Inschrijvingsformulier 2014-2015:

Inschrijvingsformulier 2014-2015:
Binnen te brengen bij bestuur!
Familienaam: ............................................................................................
Adres: .......................................................................................................
Telefoon/GSM: .................................... e-mail:.................................................. nieuw lid ¨
Voornaam (kind 1): .................................... Geboortedatum: …………………………
Omcirkel waarvoor je je kind wenst in te schrijven:
Turnen: 1 uur: 85 € – 1.5 uur (95 €: zaterdag of woensdag), 16+: 150 €
Dans: 1 uur: 85 € – Danskriebels: 75 €
codes
Combinaties (omcirkel)
2 of 2,5 uur: 1 sessie turnen + Street dance: (140 €), kleuterturnen + danskriebels: 130 €
3 uur:
Turnen woensdag 1.5 uur + zaterdag 1.5 uur: (150 €)
Subtot. 1: …………
> 3 uur: 50 €/uur
Voornaam (kind 2): .................................... Geboortedatum: …………………………
Omcirkel waarvoor je je kind wenst in te schrijven:
Turnen: 1 uur: 85 € – 1.5 uur (95 €: zaterdag of woensdag), 16+: 150 €
Dans: 1 uur: 85 € – Danskriebels: 75 €
codes
Combinaties (omcirkel)
2 of 2,5 uur: 1 sessie turnen + Street dance: (140 €), kleuterturnen + danskriebels: 130 €
3 uur:
Turnen woensdag 1.5 uur + zaterdag 1.5 uur: (150 €)
Subtot. 2: …………
> 3 uur: 50 €/uur
3de/4de kind: vaste bijdrage= 15 €, 1 activiteit= gratis; combinaties: -50 %
Voornaam (kind 3/4): .....................................
Geboortedatum (kind 3/4): ..............................
Activiteit: T (1/1.5)/D/comb: ............................
Bij ................................................................ van ….-….. uur
Subtot. :3&4: …………
Totaal bedrag: ............. €
%………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bewijs van betaling: Cash ¨
overschrijvingsformulier ¨
homebanking ¨
Naam: ...............................................,
ouder(s) van: .............................................................................................
hebben op ............................. (datum) .............. € betaald als lidgeld(en) voor de
activiteiten binnen de Halense Turnkring voor het sportseizoen 2014-2015.
Handtekening bestuurslid HTK