Werk in uitvoering Aan De Hef

Werk in uitvoering
November 2014
Aan De Hef
Groot onderhoud ‘De Hef’: een heftig staaltje!
Op zondag 23 november is een start gemaakt met het groot onderhoud van de Koningshavenbrug, in de
volksmond beter bekend als ‘De Hef’. Die dag is ‘het val’ uitgehesen en naar de Merwehaven gebracht. Het val
is het beweegbare middengedeelte van de brug.
Het Rijksmonument en stedelijk
icoon De Hef heeft groot onderhoud
nodig. Daarom zal vanaf 2015 hard
gewerkt worden aan het groot onderhoud aan de brug. De werkzaamheden bestaan uit vervangen van
staaldelen, verwijderen van oude
verflagen en opnieuw schilderen van
De Hef in de oorspronkelijke
mosgroene kleur. De voorbereiding
is al langer in volle gang, op en aan
de brug hebben verschillende
onderzoeken plaatsgevonden. Het
verwijderen van het val past in de
voorbereiding voor het groot
onderhoud.
Nadat het val uit de brug is gehesen,
wordt het 55 meter lange en 10
meter brede brugdeel op een ponton
geplaatst en naar de Merwehaven
gevaren. De circa 560 ton wegende
stalen constructie wordt daar op het
terrein bij de Gustoweg aan de
Merwehaven neergelegd en opgeknapt. Dat wordt niet direct gedaan.
De gemeente wil dit brugdeel onder
meer tijdelijk beschikbaar stellen
voor educatieve doeleinden en
geïnteresseerde bezoekers. In 2016
wordt het brugdeel na het groot
onderhoud weer teruggeplaatst
zodat De Hef weer compleet is.
Meer informatie
Verkrijgbaar via de website www.
rotterdam.nl/grootonderhoudhef
Rotterdam.nl
De geschiedenis en toekomst van De Hef
Hefbrug over de Rotterdamse Koningshaven werd in 1927 voltooid en was op dat moment de grootste in zijn
soort in Nederland.
Nog steeds is het een imponerend
bouwwerk, niet alleen door zijn
uiterlijk maar ook door zijn rijke
culturele en sociale geschiedenis.
Een geschiedenis die verweven is
met de stad Rotterdam en zijn
Rotterdammers.
De brug was onderdeel van de
spoorlijn Rotterdam – Breda.
De twee brugdelen aan de oevers
stammen uit 1878. Het middengedeelte was oorspronkelijk een
draaibrug.
In de smalle doorvaart voeren
meerdere schepen zich vast, in 1918
voer het schip ‘Kanderfels’ tegen de
pijler. Dit laatste ongeval gaf de
doorslag voor de aanleg van een
hefbrug ter vervanging van de
draaibrug. De brug is ontworpen
door ingenieur Pieter Joosting.
Joris Ivens maakte in 1928 een
avant-gardistische film over De Hef
met als titel ‘De Brug’. Deze film
bracht voor Ivens internationale
bekendheid.
In januari 1933 dook Lou Vlasblom
van de hefbrug. Twee weken later
sprong Jan Tabbernee van een punt
6 meter hoger dan Vlasblom.
Tabbernee overleefde de duik niet.
Op 10 mei 1978 is De Hef aangevaren door het schip de “De Nedlloyd
Bahrein”. Een kabel brak en de
contragewichten raakten ontzet. Het
val hing scheef in de doorvaart-opening.
Het val moest worden gelicht
en de reparatie nam enkele weken in
beslag, gedurende deze tijd was het
spoorwegverkeer gestremd.
De brug is in onbruik geraakt, omdat
de treinen sinds september 1993
vanaf Rotterdam Centraal tot station
Zuid door de Willemsspoortunnel
rijden.
Met de ingebruikname van deze
tunnel heeft De Hef haar functie
verloren. In een lange gemeentelijke
discussie of de brug behouden
moest worden of gesloopt, kon de
eventuele sloop rekenen op een fel
protest van de Rotterdammers. De
Hef moest blijven.
Op 3 april 2000 is de Hef als
rijksmonument aangewezen. De
markante oude spoorbrug is nu een
monument van het industriële
tijdperk.
Bronnen
Vereniging Vrienden van de Hef
(http://vriendenvandehef.wordpress.
com/), (foto)archief Arij de Boode,
Wikipedia, “De Hef, biografie van
een spoorbrug”, www.top010.nl
Op 23 november is het val wederom
gelicht, dit keer wegens een heftig
staaltje groot onderhoud.
Dit is een uitgave van de gemeente Rotterdam. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.