KvK-Update Gezonde Groei

2 | nummer 2 | mei 2014
KvK-Update Gezonde Groei
Life Sciences & Health
Inhoud
Voor een impressie kunt u onderstaand filmpje bekijken:
http://bit.ly/1jzzDv8
Innovatie Ontketend in de Zorg
Uitgelicht: Symposium Financiering voor het MKB in de
Gezondheidssector
De ondernemer aan het woord
Ondersteuning: MIT-regeling
Gezonde voeding
Internationaal
Biomedica 2014
Agenda
Innovatie Ontketend in de Zorg
Innovatief MKB pitcht bij zorginstellingen ZuidNederland
Zeven zorginstellingen uit Brabant en Limburg hielden
dinsdagmiddag 15 april een reeks speeddates met
innovatieve MKB-ondernemers. In het Techniekhuys in
Veldhoven presenteerden vertegenwoordigers van het
Franciscus Ziekenhuis, Thuiszorg Zorg voor Mensen,
Thebe, De Wever Ziekenhuis, Stichting Maasduinen,
Vincent van Gogh en het Jeroen Bosch ziekenhuis in
totaal 10 vraagstukken waar zij innovatieve
oplossingen voor zoeken. De Kamer van Koophandel
bracht vraag en aanbod van het innovatieve MKB en
de zorginstellingen op deze middag bij elkaar.
………………………………………………………………………
Uitgelicht: Symposium Financiering
Symposium Financiering voor het MKB in de
Gezondheidssector, 26 juni 2014 in Veldhoven
Deze bijeenkomst geeft inzicht in de wet- en
regelgeving en financiering in de medische sector. Bij
de ontwikkeling van
nieuwe producten en
diensten zijn dit belangrijke
aspecten waarmee u
rekening moet houden.
Experts vertellen u over
(Europese) wetgeving en
normen in nationaal en internationaal verband. Hoe
zijn deze te vinden? Moeten ze wel of niet worden
toegepast? Wie controleert dit en wat betekent dit alles
voor u in de praktijk? Vertegenwoordigers van de
overheid en financiers informeren u over financieringen
en vergoedingen en leggen uit aan welke voorwaarden
uw innovatie moet voldoen. U krijgt waardevolle
financieringstips van andere ondernemers en hoort
waar voor u de kansen liggen in deze sector en hoe u
deze kunt pakken.
Wanneer : dinsdag 26 juni 2014 van 14.30-19.00 uur
Waar
: Techniekhuys, De Run 4250 in Veldhoven
Kosten
: 50 euro
Het programma:
Uiteindelijk waren er ruim 90 MKB-ondernemers die
verbindingen hebben gelegd met de zorginstellingen.
Ook zijn er contacten gelegd tussen MKBondernemers onderling en met onze partners High
Tech NL, Lifeteczone en Zorg voor innoveren.
14.30-15.00 uur Ontvangst
15.00-15.10 uur Introductie door KvK
15.10-15.40 uur Zorg voor Innoveren/College voor zorgVerzekeringen
15.40-16.10 uur NEN: wetgeving en richtlijnen
16.10-16.30 uur Ondernemer aan het woord
16.30-16.45 uur Korte pauze
16.45-17.15 uur RVO: MIT-regeling en kansen voor MKB
17.15-17.35 uur Regionale ondersteuningsmogelijkheden
in de sector: BOM
17.35-17.55 uur Regionale ondersteuningsmogelijkheden
in de sector: LIOF
17.55-18.00 uur Afsluiting
18.00-19.00 uur Netwerkborrel
19.00 uur
Einde bijeenkomst
|1
2| nummer 2 | mei 2014
KvK-Update Gezonde Groei
Life Sciences & Health
Aanmelden kan via de website:
www.kvk.nl/financieringgezondheidssector
Op 19 juni vindt er een soortgelijke bijeenkomst plaats in de
regio Zuid-West (Rotterdam). Zie hiervoor onze agenda.
………………………………………………………………………
Ondernemer aan het woord
Spreekkameronline.nl: Karina Tiekstra, Amsterdam
Karina Tiekstra kreeg een idee toen zij zag dat haar
vader regelmatig naar de medisch specialist moest,
terwijl dit ook op afstand had gekund. Daarmee kan
veel tijd worden bespaard voor zowel arts als patiënt.
Doordat dergelijke consulten vergoed worden door de
zorgverzekeraar is het aanbieden van deze dienst
extra interessant voor medisch specialisten. Ze richtte
vanuit haar idee Spreekkameronline.nl op, een initiatief
voor videoconferencing dat je kunt gebruiken voor
eenvoudige zorgconsulten van onder andere huis- en
bedrijfsartsen. Spreekkameronline.nl heeft de Beyond
Borders in de zorg award 2014 gewonnen. De prijs is
gegeven aan de meest vernieuwende, creatieve en
impactvolle samenwerking in de zorg. Het systeem
voldoet aan de privacy normen en is gekoppeld aan
het afsprakensysteem van de arts.
Eén op de vijf patiënten wil videoconsulting met arts,
specialist en psychotherapeut, volgens onderzoek van
Radboudumc. Dat is nu al een potentie van bijna 4
miljoen videoconsulten. De komende jaren moet het
grote publiek nog overtuigd worden. De afgelopen
maanden zijn verschillende zorgaanbieders gestart
met Spreekkamer Online. Samen met de gebruikers
wordt de dienst verder ontwikkeld. Karina Tiekstra
geeft aan dat vooral de laagdrempeligheid en de
betrouwbaarheid van het systeem een meerwaarde is
voor de arts en de patiënt. De start up verwacht binnen
drie jaar 4500 artsen en specialisten aan te kunnen
sluiten.
Meer informatie en contact:
www.spreekkameronline.nl
………………………………………………………………………
Ondersteuning: MIT-regeling
(MKB Innovatiestimulering Topsectoren)
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de
nieuwe MIT-regeling voor R&Dsamenwerkingsprojecten bekend gemaakt.
De eerste call van de MIT-regeling is inmiddels
uitgeput. De tweede call loopt van 3 juni t/m 22
september. Met dit instrument worden projecten
ondersteund waarbij minimaal twee MKB-bedrijven
samenwerken op het gebied van industrieel en
experimenteel onderzoek. Het maximale
subsidiebedrag bedraagt 100.000 euro per
deelnemende ondernemer, met een maximum van
200.000 euro per samenwerkingsproject. Dit jaar werkt
dit volgens het tender principe, in plaats van het 'first
come, first serve' principe van MIT-regeling 2013. Alle
projectvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van
vier criteria: innovatie, economische impact, mate van
samenwerking en crossovers.
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mit-regelingtopsector-life-sciences-health
………………………………………………………………………
Gezonde voeding
Gezonde voeding is van belang om op een gezond
gewicht te blijven en de kans op chronische ziekten,
zoals hart- en vaatziekten, overgewicht en diabetes te
verkleinen. Welke kansen liggen hier voor het MKB?
De Kamer van Koophandel gaat hiermee aan de slag
en binnenkort zult u hier meer over horen. Wij bereiden
een bijeenkomst voor om te achterhalen welke vragen
en behoeftes er bij het MKB liggen.
Heeft u suggesties? Laat het ons weten.
U kunt een e-mail sturen naar KvK-adviseur
[email protected] of bellen 06-29058303.
………………………………………………………………………
|2
2| nummer 2 | mei 2014
KvK-Update Gezonde Groei
Life Sciences & Health
Internationaal
Internationaal in 1 dag: Zakendoen in nabije markten
Op donderdag 19 juni a.s. organiseert de Kamer van
Koophandel de bijeenkomst “Internationaal in 1 dag:
Zakendoen met nabije markten”. Deze bijeenkomst
richt zich op bedrijven die zich willen oriënteren op,
starten c.q. doorstarten met internationaal zakendoen
en dan met name op exporteren.
Naast algemene presentaties over het starten met
exporteren en douanezaken bij export en import,
vinden er workshops plaats over de kansen in de voor
het MKB belangrijke nabije markten België, Duitsland,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, de vier
belangrijkste handelslanden voor Nederland. Tijdens
separate workshops zal door deskundigen worden
ingegaan op de kansen voor Nederlandse bedrijven in
de voor de regio Zuid-Nederland belangrijke sectoren
creatief, medisch, agro/food en de maakindustrie. In
elke landenworkshop zal ook een ondernemer uit één
van deze sectoren over zijn ervaringen vertellen.
Tijdens het afsluitende netwerkgedeelte is er ruime
gelegenheid om kennis en ervaringen te delen
met ondernemers uit de diverse sectoren ( o.a. de
Lifesciences & Healthsector), experts en
ervaringsdeskundigen. Via sectortafels zijn adviseurs
van de Kamer van Koophandel aanwezig om
ondernemers individueel te informeren en adviseren.
Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst:
www.kvk.nl/zakendoen-nabijemarkten
Meer informatie en programma:
Ad Donders, telefoon: 06-53376205 of per e-mail
[email protected]
op zoek naar samenwerking op het gebied van R&D,
op 17 en 18 juni 2014 presenteren. Daarnaast worden
nog eens 50 presentaties over onderzoek en
ontwikkeling van diagnostica, biomaterialen, medische
instrumenten en devices door kennisinstellingen en
bedrijven gegeven.
De matchmaking tijdens de beurs is interessant voor
ondernemers die op zoek zijn naar partners om nieuwe
producten mee te ontwikkelen en/of vermarkten of
ondernemers die op zoek zijn naar innovatieve
technologieën. Thema’s zijn Pharma, Therapies,
Devices & instrumentation, Diagnostics, (Bio)materials
en Business development & product innovations.
Tijdens de matchmaking ontmoet u mogelijke
technologie en business partners. U kiest zelf met
welke partijen u een afspraak wilt hebben. Wij bieden u
ondersteuning voor, tijdens en na het evenement bij
onder andere het formuleren van een informatief
samenwerkingsprofiel en wij initiëren samenwerking
over landsgrenzen heen.
Voor de bezoeker van de Biomedica 2014 is deelname
aan het matchmakingevent kosteloos.
Registreren bij de aanmelding voor de Biomedica:
www.biomedicasummit.com (tot 11 juni 2014)
De Kamer van Koophandel is samen met RVO partner
in Enterprise Europe Network. In dit programma
stimuleert de Europese Commissie internationale
samenwerking tussen Europese bedrijven en/of
onderzoeksinstellingen.
Meer informatie over de matchmaking:
www.b2match.eu/biomedica2014/
Contact: [email protected] of tel. 06-50559883
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Agenda
Biomedica 2014
16 juni 2014
Matchmaking Enterprise Europe Network tijdens
Biomedica 17 en 18 juni, MECC Maastricht
Biomedica anno 2014 heeft als slogan: ‘Where
business meets science’. Valorisatie is de rode draad
bij Biomedica
2014. Meer dan
dertig
onderzoekers en
ondernemers
zullen zich in
Maastricht,
Bijeenkomst ‘Innoveren met 3D-printing, Big Data,
Internet of Things en hypersnelle rekenkracht’.
Eindhoven
www.kvk.nl/innoverenmetict
17 en 18 juni 2014
Biomedica
Maastricht
www.biomedicasummit.com
|3
2| nummer 2 | mei 2014
KvK-Update Gezonde Groei
Life Sciences & Health
18 juni 2014
Mosa Conference
Maastricht
www.mosa-conference.nl/
19 juni 2014
Bijeenkomst ‘Financiering voor het MKB in de
Gezondheidssector’
Rotterdam
www.kvk.nl/financieringgezondheidssector
19 juni 2014
‘Internationaal in 1-dag: Zakendoen in nabije markten’
Eindhoven
www.kvk.nl/zakendoen-nabijemarkten
26 juni 2014
Bijeenkomst ‘Financiering voor het MKB in de
Gezondheidssector’
Veldhoven
www.kvk.nl/financieringgezondheidssector
4 juli 2014
‘Samenwerken & Intellectueel Eigendom’
Eindhoven
www.rvo.nl/actueel/evenementen/workshopsamenwerken-en-intellectueel-eigendom-eindhovenjuli/
……………………………………………………………………
Colofon
Uitgave: 2
Kamer van Koophandel
Afdeling: Ondernemersondersteuning
Redactie: Carmen Dettloff
[email protected]
U ontvangt deze informatie omdat uw gegevens
zijn opgenomen in ons klantenbestand. Wij
gebruiken deze gegevens alleen voor het
versturen van de KvK-update Gezonde Groei
en u te informeren over de activiteiten van de
Kamer van Koophandel.
Wilt u deze informatie liever niet meer
ontvangen stuur dan een e-mail naar:
[email protected]
|4