Maar zie de verre horizon een kleine stip een silhouet de - okk-ehv

Mensen buigen
sprekend
zwijgend
een handdruk
een glimp
een kus
Vriend…!?
Striemende woorden
geslagen, vernederd
één geworden
met de aarde
een worm gelijk
Een enkele boom
in barensweeën
buigend haar kruin
met tranenvloed
beladen
Zie de mens
naakt
verdwenen
alleen
opgeruimd
tot kruis
geworden
niemand
niets
Maar zie
de verre horizon
een kleine stip
een silhouet
de dageraad
ons tegemoet
in al zijn pracht en kleur
het ochtendgloren
geboren
uit wat amper nog
zichtbaar is:
Eloï, Eloï
lama
sabachthani?
Mijn God,
mijn God,
waartoe
hebt Gij mij
verlaten
dat kleine silhouet
van die
is
opgestaan
van die
is
voorgegaan
van die
is
tot ons bestaan!
Tekeningen: 1,2,3 : O.K.K.- vrouwen, Walhwiller 2014 en 4: Tevona Walwiller 2013
Tekst: Piet Coemans