KienLegal BV is een niche advocatenkantoor dat in de

!
!
!
KienLegal BV is een niche advocatenkantoor dat in de afgelopen 11 jaar een sterke marktpositie
heeft weten op te bouwen als advocatenkantoor in de gezondheidszorg. Het kantoor staat bekend
als een kantoor met grote expertise in het gezondheidsrecht en veel ervaring in het bijstaan van
partijen en oplossen van vraagstukken in de 0e, 1e, 2e en 3e lijn. Al jarenlang is KienLegal actief
voor samenwerkingsverbanden in de eerste lijn.
KienLegal verzorgt een juridische helpdesk voor alle leden van de LVG en de LOK. Dit houdt in dat
leden onbeperkt, telefonisch of per mail, “kleine” vragen mogen stellen aan de juristen en
advocaten van KienLegal. Daarnaast hebben de leden recht op 2 uur gratis juridische
dienstverlening per jaar voor wat grotere vragen. Mocht een lid meer uren dienstverlening nodig
hebben geldt voor LVG en LOK leden een vaste korting op het tarief van 5%.
Bij de Helpdesk komen veel verschillende vragen binnen, de meeste LVG en LOK leden hebben
arbeidsrechtelijke, privacyrechtelijke, ondernemingsrechtelijke, contractenrechtelijke of
mededingingsrechtelijke vragen.
Er wordt bijvoorbeeld ondersteuning gevraagd bij onderhandelingen met zorgverzekeraars of een
beoordeling van de door de zorgverzekeraar gestelde voorwaarden of contracten. Maar ook vragen
als “Hoe gaan wij op een goede manier om met bezwarende handelwijzen van een
zorgverzekeraar?” en “Moeten wij onze patiënten wel of niet informeren in deze situatie?” komen
aan de orde. In het verlengde hiervan worden veel vragen bij de Helpdesk neergelegd over de
relatie tussen de eerstelijns zorgorganisatie en de onderaannemer. Bijvoorbeeld “Hoe gaan wij om
met onderaannemers die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en kunt u ons helpen met
het opstellen van een protocol hiervoor?”, “In hoeverre moeten verplichtingen die vanuit de
zorgverzekeraar worden opgelegd worden doorgegeven aan de onderaannemer?” en “Hoe ga je
om met terugvorderingen van dubbele declaraties van de zorgverzekeraar? Daarnaast zorgt het
samenwerken tussen verschillende organisaties, het delen van informatie en de
mededingingsrechtelijke risico’s die dit met zich meebrengt ook voor vele vragen.
De vraag wanneer een zorgaanbieder een instelling is in de zin van de Kwaliteitswet
Zorginstellingen (KWZ) en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke vereisten dit met zich
meebrengt - in het verlengde hiervan - hoe je omgaat met het toezicht dat de Inspectie voor de
Gezondheidszorg in dit kader houdt, zijn ook onderwerpen waar de Helpdesk zich mee bezig
houdt.
Het streven is om “kleine vragen” en de vragen binnen de 2 uur gratis dienstverlening, binnen 3
werkdagen te beantwoorden. Voor de grotere vraagstukken krijgt u vooraf netjes een offerte met
een inschatting van de geschatte tijd en kosten en wordt er in overleg een deadline bepaald. Zo
komt u nooit voor vervelende financiële verrassingen te staan.
Kortom voor een snel en kundig advies bij al uw juridische vragen kunt u terecht bij KienLegal!