Maandnieuws juni 2014 - Basisschool de Zwaluw

Maandnieuws juni 2014
Formatie en PR
Vorige week ontving U de brief met daarin de formatie voor het komende schooljaar. Uit de reacties
die ik kreeg blijkt dat vrijwel iedereen blij is met de keuzes die zijn gemaakt. Het is ook bijzonder dat
we ondanks het leerlingenaantal ( volgend schooljaar starten we met 95 leerlingen) weer 5 groepen
hebben kunnen maken. Dat groep 8 komend schooljaar nog als een enkele groep haar basisschool
tijd kan afmaken werd ook door de ouders als positief aangemerkt. Het is voor mij fijn om te merken
dat op alle niveaus ( Amstelwijs, gemeente) het belang van het voortbestaan van onze school wordt
gezien en dat men bereid is geweest om ( ook financieel!) mee te denken om onze school grotere
bekendheid te geven.
We hebben onze leerlingen ook wat te bieden: de breed gedragen missie om kinderen een veilige
plek te geven om zich te kunnen ontwikkelen passend bij de mogelijkheden en ambities van het kind,
en met respect en waardering voor de ander. Onze school kenmerkt zich door een prettig sociaal
klimaat, waar ouders, leerlingen, leerkrachten zich gewaardeerd en thuis voelen.
Door de komst van KinderServiceHotels ( KSH ) is er een nieuwe partner bij onze organisatie
betrokken waarmee we, in de korte tijd dat we samenwerken, heel goede contacten hebben
opgebouwd. Er is van beide kanten de wens om een grote mate van samenwerking en afstemming
aan te gaan. Het nieuwe schooljaar starten we dan ook op de laatste dag van de zomervakantie met
een gezamenlijke studiemiddag waarbij we ons met beide teams buigen over de invulling van die
samenwerking.
De groepsindeling voor komend schooljaar biedt ook ruimte om nieuwe leerlingen van buiten ons
voedingsgebied op te nemen. De groepen zijn niet groot, het team is ervaren. Er is een groeiende
groep ouders die liever kiezen voor een kleine organisatie waar hun kind gekend wordt, dan voor een
hele grote school. Het gebrek aan voldoende kinderopvang maakte het voorheen niet gemakkelijk
om voor die kleine school in het “buitengebied” te kiezen. Nu ook dat aspect in orde is (kinderdagverblijf, peuterarrangement, voor- , tussen- en buitenschoolse opvang en vakantiearrangement!)
biedt De Zwaluw een aantrekkelijk alternatief voor andere scholen. Door de advertentie campagne
van de afgelopen maanden is dat alternatief ook meer bekend, maar de allerbeste reclame bent U
natuurlijk zelf! Ik roep U daarom op om De Zwaluw in Nes aan de Amstel niet als het best bewaarde
geheim van Amstelveen te bewaren, maar ruimhartig rond te bazuinen dat we er zijn! ( Flyers om die
woorden kracht bij te zetten kunt u altijd op school ophalen)
Maandnieuws juni 2014
Opbrengst activiteiten voor ons goede doel in India
Het ligt alweer even achter ons, maar de eindopbrengst van alle acties voor de Stichting Derde
Wereld hulp hebben een enorm resultaat opgeleverd. Nog even in Uw herinnering terugbrengend: er
was een grote afsluiting van het India project , een sponsorloop en een tekenfund actie. Er kwam ook
een extra gift binnen voor het Goede doel . De teller staat op dit moment op …
€ 3568, 20!!!!!!!!
De besteding van het bedrag horen we nog want U zult begrijpen dat niemand had kunnen
verwachten dit geweldige resultaat te behalen! Die wasmachine komt er in ieder geval!
We zijn nog aan het organiseren hoe we op een passende wijze aan Margreet v. Coeverden van de
Stichting Derde Wereldhulp dit bedrag symbolisch kunnen overhandigen.
Allemaal heel erg bedankt !!
Groep 8 op kamp
Gisterenmiddag is een deel van het team naar Nunspeet gegaan om de kinderen van groep 8 te
bezoeken die op kamp zijn. Het kamphuis ligt op een camping in de bossen, met speelgelegenheid ,
paarden en ..een zwembad! Heel jammer dat die laatste voorziening dit jaar gesloten was ivm
onderhoud, maar het weer was gisteren ook niet ideaal om te gaan zwemmen. Overigens is het
gesloten zwembad geen probleem, want vlakbij de camping ligt een grote natuurlijke zwemplas en
daar is afgelopen maandag heerlijk gezwommen door de kids. Gisteren dobberden er in het verlaten
zwembad slechts wat eenden rond…. Toen we arriveerden was de hele groep net terug van een
bezoek aan de “Uitvinderij/Spelerij” waar ’s morgens aan metaalbewerking was gedaan. Iedereen
had zich bij terugkomst gehuld in grote huispakken in Roy Donkers style  , hier en daar werden
nagels gelakt, een maskertje opgedaan en er werden heel veel armbandjes “geloopt “…Kortom een
“chille sfeer”! De aanwezige teamleden werden voorzien van een drankje, we kletsten met de kids,
mochten de slaapkamers zien waarbij het opviel dat het mn in de damesslaapzaal een enorme
bende was.. Hier was een zogenaamde “vloerkast” ontstaan, maar klaarblijkelijk vormde dat geen
belemmering om de juiste kleding te vinden.
Er was weer heerlijk gekookt door de leiding ( wraps met 2 soorten vulling, rauwkost, sauzen en
guacamole + ijs toe ) en daarna was het tijd voor een gokspel. Hierbij konden kinderen zich
aanmelden om een uitdaging aan te gaan die niet eerder werd uitgelegd dan nadat de anderen een
bedrag op de verwachte winnaar hadden ingezet. Het zorgde voor veel spanning en lachsalvo’s . Hein
bleek Renee te hebben verslagen door slim te investeren en door het te gelde maken van zijn sokken
en schoenen!
Na uitgebreid afscheid te hebben genomen aanvaardden wij met enige jaloezie weer de terugreis. Ze
hebben het daar hartstikke leuk!!
Maandnieuws juni 2014
Scholing team 2014-2015
Zoals al in de nieuwsbrief werd gemeld zijn de exacte data van de roostervrije dagen ivm de
teamscholingen nog niet bekend. Zodra duidelijk is op welke dagen het team zich gaat
bijscholen hoort U dat van mij, evenals de inhoud van die scholing.
Naast teamscholingen zijn er ook dit jaar weer leerkrachten die ook een individuele studie
starten: Martje Kuiper en Ingrid v Bladeren starten in augustus de 2 jarige post HBO
opleiding Excellente leerkracht en ondergetekende gaat (weer) een 2 jarige
schoolleidersopleiding volgen om helemaal up to date De Zwaluw te kunnen “besturen”.
Onderhandelingen zijn er nog over de nascholing tot Aandacht functionaris
Kindermishandeling, de cursus Stage mentor, de opleiding tot MI coach. U hoort daar nog
over.
(Bijna) Geslaagd!!
Francien Groot heeft dit jaar de opleiding tot lees coördinator gevolgd en met succes
afgesloten. Gefeliciteerd! Francien heeft als onderdeel van de opleiding het leesonderwijs op
De Zwaluw geanalyseerd en een verbeterplan geschreven om ons leesonderwijs verder te
optimaliseren. Dat heeft ertoe geleid dat zij komend schooljaar extra tijd krijgt om haar
verbeterplan ook daadwerklelijk in de praktijk te gaan uitvoeren.
Sonja volgde een 2 jarige opleiding voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Zij doet
volgende week examen. Succes!!!
Bianca heeft de afgelopen 2 jaar een masterstudie gedrag gedaan en is bijna klaar. Ook zij
rondt volgende week deze opleiding af en ook haar wensen we veel succes!
Zomerlezen met de VakantieBieb!
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, kunnen maar liefst 1 à 2 AVI‐
niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie
is echt belangrijk voor uw kind en dat kan ook heel goed digitaal met de VakantieBieb‐
app van de Bibliotheek. In de VakantieBieb app is onder andere een selectie van digitale
kinderboeken (e-books) opgenomen. Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of
smartphone te zetten en de e-books te downloaden.
Doet u dat voor vertrek want één keer gedownload betekent dat u geen internet meer nodig
heeft. Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb is vanaf 1 juli
beschikbaar in de App Store of Google Play Store, maar u kunt nu alvast een kijkje nemen op
www.vakantiebieb.nl.
Maandnieuws juni 2014
AGENDA juni/juli
Maandag 16 juni:
Dinsdag 24 juni:
Donderdag 26 juni:
Maandag 30 juni:
Woensdag 2 juli:
Vrijdag 4 juli:
Maandag 7 juli t/m
vrij 15 augustus:
Studie-ochtend van het team. De hele dag roostervrij voor
groep 1 t/m 4, groep 5 t/m 8 begint om 13.00u! ( heeft kunnen
uitslapen na het dorpsfeest )
Evt. Rapportgesprekken, op aanvraag
Zomerfeest/juffendag. Groot schoolfeest met als thema
Circus!!Informatie volgt!
Musical groep 8. ’s Middags voor alle kinderen van school en
belangstellenden, ’s avonds alleen voor genodigden. Daarna
feest voor de 8e groepers om hun basisschooltijd officieel af te
sluiten.
Jaarsluiting. Exacte aanvangstijd volgt nog.
Roostervrij voor groep 1 t/m 4. Laatste schooldag voor groep 5
t/m 8
Zomervakantie