15 november 2014

15 november 2014
CONTACTBLAD
Voor Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o
via  www.contactblad.info
Contactblad
15 november 2014
Inhoud
Informatie Contactblad2
Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
3
Kerkdiensten4
Ophalen oud papier5
Vaste activiteiten5
Inzamelingsacties5
Voedselbank5
Informatie huisarts6
Informatie diverse organisaties en instellingen
7
Algemene telefoonnummers7
Gemeentenieuws8
Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum
19
Digitale hoek Sauwerd zoekt vrijwillige docenten
19
Armoede neemt toe: Voedselbank raakt door de voorraden heen!
20
Cliëntenraad SoZaWe Bedum, De Marne, Winsum
20
Wmo-adviesraad: Hoe gaat het verder met de jeugdzorg na 1 januari 2015?
21
Gevraagd (1)21
Gevraagd (2)21
Kapsalon Naturally Hair22
Worstactie voetbalvereniging SIOS22
Zaken vermist of vernield?22
Dorpstafel in "Artharpe": menu’s23
Kerstconcerten Fanfarecorps Adorp i.s.m. koor “Hoge & Lage der A”
23
(straten)volleybal23
Nationaal MS Fonds Collecteweek 17-22 november
24
Kunst en cultuur project 201424
Geen treinen 15 en 16 november24
Van de dialoogtafel: Bewoner centraal bij afhandeling schade - en -
25
Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering In gesprek over de gevolgen van aardbevingen in Ubbegaheem
26
Rode Kruis uitjes 201426
Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge27
Verhuisbericht27
Drie kunstenaars exposeren in kerk Adorp28
Cursus "Omgaan met dementie" voor mantelzorgers
29
IJsvereniging "Nooit Gedacht", ledenvergadering31
Aan de lezers van het 'Contactblad' van Adorp, Sauwerd en Wetsinge
31
Concertreeks oude muziek in ‘t Sael - Noota Saxophone Duo
32
12e seizoen jamsessies Culturele Commissie Adorp
32
Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge33
Bingo in Adorp vrijdag 28 november33
Historische Kring Ubbega, lezing en ledenvergadering
33
Sinterklaasintocht 15 november34
Oproep: Sauwerders gezocht voor reunie Verrijn Stuart MEAO
34
Lopend voetballen bij VV SIOS34
Koken met Ingrid: Kipcurry36
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
1
Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschijnen er twee edities, met uitzondering van de zomer waarbij in juli en/of augustus maar één
editie verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand. Inzien en downlaoden is gratis. Maandelijks wordt er één editie geprint (die van de 1e van de
maand) en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de plaatselijke Verenigingen Dorpsbelangen (zie onder).
Aanleveren berichten/kopij en plaatsing
Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de
inlevering drie dagen voor verschijning. Het in elkaar zetten van het blad kost nu eenmaal
ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
Kopij is aan te leveren digitaal en/of op papier via:
 [email protected]
 Torenweg 35 te Adorp
 Stationsstraat 43 te Sauwerd
Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt gemaakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.
Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).
Contactblad staat los van de verenigingen Dorpsbelangen
Het Contactblad is een zelfstandig verschijnend blad dat geheel los staat van de verenigingen Dorpsbelangen Adorp en Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge. De verenigingen Dorpsbelangen zijn dan ook niet de uitgever van het Contactblad. Zij zorgen er echter wel voor dat
de eerste editie van de maand ook gedrukt verspreid wordt onder mensen die het blad liever
op papier ontvangen. Hiervoor vragen de verenigingen zelf een vergoeding.
Verspreiding en bezorging papieren Contactblad
De Verenigingen Dorpsbelangen van Adorp en van Sauwerd en Wetsinge verzorgen plaatselijk het drukken en verspreiden van een Contactblad op papier. Dit is in principe de eerste
editie van de maand. Afhankelijk van uw woonplaats moet u bij uw eigen vereniging zijn voor
aan- of afmelding voor de bezorging aan huis en andere zaken die de bezorging betreffen.
Contactgegevens Adorp: aan- en afmelding en bezorging:
Karin Stratingh
 Molenweg 23
 050 306 2027
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: bezorging
E.T. de Haan-Stamhuis  Oude Kerkstraat 7 9771 BH Sauwerd
 050 306 1739
 [email protected]
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: aan- en afmelding:
J.D. Trenning
 Oosterstraat 14 9771 AS Sauwerd
 050 306 1559
 [email protected]
Opzegging bezorging Contactblad op papier in Sauwerd en Wetsinge:
Elk jaar voor 1 december bij J.D. Trenning, zie bovenstaande contactgegevens.
2
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  [email protected] of twitter  @Contactblad
november
15
!
15
15
13.00 u.
14.00 u.
16
!
16
16
17
14.00 u.
15.00 u.
18
19.30 u.
21
22
23
23
24
26
28
28
28
geen treinen maar treinvervangende bussen wegens spoorwerkzaamheden lijnen Groningen-Delfzijl en Groningen-Roodeschool
Sinterklaasintocht in Sauwerd en Adorp (zie pagina 34)
Cult.Cie.Adorp, expositie drie kunstenaars in kerk Adorp, met deze dag
om 14.00 officiële opening (zie pag. 28)
geen treinen maar treinvervangende bussen wegens spoorwerkzaamheden lijnen Groningen-Delfzijl en Groningen-Roodeschool
Cult.Cie.Adorp, expositie drie kunstenaars in kerk Adorp (zie pag. 28)
Concert Noota Saxofoon Duo, 't Sael te Groot Wetsinge (zie p. 32)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Klenie Bimolt', Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 27)
Groninger Dorpen en NAM in gesprek over gevolgen aardbevingen, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 26)
18.00 u. VV SIOS, worstactie in Sauwerd, Wetsinge, Hekkum (zie pagina 22)
14.00 u. Cult.Cie.Adorp, expositie drie kunstenaars in kerk Adorp (zie pag. 28)
14.00 u. Cult.Cie.Adorp, expositie drie kunstenaars in kerk Adorp (zie pag. 28)
16.00 u. CCA, Jamsessie in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 32)
10.00 u. Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, Ubbegaheem te Sauwerd (zie p. 27)
16.30 u. CCA, expositie kunst gemaakt door basisschoolleerlingen (zie pag. 24)
Start cursus “Omgaan met dementie” voor mantelzorgers (zie p. 29)
20.00 u. IJsvereniging 'Nooit Gedacht' Sauwerd, Ledenvergaderig, Ubbegaheem
te Sauwerd (zie pagina 31)
20.00 u. Bingo in dorpshuis Artharpe te Adorp (zie pagina 33)
december
1
3
3
19.30 u.
20.00 u.
9
14
20
13.00 u.
16.00 u.
20.00 u.
21
15.00 u.
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Wonen', Artharpe te Adorp (zie pagina 27)
Hist. Kring Ubbega, ledenvergadering (zie pagina 33)
Hist.Kring Ubbega, lezing over Van Starkenborghkanaal en voorgangers
(zie pagina 33)
Uitje Rode Kruis naar Kerstfair Grootegast (zie pagina 26)
CCA, Jamsessie in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 32)
Kerstconcert Fanfarecorps Adorp i.s.m. koor "Hoge en Lage der Aa" in
kerk van Adorp (zie pagina 23)
Kerstconcert met aangepast kinderprogramma door Fanfarecorps Adorp
i.s.m. koor "Hoge en Lage der Aa" in kerk van Adorp (zie pagina 23)
Voor activiteiten in de dorpshuizen zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en
 http://www.ubbegaheem.nl en/of  http://www.contactblad.info/agenda.html
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
3
Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
16 nov.
9.30 u. - Mw. ds. A. Diesemer
23
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
30
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
7 dec.
9.30 u.
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
14
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
21
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
24
21.30 u. - ds. P.S. van Dijk
25
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
26
onvermeld
28
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
31
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Laatste zondag kerkelijk jaar
Eerste Advent, Heilig Avondmaal
Tweede Advent
Adventssamenzang
Derde Advent
Vierde Advent
Kerstnachtdienst in kerk Adorp
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag, kinderfeest
Oudjaarsdag
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
16 nov.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. J.M. Beute
23
9.30 u. - ds. J. van der Wal
14.15 u. - ds. H.W. van Egmond
30
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.M. Alsderda
7 dec.
9.30 u. - ds. J. Oosterhuis
14.15 u. - ds. W. Jagersma
14
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.S.K. Hoogendoorn
21
9.30 u. - ds. L. Boonstra
14.15 u. - ds. H.W. van Egmond
25
9.30 u. - ds. W. Jagersma
28
9.30 u. - ds. A.G. Bruijn
14.15 u. - ds. W. Jagersma
31
19.30 u. - ds. W. Jagersma
Heilig Avondmaal
Kerst
Oudjaar
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's middags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp.
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
4
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
Ophalen oud papier
Onder voorbehoud van wijzigingen:
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.
Vanaf 18.00 u.
Vanaf 18.00 u.
Voedselbank
De producten die in november worden ingezameld zijn: rijst, macaroni en verdere pastaproducten, kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten.
U kunt dit de hele maand inleveren bij de Superrr in Sauwerd en tot de 10e van de maand
kunt u ook inleveren bij bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te Sauwerd.
De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voorzien.
Vaste activiteiten
Iedere week:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
zaterdag
sporten
bibliobus Adorp (naast de kerk), 9.50-11.05 u.
bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.15-12.15 u.
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Pilates in "Artharpe", 20.45-21.45 u.
Pilates in "Artharpe", 10.00-11.00 u.
bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg) 13.20-14.20 u.
Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag
UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016
Inzamelingsacties
17-22 nov.
Voedselbank: rijst, macaroni en verdere pastaproducten, kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten (voor inleveren zie pag. 5).
Collecte Nationaal MS Fonds (zie pagina 24)
december
Voedselbank: koffie, thee en koffiemelk (voor inleveren zie pagina 5).
november
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
5
Informatie huisarts L. Gussenhoven  Spoedlijn
Alarm
3061281
3062247
112
Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd
maandag, dinsdag en vrijdag
8:00-17:00 u.
woensdag en donderdag
8:00-12:30 u.
woensdag- en donderdagmiddag huisartsenpost Winsum, Meedenweg 3D  0595 441300
Tijdens vakantie en studie huisarts: 3 x per week spreekuur; bellen voor 12.00 u.
Buiten bovenstaande tijden: Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191
 0900 9229
In geval van zeer spoedeisende gevallen: algemeen alarmnummer
 112
Uitdeelpost Apotheek in Sauwerd: ma-di-do-vrij16:00-17:00 u.; woensdag gesloten
Huisartsenpost Winsum open: ma-vr 17:00-20:30 u., weekend en feestdagen 9:00-18:00 u.
Dokterspost Groningen: Damsterdiep 191
Magazijnuitleen hulpmiddelen: Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8:30-12:30 u. en 13.00-17.00 u.
Huisartsenlaboratorium (bloedafname): iedere dinsdag 10:00-11:00 u.
Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om dezelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de urgentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd
nodig te hebben, dit graag aangeven.
Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen.
Spoedvisite: kan de hele dag aangevraagd
worden. Weet u niet zeker of er sprake is van
spoed? Overleg het dan met de assistente.
EHBO direct terecht: dit in geval van wonden, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden
met uw komst.
Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de
assistente aanvragen. De dokter belt u dan
aan het eind van de ochtend of begin van de
middag.
De praktijkassistentes: Gemma van Donkelaar, Ilona Slagter, Selie Taselaar en Rinarda van Dijk maken voor u afspraken en
u kunt bij hen terecht met vragen, voor adviezen en informatiefolders. Tevens voor het
verwijderen van hechtingen, het meten van
de bloeddruk en het gewicht, verbinden van
wonden, het bepalen van Hb (bloedarmoede)
en bloedsuiker (diabetes) het geven van injecties en vaccinaties en het maken van uitstrijkjes. Deze zaken het liefs op maandag,
dinsdag en vrijdag tussen 13:00 en 15:00 u.
Uitstrijkjes door de assistente op afspraak
maandag en dinsdag om 11:00 uur
Urine onderzoek: graag ochtend urine inleveren in een schoon potje met naam.
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistente.)
Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes
met etiket (of alleen de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u telefonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent
twee werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost van de apotheek (tijden zie boven).
Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 u. en
op woensdag en donderdag tussen 12:00 en
12:30 u. De dokter kan u hiervoor ook uitnodigen op het spreekuur.
Stikstofbehandeling: (wratten en overige
huidongerechtigheden) op afspraak.
Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situatie, adres of verzekeringsgegevens graag
z.s.m doorgeven aan de assistente.
Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd
6
Contactblad 15 november 2014

050 3062064
www.contactblad.info
Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg, diversen
Wegens de diverse grote veranderingen in de thuiszorg is het nu ondoenlijk om hier actuele
informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder dan wel het WMO-loket.
Welzijn, diversen
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Verzoamelstee
 [email protected]
 06 48874340
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8 .
Regionale dagopvang voor Ouderen, “OET EN THOES”
Winkheem, Borgweg 48 Winsum

0595 441358
Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 [email protected]; werkdagen van 9.30 - 10.30 u. 
0595 442925
Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

050 3180011
Buro Slachtofferhulp Groningen

050 3186266
Uitvaart-/begrafenisverenigingen
Bij overlijden contact opnemen met Monuta Groningen
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25 9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.: mw. A. Nomden, Oosterstraat 4 9771 AS Sauwerd
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp

050 5425962


050 3061728
050 3061188
Uitvaartzorg Bert van Dijken

050 3011241
Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw
Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)
Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.)
Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting
Waterbedrijf
b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061676
nationaal storingsnummer
storingsnummer
storingsnummer
Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie
reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
www.contactblad.info
Alarmnummer
Contactblad 15 november 2014

050 4023750
0800 0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
038 8516110
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
7
Gemeentenieuws
 www.winsum.nl /  [email protected]
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.30 – 16.00 u.
 Hoofdstraat W 70 9951 AC WINSUM /  Postbus 10 9950 AA WINSUM
Openstelling: telefoon
Snelbalie
Servicebalie
maandag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
dinsdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
woensdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 19.00 u.
8.30 - 19.00 u. (alleen op afspraak)
donderdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
vrijdag
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
ZORGLOKET
Het zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.00-12.00 u en
op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.  0595 447760 /  www.lokaalloket.nl
WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met:
klein chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel,
maar geen gekleurd glas, draadglas, autoruiten, matglas, spiegels of flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410.
BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoorbeeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.
WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U hoeft dan niet te
wachten tot u aan de beurt bent; u wordt meteen geholpen! Kijk op  www.winsum.nl in de gemeentewinkel, bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip.
Uiterlijk op de eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak.
Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie
de gegevens aan het begin van deze pagina.
Komt u alleen voor het afhalen van een reisdocument of rijbewijzen? Dan helpen we u
direct aan de snelbalie (zie hierboven voor de openingstijden).
GEEN AFSPRAAK EN TOCH LANGSKOMEN?
Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u mogelijk enige tijd moet wachten, voor u wordt geholpen.
ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel uittreksels en verklaringen kunt u aanvragen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daarvoor de deur uit hoeft. In de gemeentewinkel op  www.winsum.nl plaatst u een bestelling, en
binnen vijf werkdagen ontvangt u het uittreksel in uw brievenbus.
SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van onze sms-service als u een rijbewijs of een
reisdocument aanvraagt. U ontvangt dan van ons een sms-je als uw rij- of reisdocument voor
u klaar ligt. Wilt u gebruik maken van deze gratis service, geef dan bij de aanvraag uw mobiele
nummer door aan de medewerkers van het Klantcontactcentrum. Het mobiele nummer wordt
alléén voor de aanvraag gebruikt. U kunt het document op maandag, dinsdag en donderdag
van 08.30 uur tot 16.00 uur bij onze receptie afhalen. Op woensdag kunt u zelfs tot 19.00 uur
bij ons terecht. Op vrijdag zijn we ’s morgens tot 12.30 uur open. Voor het afhalen van rij- en
reisdocumenten hoeft u geen afspraak te maken.
8
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
Raadsvergaderingen live op internet
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergadering ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren. Zo kunt u, waar en wanneer
u dat wilt, de raadsvergaderingen volgen en op de hoogte blijven van wat er speelt.
algemene APP Bestuursinformatie
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwikkeld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).
VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1.Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over
twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.
2.De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbijeenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder
informerend zijn behandeld.
3.Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de
besluitvormende raadsvergadering.
Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informerende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot inspreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van
het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 447719 of  [email protected]
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt.
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabijeenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.
ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Beschikt u niet over internet? Dan bent u van harte welkom de bekendmakingen in het gemeentehuis in te zien.
E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
Wist u dat u deze gemeenteberichten ook per e-mail kunt ontvangen?
U kunt u zich snel en makkelijk laten informeren via de gratis 'E-mailservice Bekendmakingen'. Meld u aan via  www.overheid.nl.
Hoe werkt het?
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem,
waar veel gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van maken. Zo kunnen ook inwoners van andere
gemeenten via  overheid.nl bekendmakingen zien van de gemeente Winsum. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen.
Daarnaast kunt u van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen
bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen. U maakt een
profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens
kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven
van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt
ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
9
Informatie over aardbevingen door gaswinning
Heeft u vragen over schade door aardbevingen, over compensatie daarvan of over andere
onderwerpen die daarmee te maken hebben? Kijk op  www.winsum.nl; daar vindt u Wonen
en Leven informatie over aardbevingen door gaswinning.
GEMEENTE WINSUM BIEDT STARTERSLENING
Bent u starter op de koopwoningmarkt, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen voor uw
eerste koopwoning? Dan komt u misschien in aanmerking voor een starterslening. Kijk op 
www.winsum.nl voor meer informatie.
BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER
Van 17 november 2014 tot en met 24 januari 2015 staat op het parkeerterrein nabij Zwembad
De Hoge Vier de mobiele onderzoekswagen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.
VASTSTELLING VERORDENING LEERLINGENVERVOER
De gemeenteraad van Winsum heeft op 16 september 2014 de verordening leerlingenvervoer vastgesteld. De verordening treedt in werking op 1 januari 2015. De verordening regelt
vergoeding van vervoer van gehandicapte leerlingen voor primair, voortgezet en (voortgezet)
speciaal onderwijs.
U kunt de verordening vinden in het digitale gemeenteblad  www.winsum.nl/gemeenteblad
EENMALIGE UITKERING KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING 2014
Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm?
Dan hebt u in 2014 recht op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Het kabinet geeft
extra financiële ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. Hiermee wil het kabinet
eenmalig het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 verzachten.
De hoogte van deze koopkrachttegemoetkoming is:
• € 100,-- voor samenwonenden/gehuwden;
• € 90,-- voor een alleenstaande ouder;
• € 70,-- voor een alleenstaande.
U ontvangt de tegemoetkoming automatisch als u een WWB, IOAW of IOAZ-uitkering van de
gemeente Winsum ontvangt. U hoeft hiervoor niets te doen. Ontvangt u een bijstandsuitkering in de vorm van een ’aanvullende inkomensvoorziening ouderen’? Dan wordt het bedrag
automatisch betaald door de Sociale verzekeringsbank.
De tegemoetkoming moet u aanvragen als u geen uitkering van de gemeente heeft.
U kunt tot 1 december 2014 een aanvraag indienen bij Sociale Zaken en Werk Bedum, De
Marne & Winsum. U kunt het aanvraagformulier downloaden via  www.winsum.nl. Ook kunt
u het formulier telefonisch opvragen, of ophalen bij Sociale Zaken en Werk of bij het WMOloket in het gemeentehuis. De gemeente Winsum streeft er naar de bedragen voor eind 2014
uit te keren.
Voorwaarden:
• Nederlander of daarmee gelijkgesteld van 18 jaar en ouder;
• op 1 september 2014 woonachtig in de gemeente Winsum;
• voor de bepaling van de hoogte van het inkomen geldt als peilmaand september 2014;
• inkomen: maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;
• voor deze koopkrachttegemoetkoming geldt geen vermogensgrens van de WWB, eventueel
vermogen blijft dus buiten beschouwing;
• geen recht op een koopkrachttegemoetkoming hebben: gedetineerden; personen die jonger
zijn dan 18 jaar; personen jonger dan 27 jaar die door het Rijk bekostigd onderwijs kunnenvolgen (en die in verband hiermee al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering);
personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op  http://www.laaginkomen.nl. Daar kunt u onder andere een test
doen om te zien of u recht heeft op extra geld.
10
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
CHEMOKAR RIJDT OP MAANDAG 24 NOVEMBER
De chemokar komt op maandag 24 november langs in de gemeente Winsum. Heeft u klein
chemisch afval, dan kunt u dat gratis laten afhalen. U moet dit 10 dagen van te voren opgeven
bij de Milieudienst; bel dus voor vrijdag 14 november met de Milieudienst Groningen, tel. 050 3671000. U kunt dan een afspraak maken over het dagdeel, waarop het klein chemisch afval
bij u wordt opgehaald. U moet daarvoor wel thuis zijn. Zet het chemisch afval niet langs de
weg; dit kan namelijk erg gevaarlijke situaties opleveren, vooral bij kinderen!
Let op: op de afvalwijzer staat dat de chemokar op 24 en 25 november langskomt. Dit klopt
niet; de route wordt in 1 dag gereden, op maandag 24 november.
EEN REGENTON - GOED VOOR HET MILIEU ÉN GOED VOOR U!
Weet u dat in Nederland per vierkante meter dak zo'n 800 liter regenwater opgevangen kan
worden? Regenwater is schoon water dat u prima kunt gebruiken om bijvoorbeeld planten water te geven en uw auto te wassen. Daarmee bespaart u op uw watergebruik en gaat uw rekening omlaag! U kunt nu voor een extra voordelige prijs via de gemeente een regenton kopen.
Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl.
OPROEP: SNOEI OVERHANGEND GROEN!
Momenteel zijn planten en struiken flink aan het groeien. Overhangend groen langs de openbare weg kan soms voor overlast zorgen, vooral op stoepen en paden. Er kunnen gevaarlijke
situaties ontstaan wanneer overhangende takken en struiken het vrije uitzicht belemmeren.
Zeker mensen met een beperking hebben hier veel last van.
De gemeente Winsum krijgt dan ook regelmatig klachten over overhangend groen langs de
openbare weg. Vaak uit particuliere tuinen. Overhangend groen zijn bomen en struiken, die
over de erfscheiding heen hangen, over het trottoir of de straat. De gemeente roept dan ook
op om bij het onderhoud van uw tuin het overhangend groen weg te snoeien.
In deze periode is de gemeente bezig met de reguliere snoeiwerkzaamheden van het gemeentelijk groen. Per wijk/dorp wordt het overhangend groen gesnoeid, zodat paden en wegen overzichtelijk blijven.
SNOEIPROGRAMMA NOVEMBER 2014 – APRIL 2015
Van snoeien tot kappen
Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud, Ability en andere bedrijven
gesnoeid. Het snoeiprogramma bevat behalve het snoeien van sierplanten als rozen en sierheesters ook het uitdunnen van bosachtige beplantingen. In vaktaal spreken we van bosplantsoen. Het snoeien van bomen sluit aan bij de uitgevoerde boomveiligheidsinspecties.
In een aantal situaties ontkomen we er niet aan dat een boom gekapt zal worden. Voor deze
bomen is vaak een kapmelding nodig. Deze staan dan in de gemeentelijke advertentie onder
het kopje ‘Kapmeldingen’.
Voor een aantal werkzaamheden is het praktisch, en bovendien veiliger, een straat tijdelijk af
te sluiten. Wanneer dat langere tijd gaat duren zal dat worden gepubliceerd.
Snoeiprogramma inzien
Een overzicht van alle werkzaamheden staat op de website van de gemeente, www.winsum.nl.
Dit geldt ook voor de bijbehorende toelichting. Het ligt eveneens ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Op de lijst staan alleen de meest opvallende werkzaamheden.
In het kader van het hierboven vermelde snoei- en kapprogramma 2014 - 2015 is de gemeente
Winsum van plan o.a. de volgende boom te kappen: Sauwerd, Acacialaan, esdoorn.
Meer informatie
Een exacte planning is vaak moeilijk te geven. Is dit wel belangrijk voor, dan kunt u contact
opnemen met Jakob Noorman van Beheer en Onderhoud (' 0595-447788). Voor overige
vragen kunt u bellen met het Klantcontactcentrum (' 0595-447777) of mailen naar * [email protected] Informatie is ook te vinden op  www.winsum.nl.
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
11
OP DE FIETS NAAR STATION? GEBRUIK DE FIETSENREKKEN!
In Baflo, Sauwerd en Winsum zorgen fout of te lang geparkeerde fietsen voor een rommelig straatbeeld en soms voor gevaarlijke situaties.
Daarom gaat de gemeente hier vanaf 1 juli toezicht op houden. Is een
fiets buiten de rekken geplaatst, dan zet de toezichthouder de fiets op
een willekeurige plek in de stalling, voorzien van een waarschuwing. Op deze manier houden we de stationsgebieden netjes en voor iedereen toegankelijk.
BAAS EN HOND IN de gemeente WINSUM
In veel gezinnen is de hond een geliefde huisgenoot en een vriend voor de kinderen. Ook voor
anderen kan een hond plezierig zijn. Toch ontvangt de gemeente Winsum regelmatig klachten
over hondenpoep en overlast door honden.
Wist u dat in de gehele gemeente Winsum:
• een hond altijd aangelijnd moet zijn op de weg binnen de bebouwde kom? Ook parken,
plantsoenen en voetpaden horen bij de openbare weg. Door uw hond aan te lijnen voorkomt
u hinder of gevaar voor overige weggebruikers.
• u een bekeuring riskeert als uw hond zijn behoeften op de weg of het voetpad doet? Als u de
uitwerpselen onmiddellijk verwijdert bent u uiteraard niet in overtreding.
• dat dit niet alleen in het dorp Winsum geldt, maar in alle dorpskernen van de gemeente Winsum?
Loslopende honden
Binnen de bebouwde kom moet elke hond dus aangelijnd zijn, in het buitengebied hoeft dat
niet. Uiteraard bent u als hondenbezitter ook in het buitengebied verantwoordelijk voor uw
hond. U heeft een zogeheten zorgplicht. Zo zorgt u als hondenbezitter ervoor dat uw hond op
de paden blijft en niet in het weiland terechtkomt. Gebeurt dat toch, dan kunt u hiervoor een
bekeuring krijgen.
Hou rekening met anderen
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn. Maar niet iedereen voelt zich op
zijn gemak met loslopende honden. Vooral kinderen kunnen angstig zijn. Loslopende honden
kunnen soms bedreigend overkomen, zowel voor andere honden als voor mensen. Ook al is
een hond niet agressief van aard, dan nog kan de ander schrikken van de hond. Omgekeerd
kan een hond ook schrikken en hierdoor onverwacht gedrag vertonen. Wij verzoeken u als
hondenbezitter om hier rekening mee te houden: als er wandelaars of mensen met kinderen in
de buurt zijn, lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en hou uw hond kort.
Hondenpoep
Een hond moet elke dag uitgelaten worden. De hondenpoep die daarvan het
gevolg is, is voor veel inwoners een grote ergernis. Niemand vindt het leuk
om in hondenpoep te trappen, bovendien ziet de straat er vies uit. Honden
doen hun behoefte waar het hun uitkomt. Een hond ziet niet waar het wel of
niet mag. U als eigenaar kunt uw hond daarin sturen. Zorg er daarom voor
dat uw hond binnen de bebouwde kom aangelijnd is en zijn behoeften niet
op de weg, het voetpad of op en rondom een kinderspeelplaats doet.
SPORT IS GEZOND. IDEEËN OM MEER MENSEN IN BEWEGING TE KRIJGEN? MAAK
GEBRUIK VAN HET SPORTSTIMULERINGSFONDS
Heeft u ideeën om inwoners die nog niet sporten of bewegen, in actie te laten komen? Dan
kunt u subsidie uit het sportstimuleringsfonds aanvragen. Met deze regeling kunnen nieuwe
plannen en projecten op het gebied van sportstimulering gesubsidieerd worden.
Bewegen is goed voor je en ook heel gezond. Maar nog niet iedereen doet het. Misschien
heeft u plannen om daarin verandering te brengen. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met
ouderen binnen uw vereniging. Of ideeën over schoolsport, gezondheidslessen op school,
skeelerclinics etc. De gemeente heeft voor initiatieven op het gebied van sportstimulering
€ 15.000,- beschikbaar. Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. Of bel met mevrouw
J. de Boer-Pontier, bereikbaar via het klantcontactcentrum, ' (0595) 447777.
12
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
IPROEF INZAMELING DRANKENKARTONS VERLENGD TOT EIND 2014
Ruim een jaar kunt u als inwoner van de gemeente Winsum uw drankenkartons (melk- en
sappakken) apart inleveren, samen met het oud papier. De inzameling zou na afloop van deze
landelijke proef in afwachting van een landelijke regeling tot 1 juni
duren. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze landelijke regeling
in zal gaan per 1 januari 2015. De gemeente heeft dan ook besloten
de mogelijkheid om drankenkartons apart aan te bieden, tot het eind
van het jaar voort te zetten. Tegelijk met de evaluatie van Diftar zal
de gemeente in het najaar een definitief besluit nemen over de manier waarop drankenkartons in de toekomst ingeleverd en verwerkt
kunnen worden.
De speciale zakken zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de gemeentewerkplaats (Schouwerzijlsterweg 8a) en in alle supermarkten, m.u.v. de Aldi. Lever uw drankenkartons uitsluitend
in deze zakken in en zorg ervoor dat de zakken goed zijn afgesloten. Meer info vindt u op 
www.winsum.nl/afval
SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
Sinds 1 januari kunt u uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de
Milieustraat in Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze
locatie. Geleverd snoeihout en groenafval moet worden afgevoerd. Voor Afvalbeheer NoordGroningen brengt dit extra kosten met zich mee.
Het tarief voor het afleveren van snoeiafval en ander groenafval bedraagt € 24,20 per 1.000
kg. U betaalt uiteraard naar verhouding voor het werkelijk gebrachte gewicht.
Kijk voor meer informatie op  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 13.30 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieronder leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. Naast chemisch afval kunt u bij het
gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot
inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u een verwijderingsbijdrage. Daardoor
moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur
www.contactblad.info
Niet
Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar
Contactblad 15 november 2014
13
BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ overtredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de
omstandigheden.
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan
gerust aan. Hij staat u graag te woord.
IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is.
Ervaart u overlast in uw omgeving? Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op 
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.
VEILIGE PUBLIEKE TAAK
Drie op de vijf medewerkers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie
en geweld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Ook in deze regio. De gemeente wil
daarom met andere overheidsinstellingen samenwerken aan het project Veilige Publieke Taak.
De gemeente Winsum heeft afgelopen week een brief verzonden naar zo’n 25 instellingen in
de gemeente over de ‘Veilige Publieke Taak’. Doelstelling van het programma is om in 2015
in alle sectoren een vermindering van 25% van het aantal voorvallen van agressie en geweld
te realiseren.
Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak adviseert, informeert en ondersteunt werkgevers
met een publieke taak, opdat hun werknemers zonder beletsel hun werk kunnen uitvoeren.
Kijk voor meer informatie op  www.evpt.nl.
PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door
auto’s. De auto’s staan dan geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Hierdoor moeten
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep.
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit,
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een
blauw verkeersbord met een ‘P’ staat mag u alleen in de parkeervakken parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert
u op de stoep, dan riskeert u een boete. Deze kost u € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar
het mag.
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!
GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u een voorwerp verloren? Kijk dan in de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl.
Misschien staat het op de lijst met gevonden en verloren voorwerpen. Wanneer u iets vindt of
verliest, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Hier worden deze voorwerpen geregistreerd
en veelal bewaard.
14
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
Subsidieplafond voor Sportstimuleringsfonds 2014 vastgesteld
De raad heeft in 2013 het sportbeleid van de gemeente Winsum vastgesteld. Bij de vaststelling
van dit beleid zijn ook middelen beschikbaar gesteld voor een Sportstimuleringsfonds.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat voor het jaar 2014 voor het
Sportstimuleringsfonds het subsidieplafond is vastgesteld op € 15.000,--. U kunt een subsidie
aanvraag indienen om gebruik te kunnen maken van dit fonds.
Hoe werkt het?
Om in aanmerking te komen voor het Sportstimuleringsfonds, kunt u een aanvraag indienen
voor incidentele subsidie. Dit is een subsidie voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor maximaal twee
keer voor een zelfde project of activiteit subsidie wordt verleend.
Formulier
Een aanvraag voor een incidentele subsidie dient u voor aanvang van de activiteit bij burgemeester en wethouders in te dienen, door middel van een volledig ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier afhalen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis of downloaden via  www.winsum.nl.
Criteria
De aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van inhoud van
het sportbeleid en de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Winsum 2011’. Er wordt per
aanvraag bepaald of de activiteit of het project past in het sportbeleid en hoeveel subsidie er
wordt verstrekt. Na het bereiken van het subsidieplafond kan voor het betreffende jaar geen
subsidie meer worden verleend, ook al voldoet een aanvraag aan het gemeentelijke subsidiebeleid.
Meer informatie
Het sportbeleid kunt u vinden op  www.winsum.nl/vrije tijd/sport. Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met mevrouw J.de Boer-Pontier van team Samenleving, bereikbaar via het
klantcontactcentrum,  (0595) 447777.
HULP ONLINE NOORD
Bij Hulp Online Noord kunt u online hulp krijgen van maatschappelijk werkers. U kunt hier
anoniem uw vraag stellen op het gebied van welzijn, ondersteuning en maatschappelijke
dienstverlening. Dat kan door middel van een chatspreekuur, maar ook door het maken van
online afspraken, of het verkrijgen van online hulp op maat.
Online hulpverlening is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Al ruim 200.000 mensen krijgen
in Nederland online hulp. Het is belangrijk om op tijd hulp te vragen. Online hulp is te vinden
op  www.hulponline-noord.nl.
MINIMAREGELINGEN
Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond
te komen. Een keer een uitstapje maken of het lidmaatschap van een vereniging is dan een
hele uitgave. Heeft u een minimaal inkomen, dan hebben wij verschillende regelingen om u
tegemoet te komen zodat u deel kunt blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer.
In de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl vindt u bij de Minimaregelingen informatie
en aanvraagformulieren voor onder andere:
UITSCHRIJVINGEN gemeentelijke basisadministratie
De gemeente heeft de plicht ambtshalve uitschrijvingen uit de gemeentelijke basisadministratie bekend te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder
aangifte van verhuizing te hebben gedaan. Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een
overzicht van de ambtshalve uitschrijvingen.
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
15
VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
In de Basisregistratie Personen zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen, die in
Nederland op een adres staat ingeschreven. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens,
maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.
De gemeente Winsum gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar burgers.
Wij zijn zeer terughoudend met het verstrekken van gegevens aan derden. Het is van groot
belang dat de over u in de Basisregistratie Personen opgenomen gegevens juist en actueel
zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum. Kunt u zich legitimeren, dan kunt u, als inwoner van de gemeente Winsum, uw persoonsgegevens eenmalig
kosteloos opvragen. U kunt dit ook digitaal opvragen via onze gemeentewinkel op  www.
winsum.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Constateert u
onjuistheden, dan kunt om correctie vragen.
Verzoek om geheimhouding
U kunt de gemeente verzoeken om geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Dit heet
het recht tot geheimhouding. Geheimhouding is echter niet in alle gevallen mogelijk.
Voor het indienen van een dergelijk verzoek zijn speciale formulieren beschikbaar.
Wanneer een derde (bijv. een advocaat of een curator) om uw gegevens vraagt, zal het gemeentebestuur een afweging moeten maken tussen uw belang en het algemene belang van
de aanvrager. In voorkomende gevallen zal het gemeentebestuur altijd om uw zienswijze vragen, voordat besloten wordt om tot verstrekking van gegevens over te gaan. Tegen een besluit
tot verstrekking staat beroep bij de rechtbank open.
Opvragen overzicht verstrekte gegevens
U kunt jaarlijks, door het indienen van een schriftelijk verzoek, een overzicht opvragen aan
wie in het afgelopen jaar uw persoonsgegevens zijn verstrekt. U krijgt dan binnen vier weken
dit overzicht, kosteloos, toegestuurd.
Aanvraagformulieren op www.winsum.nl
Zowel het verzoek om geheimhouding van persoonsgegevens als het verzoek om eigen gegevens op te vragen kunt u online indienen via  www.winsum.nl.
De aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum.
Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, ' 0595-447777.
SUBSIDIE VOOR UW BUURT
De gemeente Winsum wil de leefbaarheid in de buurt verbeteren en de betrokkenheid van
bewoners bij elkaar en bij hun leefomgeving vergroten. Hiervoor heeft zij het ‘leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven’ in het leven geroepen. Wanneer u met een groepje medebewoners
of met uw vereniging een initiatief wilt nemen voor een kleinschalige activiteit in uw buurt,
dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie. Per activiteit of project kan maximaal € 1.000,worden aangevraagd en het gaat om een incidentele subsidie.
Bij kleinschalige buurtinitiatieven moet u denken aan het organiseren van een zwerfvuilactie, sportactiviteiten, kinderspelen, of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Alleen de
kosten voor materialen, ruimte en organisatie worden gesubsidieerd. Heel belangrijk is dat u
samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende draagvlak is in de buurt.
Meer informatie kunt u krijgen bij mevrouw J. de Boer-Pontier,  0595-447777 (afwezig op
woensdag en vrijdag).
16
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er
voor specifieke situaties, zoals geluidsoverlast, parkeer- en stankoverlast, huisdierenoverlast,
intimidatie en andere onderlinge conflicten. De buurtbemiddelaars worden begeleid door de
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook bereid bent om met uw buren te praten over mogelijke oplossingen.
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  [email protected]
geef discriminatie geen kans! maak melding, melden helpt!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Discriminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).
BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omgeving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernetmail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt geen afloopbericht verzonden. Dit
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar 
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!
NL-Alert: Waarschuwing via de mobiele telefoon
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen
bereikt en beter geïnformeerd.
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
17
HET GESPREK
Kunt u in het dagelijkse leven wel wat ondersteuning
gebruiken op het gebied van wonen, zorg of welzijn?
Maak dan een afspraak met het Wmo-loket. Eén van onze consulenten komt bij u op bezoek
om uw hulpvraag met u te bespreken. Met de consulent bespreekt u of en welke oplossingen er
zijn in uw directe omgeving. Misschien zijn er bepaalde voorzieningen in de gemeente Winsum
voorhanden, waar u gebruik van kunt maken. U kunt daarbij denken aan een
bezorgservice voor boodschappen of een maaltijdservice. Ook wordt bekeken
wat u verder zelf nog kunt doen of wat mensen uit uw omgeving voor u kunnen
betekenen. Familieleden of bekenden, of misschien vrijwilligers. Pas als deze
zaken geen oplossing bieden voor uw hulpvraag, dan bespreekt de consulent
met u of een individuele voorziening voor u een oplossing kan bieden. Individuele voorzieningen zijn bijvoorbeeld een woon- of vervoersvoorziening, een
rolstoel of hulp bij het huishouden. U ontvangt na afloop van het gesprek met de consulent een
verslag, waarin staat beschreven wat u met de consulent heeft besproken en welke afspraken
er zijn gemaakt.
Hoe vraagt u een gesprek aan?
U kunt via  www.winsum.nl online een gesprek met een WMO-consulent aanvragen. Kijk in
de gemeentewinkel, bij WMO-loket. U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Het Wmoloket is op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag tot 16.00 uur
telefonisch bereikbaar op  0595-447760.
Langskomen kan natuurlijk ook. Op woensdag kan dat alleen als u vooraf een afspraak heeft
gemaakt. Dit kan telefonisch of via  www.winsum.nl. Op alle andere werkdagen kunt u van
08.30 tot 12.30 uur ook zonder afspraak bij ons terecht.
VERVOER
Steeds meer mensen ontdekken het openbaar vervoer. De bus en trein zijn vaak sneller en
voordeliger dan veel mensen denken. Bovendien zijn veel bestemmingen zoals scholen,
ziekenhuizen, gemeentehuizen, evenementen en winkel- en stadscentra goed bereikbaar.
Ook voor minder valide mensen geldt dat buslijnen en treinen steeds toegankelijker worden.
Zo zijn bushaltes aangepast en zijn bussen voorzien van een lage instap.
Regiotaxi
Woont u in een gebied zonder frequente bus of treinverbindingen? Of rijdt de bus of trein ’s
avonds en in het weekend minder vaak? Dan kunt u met de regiotaxi van uw huis naar een
bushalte of treinstation reizen. En is er geen rechtstreeks openbaar vervoer naar de plaats van
uw bestemming? Dan kunt u met de regiotaxi ook van deur naar deur reizen.
Voor meer informatie over het openbaar vervoer en regiotaxivervoer kunt u bellen met OVreizigersinformatie via  0900 – 9292 (€ 0,70 per minuut) of kijken op  www.9292.nl.
Hulpdienst De Helpende Hand
Heeft u incidenteel of frequent een probleem met vervoer? Bijvoorbeeld voor begeleiding en
vervoer naar artsen of het ziekenhuis? Dan kunt u ook een beroep doen op de algemene hulpdienst De Helpende Hand. U betaalt dan een vergoeding voor de gemaakte reiskosten. De
Helpende Hand is bereikbaar op  0595 – 442925 of via  [email protected]
com. Elke werkdag tussen 09.30 – 10.30 uur kunt u de hulpdienst bellen en uw vraag stellen.
WMO-vervoer
Wanneer u niet met het openbaar vervoer, de regiotaxi of Helpende Hand kunt reizen, bestaat
er mogelijk een indicatie voor Wmo-vervoer. Voor Wmo-pashouders gelden andere tarieven
en voorwaarden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket,  0595 – 447760.
Vervoer naar de dagopvang of dagbesteding wordt nog steeds geregeld en betaald vanuit de
AWBZ. U kunt voor deze bestemmingen dus geen gebruik maken van het Wmo-vervoer. Voor
meer informatie over reizen naar de dagopvang of dagbesteding kunt u contact opnemen met
het CIZ,  088 – 7891110.
18
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
ENQUÊTE OPEN VOOR WERK VAN HET PROVINCIAAL GGZ-BELANGENPLATFORM
GRONINGEN
Het project Open voor Werk wil meer mensen met een GGz-achtergrond mee laten doen in
het arbeidsproces. Om dit te bereiken gaat het Provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen
een enquête houden. Onderzocht wordt waarom veel mensen wel graag mee willen doen in
het arbeidsproces, maar er uiteindelijk maar weinig mensen daadwerkelijk meedoen. Een punt
van aandacht is o.a. het reïntegratieproces. Met de uitslagen van deze enquête krijgen de
gemeenten een beeld van de goede ervaringen en de punten die verbetering vereisen.
Meedoen aan de enquête?
Heeft u een Ggz-achtergrond en wilt u meedoen aan deze enquête? Dan nodigen wij u graag
uit als u voldoet aan de volgende criteria:
• U bent nu in traject of u was niet langer dan vijf jaar geleden in traject op weg naar werk.
Dagbesteding en vrijwilligerswerk tellen ook mee.
• Leeftijd: tot vijfenzestig jaar.
• U woont in de gemeente Winsum.
De enquête duurt ongeveer 30 minuten en wordt door twee personen anoniem afgenomen. Dit
kan in een nader te bepalen ruimte of, als het niet anders kan, bij iemand thuis. Deelnemers
ontvangen na het afnemen van de enquête tien euro. Aanmeldkaarten zijn verkrijgbaar bij het
Klantcontactcentrum van de gemeente (' 0595-447777).
U kunt de vragenlijst ook digitaal invullen op  www.ggzbelangenplatform.nl. Hiervoor ontvangt u echter geen vergoeding.
Meer informatie
Heeft u vragen over dit project, dan kunt u bellen met Lenny Tan, ' 050-5713999.
Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum
De medewerkers van het CJG Winsum geven gratis advies over het opgroeien en opvoeden
van kinderen in alle leeftijden. Ook het consultatiebureau is onderdeel van het CJG. U kunt
er dus ook terecht voor vaccinatie en medische screening. Het CJG is er voor alle kinderen,
jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpen wij bij het zoeken naar
mensen of instanties, die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. Wij staan wij altijd voor u
klaar. Bij u in de buurt!
Meer informatie:
 www.cjgnoordgroningen.nl
 050 367 4991 (werkdagen 08.00-20.00 uur).
Spreekuren:
Bij het gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B):
Woensdag 10.00-11.00 uur (Maatschappelijk Werk) Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk Werk en MEE)
Digitale hoek Sauwerd zoekt vrijwillige docenten
We geven de volgende cursussen: Windows 7; Windows 7 vervolg; Windows 8; Piacasa
fotobewerking; facebook; fotoboek ma-ken; 'mijn eigen tablet' voor iPad en voor Android.
Informatie en/of aanmelding bij: Piet Drijfhout  050-3061960 of Nelly Rasker  - 3061036.
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
19
Armoede neemt toe: Voedselbank raakt door de voorraden heen!
Het bestuur van de Voedselbank Het Hogeland te Baflo doet een dringende oproep aan de
burgers van de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond in actie te komen om de voedselbank te voorzien van:
• conserven (groente, vis, vlees,vruchten of soep), aardappelpuree, vers fruit en verse groente
• broodbeleg zoals hagelslag, pindakaas, jam en boter
• douchegel, douchezeep, shampoo, tandpasta en tandenborstels
• rijst of pasta, droge mixen zoals pastasaus, spaghettimix, bami mix, nasi mix
• koffie, thee, suiker, babyproducten waaronder babyvoeding en luiers in de maten 1 t/m 6.
Onze voedselbank aan de Tinallingerweg 2 in Baflo is voor het brengen van voedsel elke
woensdagmorgen open van 09.00 tot 12.00 uur;  06-10440763.
Om aan de steeds maar toenemende vraag te kunnen voldoen is de voedselbank nu al 2 x per
maand open. Zo’n 145 gezinnen doen dan een beroep op onze voedselbank en de criteria
zijn streng en worden adequaat gecontroleerd. De aanvoer vanuit de landelijke organisatie van
voedselbanken loopt helaas terug in kwaliteit en kwantiteit, waardoor wij steeds vaker onze
reservevoorraden moeten aanspreken om toch een verantwoord voedselpakket te kunnen
samenstellen. Die voorraden worden steeds minder. Onze schappen raken leeg.
Wij weten dat heel veel particulieren, supermarkten, bedrijven, kerken en andere organisaties
onze voedselbank een warm hart toedragen. Daarom durven wij nu deze oproep te doen om
ons uit deze crisis te helpen, zodat wij de mensen die nog nauwelijks iets hebben, weer snel
een fatsoenlijk voedselpakket kunnen aanbieden om het hoofd boven water te houden.
Doet u mee…… We laten de deelnemers aan de voedselbank toch niet verzuipen!!!
Het bestuur
Voor meer informatie:
Lub Snijder, voorzitter Voedselbank Het Hogeland
 0595-422149 / 06-29598642
 [email protected]
Voor plaatselijke inzamelingspunten zie pagina 5.
20
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
Nieuwsbrief Wmo-adviesraad Winsum:
Hoe gaat het verder met de jeugdzorg
na 1 januari 2015?
Over deze vraag hebben we gesproken met burgers van de gemeente Winsum op afgelopen
donderdag 2 oktober in het gebouw van AOC Terra in Winsum. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Wmo-adviesraad in samenwerking met de beleidsambtenaar Jeugd van
de gemeente Winsum. Een vertegenwoordiger van het Centrum voor Jeugd en Gezin NoordGroningen (CJG) was ook aanwezig.
Beleidsambtenaar mevr. T. Bollin gaf uitleg over het nieuwe beleid en de daaruit voortvloeiende manier van werken na 1 januari 2015. Het jaar 2015 wordt een overgangsjaar, waarin
goed gemonitord moet worden hoe de zorg verleend wordt. Het doel daarbij is, om indien
nodig, zo snel mogelijk de richtlijnen bij te stellen. Dit moet voorkomen dat mensen tussen
wal en schip vallen. Daarbij zou het kunnen gaan om kinderen die langdurige, complexe zorg
nodig hebben.
Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief is inmiddels bekend dat Staatsecretaris van Rijn besloten heeft om de huidige groep kinderen en jong-volwassenen met deze
problematiek (voorlopig) te laten vallen onder de Wet Langdurige Zorg.
Mevr. E. Borger van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) schetste waarvoor en wanneer
mensen terecht kunnen bij het CJG.
Vanuit de aanwezigen werden vragen gesteld over hoe de zorg nu daadwerkelijk gegeven
wordt na 1 januari 2015. Daarbij werd nadrukkelijk de zorg uitgesproken dat het onvoldoende
duidelijk is, waar je moet zijn als je contact wilt met het CJG. De indruk bestaat dat het aanbod
en de werkwijze van het CJG nog te weinig bekend is bij de burgers. Ook de openingstijden
worden als onvoldoende ervaren. Het CJG zou een plek moeten zijn waar je niet alleen naar
toe gaat, als je problemen hebt, maar ook om gewoon even binnen te lopen voor een praatje
en een kopje koffie. Dit om te voorkomen dat het stigmatiserend werkt, zodra je gezien wordt
bij het CJG. Verder werd als idee genoemd om óók andere laagdrempelige activiteiten te organiseren in een CJG.
In groepjes zijn de overige vragen op flap-overs geschreven en besproken. De aanwezigen
zullen per mail hierop antwoord ontvangen van de beleidsambtenaar Jeugd.
De avond werd afgesloten door wethouder Marc Verschuren.
In de loop van het jaar 2015 zal er op verzoek van de aanwezigen een vervolgbijeenkomst
rond de Transformatie Jeugd worden georganiseerd.
Hebt u vragen over dit onderwerp of wilt u meer weten over de Wmo-adviesraad , dan kunt u
contact opnemen via  www.wmoadviesraadwinsum.nl. Daar vindt u ook veel informatie over
de Wmo.
Gevraagd (1)
Wollen dekens voor Roemenië. Hier worden kussens van gemaakt.
Mevrouw Van Dijk, Slagtersrijge 5, 9891 AN Ezinge
' 06-33147440
Gevraagd (2)
Oud ijzer en metalen (geen vrieskasten of koelkasten). Metalen evt. tegen betaling.
Oude houten klompen waar vogelhokjes van worden gemaakt.
De heer Van Dijk, Slagtersrijge 5, 9891 AN Ezinge
' 06-33147440
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
21
Worstactie
Zaken vermist
voetbalvereniging
of vernield?
SIOS
Sinds enige tijd verdwijnen er in
Sauwerd 's nachts zaken uit tuinen en/of worden vernield. Andere
dorpsbewoners treffen onverwacht
goederen in hun tuin aan, die niet
van hen zijn.
Op vrijdag 21 november vindt de
jaarlijkse worstactie van voetbalvereniging SIOS weer plaats.
Vanaf 18.00 uur kunt u onze leden
aan de deur verwachten met overheerlijke worsten.
We komen huis-aan-huis langs in
Sauwerd, Wetsinge & Hekkum.
In al deze gevallen het advies om
hier melding van te maken via
 0900-8844.
Zie ook 'meldingen' op pagina
11.
22
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
Dorpstafel in "Artharpe": menu’s
Iedere vrijdag kunt u vanaf 17.30 uur terecht in dorpshuis Artharpe voor een tweegangendiner
bereidt door Ingrid Slierings samen met vrijwilligers. IIngrid Slierings, kok van beroep, bereidt
iedere vrijdag met verse producten samen met vrijwilligers een gevarieerd 2-gangenmenu.
Iedereen is van harte welkom.
Graag van te voren opgeven.Dat kan tot en met iedere woensdag bij Agnes: ' 050-3061664
of 06-20299063, een briefje in de brievenbus van Artharpe of mail naar: * [email protected]
hotmail.com
Prijs: € 7,50 exclusief drankjes; basisschoolkinderen: € 5.
Vrijdag 21 November (vega)
Hoofdgerecht: Gevulde champignon
Nagerecht: Groenteterrine, kleurige couscous
Vrijdag 28 November (bio kip)
Hoofdgerecht: Nasi met kip en garnituur
Nagerecht: Birchermuesli
Vrijdag 5 December (vlees)
Surprisemenu
Kerstconcerten Fanfarecorps Adorp i.s.m. koor “Hoge & Lage der A”
Concert zaterdagavond 20 december, aanvang 20.00 u.
Het eerste concert vindt plaats op zaterdagavond 20 december in de kerk van Adorp, aanvang
20.00 u.
Concert zondagmiddag 21 december met kinderprogramma, aanvang 15.00 u.
Dit concert heeft een aangepast kinderprogramma en begint om 15.00 u. in de kerk van Adorp.
(straten)volleybal
Wie heeft er zin en wil graag kennis maken met het volleybal.
Misschien zelfs al een beetje oefenen voor het straten-volleybaltoernooi. Eerst alleen even kijken kan natuurlijk ook.
Elke dinsdagavond is er recreatief volleybal in Sauwerd en tot
de zomervakantie kan dat helemaal gratis. Wil je maar één avond
of elke dinsdag het kan allemaal, opgeven hoeft niet.
Als team opgeven kan ook maar dit graag in overleg. Waarschijnlijk
zal dit op
een andere avond en tijdstip plaats vinden.
Houd je meer van volleybal in wedstrijd verband, mail of bel dan voor meer info
naar Erik.
Volleybalvereniging DOS sportzaal ‘De Lange Twee’ Sauwerd
Recreanten gemengd dinsdagavond van 21.00-22.00 uur.
Voor meer informatie:
Marjan Ozinga
 050-3061747 of  [email protected] (recreanten)
Erik Wiersum 050-3061321 of  [email protected] (wedstrijden)
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
23
Nationaal MS Fonds Collecteweek 17-22 november
Op maandag 17 november gaat de MS Collecte weer van start. Een bijzonder jaar, omdat de
MS Collecteweek 10 jaar geleden voor de eerste keer werd georganiseerd met 500 collectanten. Dit jaar gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele land op pad om zoveel mogelijk geld op
te halen voor Multiple Sclerose (MS).
Het is een hele uitdaging voor de collectanten om in dit jaargetijde, waarin het vroeg donker is
en het flink kan regenen, langs de deuren te gaan.
Laat u de collectant niet in de kou staan? Elke MS-collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan uiteraard ook een gift overmaken op giro 5057.
Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks komen er ongeveer 300
nieuwe mensen met MS bij. MS is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder
jongeren in Nederland.
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld
wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting
Wilt u meer informatie? Kijk op  www.nationaalmsfonds.nl
Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als collectant. Neem contact op met Pamela Zaat, van
het Nationaal MS Fonds, ' 010-5919839, * [email protected]
Kunst en cultuur project 2014
De Culturele Commissie Adorp organiseert ook dit jaar weer een 'Kunst- en Cultuurproject' in
samenwerking met de basisscholen De Wierde in Adorp en De Meander in Sauwerd.
Voor de onderbouwleerlingen van beide scholen is er op woensdagochtend 26 november een
theatervoorstelling, die wordt uitgevoerd op De Meander in Sauwerd. Theatergroep Marikesj
speelt dan de voorstelling "Feessie" voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4.
De bovenbouwleerlingen van beide scholen gaan op maandag 10 november met een kunstenaar in de klas aan de slag. In Sauwerd komt kunstenares Maria Jager om met de leerlingen een collagetekening te maken met als thema "Wie ben ik?" Op basisschool De Wierde in
Adorp maakt kunstenaar Lammert Joustra met de kinderen kleine reliëftegeltjes met het thema
"Wie wil ik zijn?"
De kunstwerken van de leerlingen zijn op woensdag 26 november tijdens een echte kinderexpositie te bezichtigen in de oude dorpskerk van Adorp. De expositie is voor belangstellenden
gratis te bezoeken tussen 16.30 en 18.30 uur.
Geen treinen 15 en 16 november
Wegens werkzaamheden aan het spoor op diverse plekken binnen en buiten de gemeente
Winsum, is het treinverkeer op de lijnen Groningen-Roodeschool en Groningen-Delfzijl geheel
gestremd.
Er worden bussen ingezet om de passagiers te vervoeren. Houd rekening met een extra reistijd van een half uur tot een uur.
Reizigers met een beperking kunnen contact opnemen met de klantenservice van Arriva via 
0900-2022022. Arriva zorgt dan voor een toegankelijke taxi.
Actuele info via  www.arriva.nl /  www.ns.nl /  www.prorail.nl/
24
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
Van de dialoogtafel: Bewoner centraal bij afhandeling schade
De Dialoogtafel is gestart met het verbeteren van de werkwijze bij de afhandeling van bevingsschade. Het hoofddoel is dat bewoners centraal komen te staan in de procedure bij schadeafhandeling.
In de vergadering van de Dialoogtafel op 4 november is uitgebreid gesproken over de schadeafhandeling, die is beschreven in het schadeprotocol van de NAM. De Tafel besloot op 26 juni
van dit jaar om extern en onafhankelijk advies in te winnen bij de beoordeling van het schadeprotocol. Adviesbureau Lysias en de Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn gevraagd om het
schadeprotocol onder de loep te nemen. Met als belangrijkste vraag: 'Ontzorgt' het protocol
iemand die schade heeft? Beide adviseurs presenteerden op 4 november hun bevindingen,
die in grote lijnen overeen komen. Zowel Lysias als VEH vinden dat er een nieuwe werkwijze
op papier moet komen.
Het belangrijkste kritiekpunt is dat de schademelder te weinig centraal staat in het proces.
Verder constateren beide onderzoekers dat eenvoudige schades redelijk voortvarend worden
afgehandeld, maar dat er 'zand in de machine komt' bij meer complexe schades. De afhandeling van die schades duurt veel te lang.
Een van de aanbevelingen is dat mensen die schade melden hulp moeten kunnen krijgen, iemand die naast ze staat, vragen kan beantwoorden en ze door het proces helpt. Adviesbureau
Lysias pleit er ook voor dat niet iedereen en elk gebouw op dezelfde manier wordt behandeld
en benaderd, maatwerk is nodig.
De NAM erkent dat de huidige werkwijze moet worden verbeterd.
"Het moet sneller, vriendelijker en transparanter", vindt directeur Gerald Schotman. Vanaf 1 januari 2015 neemt het Centrum voor Veilig
Wonen (CVW) de schadeafhandeling over. Samen met NAM en het
CVW werkt de Dialoogtafel er aan om zo veel mogelijk verbeteringen
vanaf die datum in te laten gaan.
Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering
Het digitale loket van de Tijdelijke Regeling voor Waardevermeerdering van Woningen is geopend. Sinds de start op 6 november hebben 500 woningbezitters zich gemeld voor de regeling van de Dialoogtafel waarmee zij een tegemoetkoming kunnen krijgen voor energiebesparende en -opwekkende maatregelen.
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), waar huiseigenaren uit negen Groningse gemeenten hun aanvraag kunnen indienen, laat de eerste aanvragers vandaag weten
dat het aangevraagde bedrag voor hen is gereserveerd.
Populaire maatregelen waarvoor de regeling wordt aangewend zijn zonnepanelen, combiketels met hoog rendement en HR++ glas. In totaal kunnen huiseigenaren voor dertien verschillende maatregelen de tegemoetkoming van maximaal 4000 euro aanvragen.
De meeste aanvragen komen tot nu toe uit de gemeente Eemsmond. Behalve huiseigenaren
uit die gemeente kunnen inwoners uit de gemeenten Bedum, Delfzijl, Loppersum, Appingedam,
Ten Boer, Slochteren, De Marne en Winsum een beroep doen op de regeling.
Woningeigenaren uit de negen gemeenten kunnen de regeling voor waardevermeerdering
combineren met de Groninger Energiepremie. Dat is een subsidieregeling van de provincie
Groningen gericht op energiebesparing, die ook bij SNN is aan te vragen.
De tijdelijke regeling loopt tot 1 april 2015, maar vervalt zodra de definitieve regeling voor
waardevermeerdering klaar is. Aan die regeling wordt door de Dialoogtafel Groningen gewerkt.
In totaal is voor een periode van vijf jaar 125 miljoen euro beschikbaar voor waardevermeerwww.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
25
dering van gebouwen.
Op  www.snn.eu/waardevermeerdering staat meer informatie over de regeling, daar kan ook
meteen een aanvraag worden ingediend.
Ook is er een speciaal telefoonnummer: ' 050-5224924 en mailadres: * [email protected] waar mensen terecht kunnen met vragen.
In gesprek over de gevolgen van aardbevingen
Dorpenronde met Groninger Dorpen & NAM
18 november 19.30 - 22.00 uur in Ubbegaheem te Sauwerd
Groninger Dorpen organiseert dit najaar een serie van dorpsbezoeken. Het is een vervolg op
de dorpenronde die ook samen met NAM is uitgevoerd in het najaar van 2013.
Waarom deze dorpenronde?
Groninger Dorpen wil graag In gesprek met dorpsbewoners over de gevolgen van aardbevingen door gaswinning in het Groningen-gasveld.
Waar gaat de avond over?
Wat is er sinds twee jaar aan initiatieven genomen door welke organisaties? Waar staan we
nu? Voorzitter Groninger Dorpen, de heer Rudi Slager, trapt af met een korte toelichting vanuit
de rol van Groninger Dorpen.
Groninger Dorpen is benieuwd welke perspectieven dorpen voor zichzelf zien. Denkt uw dorp
zijn voordeel te kunnen doen met wat er inmiddels aan middelen ter beschikking staat voor het
ondersteunen van leefbaarheidsinitiatieven? Tijdens de avond is voldoende ruimte om hierover te discussiëren. Jan Wigboldus, tevens voorzitter Samenwerking Mijnbouwschade, zal in
de rol van technisch voorzitter de avond in goede banen leiden.
Inhoudelijke bijdragen worden geleverd door:
1.NAM: over gaswinning en aardbevingen, schadeafhandeling, preventieve maatregelen en
het NAM-leefbaarheidsfonds.
2.Loket “Dorpsverlevendiging” Dialoogtafel: door Jan Boer, deelnemer Tafel namens Groninger Dorpen. Daarnaast ook nog aandacht voor de regeling Waardevermeerdering.
3.Veiligheidsregio Groningen: wat kunnen bewoners zelf doen aan de veiligheid in hun dorp?
Ook de Dialoogtafel is vertegenwoordigd door één van de voorzitters.
Tijdens de bijeenkomsten zullen er ook contactpersonen van NAM aanwezig zijn waarmee
vragen over schadeafhandeling kunnen worden besproken.
Aanmelding
Om discussie mogelijk te maken, wordt het aantal deelnemers op maximaal zo’n 50 gehouden.
Aanmelden is verplicht en kan telefonisch bij Groninger Dorpen op ' 050-3062900 of via de
website  www.groningerdorpen.nl.
Rode Kruis uitjes 2014
Rode Kruis afdeling De Marne Winsum organiseert daguitjes speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap. Deze uitjes zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De vrijwilligers van Rode Kruis afdeling De Marne Winsum begeleiden u tijdens deze
middagen. De laatste activiteit van 2014 staat gepland voor:
¾Dinsdagmiddag
¾
9 december: bezoek aan de Winterkerstfair in Grootegast, 13.00-17.00 u.
Voor meer informatie over of opgave voor één van de regionale uitjes of de vakanties, kunt u
contact opnemen met Attie Viersen ( 0594-621641) of Agnes Buikema ( 050-3061678).
26
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen – in Adorp en
Sauwerd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, hulp en ondersteuning bij eventuele problemen. Een plek voor
een praatje en een kop koffie. Waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats
zijn gaan innemen!
Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn.
Waar bij de themaochtenden informatie wordt gegeven op allerlei gebied. Soms vrolijk, soms
een wat zwaarder onderwerp, voor elk wat wils dus. Ook als u niet in Adorp, Sauwerd of Wetsinge woont en het onderwerp spreekt u/jou aan…. kom gerust. Ieder is van harte welkom.
Maandag 17 november: Thema-ochtend 'Klenie Bimolt', 10.00-12.00 u., Artharpe Adorp
Klenie de Jonge-Bimolt is een voormalig zwemster. Ze maakte in de jaren zestig deel uit
van de nationale en internationale zwemtop op de klassieke schoolslag. De erelijst van de
schoolslagspecialiste vermeldt o.a. twee zilveren medailles, behaald bij de Europese kampioenschappen in 1962 op de individuele 200 m schoolslag en als lid van de estafetteploeg op
de 4x 100 meter wisselslag. Ze deed mee aan twee Olympische spelen.
In de periode 1962-1968 won Bimolt in totaal elf Nederlandse titels op de 100 en 200 meter
schoolslag. Over haar carriére en haar leven hierna zal zij vanmorgen vertellen.
Maandag 24 november: Inloopochtend van 10-00-12.00 u. in Ubbegaheem te Sauwerd
Ook nu weer tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie.
Hebt u vragen of zijn er dingen waar u mee zit. Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursussen, problemen met computer, laptop, iPad of Tablet. Er wordt geprobeerd u te helpen.
Maandag 1 december: Thema-ochtend 'Wonen' van 10.00-12.00 u. in Atharpe te Adorp
De heer Westerveld van de Bouwstichting "Wierden en Borgen" komt het een en ander vertellen over het wonen nu en in de toekomst.
We willen allemaal graag op ons eigen stekkie blijven wonen…. maar kan dat ook als we zorg
nodig hebben?
Kunnen we ook veilig blijven wonen in ons eigen dorp en welke voorzieningen kunnen we treffen als het wonen misschien niet meer zo gemakkelijk gaat.
Vele vragen! Hopelijk antwoorden of suggesties hoe het zou moeten of kunnen!
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Janny van Es
3061446
Verhuisbericht
Met ingang van 15 oktober 2014 j.l. ben ik verhuisd van Plataanlaan 2 naar Winsum. Mijn
nieuw adres is nu: Zorgcentra Winkheem
Borgweg 48
Kamer 125
9951 BG Winsum
': 0595- 406386
Hartelijke groet, Mevr. A Schaap- Huizinga
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
27
Drie kunstenaars exposeren in kerk Adorp
De Culturele Commissie Adorp nodigde voor de expositie, die op 15, 16, 22 en 23 november wordt gehouden in de Dorpskerk, drie bijzondere kunstenaars uit. Het gaat daaarbij om
Lea Laarakker (zijdewerk), Annemarie van Buuren (foto’s) en Margriet Barends (beelden). De
expositie is op genoemde dagen van 14.00 tot 17.00 uur te bezoeken. De toegang is steeds
gratis. De officiële opening is op 15 november om 14.00 uur.
Lea Laarakker: zijdewerk
Lea Laarakker gebruikt voor haar creaties zijde uit Thailand. De droge aarde in het noordoosten van dit land is uitermate geschikt voor het telen van moerbeibomen. Op deze bomen leven
de zijderupsen, die de bladeren ervan verrukkelijk vinden. Deze rupsen maken de sterke Senhua en Sen-Lue zijdedraad, die noodzakelijk is voor duurzaamheid en kwaliteit van de zijden
stoffen, die worden gemaakt door de ambachtslieden van het dorps Ban Reng Khai. Hier was
zijdeweven van origine een manier om het inkomen uit de landbouw aan te vullen. Maar door
gebrek aan lokale werkgelegenheid, gingen de dorpelingen steeds meer elders werk zoeken.
Dit leidde in dit dorp helaas tot verlies van de vaardigheid om zijde te weven. De overgebleven
dorpelingen overleefden op het geld dat de jongeren naar huis stuurden. De Nederlandse
kunstenares en textielspecialist Lea Laarakker (h)erkende in 1985 de nog aanwezige vaardigheid van de dorpelingen om zijde te weven. Ze besefte het commercieel potentieel van deze
zijde van hoge kwaliteit en bracht fondsen bijeen en stimuleerde de dorpelingen om hun bijna
uitgestorven ambacht nieuw leven in te blazen. Laarakker zocht en vond nieuwe markten voor
de verkoop van zijde. De uitstekende kwaliteitszijde van Ban Reng Khai, gecombineerd met de
ontwerpen van Lea Laarakker worden op de markt gebracht onder de naam Léa Silk, een nonprofit organisatie, die een enorme variatie aan handgemaakte zijdestoffen en zijdeproducten
aan de man brengt.
Annemarie van Buuren: foto's
Annemarie van Buuren legt in haar foto’s een andere wereld vast, een wereld bevolkt door fabeldieren en schaduwwezens, met schemertuinen en droomgezichten. Indrukken, geheugenfragmenten en andere hersenspinsels rijgen zich in haar werk tot associatieve ketens aaneen.
Terugkerende motieven zijn daarbij bijzondere plekken, vermenging van dag en nacht, heden
en verleden, fantasie en werkelijkheid.
Daarnaast werkt Annemarie van Buuren samen met Ina Spijk aan verschillende filmdocumentaires, die zich kenmerken door maatschappelijke betrokkenheid en belangstelling voor het
(regionale) heden en verleden. Ze maakten historische documentaires over het Groninger
platteland, zoals 'Dienstmeisjes voor Dag en Nacht' en 'Van Boerenknecht tot Landarbeider'.
Deze werden uitgezonden door Andere Tijden en RTV Noord. Ze richten zich daarnaast ook
op hedendaagse onderwerpen met een film over Groningse jongeren met een uitkering en één
over bijstandsmoeders in Oost-Groningen.
Margriet Barends: beelden
Margriet Barends volgde onder de leiding van beeldhouwer Jan van Luijn de Hogeschool voor
de Kunsten in Utrecht. In 1991 maakte ze haar eerste grote opdracht: twee kinderen op ware
grootte: een vredesbeeld voor de gemeente Montfoort. Verder staan er werken van haar in
Linschoten en Deventer, bij diverse bedrijven (o.a. de Gasunie) en bij vele particulieren.
Barends werkte tot nu toe bijna uitsluitend in brons, maar sinds kort ook met een ander materiaal en met kleur. Tot nu toe altijd ‘mens en dier’, maar sinds enige tijd ook de combinatie ‘mens
met dier’. Met aandacht voor het totaal, ontwikkelde ze een heel eigen vormentaal, waarin
beweging een belangrijke rol speelt. Niet alleen de uiterlijke beweging krijgt vorm dank zij het
harmonisch voegen van lijnen en vlakken; ook de innerlijke beweeglijkheid en het karakter van
het afgebeelde worden door deze harmonie versterkt.
28
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
29
Zorgen voor iemand met dementie is vaak zeer intensief en
kan lang duren. De ervaring heeft geleerd dat de mantelzorger
de zorg zolang mogelijk wil volhouden. Daardoor kan de
mantelzorger overbelast raken.
Misschien vraagt u zich als mantelzorger wel eens af:
"Doe ik het wel goed?"
"Hoe kan ik omgaan met mijn vader, moeder of partner met
dementie?”
"Hoe vind ik meer tijd voor mezelf?"
Wellicht vindt u het prettig om over dit soort vragen met
lotgenoten van gedachten te wisselen.
STEUN ZOEKEN?
Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 256.000 mensen
die in meerdere of mindere mate lijden aan het dementie
syndroom. Dementie is een ziekte die diep ingrijpt in het leven
van de persoon zelf en in het leven van de direct betrokkenen.
Deze direct betrokkenen geven veel zorg en begeleiding aan
de mensen met dementie, zij worden ook wel mantelzorgers
genoemd.
www.dementiegroningen.nl
OVER DEMENTIE
Deze cursus wordt georganiseerd door het Netwerk Dementie Noord
West Groningen, een samenwerkingsverband tussen de volgende
zorgaanbieders in de regio:
Wilt u meedoen?
In Winsum wordt de cursus begeleid door
Ria Maring ( SWD) en Koos Pettinga ( De Hoven)
Praten met andere mensen in dezelfde situatie geeft
herkenning en erkenning. Meer weten over dementie geeft
vaak een zekerder gevoel. Het geven van praktische tips aan
elkaar wordt vaak als een grote steun ervaren. In deze cursus
krijgt u ruimschoots de gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen.
In deze cursus krijgt u ook informatie over het omgaan met
dementie: elke bijeenkomst staat een ander onderwerp
centraal:
• “Een naaste met dementie”
• “Omgaan met dementie”
• “Ben ik mantelzorger?”
• “Mogelijkheden voor hulp”
• “Hoe nu verder?”
• “Eigen invulling”
DE CURSUS
“OMGAAN MET DEMENTIE”
30
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
□ Nee
Hebt u vervoer nodig?
□ Ja
□ Ja
Stichting Welzijn & Dienstverlening.T.a.v. Ria Maring, Warfstraat 1,
9951BS Winsum.
Deze bon uiterlijk 14 november 2014 opsturen naar:
□ Nee
Hebt u oppas nodig in de cursustijd?
TELEFOON:
POSTCODE/PLAATS:
STRAAT:
NAAM:
Ondergetekende geeft zich op voor de cursus “Omgaan met
dementie” voor mantelzorgers, die 28 november 2014 van start
gaat in de gemeente Winsum.
OPGAVEBON
INFORMATIE, OPGAVE
U kunt zich opgeven met behulp van de bon hieronder uiterlijk
14 november 2014. Nadat u zich heeft aangemeld neemt één
van de gespreksleiders z.n. contact met u op om u te
informeren over de cursus/gespreksgroep en om informatie te
krijgen over uw situatie.
Meer informatie over de gespreksgroep is verkrijgbaar bij
Stichting Welzijn & Dienstverlening, Ria Maring
tel. 06 48874340, mailadres: [email protected] of bij Koos
Pettinga tel: 0612038321
PRAKTISCHE GEGEVENS
De cursus/gespreksgroep zal worden gegeven op de
vrijdagmorgen van 10.15 uur tot 11.45 uur in de Twaalf Hoven.
De startdatum is 28 november a.s. Er kunnen maximaal 10
mensen meedoen.
in de gemeente Winsum
Cursus/gespreksgroep
VOOR MANTELZORGERS
“Omgaan
met dementie”
IJsvereniging "Nooit Gedacht", ledenvergadering
Uitnodiging algemene ledenvergadering van IJsvereniging “Nooit Gedacht” te Sauwerd, welke
gehouden wordt op vrijdag 28 november 2014 in dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd. Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1.Opening
2.Notulen
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Begroting 2014-2015
7. Verslag van de kascommissie
8. Benoeming lid kascommissie
9.Vaststelling contributie Pauze
10. Bestuursverkiezing:
Periodiek aftredend de heren: Kor Bijsterveld, René Poortinga, Bert Zijlstra en
Kor Datema. Allen zijn herkiesbaar.
11. Rondvraag
12. Verloting met mooie vleesprijzen.
13. Sluiting
Het bestuur
Wanneer het niet mogelijk is in het winterseizoen op de ijsbaan te schaatsen kunnen leden op
woensdag 25 februari 2015 van 13.30 – 16.00 u. gratis gebruik maken van de ijsbaan van
Kardinge.
Aan de lezers van het 'Contactblad' van Adorp, Sauwerd en Wetsinge
Wij, mijn man en ik wonen nu alweer 7 jaar in het mooie dorp Sauwerd. Waarom gingen wij
hier wonen? Omdat Sauwerd aan het spoor ligt en het ons een rustig dorp leek. En dat bleek
al snel zo te zijn.
De rust is fantastisch, door de week doet ieder zijn/haar ding en op zondag wordt de zondagsrust gehanteerd, tenminste, door veel bewoners. Er zijn ook mensen die op zondag iets gaan
doen wat lawaai met zich meebrengt. Wat is dat nou toch jammer! Je komt in een dorp wonen
waar de zondagsrust heerst en je past je niet aan, of is dit onwetendheid? Want dat kan ook
natuurlijk. Ik wil een beroep doen op alle mensen die hier nog niet over nagedacht hebben, met
het vriendelijke verzoek: Denk erover na en kom tot de conclusie dat je hier al rekening mee
houdt of, als je dat nog niet doet, ga er dan rekening mee houden.
Veel mensen zullen je er dankbaar voor zijn!
Met vriendelijke groet, Clara Woets.
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
31
Concertreeks oude muziek in ‘t Sael - Noota Saxophone Duo
Op 16 november 2014 vind er in 'T Sael het derde
concert plaats van de concertreeks oude muziek. Om
de ultieme sfeer uit de vroege en late middeleeuwen
te proeven hebben wij de locatie, muziek en de hapjes op elkaar afgestemd
Het derde concert is van het Noota Saxophone Duo en
is een jong en internationaal saxofoonduo bestaande
uit Marijke Schröer (Nederlandse) en David Cristóbal
Litago (Spanjaard).
De intentie van Noota is het spelen van allerlei verschillende soorten muziek en de saxofoon te laten
zien aan zo groot mogelijk publiek. Het repertoire
bestaat uit originele werken, transcripties en composities speciaal voor Noota gecomponeerd. Dit spelen
zij op verschillende saxofoons en dus verschillende
bezettingen en in allerlei uiteenlopende stijlen; van
Romantiek, tot Klassiek, Barok en alles daar tussenin.
Voor het volledige programma van de Reeks kunt u
kijken op  www.tsael.nl. Bij reservering vooraf van
5 of meer concerten ontvangt u een korting van 10%.
De datum is zondag 16 november om 15.00 uur.
Deze voorstelling is inclusief bourgondisch hapjesbuffet enkost €15,-.
De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en ' 050-306 21 96
12e seizoen jamsessies Culturele Commissie Adorp
De Culturele Commissie Adorp organiseert tijdens het komende winterseizoen weer vier jamsessies, die deze keer in Ubbegaheem in Sauwerd plaats vinden.
Zondag 23 november 2014 is de eerste. De volgende sessies worden gehouden op 14 december 2014, 25 januari 2015 en op 15 februari 2015. Deze jamsessies beginnen altijd om 16.00
uur en de toegang is gratis.
De jamsessies van de Culturele Commissie Adorp gaan al weer het twaalfde seizoen in, en
zijn intussen in de regio en zelfs ver daar buiten een begrip geworden.
In de loop der jaren wisten steeds meer muzikanten de weg naar deze happeningen te vinden
om gezellig mee te komen jammen.
Lou Leeuw (basgitaar en zang) is iedere sessie als vaste muzikant aanwezig, de samenstelling van de rest van de band verschilt per keer.
Tijdens iedere sessie is er voldoende gelegenheid om alleen, of met een aantal muzikanten,
nummers (mee) te spelen.
Ook is het mogelijk om als complete band een aantal nummers ten gehore te brengen. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten moeten zelf meegenomen
worden.
Voor muziekliefhebbers dus ook gedurende dit winterseizoen weer vier keer de gelegenheid
om in een intieme setting muziek te maken of om van muziek van anderen te genieten.
32
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
Het bestuur van de Historische kring Ubbega heeft het genoegen u uit te
nodigen voor een ledenavond op woensdag 3 december a.s. in het dorpshuis
Artharpe te Adorp.
Voor deze avond hebben we de heer Jan Meijering uitgenodigd. Hij zal spreken
over
De geschiedenis van het Van Starkenborghkanaal en haar voorgangers het
Hoendiep en het Caspar de Roblesdiep
Het Caspar de Roblesdiep, in aanleg al van een bescheiden afmeting, is na 1654 in onbruik geraakt en, voor zover nog aanwezig, gedegradeerd tot een perceelsloot. Het jongere Hoendiep
was ruimer dan het Caspar de Roblesdiep en heeft wat meer zichtbare sporen achtergelaten.
Waar het niet werd opgeslokt door het Van Starkenborghkanaal is het oorspronkelijke beeld
nog zichtbaar, zoals in het stuk van Briltil tot de stad Groningen met zijn plaatselijk bewaarde
draaibruggen.
De ontwikkeling van het Caspar de Roblesdiep tot het Van Starkenborghkanaal laat zien hoe
deze vaarverbinding in de loop der eeuwen noordwaarts, in de richting van de zeekleigronden,
is opgeschoven. Ze heeft zich vooral in de breedte en de diepte ontwikkeld, van een onaanzienlijke sloot van soms maar vijf meter breed naar een 60 meter breed kanaal.
Aan de hand van tekeningen, oude foto’s en kaarten zal de ontwikkeling van deze kanalen
worden toegelicht.
De heer Jan Meijering is fysisch geograaf. Hij was werkzaam als landinrichtingspecialist bij de
provincie Groningen en is co-auteur van bekende boeken over het Groninger landschap, zoals
Golden Raand, Landschappen van Groningen.
De lezing is zoals altijd voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt € 4,- inclusief
een kopje thee of koffie. Leden hebben gratis toegang.
Plaats en tijd : Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9, te Adorp om 20.00 uur.
Voor de leden:
Voorafgaand aan de lezing zal er een ledenvergadering worden gehouden. Aan de orde komt
o.a. de begroting voor 2015 en een noodzakelijke contributieverhoging.
De vergadering begint om 19.30 uur
Namens het bestuur van de Historische kring
Gerta Boonstra-Ludden
(secretaris)
Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Bingo in Adorp vrijdag 28 november
Trijntje en Willy organiseren zoals elk jaar weer een Bingo avond.
Altijd een gezellige avond, dus mis het niet!
Op:
vrijdagavond 28 november.
Aanvang: 20.00 uur in “Artharpe”.
Kosten:
€ 6.-. Er worden 6 rondes gespeeld.
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
33
Sinterklaasintocht 15 november
Programma Sauwerd
13:00 uur Aankomst in de haven van Sauwerd
13:00-13:15 uur Welkom Sinterklaas
13:15-13:45uur Rondrit Sauwerd onder begeleiding van het muziekkorps van Adorp
Route: Singelweg, Schuttersweg, Oude Kerkstraat, Hoogpad, Tuinbouwstraat, Schoolstraat,
Kerkstraat, Oosterstraat, Lindenlaan, Berkenlaan, Wilgenlaan, Stationsstraat, De Stuw, Het
Zwet, De Groenlanden, Stationsstraat, Plantsoenweg, Burchtweg.
Ubbegaheem: De kinderen worden in Ubbegaheem verwelkomd met een beker warme chocolademelk (mogelijk gemaakt door de Superrr). Voor de ouders wordt koffie en thee tegen een
speciaal Sinterklaasprijsje aangeboden.
13:45-14:30 uur Feest! Programma voor alle kinderen.
Programma Adorp
15:00-15:15 uur Aankomst in Adorp (speelweide ‘De Molen’)
15:15-15:45 uur Rondrit Adorp onder begeleiding van het muziekkorps van Adorp
Route: Molenweg, Wethouder D. Kruijerlaan, De Spruit, De Omloop, Onder de Wieken, Spoorlaan, Provincialeweg, Wierumerschouwsterweg, Torenweg.
15:45-16:30 uur Feest! Programma voor alle kinderen.
Oproep: Sauwerders gezocht voor reunie Verrijn Stuart MEAO
In verband met een te organiseren reünie van klassen uit begin jaren 70 van de Verrijn Stuart
MEAO te Groningen zoek ik:
1. Henk van Dijk, woonde rond 1984 Wilgenlaan 9 te Sauwerd.
2.Rieks van Dijk, woonde rond 1984 Acacialaan 20 te Sauwerd.
Groeten,
Cor Zijlstra, Wagnersingel 15 9722 CW Groningen.
*: [email protected]
': 050-5252593
Lopend voetballen bij VV SIOS
Bij V.V. SIOS in Sauwerd willen we dit seizoen gaan starten met een “Oldstars” groep voor
walking football. Samen met leeftijdsgenoten een uurtje voetballen onder begeleiding van een
professionele trainer! En na afloop natuurlijk gezellig nazitten in de kantine bij V.V. SIOS.
Geef uzelf, vader/moeder of opa/oma op, of vraag om meer informatie via:
* [email protected] en/of ' 06 25 58 43 61
34
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info
Lieve kinderen van
Adorp, Wetsinge en Sauwerd,
Wat was het een leuk feest vorig jaar!
Door al dat dansen en sporten zijn mijn
pieten fitter dan ooit. En ze eten ook
niet meer stiekem alle pepernoten op!
Ik kom dit jaar graag weer bij jullie langs!
Op zaterdag
15 november zal ik om
13 uur met mijn boot aankomen in de
haven van Sauwerd.
Daarna vieren ik en mijn pieten een
groot feest in
Ubbegaheem.
Natuurlijk gaan we ook naar Adorp.
We komen om
15 uur aan bij speelweide
‘De Molen’.
Het feest vieren we samen in
Artharpe.
Komen jullie ook?
Een feestelijke groet,
www.contactblad.info
Contactblad 15 november 2014
35
Kipcurry
Afgelopen maand heb ik een heerlijke kipcurry geserveerd bij De Dorpstafel.
Ik geef graag het recept. Geniet ervan,
Ingrid
Kipcurry (4 personen)
•4 el boter
•2 grofgesneden uien
•2 teentjes fijngehakte knoflook
•650 g grofgesneden Bio kipfilet
•4 el bloem
•2 dl melk
•3 el currypasta ( mild )
•2 dl kippenbouillon ( tablet )
Bereiden:
Verwarm de boter in een braadpan, fruit hierin de uien en knoflook op laag vuur in 2
min. glazig.
Schep de stukken kip erdoor en bak in 3 min. lichtbruin.
Vermeng de bloem door het mengsel, laat heel even "garen" (nu gaat de bloemsmaak
weg) en schenk de melk erbij.
Schep de currypasta er goed doorheen, laat 2 min. op zacht vuur pruttelen.
Schenk beetje bij beetje de bouillon erdoor.
Laat de curry op laag vuur in 20 min. gaar worden. Maak op smaak met zout en peper.
Lekker met rijst en rauwkostsalade.
36
Contactblad 15 november 2014
www.contactblad.info