Overzicht afwijkende openingstijden ZGT rondom feestdagen

Afwijkende openingstijden ZGT rondom feestdagen 2014-2015
Dagen waarop eind 2014 en begin 2015 dienst als op zondag wordt gedaan, zijn:
•
donderdag 25 december, eerste kerstdag;
•
vrijdag 26 december, tweede kerstdag;
•
donderdag dag 1 januari, nieuwjaarsdag;
De Raad van Bestuur heeft daarnaast besloten om op vrijdag 2 januari ook diensten
als op zondag te draaien.
Wat houdt een dienst als op zondag in?
•
er vinden alleen spoedopnames en spoedbehandelingen plaats;
•
gemaakte afspraken gaan gewoon door;
•
telefonisch kunnen er op deze dagen geen afspraken worden maken.
Rondom en gedurende de feestdagen eind 2014/begin 2015 zijn verschillende
afdelingen en poliklinieken afwijkend geopend. Deze openingstijden kunnen dus
afwijken van de zondagsdienst.
Vanaf de volgende pagina vindt u een overzicht met afwijkende openingstijden ZGT
rondom en gedurende de feestdagen.
Overzicht afwijkende openingstijdens ZGT
Afdeling fysiotherapie/ergotherapie/logopedie locatie Almelo en Hengelo
Woensdag 24 december telefonisch bereikbaar tot 15.00 uur.
Woensdag 31 december telefonisch bereikbaar tot 15.00 uur.
Verpleegafdeling 4 oost locatie Almelo
Donderdag 25 december doorlopend bezoekuur van 10.30 tot 19.30 uur.
Vrijdag 26 december doorlopend bezoekuur van 10.30 tot19.30 uur.
Donderdag 1 januari doorlopend bezoekuur van 10.30 tot19.30 uur.
Verpleegafdeling A1 locatie Hengelo
Donderdag 25 december bezoektijden van 11.00 tot 19.30 uur.
Vrijdag 26 december bezoektijden van 11.00 tot 19.30 uur.
Woensdag 31 december generieke bezoektijden van 23.00 tot 01.00 uur tijdens de
jaarwisseling.
Donderdag 1 januari bezoektijden van 23.00 uur tot 01.00 uur en 11.00 tot 19.30
uur.
Behandelcentrum locatie Hengelo
Woensdag 24 december geopend tot 14.00 uur.
Woensdag 31 december geopend tot 12.30 uur.
Behandelcentrum locatie Almelo
Woensdag 24 december geopend tot 15.00 uur. Vanaf 15.00 uur is de dienstdoende
arts via telefoonnummer 0546-69 36 93 bereikbaar.
Woensdag 31 december geopend tot 15.00 uur. Vanaf 15.00 uur is de dienstdoende
arts via telefoonnummer 0546-69 36 93 bereikbaar.
Dagopname locatie Almelo
Woensdag 24 december open van 08.00 tot 15.00 uur. Vanaf 15.00 uur is de
dienstdoende arts via telefoonnummer 0546-69 36 93 bereikbaar.
Woensdag 31 december open van 08.00 tot 15.00 uur. Vanaf 15.00 uur is de
dienstdoende arts via telefoonnummer 0546-69 36 93 bereikbaar.
Regiecentrum
Woensdag 24 december POS (preoperatieve screening) open tot 14.30 uur, met
uitloop tot 15.00. Opnameplanning open tot 15.00 uur.
Woensdag 31 december POS (preoperatieve screening) open tot 14.30 uur, met
uitloop tot 15.00. Opnameplanning open tot 15.00 uur.
Polikliniek neurologie/KNF/revalidatie locatie Almelo
Woensdag 24 december geopend tot 15.00 uur.
Woensdag 31 december geopend tot 15.00 uur.
Polikliniek oogheelkunde locatie Almelo
Woensdag 24 december is de polikliniek geopend tot 14:30 uur. Voor spoed kan na
14:30 uur kan de dienstdoende arts worden gebeld.
Woensdag 31 december is de polikliniek geopend tot 14.30 uur. Voor spoed kan na
14:30 uur kan de dienstdoende arts worden gebeld.
Polikliniek reumatologie locatie Almelo en Hengelo
Woensdag 24 december geopend tot 15.00 uur.
Woensdag 31 december geopend tot 15.00 uur.
Polikliniek nefrologie/diabetes locatie Almelo
Woensdag 24 december geopend tot 15.00 uur.
Woensdag 31 december geopend tot 15.00 uur.
Polikliniek interne/MDL locatie Almelo en Hengelo
Woensdag 24 december geopend tot 15.00 uur.
Woensdag 31 december geopend tot 15.00 uur.
Polikliniek kindergeneeskunde locatie Almelo en Hengelo
Woensdag 24 december spreekuur tot 15.00 uur. Het secretariaat is aanwezig tot
15.00 uur. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur. Na 12.00 uur is
de dienstdoende kinderarts te bereiken via telefonie.
Woensdag 31 december spreekuur tot 15.00 uur. Het secretariaat is aanwezig tot
15.00 uur. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur. Na 12.00 uur is
de dienstdoende kinderarts te bereiken via telefonie.
Polikliniek oogheelkunde locatie Hengelo
Woensdag 24 december gesloten vanaf 12.00 uur. De dienstdoende oogarts is
vanaf 12.00 uur voor spoedgevallen bereikbaar via telefonie.
Woensdag 31 december gesloten vanaf 12.00 uur. De dienstdoende oogarts is
vanaf 12.00 uur voor spoedgevallen bereikbaar via telefonie.
Polikliniek mond-, kaak- en aangezichtschirurgie locatie Almelo
Woensdag 24 december gesloten vanaf 15.00 uur.
Woensdag 31 december gesloten vanaf 15.00 uur.
Polikliniek KNO locatie Almelo en Hengelo
Woensdag 24 december gesloten vanaf 14.00 uur. Dienstdoende kno-arts via
telefonie.
Woensdag 31 december gesloten vanaf 14.00 uur. Dienstdoende kno-arts via
telefonie.
Polikliniek urologie locatie Almelo en Hengelo
Woensdag 24 december spreekuur tot 15.00 uur. Het secretariaat is aanwezig tot
15.00 uur. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur. Na 12.00 uur is
de dienstdoende uroloog te bereiken via telefonie.
Woensdag 31 december spreekuur tot 15.00 uur. Het secretariaat is aanwezig tot
15.00 uur. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur. Na 12.00 uur is
de dienstdoende uroloog te bereiken via telefonie.
Plastisch chirurgie locatie Almelo en Hengelo
Woensdag 24 december gesloten vanaf 14.30 uur daarna is de dienstdoende
plastisch chirurg via telefonie te bereiken.
Woensdag 31 december gesloten vanaf 14.30 uur daarna is de dienstdoende
plastisch chirurg via de receptie te bereiken.
Polikliniek Chirurgie locatie Almelo en Hengelo
Woensdag 24 december is er spreekuur tot 14.00 uur. Het secretariaat is aanwezig
tot 15.00 uur. Het secretariaat is bereikbaar tot 12.00 uur. Na 12.00 uur is de
dienstdoende chirurg telefonisch bereikbaar via telefonie.
Woensdag 31 december is er spreekuur tot 14.00 uur. Het secretariaat is aanwezig
tot 15.00 uur. Het secretariaat is bereikbaar tot 12.00 uur. Na 12.00 uur is de
dienstdoende chirurg telefonisch bereikbaar via telefonie.
OCON
Woensdag 24 december gesloten vanaf 15.00 uur. Dienstdoende orthopeed
bereikbaar via telefonie.
Woensdag 31 december gesloten vanaf 15.00 uur. Dienstdoende orthopeed
bereikbaar via telefonie.
Buitenpolikliniek locatie Goor
Woensdag 24 december hele dag gesloten.
Zorgboulevard
Helon locatie Almelo en Hengelo
Woensdag 24 december geopend tot 13.00 uur.
Medlon
Van woensdag 24 december tot en met 2 januari hanteert Medlon aangepaste
openingstijden op sommige locaties. Een overzicht vindt u op www.medlon.nl.