Stichting Aikido Contributie overzicht 2014 Kyorakukan

Stichting
Aikido
Kyorakukan
Contributie overzicht 2014
leeftijd
per kwartaal
per half jaar
per jaar
€ 51,00
€ 102,00
€ 204,00
9 t/m 13 jaar
14 t/m 20 jaar
€ 54,00
€ 108,00
€ 216,00
vanaf 21 jaar
€ 58,50
€ 117,00
€ 234,00
U-pas en BredaPas houder Korting, zie voorwaarden betreffende pas. Kopie van pas inleveren bij inschrijving
€ 12,50 (te betalen bij eerste automatisch incasso)
Inschrijfgeld
Bondsbijdrage Enbukan
9 t/m 17 jaar
vanaf 18 jaar
€ 14,00 per jaar
€ 24,00 per jaar
LET OP !
- Contributie wordt automatisch aangepast, als je een leeftijdsgrens bereikt.
- Als je wilt stoppen, verwachten wij een schriftelijke opzegging d.m.v. het opzeggingsformulier 1 maand van te voren.
- Contributie inning door automatische incasso per kwartaal / half jaar (bij inschrijving aangeven).
- Optioneel kan contributie inning via een contributiefactuur per half jaar / jaar (na overleg met penningmeester).
- Geef wijzigingen door aan de ledenadministratie bijvoorbeeld adres, email, rekeningnummer, telefoonnummer, etc.
- Kun je voor langere tijd niet trainen vanwege een blessure, neem dan contact op met de penningmeester.
IBAN:
NL86 INGB 00 02 96 79 33
t.n.v. Stichting
Aikido Kyorakukan te Roosendaal
Examenkosten Kyorakukan: (direct contant te betalen, alleen als men slaagt)
11e – 7e Kyu € 2,50
6e – 1e Kyu € 5,00
Dan-examens worden afgenomen door de bond Enbukan
(hierdoor worden de dan-graden erkend door de Hombu-dojo te Tokyo)
Bondsbijdrage Enbukan (verplicht)
Kyorakukan is aangesloten bij de Aikido bond Enbukan (www.enbukan.nl).
De bondsbijdrage is inclusief een ongevallenverzekering (voorwaarden zie downloads website www.enbukan.nl).
De bondsbijdrage loopt van 1 januari tot 1 januari.
Nieuwe leden betalen vanaf de eerste datum in het kwartaal dat ze aangemeld zijn als lid van Kyorakukan,
www.kyorakukan.com
Contributie 2014