Galama-nieuws nr. 1

Galama-nieuws
september 2014
jaargang 12, nr.1
Naam:
Start nieuwe schooljaar
Het schooljaar 2014/2015 is weer gestart.
We hopen dat u allen van de vakantie heeft genoten en veel
nieuwe energie hebt opgedaan.
Informatieavond
De informatieavond voor alle groepen 1 t/m 8 is op
dinsdag 16 september
Op de informatieavond kunt u niet alleen kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw kind,
maar wordt er ook belangrijke informatie gegeven met betrekking tot het komende schooljaar.
De tijden voor de verschillende groepen wisselen:
Groep 3 en groep 8: start de informatieavond om 19.30 uur (tot 20.30 uur), waarbij in groep
3 extra informatie zal worden gegeven over het leesonderwijs. In groep 8 geven de
leerkrachten op deze avond tevens de informatie m.b.t. de Cito eindtoets en het
vervolgonderwijs.
Groep 1 /2 en 4 t/m 7: starten om 19.00 uur met de informatieavond (tot 20.00 uur).
In deze groepen wordt direct om 19.00 uur de belangrijke informatie gegeven voor het nieuwe
schooljaar, zodat u daarna nog een andere groep kunt bezoeken.
We hopen u allen te ontmoeten op 16 september.
Groep 4B/5B
Aangezien groep 4/ 5 een combinatiegroep onder- en middenbouw is, komen er vragen
rondom de kijkochtend en de kerstmusical.
Al deze vragen worden op de informatieavond besproken.
Wat betreft de schoolreizen zijn er nog geen afspraken gemaakt.
Dit hoort u over enige tijd.
Zwemtijden: Groep 4B/5B zwemt als laatste groep op de maandag van 14.45 uur tot
15.15 uur. Dit betekent dat u uw kind bij het zwembad op mag halen. De kinderen die
niet opgehaald worden, lopen met de leerkracht terug naar school.
Welkom
Vanaf de zomervakantie mogen we de volgende leerlingen welkom heten:
Groep 1 /2A: Anouk Messing, Elena Aalbers, Sterre Daals, Tommy van Doorn, Lynn van
Schie, Sofie Verhart, Djévano Verbücheln, Abdullah Yilmaz.
Groep 1 /2B: Dinçer Kökkü, Xavi Elting, Puk Wissink, Darren van Heck.
Groep 1 /2C: Namuun Baatar, Esméé Berendsen, Frederique Bonenberg, Dylano Elting,
Noud te Lintelo, Yagmur Büker
Groep 3: Delano Saveer, Zemze Büker, Dylano Houtman.
Groep 8: Taylor Passmann
Ter herinnering: woensdag 24 september alle leerlingen vrij.
Deze dag hebben de leerkrachten een studiedag .
Tutorlezen: Oproep voor alle ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, buren enz.
Het leesonderwijs blijft een belangrijk speerpunt op onze school.
Voor al onze leerlingen, van groep 3 t/m 8 is het belangrijk om vooral te
blijven lezen, waarbij gelet moet worden op lezen met leestekens, zoals
punten, komma’s e.d. maar ook op het ‘op toon’ lezen.
Daarom lezen wij elke maandag, woensdag en vrijdagochtend van
8:30 uur – 8:45 uur in alle groepen 3 t/m 8.
Er zijn veel kinderen die dat zelfstandig kunnen, maar er is ook een groep kinderen die
ondersteuning bij het lezen nodig heeft. Daarvoor hebben we tutorlezen.
Een vaste groep kinderen leest 3 keer per week (in hetzelfde kwartier waarop de andere
kinderen ook lezen) samen met een volwassene en/of een medeleerling.
U begrijpt dat we hiervoor heel veel hulp nodig hebben.
Onze vraag aan u: Wie wil 1, 2 of 3 keer per week een kwartier helpen met tutorlezen?
U leest dan samen met een jonge leerling (groep 3-5) in een leesboekje.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 helpen ook met het tutorlezen, maar omdat het belangrijk
voor hen is om zelf te lezen, willen we daarnaast zoveel mogelijk volwassenen vragen om ons
te helpen.
Heeft u belangstelling om te helpen, wilt u dan het briefje invullen onderaan het Galamanieuws. Bij voorbaat dank.
Het pestprotocol
Vanwege het belang dat wij hechten aan een gezonde en veilige school, hebben wij een
pestprotocol opgesteld waarin aangegeven wordt wat wij als school ondernemen om pesten te
voorkomen. Bovendien geven wij hierin aan wat wij doen als pesten en discriminatie toch
plaatsvinden.
Een van de activiteiten in het pestprotocol is aandacht besteden aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen en de groepsvorming bij de start van het
nieuwe schooljaar.
De eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar besteden we extra tijd en lessen aan dit
onderwerp. Wat gebeurt er dan in de groep:
- kringactiviteiten. (bv. naamspelletjes, vertellen, voorlezen etc.)
- 2 a 3 keer per week een buiten speelkwartier alleen met de eigen groep.
(de leerkracht observeert: wie speelt graag met wie, wie zijn de leiders, welke kinderen
wachten af.)
-de groep maakt afspraken en regels, zoals: taalgebruik, naar buiten gaan, omgaan en zorg
voor elkaar, het omgaan met elkaar.
-de belangrijkste regels worden opgehangen in de groep.
-het speelkwartier wordt regelmatig besproken: hoe verliep het spelen samen?
-terugblikken op het verloop van de dag.
-lessen en spellen rondom het thema sociaal-emotionele ontwikkeling.
-sociogram afnemen na ongeveer 3 weken.
-bevindingen worden besproken door de leerkrachten in de bouwvergadering.
Dit pestprotocol met de diverse onderwerpen ligt voor geïnteresseerden op school ter inzage.
Weerbaarheidstrainingen.
Er starten weer weerbaarheidstrainingen voor groep 5-6 en
7-8 medio oktober 2014.
Opgeven kunnen ouders doen via 0314-357586 of 09006228724.
Technieklokaal: chauffeurs gezocht
Ook dit schooljaar gaan we naar het technieklokaal bij de Wesenthorst voor de lessen
techniek. We zoeken ouders die willen rijden. Hieronder staan de dagen wanneer de
verschillende groepen zijn ingedeeld. Wij hopen dat we weer genoeg ouders bereid vinden om
te rijden. Als u wilt rijden, wilt u dan het briefje invullen onderaan het Galama-nieuws. Bij
voorbaat hartelijk dank.
Groep 7A
maandagochtend 13 oktober
donderdagochtend 27 november
maandagochtend 2 februari
dinsdagochtend 17 maart
dinsdagochtend 19 mei
Dinsdagochtend 7 juli (onzeker
i.v.m.sportdag)
Groep 6B/ 7B
dinsdagochtend 7 oktober
maandagochtend 24 november
dinsdagochtend 27 januari
maandagochtend 16 maart
donderdagochtend 30 april
dinsdagochtend 23 juni
Groep 8A
donderdagochtend 9 oktober
vrijdagochtend 28 november
maandagochtend 9 februari
vrijdagochtend 20 maart
dinsdagochtend 26 mei
maandagochtend 6 juli
Groep 8B
vrijdagochtend 10 oktober
maandagochtend 1 december
Vrijdagochtend 6 februari
dinsdagochtend 24 maart
Woensdagochtend 27 mei
maandagochtend 22 juni
Koffieuurtje
Dinsdag 9 september van half 9 tot half 10 is er het
wekelijkse koffieuurtje in het BSO-lokaal.
Deze keer is het thema:
Mijn kind voor het eerst naar school!
We gaan ervaringen uitwisselen over wat je als ouder tegen
kunt komen als je kind voor het eerst naar school gaat.
Margo Oudendijk en ik zullen bij de kleutergroepen de
ouders uitnodigen, maar natuurlijk zijn ouders van oudere
kinderen ook zeer welkom! We kunnen van elkaars
ervaringen leren!
Vriendelijke groet,
Patricia Giesen
Welcom
WIE WORDT DE NIEUWE JEUGDPRINS???
Opgeven voor de functie Jeugdprins maar ook alle andere functies kan met behulp van het
aanmeldformulier dat op de school wordt uitgedeeld maar via de site http://www.waskupen.nl,
tabjes Jeugd en Aanmeldformulier Jeugdgevolg kan natuurlijk ook.
Vraag hiervoor wel even om toestemming van je ouders / verzorgers.
Het ingevulde strookje (geldt ook voor de digitale aanmelding) moet je voor zondag 7 september
aanstaande bij de voorzitter van de jeugdcommissie afgeven: Vincent Surenbroek, Witte Paters 39
te ’s-Heerenberg. Ook voor aanvullende vragen kun je bij hem terecht 06-48885318.
Wil je ook eens optreden tijdens de pronkzitting, dat kan! Schrijf je dan in tijdens de eerste dag van
de Buutschool – op 9 september start om 9:30 uur - bij Grenscafé de Peer.
Met vriendelijke groet,
De jeugdcommissie van d’ Olde Waskupen
UITNODIGING voor alle kinderen en hun familie
Op zondag 28 september is de jaarlijkse Gabrielzondag van
de Gabrielparochie waar ook jouw stad bij hoort. We zouden
het leuk vinden als jij er bij bent. We starten om 10 uur in de
Mariakerk in Didam, daar houden we een kinderwoorddienst
en kindercrèche tijdens de eucharistieviering. Na de viering zijn er in een tent allerlei
spelletjes voor kinderen en natuurlijk ook wat lekkers, drinken en koffie en thee. Ook voor de
volwassenen is er door de jongerenwerkgroep van de Gabrielparochie een spel bedacht.
Tot slot is er een broodje voor iedereen. Als je alleen naar de viering kunt komen, ben je ook
van harte welkom.
Kinderwoorddienst is speciaal voor alle kinderen van groep 3 t/m
groep 8. Na deze feestelijke start van de eerste Kinderwoorddienst
(KWD) zal er maandelijks KWD gehouden worden in de Mariakerk
voor alle kinderen uit de parochie.
Bijv. op 12 oktober en 16 november beiden om 11 uur in de Mariakerk
in Didam. Wat we gaan doen? Dat blijft nog even geheim… maar
deze tekens vertellen ons meer…
Mocht je nog meer willen weten, kijk dan op de website
www.parochiegabriel.nl
Tutorlezen
Dhr/Mevr………………………………..
Telefoonnummer: ………………...
Geeft zich op om op maandagmorgen – woensdagmorgen – vrijdagmorgen te helpen met
tutorlezen. (Doorstrepen wat niet van toepassing is)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Opgavestrookje voor het rijden
Ik wil wel rijden op …………………………………………………………………
Naam:………………………………………………………………………………..
Ouder/verzorger van …………………………………………………………………
Telnr.: ………………………………………………………………………………..
(a.u.b. briefje inleveren bij de leerkracht van uw kind)