uit de Kamer van Koophandel

Online inzage uittreksel
KvK-nummer 54241669
Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving
handelsregister
Datum akte van oprichting
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Datum vestiging
Activiteiten
Werkzame personen
Enig aandeelhouder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Enig aandeelhouder sedert
851224891
Besloten Vennootschap
WideXS B.V.
Amsterdam
28-12-2011
19-12-2011
EUR 18.000,00
EUR 18.000,00
De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeerd op 03-07-2013.
WideXS B.V.
19-12-2011 (datum registratie: 28-12-2011)
SBI-code: 82999 - Overige zakelijke dienstverlening
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
0
000024040827
WideXS B.V.
Zekeringstraat 43, 1014BV Amsterdam
Postbus 20675, 1001NR Amsterdam
0207570700
19-12-2011 (datum registratie: 28-12-2011)
SBI-code: 82999 - Overige zakelijke dienstverlening
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Het verrichten van activiteiten en het leveren van diensten op het
gebied van hosting, internet en informatie technologie, het
deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van
beheer over en het financieren van vennootschappen en andere
ondernemingen, alsook het aangaan en verstrekken van
geldleningen en het verstrekken van zekerheden.
0
IS Group B.V.
Wielingenstraat 8, 1441ZR Purmerend
36049256
13-06-2014 (datum registratie: 13-06-2014)
Bestuurder
Naam
IS Group B.V.
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvKnummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
Wielingenstraat 8, 1441ZR Purmerend
36049256
13-06-2014 (datum registratie: 13-06-2014)
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd
Gegevens zijn vervaardigd op 16-06-2014 om 12.18 uur.