Activiteitenkalender november 2014

Activiteitenkalender Ten Kerselaere
Datum
zaterdag 1 november 2014
zondag 2 november 2014
maandag 3 november 2014
uur
activiteit
plaats
9u00 - 12u00
10u00 - 11u30
14u00 - 16u00
14u00 - 16u00
14u00 - 16u00
10u00 - 11u30
Digipit
Markt 1
Markstraat 2
Markstraat 3
Markstraat 4
woonstraat 5
dinsdag 4 november 2014
9u00 - 12u00
9u45 - 10u45
11u00 - 11u30
14u00 - 16u00
oude foto's bewerken
hersengym
spel- en quiznamiddag !
geheugenactiviteit
Tombola voorbereiden
Een blik op de actualiteit:
wat staat er in de krant vandaag?
internet en e-mail
bewegingsoefeningen
misviering
Kalenderpraatje :
november soms kou en kil....
bingo
seniorenfitness
Bewonersraad
Gesproken dagblad
computerbasis
kaarten OKRA
misviering
Fitness w5-w6
praatuurtje met Elien
sjoelbakken
voorbereiding kers(t)markt
naai en hobbyatelier
binnen de minuut
vrij inloop digipit
avondmarkt
seniorenfitness
Quilten
winter kaarttornooi
woensdag 5 november 2014
donderdag 6 november 2014
vrijdag 7 november 2014
zaterdag 8 november 2014
zondag 9 november 2014
14u00 - 16u00
14u30 - 16u00
10u00 - 11u00
10u30 - 11u30
13u00 - 16u00
13u30 - 16u30
14u00 - 14u30
14u30 - 15u30
9u30 - 11u00
10u00 - 11u30
10u00 - 11u30
13u00-16u00
14u00 - 16u00
14u00 - 16u00
16u00 - 20u00
14u30 - 16u00
13u00-16u00
14u00
Digipit
activiteitenruimte
centrum - restaurant
Markstraat 4
woonstraat 7
koker
fitnessruimte
Marktstraat 3
Markstraat 4
Digipit
centrum - restaurant
centrum - restaurant
fitnessruimte
markt 1
koker
woonstraat 7
activiteitenruimte
koker - restaurant
Digipit
marktplein
fitnessruimte
activiteitenruimte
koker
maandag 10 november 2014
10u00 - 11u30
10u00 - 11u30
10u00 - 11u30
dinsdag 11 november 2014
woensdag 12 november 2014
10u00 - 18u00
13u30 - 16u30
14u00 - 15u00
14u00 - 14u30
14u30 - 15u30
16u30 - 18u00
donderdag 13 november 2014 13u00 - 16u00
13u00 - 16u00
14u00 - 16u00
14u30 - 16u00
vrijdag 14 november 2014
14u30 - 16u00
14u00 - 16u00
18u00 - 19u00
zaterdag 15 november 2014
zondag 16 november 2014
maandag 17 november 2014
9u00 - 12u00
10u00 - 11u30
dinsdag 18 november 2014
9u00 - 12u00
9u30 - 11u00
10u00 - 11u30
11u00 - 11u30
14u30 - 16u00
woensdag 19 november 2014 14u30 - 16u00
13u00 - 16u00
13u30 - 16u30
donderdag 20 november 2014 14u30 - 15u30
13u00 - 16u00
13u00 - 16u00
14u00 - 16u00
14u00 - 16u00
vrijdag 21 november 2014
14u30 - 16u00
14u30 - 16u00
zaterdag 22 november 2014
14u00
zondag 23 november 2014
hersengym
Bloemschikken: voor de stand op
de " Kers(t)markt " van 11/11
Een blik op de actualiteit:
wat staat er in de krant vandaag?
KERS(T)MARKT
kaarten OKRA
we nemen de krant door
misviering
Fitness w5-w6
fitness voor RA-liga
naai en hobbyatelier
praatuurtje met Elien
vrij inloop digipit
seniorenfitness
seniorenfitness
voorstelling masterproef reminiscentie
voorleesmoment
Markt 1
Markstraat 4
Oude foto's bewerken
Een blik op de actualiteit:
wat staat er in de krant vandaag?
Internet en e-mail
praatuurtje met Elien
geheugenweetjes
misviering
liedjes aanvragen
seniorenfitness
computerbasis
kaarten OKRA
Fitness w5-w6
naai en hobbyatelier
praatuurtje met Elien
vrij inloop digipit
Den grooten oorlog: informatiemoment
seniorenfitness
seniorenfitness
winter kaarttornooi
Digipit
woonstraat 5
woonstraat 5
centrum
centrum - restaurant
Markstraat 3
centrum - restaurant
fitnessruimte
fitnessruimte
activiteitenruimte
Markstraat 3
Digipit
fitnessruimte
fitnessruimte
koker
cafetaria
Digipit
markt 1
activiteitenruimte
centrum - restaurant
koker
Digipit
centrum - restaurant
fitnessruimte
activiteitenruimte
Markstraat 3
Digipit
centrum - restaurant
fitnessruimte
fitnessruimte
maandag 24 november 2014
dinsdag 25 november 2014
9u00 - 12u00
10u30 - 11u30
Picassa
Leuke 'wist - je - datjes' in quizformaat!
10u00 - 11u30
Een blik op de actualiteit:
wat staat er in de krant vandaag?
excel
praatuurtje met Elien
zoek de verschillen
meerkeuzequiz
Gesproken dagblad
seniorenfitness
computerbasis (vervolg )
kaarten OKRA
Fitness w5-w6
ganzenbord
naai en hobbyatelier
praatuurtje met Elien
vrij inloop digipit
cinema: het varken van madonna
seniorenfitness
seniorenfitness
voorleesmoment
sinterklaasfeest
9u00 - 12u00
9u30 - 11u00
10u00 - 11u30
14u00 - 16u00
woensdag 26 november 2014 10u30 - 11u30
14u30 - 16u00
13u00 - 16u00
13u30 - 16u30
14u30 - 15u30
donderdag 27 november 2014 10u00 - 11u30
13u00 - 16u00
13u00 - 16u00
14u00 - 16u00
14u00 - 16u00
14u30 - 16u00
vrijdag 28 november 2014
14u30 - 16u00
18u00 - 19u00
zaterdag 29 november 2014
10u00 -14u00
zondag 30 november 2014
Digipit
Markstraat 4
woonstraat 7
woonstraat 5
woonstraat 6
Digipit
markt 1
activiteitenruimte
koker
Markstraat 4
fitnessruimte
Digipit
centrum - restaurant
fitnessruimte
activiteitenruimte
activiteitenruimte
Markstraat 3
Digipit
koker
fitnessruimte
fitnessruimte
cafetaria
centrum