Hagen knippen
Het maaien op het dak wordt bijna volledig
handmatig gedaan. Dit heeft te maken met de
bereikbaarheid. Het dak is voor een persoon zonder ladder of hoogwerker te bereiken omdat het
gebouw overloopt in een geluidswal. Waar het
gebouw overgaat naar de geluidswal zijn er echter hoogteverschillen waardoor een maaimachine
vanaf de geluidswal niet op het gebouw kan komen.
Het maaien over het vlakke gedeelte gaat prima
en licht hellende vlakken is geen probleem. Een
ander verhaal wordt het als het dak 45° helt en
begroeid is. Hier is de maaier uit veiligheidsoogpunt aangelijnd aan een valbeveiliging (deze
werkt als een soort autogordel) zodat ook deze
stukken bereikbaar zijn. De valbeveiliging is gehaakt aan een van de speciaal daarvoor bedoelde
ogen op het dak.
Na het maaiwerk wordt het maaisel handmatig bij
elkaar gebracht en naar het laagste gedeelte van
het dak gebracht waar de klepel/zuigmachine het
klepelt, afzuigt en afvoert.
Opdrachtgever:
Gem. Apeldoorn
Plaats:
Apeldoorn
Onderhoud bermen en
watergangen
Opdrachtgever:
Gem. Wageningen
Plaats:
Wageningen
Herinrichting terrein
Oldenbarneveldflats
Opdrachtgever:
Gem. Barneveld
Plaats:
Barneveld
Maaien gazons Neder-Betuwe
Opdrachtgever:
Avri
Plaatsen:
Neder-Betuwe
Herinrichting speelplaats
Opdrachtgever:
Gem. Arnhem
Plaats:
Arnhem
5
Onderhoud Landal ‘t Loo
Voor Landal ‘t Loo in Oldenbroek wordt veel
onderhoudswerk gedaan. Laatst is het aanzicht
van het logo vernieuwd. Het logo bestaat uit
buxushagen die in de vorm van het logo zijn gepland en gesnoeid en op een helling staan.
Als ondergrond zijn er ritterplaten aangebracht
die het grind vasthouden door hun structuur van
raten en vervolgens is er grind in aangebracht.
Dankzij de ritterplaten en de steilte van het talud was het onmogelijk om het grind op de juiste
plaats te krijgen. Het hoogste punt ligt op 20
meter afstand zodat het grind met het maximale
bereik van de verreiker op de goede plaats is gestort. Nadat het grind glad is afgewerkt steekt het
groen nu mooi af op het witte grind wat het logo
een bepaald cachet geeft.
6
klant aan de spreekbuys
P. Gerritsen (S.D.C. Putten)
Sportvelden van SDC Putten.
Een aantal jaren verzorgd
Vaarkamp het onderhoud
van de sportvelden van
de vereniging S.D.C. in
Putten. De voetbalvereniging en de naam S.D.C.
is ontstaan uit 2 verenigingen, de naam is een
afkorting van Sterk Door
Combinatie.
In de functie van Algemeen Beheerder is de heer
Gerritsen als vrijwilliger betrokken bij het onderhoud aan de velden en gebouwen. De samenwerking met Vaarkamp is er vanaf het begin van het
onderhoud, nu 3 jaar geleden.
Het jaarrond onderhouden van de sportvelden
gebeurt volgens een strak schema. Er zijn een
aantal werkzaamheden die aaneengesloten worden uitgevoerd en worden in 4 ronden in het jaar
de velden bemest en moeten half oktober de
velden worden bezand. De velden moeten vaak
algauw weer bespeelbaar zijn voor oefeningen en
wedstrijden. Daarnaast moeten de weersomstandigheden meespelen om het gewenste resultaat
te kunnen behalen.
De werkzaamheden bestaan uit:
Bemesten
Stevigere worteling en gezonde groei van de grasplant en sneller herstel na bespeling van de grasmat.
Verticuteren
Verbetering van de lucht- en waterhuishouding in
de bovenste delen.
Werkzaamheden die een specialisme vereisen van
de trekkermachinist, onze machinisten zijn hier
specifiek voor opgeleid of hebben hun ervaring
in achterliggende jaren opgebouwd om het werk
zichzelf eigen te maken. Zonder de juiste machines is het niet mogelijk om de gewenste kwaliteit
te halen. De heer Gerritsen: “De firma Vaarkamp
heeft zeer goed materieel om hun werkzaamheden te verrichten”. Het geheel van mensen en machines maakt Vaarkamp volgens hem ook uniek
ten opzichte van andere bedrijven.
‘Een bedrijf die met overleg zijn
werkzaamheden goed uitvoert.’
Een goed overleg is belangrijk, door werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen worden kosten bespaard en eventuele frustraties voorkomen.
Sterk Door Combinatie is ook van toepassing op
Vaarkamp en een naam die ook past bij de werkwijze. De heer Gerritsen van SDC beaamt dat “een
bedrijf die met overleg zijn werkzaamheden goed
uitvoert.” Dat maakt Vaarkamp als aannemer voor
het onderhoud ook sterk door combinatie met de
opdrachtgever.
Naam:
P. Gerritsen
Leeftijd:
65 jaar
Werkgever:
S.D.C. Putten (Vrijwilliger)
Functie:
Algemeen Beheerder
Kent Vaarkamp sinds:
4 jaar
Dat de band met het de collega’s die het werk
uitvoeren is prima, dat blijkt uit kleine dingen.
“Ze drinken ’s morgens graag een kopje koffie bij
ons in de commissiekamer” aldus de heer Gerritsen. Hetzelfde geldt voor het contact met de
uitvoerder. Als hij aan Vaarkamp denkt, denkt hij
aan Wim Jacobs, daar kan hij goed mee samenwerken.
De werkwijze en het contact met Vaarkamp maakt
het voor hem een aanbeveling waard.
Herstellen van doelgebieden
Grond opbrengen en inzaaien
Cultivateren
Egaliseren
Aanbrengen van rolzoden
Frezen
Zaaien
Doorzaaien van kale of open terreingedeelten voor
een dichte grasmat en het tegengaan van onkruid.
Dressen
Met teelaarde voor een stabiele toplaag, met verschralingszand voor een stevige stroeve toplaag.
Diepverluchten
Aanleg vlonder
7
Machine uitgelicht
bezandingskarren
Vaarkamp heeft haar machinepark uitgebreid
met 2 enkelassige stooiers of bezandingskarren.
De strooiers van Unica zijn van het type RCW
3000. Het typenummer geeft het aantal liters
van de bakinhoud weer.
Strooiers worden gebruikt voor de verdeling van
kalk en meststoffen maar zijn ook geschikt voor
verschralingszand of dresgrond op sportvelden.
De karren staan op 12.5/80x18 gazonbanden wat
voor een minimale insporing zorgt. Onderin de
laadruimte bevind zich een transportband, deze
voert het materiaal naar de verdeelschijven en
wordt aangedreven door de aftakas. De hoeveelheid op de verdeelschijf is te regelen via een
hydraulische klep die vanuit de cabine wordt bediend, deze zorgt voor een gelijkmatige toevoer
naar de verdeelschijven. De verdeelschijven aan
de achterzijde hebben eveneens een mechanische aandrijving. De strooiers verwerken zo’n 300
kub per dag en de werkbreedte - afhankelijk van
het strooimiddel - varieert van 8 tot 10 meter.
Colofon
De Spreekbuys is een uitgave van
Vaarkamp bv uit Ede en verschijnt
aan het einde van elk kwartaal.
In de Spreekbuys treft u
informatie aan over Vaarkamp bv.
Redactie:
Directie Vaarkamp bv
Vormgeving:
Verbakel Internet & Reclame
Voor meer informatie over de
besproken onderwerpen en over
regelmatige toezending van dit
blad kunt u contact opnemen met
ons via het e-mailadres:
[email protected]
Vaarkamp bv
Buys Ballotstraat 4
6716 BL EDE
T0318-623111
F0318-623536
[email protected]
Iwww.vaarkamp.nl
Juni 2014
8
De karren zijn een hydraulisch geremd en kunnen in parkeerstand met een handrem worden
bediend.