Ik ben Mike - JongeHonden

 Ik
ben Mike Oplossingsgericht. Nieuwsgierig. Zorgvuldig. Ik ben een breed georiënteerde en maatschappelijke betrokken Bestuurs-­‐ en Organisatiewetenschapper. Ik vind het interessant om vanuit verschillende invalshoeken problemen te analyseren en creatieve oplossingen te bedenken. Met enthousiasme, een positieve instelling en gevoel voor belangen werk ik naar een einddoel. Werkervaring JongeHonden Secretaris Bezwarencommissie Mooiland, september 2014 – heden Samen met een jurist, een HRM specialist en een bestuurder van FNV bouw maak ik deel uit van de bezwarencommissie van woningcorporatie Mooiland. Ik voer verschillende werkzaamheden uit zoals het organiseren van vergaderingen, het aanleveren van de juiste stukken voor intranet en het bewaken van de gestelde termijnen. Ik ben de schakel tussen de organisatie Mooiland, de bezwarencommissie en de bezwaarmakers. Projectmedewerker Sociale Kwaliteit, juli 2014 – heden JSO werkt samen met onderzoeksbureau Tympaan om de provincie Zuid-­‐Holland te helpen bij de vraag hoe de provincie, ondanks de fysieke kerntaken, rekening kan houden met sociale kwaliteit. Ik ondersteun de adviseurs door mee te denken en te schrijven aan projectplannen en pilots en te notuleren bij overleggen op het provinciehuis in Den Haag. Projectmedewerker Provinciale Samenwerking Jeugdzorg Z-­‐H, februari 2014-­‐ heden Mijn werkzaamheden voor project PSJ bestaan uit het verzamelen en beschrijven van goede praktijkvoorbeelden (‘good practices’) vanuit vijf jeugdzorgorganisaties in Zuid-­‐Holland, het vullen van de website transformatrix.nl met content, ondersteunen van bijeenkomsten en overige ondersteunende werkzaamheden. Daarnaast ben ik mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van een digitale omgeving voor professionalisering in samenwerking met YARD. Ondersteuner Universitaire Pabo van Amsterdam, augustus 2014 – september 2014 Voor de UPvA stonden in de maand september twee visitaties op de planning. Ik ondersteunde de directeur tijdens de (proef)visitatiedagen en verrichte verschillende werkzaamheden om alles in goede banen te leiden. Inhoudelijke secretaris werkgroep arrangementen M-­‐H, februari 2014 – juli 2014 Vanuit Stek Jeugdhulp ondersteunde ik de directeur, Thea Roelofs, tijdens de werkgroepen Arrangementen Midden-­‐Holland in het kader van het vormgeven van het Regionaal Transitie Arrangement Midden-­‐Holland. Naast het zijn van sparringspartner bestonden mijn werkzaamheden uit vergaderingen voorbereiden en uitwerken, rapporteren en de eindpresentatie verzorgen. Projectmedewerker informatiebehoefte gemeenten, JSO, maart 2014-­‐ juli 2014 Om duidelijk te krijgen welke gegevens wel (en niet) voor gemeenten nodig zijn ten behoeve van hun regierol op de sociale domeinen hielp ik mee een onderzoek uit te voeren. De werkzaamheden bestonden uit: oriënterende gesprekken voeren, deskresearch en bevindingen beschrijven. Projectmedewerker onderzoek indicatiestelling, JSO, maart 2014-­‐juni 2014 Om inzicht te krijgen in de kosten en in de werkwijze van het huidige stelsel indicatiestelling en hierover advies te kunnen geven voerde ik een klein onderzoek uit in de regio Goeree-­‐Overflakkee. Mijn werkzaamheden bestonden uit: opstellen topiclijst, telefonische interviews afnemen en de eindnotitie schrijven. Curriculum Vitae | M. Molkenboer | JongeHonden | Postbus 13121, 3507 LC Utrecht Personalia
M.Molkenboer (MA) Leiderdorp, 06-­‐11-­‐1988 +31(0)6 42532044 [email protected] Projectmedewerker congres, JSO, maart 2014-­‐ juni 2014 Voor het JSO congres verrichtte ik ondersteunende, inhoudelijke en organisatorische werkzaamheden. Mijn taken bestonden uit: organiseren van vergaderingen, meedenken over de opzet van het congres, sprekers regelen en het bedenken van een congres quiz. Werkervaring overig Projectmedewerker, KYP B.V. mei 2013 – januari 2014 Meegewerkt aan de ontwikkeling van een projectmanagementtool voor de realisatiefase van (bouw)projecten. Mijn werkzaamheden bestonden uit het ondersteunen van het projectteam, het beheren van de Social Media, het uitwerken van nieuwe functies en het aansturen van de programmeurs. Social m edia manager, Stichting Studentensport Nederland april 2013 – juli 2013 Voor Stichting Studentensport Nederland onderhield ik de social media pagina's. Daarnaast schreef ik de nieuwsbrieven en updates en maakte ik verslagen van verschillende studentensport evenementen in Nederland. Stagiair& onderzoeker, Olympisch Vuur 2028/NOC*NSF, augustus 2010 – augustus 2012 Ik was werkzaam binnen de Ruimtelijke Ambitie van het Olympisch Plan 2028 en betrokken bij het proces voor de keuze van een kandidaat voor een mogelijke Olympische Spelen in Nederland. Mijn werkzaamheden bestonden uit secretariële en inhoudelijke ondersteuning van de programma manager. Opleiding Master Sportbeleid en Sportmanagement, faculteit USBO, Universiteit Utrecht, augustus 2010 – augustus 2012 Deze twee jarige opleiding richt zich op het organiseren, managen, en besturen van publieke of semipublieke sportorganisaties. Master thesis: ‘’We trekken ons eigen (Olympisch) plan.’’ Kwalitatief onderzoek over de betekenissen die provinciale vertegenwoordigers van de provincies Drenthe, Utrecht, Flevoland en Zeeland geven aan het Olympisch Plan 2028 en wat dit betekent voor een collectieve inhoudelijke bijdrage van het Interprovinciaal Overleg namens alle provincies. Bachelor Bestuurs-­‐ en Organisatiewetenschap, faculteit USBO, Universiteit Utrecht, september 2007 – augustus 2010 Cursussen: Bestuurskunde, beleid & organisatie, Economie & openbare financiën, Staats-­‐ en bestuursrecht, Politieke instituties in vergelijkend perspectief, personeelsmanagement, Human Resource Management. Sociale en professionele vaardigheidstrainingen; presenteren, conflicthantering, samenwerken in groepen. Afstudeeronderzoek: Kwantitatief onderzoek naar de factoren die verschillen verklaren in de mate van public service motivation (motivatie voor de publieke zaak) van ambtenaren bij de gemeente Leerdam. Curriculum Vitae | M.Molkenboer | JongeHonden | Postbus 13121, 3507 LC Utrecht Activiteiten Sponsorcommissie Kampong Voetbal, augustus 2011 – Augustus 2014 S.V. Kampong is de grootste omni-­‐sportvereniging van Nederland met ongeveer 5.000 leden. Als lid van de sponsorcommissie van Kampong Voetbal werkte ik mee aan de acquisitie van nieuwe sponsoren, de organisatie van evenementen en de interne communicatie van Kampong Voetbal. Vrijwilligerswerk & rondreis door Azië (China, Indonesie, Maleisie, Thailand, Laos, Vietnam) september 2012 – februari 2013 Engelse les gegeven in weeshuis in Thailand en weg van beton gemaakt om bereikbaarheid van een school te vergroten. Actief lid studentenvereniging CS Veritas (Utrecht), september 2008 – augustus 2012 Vaardigheden Talen: Nederlands en Engels uitstekend in woord en geschrift, Duits redelijke vaardigheden, Spaans en Frans matige vaardigheden. Computervaardigheden: Microsoft Office, SPSS, Wordpress, Social Media. Rijbewijs: B. Interesses Sport, muziek, reizen, transities, technologie & actualiteiten. Curriculum Vitae | M.Molkenboer | JongeHonden | Postbus 13121, 3507 LC Utrecht