KVK C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V

Uittreksel Handelsregister
Kamer van Koophandel
..........................................................
KvK-nummer 37065527
..........................................................
Pagina 1 (van 2)
..........................................................
Rechtspersoon
.....................................................................................................................................
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste statutenwijziging
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk
..........................................................
Onderneming
801450937
Besloten Vennootschap
C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V.
Alkmaar
31-12-1992
18-12-1992
06-03-2001
EUR 18.151,21
EUR 18.151,21
De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeerd op 30-01-2014.
.....................................................................................................................................
Handelsnaam
Startdatum onderneming
Activiteiten
C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V.
01-11-1954
SBI-code: 4311 - Slopen van bouwwerken
SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 3821 - Behandeling van onschadelijk afval
SBI-code: 4312 - Grondverzet
SBI-code: 43999 - Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest)
18
.....................................................................................................................................
Werkzame personen
..........................................................
Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Deze rechtspersoon drijft de
vestiging sinds
Activiteiten
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
000015796590
C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V.
Koelmalaan 55, 1812PR Alkmaar
Postbus 499, 1800AL Alkmaar
0725402735
0725402991
www.ca-degroot.com
[email protected]
01-11-1954
18-12-1992
SBI-code: 4311 - Slopen van bouwwerken
SBI-code: 42111 - Wegenbouw
SBI-code: 3821 - Behandeling van onschadelijk afval
SBI-code: 4312 - Grondverzet
SBI-code: 43999 - Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest)
Uittreksel Handelsregister
Kamer van Koophandel
..........................................................
.....................................................................................................................................
KvK-nummer 37065527
..........................................................
.....................................................................................................................................
Pagina 2 (van 2)
..........................................................
Werkzame personen
..........................................................
Enig aandeelhouder
.....................................................................................................................................
Opslag van sloopmateriaal, aannemersbedrijf van sloop- en demontage- en
grondwerken alsmede de groot- en kleinhandel in sloopmateriaal; op- en overslag,
recycling en transport van afvalstoffen; verhuur van sloopmachines
18
.....................................................................................................................................
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Enig aandeelhouder sedert
..........................................................
Bestuurder
C.A. de Groot Groep B.V.
Koelmalaan 55, 1812PR Alkmaar
37093208
02-01-2001
.....................................................................................................................................
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Datum in functie
Bevoegdheid
..........................................................
Gevolmachtigden
C.A. de Groot Groep B.V.
Koelmalaan 55, 1812PR Alkmaar
37093208
02-01-2001
Alleen/zelfstandig bevoegd
.....................................................................................................................................
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht
Schokker, Sierdje
13-01-1962, Heerenveen
01-03-2001
Hoofd administratie
Volledige volmacht
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht
..........................................................
de Groot, Kees Jan
20-10-1975, Alkmaar
01-07-2009
Gevolmachtigde met de persoonlijke titel van Algemeen Directeur
Volledige volmacht
.....................................................................................................................................
Uittreksel is vervaardigd op 17-11-2014 om 09.33 uur.