Schoolbizz nr 36 januari 2014

School-bizz
School-bizz
Dag van solidariteit in Sint-Jozef
het WK voetbal in Brazilië wil meemaken, kreeg hij een cheque van 1000 euro. Hij was
dan ook in eigen persoon aanwezig om die cheque in ontvangst te nemen.
De pastorale animatiegroep (PAG) en de werkgroep Milieu op school
(MOS) van campus Sint-Jozef in Lommel organiseerden op dinsdag 29
april een Dag van solidariteit en duurzame ontwikkeling. Men wilde de
leerlingen laten stilstaan bij de link tussen Noord en Zuid. Zonder dat
we het ons altijd realiseren, worden wij dagelijks geconfronteerd met
het Zuiden: een boterham met choco, een jeansbroek, een banaan. Al
die dagelijkse dingen leggen een lange weg af.
De leerlingen kregen telkens twee informatieve en twee actieve momenten aangeboden. Voor het informatieve gedeelte zorgde het
Verteltheater en keken de leerlingen naar de film The art of becoming
(vluchtelingenproblematiek) of naar Mandela: long walk to freedom.
Voor de actieve momenten werd er een beroep gedaan op heel wat
mensen uit verschillende continenten om de leerlingen onder te
dompelen in de cultuur van hun land. “Als workshops konden wij kiezen,” vertelden de leerlingen, “o.a. uit Afrikaanse dans, eco-percussie,
djembé, samba, capoeira en aikido.”
Een fijne dag, waarop de leerlingen een ruimere blik kregen op de wereld, met respect voor onze eigen cultuur én die van andere volkeren. Met de
financiële steun van ‘Kleur bekennen’ werd het mogelijk om alle leerlingen van veel verschillende culturen te laten proeven.
7OA en 6MM van campus OV4 (Overpelt) verleenden hun medewerking aan de
opening van het dierenasiel BEESTIGonderWIJS in Kortenaken. Verschillende scholen
uit Limburg en Vlaams Brabant hebben meegewerkt aan dit asiel en werden dus uitgenodigd op de officiële opening. 7OA verzorgde de catering en 5MM legde de sfeer vast
op foto’s, filmpjes en in interviews.
TIO in Oostenrijk
Stijn Umans in campus TIO
De derdejaars van campus Sint-Jozef deden hun
uiterste best om stiften te
verkopen voor de Damiaanactie. Daarvoor kwam Niels
Destadsbader, peter van
deze actie, hen persoonlijk bedanken. Hij mocht
4211,42 euro in ontvangst
nemen.
Op de jaarlijkse sportdag op campus Salvator konden de leerlingen kiezen uit een ruime
waaier aan sportieve activiteiten, waaronder wandelen, fietsen, zwemmen, paardrijden, survival en teambuilding. De tweedejaars vertrokken
’s morgens voor een driedaagse trip naar Durbuy.
De bekende jeugdreizenorganisator JEKA en campus TIO beslisten in
het voorjaar van 2012 om de handen in elkaar te slaan. JEKA beschikt
in het Oostenrijkse Tirol over een aantal authentieke vakantiehuizen,
die dringend aan renovatie toe zijn. Samen met TIO werd een meerjarenplan uitgewerkt om de tand des tijds een halt toe te roepen.
Op paasmaandag vertrokken de leerlingen van het 7 jaar bijzondere schrijnwerkconstructies om de plaatsing ter plekke uit te voeren. Met
kost, inwoon en vervoer verzorgd door JEKA, beleefden ze er een uitzonderlijke werkervaring. Omdat ze stevig hadden doorgewerkt, mochten
ze op de laatste dag van hun verblijf nog even gaan genieten van de laatste sneeuw in een lokaal skigebied. Volgend schooljaar wordt dan de
benedenverdieping aangepakt.
de
Kort nieuws
Kristel Daniels (campus Sint-Maria) verwierf de titel van ‘superleercoach van het jaar’
voor haar jarenlange inzet voor de JIEHA-projecten in de tweede graad van de handelsrichtingen. Op de eindpresentatie in de eigen school bleek dat de 770,65 euro winst van
Heartbeat geschonken werd aan de vzw Hartekinderen en 475,18 euro van SIMakindo
kwam ten goede aan Akindo uit Lommel.
De mannelijke personeelsleden van BuSO Sint-Elisabeth kwamen, naar aloude traditie, bij het begin van de lente met een groene das naar school. Hun vrouwelijke collega’s bleven dit jaar niet achter en zij gingen voor een geel accent. En jawel, ook de
leerlingen deden enthousiast mee: zij opteerden massaal voor rood.
Kristel Daniels (in het midden) campus Sint-Maria
Niels Destadsbader in campus Sint-Jozef
De derde Fun-athlon van campus Sint-Elisabeth was weer een schot in
de roos. Deze jaarlijkse sportdag groeide uit tot een echt festival waar sport
campus Salvator op sportdag in Durbuy
en spel, samen
met integratie en plezier centraal staan. Peter Maarten Cox en muzikale
verrassingsact Fair Phillis kleurden mee de dag. De denderende sfeer in
de slothappening in de grote tent, nabij Snow Valley in Peer, was meteen een gemeend dank-je-wel aan de vakgroep LO die alles tot in de
puntjes had voorbereid.
Karolien en Hanna Plas (campus Salvator) wonnen het BK marathon kajak (K2)
bij de junioren
dames. Hanna
won achteraf
ook goud in de
Comeniusproject in campus Mater Dei
K1 en haalde
een selectie binnen voor de Europese kampioenschappen rivierafdaling in
Banja Luka (Bosnië). Quinten Truyens, ook van campus Salvator, behaalde
de maximumscore (120/120) op de kangoeroewedstrijd, een jaarlijkse competitie met reken- en denkpuzzels voor de eerste graad.
25 vierdejaarsleerlingen van campus Sint-Hubertus trokken naar Amstelveen om in het Keizer Karelcollege aan een debatwedstrijd deel te
nemen, ondersteund door de Rotaryclubs van beide gemeenten. Na een spannende strijd haalde Sint-Hubertus het van de Nederlanders met 3-2.
Coach Annick Coelmont mocht dan ook de begeerde wisselbeker in ontvangst nemen.
De opbrengst van de traditionele benefietavond in de houtafdeling van campus TIO ging dit jaar naar oud-leerling Stijn Umans, die aan een ernstige ziekte lijdt die hem aan zijn rolstoel kluistert. Stijn is ondertussen, door zijn optreden in ‘Iedereen duivel’, een BV geworden. Omdat hij dolgraag
Beste lezer
Traditioneel wordt er in deze periode van het schooljaar afscheid genomen van heel wat mensen, maar 2014 is wat dat betreft toch wel
een heel speciaal jaar. Wanneer we dit schrijven heeft de Vlaamse onderwijswereld afscheid genomen van twee publieke figuren. Aan het
mandaat van minister Pascal Smet kwam een einde met het ontslag
van de Vlaamse Regering. Het katholiek
onderwijs heeft afscheid genomen van
Mieke Van Hecke. Zij wordt als directeur-generaal van het VSKO, de koepel
van het Vlaamse katholieke onderwijs en misschien beter bekend als ‘de
Guimardstraat’, vervangen door Lieven
Boeve, decaan aan de KU Leuven.
2 schooljaren, 6 ontmoetingen en 6 legendes kwamen samen in één
slotbijeenkomst op campus Mater Dei, dit in het kader van een internationaal Comeniusproject met scholen uit Duitsland, Hongarije, Oostenrijk,
Spanje, Tsjechië en Turkije. 27 leerlingen en 21 leerkrachten uit al die landen
bezochten onze hoofdstad Brussel, woonden de opvoering van de legende
‘Willem’s journey along the six mills of Overpelt’ bij, kregen een rondleiding in
Mater Dei en genoten van de slotopvoering van een gezamenlijk sprookje
in de Zinnezaal van Palethe. Acteurs uit de 7 landen, die maar enkele uren
repetitietijd gekregen hadden, gaven er het beste van zichzelf. Het is mooi
om te zien hoe jongeren op een paar dagen tijd hechte banden smeden.
Enkele enthousiaste leerkrachten van de houtafdeling offerden vorig
jaar een weekend op om in Stanzach de eerste voorbereidingen uit te
werken. Dit schooljaar stond het grote werk op het programma. De
leerlingen van het 6de jaar houtbewerking produceerden een dertigtal nieuwe ramen voor de bovenverdieping van Haus Bergland.
School-bizz
VZW WICO | KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS NOORD-LIMBURG | JUNI 2014 - NR. 36 | V.U.K.: K. WILS, DORPSSTRAAT 93 - 3900 OVERPELT
Bjarne Deburghgraeve (campus OV4) werd Europees kampioen paardansen, samen met zijn partner Charlotte Bart. In een spannende finale versloegen zij drie Duitse dansparen. Hartelijk gefeliciteerd!
Onze
WICO-scholengemeenschap
neemt dit jaar ook afscheid van heel wat
mensen. Collega Jan Janssen, directeur
van ons Centrum voor Volwassenenonderwijs, geeft definitief de fakkel door
aan zijn collega, André Fabry. Adjunctdirecteur Wim Corstjens kiest ervoor
om weer te gaan lesgeven en wordt nu
volledig vervangen door Peter Vermeiren. Op WICO campus Sint-Hubertus neemt Marc Huyers als directeur van de eerste graad, afscheid van de leerlingen en de school. Hij
wordt vervangen door Gerd Theunis. Dank aan hen en ook aan alle
collega’s die met pensioen gaan voor hun jarenlange inzet voor onze
leerlingen. We wensen hen al het goede toe in hun nieuwe leven.
Naast onze collega’s zijn er uiteraard onze leerlingen van het zesde
en het zevende jaar die afgestudeerd zijn. We hopen dat we hen voldoende bagage hebben kunnen meegeven om hun jonge leven uit te
bouwen en verder te groeien tot goede en gelukkige mensen.
Er is één iemand die we in deze Schoolbizz speciaal willen vermelden.
Ook voor onze hoofdredacteur, Willy Molemans, was 2013-2014 het
laatste ‘actieve’ schooljaar. Willy combineerde vele jaren een lesopdracht in
WICO campus Sint-Maria met het schrijven van Schoolbizz. Hij werd hierin bijgestaan door een enthousiast redactieteam met vertegenwoordigers van alle
WICO-campussen. Onder de leiding van
Willy verscheen in 2002-2003 de eerste
Schoolbizz. U kan alle 37 edities nog
lezen op www.wico.be. Willy bouwde
onze Schoolbizz als hoofdredacteur uit
tot een informatief en kleurrijk geheel.
Elk trimester weer werd via een mooie
collage van foto’s en artikels een overzicht gegeven van al wat in WICO leeft.
We danken Willy van harte voor die vele
jaren van WICO-verslaggeving en zoals
u op de foto kan zien, werd hij daarvoor stevig in de bloemetjes gezet
door het ganse redactieteam.
Vernieuwing in directieteam Sint-Hubertus
Vanaf 1 september 2014 zal het directieteam van campus Sint-Hubertus, naast directeur Jos Winters, bestaan uit Eric Hendriks (directeur eerstegraadsschool) en adjunct-directeur Gerd Theunis.
Eric Hendriks, huidig adjunct-directeur, volgt Marc Huyers op, die stopt na een loopbaan van bijna
vier decennia. Marc was studiemeester, leraar,
prefect en directeur, maar vervulde ook een
belangrijke rol in het parascolaire leven van
Sint-Hubertus. Zo was hij de grote bezieler van
de bekende vijflandenontmoeting. Gerd Theunis, oud-leerling van Sint-Hubertus, is handelsingenieur van opleiding en is vanaf april 2008
Business Development Manager bij Alfresco.
Hij zal vooral verantwoordelijk zijn voor het financiële en administratieve beleid.
Wij danken Marc voor zijn jarenlange inzet en
wensen Gerd een succesvolle overstap toe.
Koen Wils
coördinerend directeur
Sint-Hubertus
herdenkt
zijn verleden
Naar aanleiding van de herdenking
van W.O.I (100 jaar geleden), grasduinde campus Sint-Hubertus in zijn
verleden. In de maanden juni en juli
kan men in de gemeentelijke bibliotheek het resultaat zien van dit opzoekingswerk. De tentoonstelling belicht
de bewogen periode die ‘het college’
meemaakte tussen 1914 en 1918: opeisingen, inkwartieringen, ‘den draad’,
spionageactiviteiten en meer zorgden
voor vier zware jaren. De expositie be-
Fun-Athlon in campus Sint-Elisabeth
‘SCHOOLBIZZ’ VERSCHIJNT TRIMESTRIEEL OP 5950 EXEMPLAREN IN NOORD-LIMBURG | HOOFDREDACTEUR: WILLY MOLEMANS | E-MAIL: [email protected]
Schoolbizz juni 2014.indd 1
12/06/2014 20:45:45
School-bizz
School-bizz
Leerwinkel ‘OAziss’ opent de deuren
staat uit twee luiken:
een thematische postertentoonstelling over de oorlog, gemaakt door de huidige vijfdejaars van de
school tijdens de lessen geschiedenis. Aan bod komen o.a. de oorzaken en
aanleiding van de oorlog, het leven in de loopgraven,
oorlogspropaganda, oorlog en kunst, vrouwen
in de oorlog, medische zorg, nieuwe wapens,
de dodendraad en het Verdrag van Versailles.
Nieuwe leerplannen binnen de richting Kantoor (Office Assistant) en een positief bezoek van de onderwijsinspectie gaven het OA-team van campus OV4 een boost. Meer effectief ‘doen’ met de jongeren was de boodschap.
Gedurende het eerste trimester van dit schooljaar werd er gebrainstormd
en inspiratie opgedaan bij het studentenbedrijf in de eigen school (Vlajo) en in de richting ‘Winkelhulp’ in Wijchmaal. Na de kerstvakantie ging
men echt aan de slag. De leerlingen van OA werden ingeschakeld om
een geschikte naam te zoeken. Uiteindelijk koos men voor Oaziss. Met
de nadruk dus op OA (Office Assistant).
verder worden stukken uit het collegearchief
over de oorlogsjaren gepresenteerd: brieven en
kaarten over de eerste oorlogsdagen, opeisingsbevelen, kaarten en brieven van de afgevoerde
directeur Peuskens uit het gevangenenkamp voor
officieren in Hannover, foto’s van leerlingen en leerkrachten uit die tijd, enz.
Een klaslokaal werd samen met de jongeren omgetoverd tot een prachtige winkel. De vlotte samenwerking met de andere opleidingsvormen
binnen de school zorgt voor een gevarieerd aanbod, zoals diverse kantoorbenodigdheden, gezonde tussendoortjes, zelfgemaakte kaartjes en
themapakketten (producten voor Valentijn, Pasen, Moederdag, attenties
voor de (stage)bedrijven).
Zeker de moeite van een bezoekje waard!
Slachtofferhulp?
‘Beste krantenlezers van Limburg’
in campus Salvator
De vierdejaars van campus Salvator (Hamont) namen in januari deel aan het project ‘Kranten in de klas’ (KIK) tijdens de lessen Nederlands. Hieraan was een maandelijkse actualiteitsquiz, de KIK-quiz, verbonden. De Salvator-leerlingen namen
hier elke maand zo talrijk en enthousiast aan deel, dat ze geselecteerd werden om
onze provincie te vertegenwoordigen in de Vlaamse finale.
Met de actualiteit over binnen- en buitenland en de laatste nieuwtjes over wetenschap, sport en cultuur in het achterhoofd trokken ze op 13 mei naar Brussel. In vijf
spannende rondes gaven vijftien fanatieke quizzers en enthousiaste supporters
het beste van zichzelf. Ze slaagden erin om de tweede plaats binnen te halen en
lieten zo drie andere scholen achter zich. Hun prijs, een dagje Walibi, namen ze
dan ook terecht trots en verheugd in ontvangst!
Wie in de ochtend van 19 maart tussen Lommel-Centrum
en Lommel-Werkplaatsen bij Akindo passeerde, kon er
in de berm een dubbelgeplooide fiets zien liggen, met
daarnaast een man, op het eerste gezicht bewegingsloos. Neen, dit was geen ‘candid camera’.
De leden van de pastorale groepen van WICO hielden er
hun jaarlijkse herbronningsdag met als thema ‘de barmhartige Samaritaan’. Een ‘onbekende’ werd gevraagd
om de rol van slachtoffer te vertolken, kwestie van in de
sfeer te komen. Het was merkwaardig om de reacties te
zien, niet alleen van het ‘doelpubliek’, maar ook van de
onbedoelde barmhartige Samaritanen, de toevallige
passanten. Sommige collega’s zagen in het opgezette
spel snel genoeg de handtekening van de organisatie en
lieten de man voor wat hij was: decorelement. Anderen
betoonden een en al medemenselijkheid door te hulp te
snellen. Ei zo na werden de hulpdiensten opgeroepen.
Een toevallige voorbijganger, onderweg naar haar werk,
maakte rechtsomkeer om thuis haar echtgenoot te gaan
halen, een medewerker van het Rode Kruis. Hij kon beter
hulp bieden dan zijzelf, redeneerde ze.
Hiermee was de toon van de dag gezet. De vraag ‘Wie
is mijn naaste?’ kon worden gesteld. Voor wie handelde
als de hogepriester uit de parabel en in een brede boog
om het slachtoffer heenging, was de confrontatie met
de vraag meteen de (her)ontdekking ervan. Mensen
wiens hart een slag had overgeslagen bij het zien van dit
geënsceneerde beeld, konden oprecht getroost vertrekken met de gedachte dat ze ‘naaste’ waren geworden
van een medemens in nood. En de vicaris bewees dat
de voordracht die hij kwam brengen geen holle theorie
was, maar doorleefd tot in zijn doen en laten. Hij stopte!
En gij, wat zoudt gij gedaan hebben? Zou jij naaste zijn
geworden?
Schoolbizz juni 2014.indd 2
ABO-talent in Sint-Elisabeth
Marjon Smulders, een ABO-leerlinge in BuSO St.-Elisabeth, won de eerste
prijs op het Belgisch kampioenschap Kappersmedewerker. Zij behaalde deze
mooie onderscheiding voor het realiseren van een prachtig geslaagde ‘total look’. Daarbij won St.-Elisabeth ook nog eens de derde prijs in de categorie ‘scholen’. Al
dit succes kwam
er natuurlijk ook
dankzij de inzet
van de heel gedreven en ervaren
leerkrachten
in
Wijchmaal.
Hartelijk proficiat!
Opnieuw prijs ‘Stichting
koningin Paola’ voor WICO!
In het schooljaar 2003-2004 won het project ‘Creatief schrijven’
van Rika Franssen (Campus Sint-Maria) de prestigieuze Koningin Paolaprijs voor het onderwijs. Precies 10 jaar later sleepte
ook de eerstegraadsschool van Campus TIO deze onderscheiding in de wacht met het project: T4Technics, de start van een
toekomst in Techniek. Directeur Rudi Lemkens, leerkracht David Camps en een aantal leerlingen ontvingen de prijs uit de
handen van de koningin zelf in de koninklijke serres in Laken.
Het TIO-project laat al enkele jaren de leerlingen van het basisonderwijs kennismaken met techniek en cybernetica. De leerlingen moeten proefondervindelijk de sturing van een kleine
computer zien te achterhalen, onder begeleiding van TIO-leerlingen uit de eerste graad. TIO mag bijzonder trots zijn op deze
onderscheiding en wij wensen het hele eerstegraadsteam van
harte proficiat.
School-bizz
Weergoden werkten mee aan SimFest
Het schoolfestival SimFest in campus Sint-Maria, georganiseerd door
de leerlingenraad, kende een schitterend verloop. Op donderdag 24
april konden de leerlingen genieten van enkele dj-sets van interne en
externe talenten. Ze konden zich uitleven op de bastonen van de speakers, maar hadden ook ruim de mogelijkheid om een ‘frietje te steken’
of andere lekkernijen te consumeren, zoals ijsjes, snoepjes, chips,
broodjes of een hamburger. Ondertussen organiseerden de PAG-leerkrachten een rad van fortuin voor het goede doel, waarbij leuke prijzen te winnen waren. De zelfgemaakte sleutelhangers, broches en de
badeendjes vielen erg in de smaak en verkochten als zoete broodjes.
Enkele ouders van de ouderraad verzorgden de drankbedeling. Ook
de weergoden bleken die dag goedgezind en zorgden voor enkele
verbrande wangen en neuzen.
DJ Bjorn Verhoeven van JOEfm zorgde voor de aftrap en kondigde de
andere dj’s aan. Ken-e en D Seven brachten de sfeer er helemaal in. Cedy zorgde met een mix van dance, techno, electro en house, voor een mooie
afsluiter.De organisatoren van de leerlingenraad zijn heel tevreden en zijn al aan het denken over een derde editie in 2015.
Duivelse week in campus Sint-Jozef
Na 12 jaar mag België met de Rode Duivels eindelijk weer eens deelnemen
aan het WK voetbal (Brazilië). De leerkrachten van campus Sint-Jozef wilden dit niet onopgemerkt laten voorbijgaan en ze organiseerden van 12
tot 16 mei in de eerste graad de ‘Duivelse week’. Aan iedere leerkracht werd
gevraagd om in zijn/haar lessen eventjes aandacht te besteden aan het
WK. Tijdens de les Frans werd het supporterslied van Stromae, Ta fête, ingeoefend. Bij wiskunde berekende men oppervlakte en omtrek van een voetbalveld. De vlaggen van de deelnemende landen werden geschilderd in
P.O. en uit het muzieklokaal klonk uit volle borst het Belgisch volkslied. Zo
werd er telkens een link gelegd met het wereldkampioenschap voetbal.
Kunstige elektriciteitskastjes in Overpelt
Je ziet ze op alle straathoeken staan: de saaie, witte elektriciteitskastjes van netwerkverdeler Infrax. Dat kan veel mooier en creatiever, vond de Overpeltse jeugddienst. Nele
Gutschoven, schepen van jeugd en cultuur, vroeg aan de secundaire scholen van Overpelt om de kastjes een kleurrijk uiterlijk te geven. De afdeling ‘Publiciteitsgrafiek’ van
campus Mater Dei nam 12 kastjes voor haar rekening. Eerst werd een degelijke grondlaag aangebracht door campus TIO. De leerlingen van campus De Wingerd organiseerden een wildbreiactie en maakten hoezen voor 10 kastjes. Op die manier werd het zelfs
een netoverschrijdend project.
De opdracht was om dicht bij het thema ‘robots’ te blijven en dat is
wonderwel gelukt. Binnenkort worden alle kastjes getoond als een
permanente tentoonstelling in de ‘StreetArtRoute’.
WICO-internaat:
week van de opvoeding
Elk jaar, van 16 tot 23 mei, vindt de ‘Vlaamse week van de opvoeding’ plaats, dit jaar met als thema: opvoeden in beweging.
Het WICO-internaat (Hamont) voelde zich hierdoor uiteraard
aangesproken en dong mee naar de ‘rode loper’ die door de opvoedingswinkel Noord-Limburg werd beloofd aan de scholen die
hierrond een initiatief namen.
Op 21 mei vertrokken de opvoeders, samen met de leerlingen,
naar Meeuwen voor een paar flitsende activiteiten: een spannende lasergame met geweren, licht- en geluidseffecten en een
speciaal voetbalspel in een botsauto. Bij de terugkeer in Hamont
lag dan ook de beloofde rode loper op hen te wachten. De dag
werd afgesloten met een heerlijke barbecue.
Hierop werden ook alle ouders uitgenodigd en de talrijke opkomst zorgde voor een groot succes. De groepsfoto verscheen
zelfs in de ‘Goednieuwskrant’ van Het Belang van Limburg. Een
geslaagde editie, die voor herhaling vatbaar is.
De week werd officieel geopend met Braziliaanse muziek en de hele school
was versierd met duivelse spulletjes en vlaggen. Er werd ook gevoetbald:
een Belgisch en een Nederlands team bekampten elkaar. De Nederlandse
meisjes wonnen de wedstrijd en de jongens speelden gelijk. Als afsluiting
op vrijdag kwamen zo veel mogelijk leerkrachten en leerlingen in het rood
of tricolore gekleed naar school. Campus Sint-Jozef is er dus helemaal klaar
voor!
12/06/2014 20:45:49