Het houten zwaard: Vechten voor je leven Algemene handleiding

Het houten zwaard: Vechten voor je leven
Algemene handleiding
Deze lessenserie met het thema ‘Vechten voor je leven’ is samengesteld n.a.v. de
film Het houten zwaard. In deze film is te zien hoe een Bataaf slaaf van de
Romeinen wordt. Hij krijgt een opleiding tot gladiator en moet voor het vermaak van
de Romeinen vechten voor zijn leven in de arena. In deze lessencyclus gaan we
verder in op het onderwerp "vechten voor je leven"en proberen de verschillende
aspecten te belichten in verschillende tijdvakken en op verschillende plaatsen in de
wereld. Alle deelgebieden van het vak mens en maatschappij komen aan bod en
door samenwerkend leren komen de leerlingen tot hun (eind)product.
De lessen zijn geschreven voor scholen die werken volgens scenario 3 en blokuren
inroosteren. De lessen duren 90 minuten. De lesstof is zo samengesteld dat de 4
lessen ook verdeeld kunnen worden over 8 lesuren en het geven van een enkele les
uit de cyclus behoort ook tot de mogelijkheden. Gedurende de 4 lessen maken de
leerlingen een muurkrant. De muurkranten worden aan het eind van de lessenserie
in de ‘arena’ opgehangen en door de leerlingen gepresenteerd én geëvalueerd op
proces en product.
De lessenserie sluit aan bij het niveau: VMBO-KGT onderbouw
Kerndoelen MM: 36, 37, 39, 40, 41, 46 en 47.
Algemene doelstellingen ‘Vechten voor je leven’
Leerlingen kunnen verklaren dat mensen vroeger en nu voor hun leven moe(s)ten
vechten.
Leerlingen kunnen oplossingen bedenken om het ‘vechten voor hun leven’te
beëindigen.
Leerlingen kunnen verklaren dat het hebben van een lage maatschappelijke status
ertoe bijdraagt dat je moet vechten voor je leven.
Het thema ‘Vechten voor je leven’ sluit aan bij de onderdelen van de volgende M&Mmethodes:
Mundo – Thieme Meulenhoff
•
•
•
•
•
•
•
Thema 2, Wat eten we vandaag – blok 3: Overleven in extreme klimaten
Thema 3, Toerisme - blok 3: Grieken en Romeinen
Thema 4, Rampen en plagen – blok 1, Natuurrampen, blok 2: Menselijke
rampen
Thema 6, Arm en rijk – blok 1: Armoede, blok 2: Oorzaken van armoede
Thema 7,Wereldhandel - blok 2 : Koffie en suiker, blok 3: Schoenen en
mobieltjes
Thema 10, Europa – blok 1: Europa in crisis
Thema 12, Wie zijn mijn buren? – blok 1: Mensen in Nederland, blok 2:
Komen, blijven of weggaan?
Plein M – Noordhoff Uitgevers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leerjaar 1, hoofdstuk 4, krachten van de natuur- Cursus 3: Wat gebeurde er
met Pompei?
Leerjaar 1, hoofdstuk 3, Samen leven- Cursus 2: De Romeinse samenleving
Leerjaar 1, hoofdstuk 4, krachten van de natuur- Cursus 1: De aarde beeft
Cursus 2: De aarde spuwt vuur
Leerjaar 1, hoofdstuk 2, Arm en rijk- Cursus 1: Wat hebben mensen nodig?
Leerjaar 1, hoofdstuk 5, Mensen en regels- Cursus 1: Doen wat gezegd wordt
Leerjaar 1, hoofdstuk 3, Samen leven- Cursus 4: Omgaan met verschillen
Leerjaar 2, hoofdstuk 1, Lage landen aan zee- Cursus 1: wat zie je in een
landschap? Cursus 4: Hoe veranderden mensen Nederland?
Leerjaar 2, hoofdstuk 2, Wonen en werken in één wereld- Cursus 1: Plantages
en slavenwerk
Leerjaar 2, hoofdstuk 3, Wat mag wel en wat mag niet- Cursus 4: Alle mensen
dezelfde rechten