KVT update en inbraakwerend geveltimmerwerk

Categorie 6:
Vakbekwaamheid productie – kwaliteit en normhantering
6.10.2
KVT update en inbraakwerend geveltimmerwerk
Cursuscode:
1109
Doelgroep:
Voor medewerkers die al kennis hebben van de KVT.
Doel cursus:
Het doornemen van de laatste wijzingen in de KVT en de toepassingen t.a.v.
het inbraakwerend geveltimmerwerk volgen de SKH-voorschriften. (98-08).
Leerprogramma:
-
Cursusduur:
bespreking van de wijzigingen in de diverse katernen van de KVT
hoe en waar is het Inbraakwerend geveltimmerwerk (98-08) van
toepassing
het inbraakwerend geveltimmerwerk in relatie met de KVT
eisen die worden gesteld t.a.v. de toepassingen
4 dagdelen
Locatie:
Bergen op Zoom, Doetinchem, Heerenveen, Heerhugowaard, Rijssen, Woerden, Nuenen,
In company
Groepsgrootte:
Min. 8 deelnemers
De Stichting Houtcirkel is gevestigd in Heerenveen, Heerhugowaard, Woerden, Bergen op Zoom, Doetinchem,
Rijssen en Nuenen. Erkend door het Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie voor scholingstrajecten
Wijzigingen in prijs en / of uitvoering voorbehouden conform algemene voorwaarden Stichting Houtcirkel.