Nieuwsbrief 10 oktober 2014

10 oktober 2014
VAN DE DIRECTEUR
De komende week ben ik dinsdag, donderdag en vrijdag op De Branding en Hans Boelen maandag en
woensdag. Donderdag hebben wij een studiedag waarin we onze ambities gaan beschrijven voor het
nieuwe meerjarenplan op weg naar 2019.
Echter heeft u mij direct ergens voor nodig dan ben ik altijd bereikbaar op nummer 06-21266909. Indien ik
niet opneem appt of smst u mij dan even. Ik neem dan snel contact met u op. U kunt mij ook bereiken via
de mail [email protected]
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bussink
KALENDER
15 oktober
15 oktober
16 oktober
16 oktober
17 oktober
18 t/m 26 oktober
27 oktober
29 oktober
Fruitdag
SMW
Studiedag groep 1 t/m 8
MR vergadering
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
SMW
Fruitdag
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Om kinderen van groep 5 t/m 8 na schooltijd ook extra leuke activiteiten aan te bieden (Brede
schoolgedachte) heeft stichting Push in samenwerking met de scholen en de gemeente weer voor een
aantal leuke activiteiten gezorgd. De kinderen hebben hierover allemaal een flyer mee gekregen.
Cursus Kleien: maandagmiddag 27 oktober t/m 1 december, 15.45 – 16.45 uur, Nobelstraat 8, Galerie
Willy de Groot, 6 lessen voor €15
Cursus Freerunnen: dinsdagmiddag 28 oktober t/m 25 november, 16.00 – 17.00 uur, gymzaal de Reede,
€12,50 voor 15 lessen gegeven door professionals van Supremelimit
Cursus Toneel: woensdagmiddag 29 oktober t/m 21 januari, 13.00 – 14.00 uur, Bres theater, 10 lessen
voor € 25 gegeven door professionals van ‘t Kunsthuisje
Cursus Tekenen: woensdagmiddag 29 oktober t/m 21 januari, 14.00 – 15.00 uur, Bres technieklokaal, 10
lessen voor € 25 gegeven door professionals van ‘t Kunsthuisje
Cursus Zangles Popliedjes: donderdagmiddag 30 oktober t/m 29 januari, 16.00 – 17.00 uur,
Brestheater, 12 lessen voor € 25 gegeven door professionals van muziekschool Voorne
Cursus Basketbal: vrijdagmiddag 7 t/m 28 november, 14.00 – 15.00 uur, gymzaal ’t Dijckhuis in
Vierpolders, 14 lessen voor € 10 gegeven door BV Voorne
Een mooi aanbod en we wensen alle kinderen heel veel plezier!
STUDIEDAGEN
Donderdag 16 oktober hebben we op De Branding een eigen studiedag “Kus de visie wakker” . Die dag
zullen we vooral aan de slag gaan met het formuleren van en inhoud geven aan onze ambities voor dit
jaar en voor de komende vier jaar (het schoolplan 2015-2019).
FIETSEN
Voor de veiligheid van de kinderen is het niet toegestaan om voor het Bresgebouw fietsen te plaatsen. De
fietsen moeten geplaatst worden waar de fietsenrekken staan. Wij willen zo aantonen dat de huidige
fietsenrekken niet voldoen en dat er extra plekken bij moeten komen. We zijn inmiddels gezamenlijk met
Het Anker en De Leonardus in overleg met de gemeente hoe we de pleinen en de fietsenrekken opnieuw
gaan inrichten
KINDERBOEKENWEEK
We zijn gestart met een openingslied en dans op het plein, gezellig verkleed en samen met de andere
scholen. Verder zijn de kinderen uit groepen 7 en 8 hard aan het oefenen voor de Voorleeswedstrijd. Alle
andere kinderen zijn tekeningen aan het maken over “Feest” voor de Gouden Penseel en/of een verhaal
aan het schrijven voor de Gouden Griffel. Ook zijn we in het bijzijn van de pers een
Kinderzwerfboekenstation opgestart. De bedoeling is nu dat de boeken gaan zwerven. Dinsdag a.s. mogen
kinderen hun eigen “oude”boeken verkopen op de Kleedjesmarkt in De Dukdalf en is e rook een kraam
voor “volwassen”boeken. Woensdag a.s. sluiten we de Kinderboekenweek feestelijk af in het Brestheater
met een toneelstuk verzorgd door het team.
BOEKENMARKT
De Boekenmarkt met medewerking van Bruna is zeer goed bezocht. Er is voor wel €2390 euro aan boeken
verkocht. En flink percentage daarvan mogen we aan onze bibliotheek besteden
KLEEDJESMARKT IN DE DUKDALF DINSDAGMIDDAG 14 OKTOBER
Bedoeling is dat de kinderen op een kleedje zelf hun oude boeken verkopen op dat kleedje. Handig als ze
wisselgeld bij zich hebben en een geldkistje. De andere kinderen mogen dan die boeken zelf kopen (dus
ook weer veel klein geld mee nemen). De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen komen (liefst met hun
ouders) van 13.45 tot 14.45 uur om boekjes te zoeken en te onderhandelen over de prijs. Daarna zijn de
kinderen van groep 3 en 4 een half uur aan de beurt (ook hier zijn ouders welkom) en daarna zijn de
kinderen van de bovenbouw aan de beurt om hun handelsgeest in de strijd te gooien.
KINDERBOEKENZWERFSTATION (ALTIJD)
Lezen is heel erg belangrijk voor je ontwikkeling. Kinderen die lezen, gaan gemiddeld drie jaar langer naar
school. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede toekomst. Maar lezen is vooral ook erg leuk en
ontspannend. Kinderzwerfboek wil daarom alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen.
Neem me mee, lees me en laat me weer zwerven…
Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker (te vinden op het station in de
hal van het Bresgebouw beneden bij de ingang) worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis
meenemen om te lezen. Ze moeten ze daarna wel weer laten zwerven. De zwerftocht van boeken kan
worden gevolgd op deze website.
Kinderzwerfboek wil zoveel mogelijk boeken laten rondzwerven. Het liefst meer dan een miljoen! Zodat alle
kinderen overal leuke boeken kunnen vinden. Kinderzwerfboek krijgt soms van uitgeverijen kinderboeken,
maar dat is niet genoeg. We hebben nog véél meer boeken nodig. Daarom vragen we iedereen om de
boekenkast in te duiken of de zolder op te ruimen. Want het is toch zonde als boeken niet meer gelezen
worden? Gun een ander ook leesplezier en doe mee met Kinderzwerfboek!
Kinderzwerfboek is een idee van Leo Dijkgraaf. Hij gaf het idee cadeau aan Nationaal Fonds Kinderhulp ter
gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het kinderfonds in 2010. Het idee is op school ingebracht door
Juf Thysia, juf Henriette en juf Jasmin
VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLBEZOEK
Op De Branding besteden we veel aandacht aan de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Behalve
erover praten in de klas en ouderinformatie gaan we ook bij alle vormen van voortgezet onderwijs met de
kinderen op bezoek. Donderdag zijn we op bezoek geweest bij het Wellantcollege in Brielle.
OUDERVOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS 28 OKTOBER
Dit schooljaar staat u met uw kind voor de belangrijke beslissing om, uit de mogelijkheden die het Voortgezet
Onderwijs biedt, de juiste school te kiezen; een keuze die mede bepalend is voor de toekomst van uw kind.
Omdat wij het belangrijk vinden dat u goed geïnformeerd bent en dat u rustig de tijd hebt om over één en
ander na te denken, beginnen we al vroeg in het schooljaar met de voorbereiding op deze keuze.
In dat kader hebben de gezamenlijke VO-scholen Brielle een voorlichtingsavond voor u georganiseerd over
het Voortgezet Onderwijs Brielle in het Brestheater, Gooteplein 1, 3232 DA Brielle op
dinsdag 28 oktober 2014
aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
De organiserende scholen zijn: Maerlant, Praktijk College, PENTA college CSG Bahûrim en Wellantcollege Anna
Hoeve.
Tijdens deze avond zal een algemene voorlichting worden gegeven over het Voortgezet Onderwijs.
Na deze avond zullen de scholen, ieder op eigen wijze, de deuren voor u openen gedurende het schooljaar.
Deze avond is uitsluitend bestemd voor OUDERS/VERZORGERS.
U kunt zich opgeven voor deze avond via de huidige school van uw kind.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Dick Vreugdenhil, te bereiken via het e-mailadres
[email protected]
Programma:
Inloop
Opening
Presentatie Voortgezet Onderwijs
Koffie en gelegenheid tot het formuleren van schriftelijke vragen
Beantwoorden van de vragen
19.45
20.00
20.10
20.45
21.00
-
20:00
20.10
20.45
21.00
21.30
Namens het Voortgezet Onderwijs Brielle,
Gerrit Bussink
Strookje invullen en z.s.m. meegeven naar school
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrookje Voorlichtingsavond VO (Ouders groep 8, gaarne allemaal invullen)
Ouders/verzorgers van …………………………………………… van basisschool
…………………………… komen wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) met ………… personen naar de
voorlichtingsavond VO in het Brestheater op dinsdag 28 oktober 2014.
Handtekening ouders/verzorgers
………………………………