ZONDAGSGROET - Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Jaargang 8, nummer 41
datum: 12.10. 2014
WILHELMINA ZIEKENHUIS ASSEN
ZONDAGSGROET
Op zondag 12 OKTOBER a.s van 10.15u-11.00u wordt in het Wilhelmina ziekenhuis een
oecumenische viering gehouden voor patiënten en medewerkers. Ook uw familie en andere
belangstellenden zijn van harte welkom. De viering begint rond 10.15u en wordt gehouden
in de vergaderruimten naast het personeelsrestaurant. U krijgt een liturgie en na de dienst
wordt u een kopje koffie/thee aangeboden. Als u niet in staat bent daar zelfstandig naar toe
te gaan staan er een aantal kerkvrijwilligers klaar die u met alle plezier zullen begeleiden. U
heeft ze al gezien ze brachten u deze zondagsgroet. Aan hen kunt u melden of u naar de
kerkdienst wilt, aan de verpleegkundigen op uw afdeling kan dat op een later tijdstip ook. Er
is een voorbedenboek aanwezig, evenals een schaal voor een vrijwillige bijdrage.
U BENT VAN HARTE WELKOM !!!
OECUMENISCHE KERKDIENST WZA
thema:
voorganger
piano
gastheer
met medewerking van:
Christelijk Gemengd Koor Assen
olv Joop van der Ploeg.
Piano begeleiding: Nico Meilof
die mij droeg op adelaarsvleugels
Petra de Kruijf
Gonnie Folkeringa
Obbe Heukers
4de Zondag van de herfst
o.t JESAJA 25: 1-9
n.t MATTHEUS 22: 1-14
RTL5 8.00/ 9.00u Hour of power
9.15u
Nederland zingt op zondag
9.55u
De Kapel
10.30u
Eucharistieviering
Zegenwens
Uit: ZIJsporen, liturgie in het spoor van vrouwen.
Ga nu maar, vlieg nu maar uit, de weg ligt voor je open.
En wie een weg van liefde gaat zal nooit verloren lopen.
Ga nu maar; je ben niet alleen, je zult met velen reizen.
Die weten van dat land, dat licht waarheen Gods woorden wijzen.
Ga maar, sla je vleugels uit, ontdek de nacht, de dagen.
Want, waar je weg ook langs zal gaan, Gods zegen zal je dragen.
KALENDER
15 oktober
Gedenkdag van de heilige Teres van Avila (1515-1582)
16 oktober
Slotfeest (Sjemini Atseret; jodendom)
16 oktober
Wereldvoedseldag
17 oktober
Vreugde der Wet (simchat Tora; jodendom)
17 oktober
Gedenkdag van de heilige Ignatius (bisschop)
17 oktober
Internationale Dag voor de Bestrijding van armoede
18 oktober
Gedenkdag van de heilige apostel en evangelist Lucas
18-26 oktober Herfstvakantie Midden en Zuid Nederland.
Daniël Lohues van de CD “Allennig “
Elk mens die hef zich ‘n kruus te dragen
Opzich bennen die kruuzen precies eben groot
‘t verschil is, de iene hef der iene van piepschoem
en de ander die hef ‘m van lood.
A’j almaol joen kruus op ‘n bulte zoln gooien
En as dan daornao deur ‘n engel zegd weud
Pak mar weer iene, maakt niet uut welken
Dan zuuk ie uuteindelijk, as ‘t der op ankomp
joen eigen der weer tussenuut.
Ga met God en Hij zal bij je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
Over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal bij je zijn
Hebt u wensen en ideeën voor deze zondagsgroet. Ze zijn van harte welkom!!U kunt bellen: 5349 (geestelijke
verzorging) op ma-wo -do of inspreken in het antwoordapparaat. U kunt ook mailen [email protected] of een
briefje afgeven bij de portier of bij verpleegkundigen U kunt hier ook terecht als u een gesprek wilt met de
geestelijk verzorger. Wilt u meer informatie:www.wza.nl/patienten/geestelijke-verzorging.