De gemeente Asse, gelegen aan de rand van het Pajottenland en

Asse
De gemeente Asse, gelegen aan de rand van het Pajottenland en toch vlakbij
Brussel, is niet echt landelijk meer en ook niet echt verstedelijkt. Sinds mensenheugenis is Asse, dankzij haar vruchtbare bodem, de groententuin van Brussel.
Ook vandaag nog vinden groenten via de Brabantse tuinbouwveiling hun weg
naar de fijnproevers. Overal in het landschap vindt men van deze lange
agrarische geschiedenis nog sporen terug: historische hoevegebouwen, malse
weilanden en rijke akkers trekken de aandacht. Ondanks de nabijheid van de
hoofdstad Brussel en de opkomende verstedelijking, is er aan beide zijden van
de drukke verkeersader Brussel-Aalst-Dendermonde nog voldoende ruimte voor
landbouw en natuur overgebleven. Asse telt ook de enige geuze- en kriekbrouwerij van de Brabantse Kouters, nl. Mort Subite.
Asse, Sint-Martinuskerk
Relegem, zicht op Brussel
Kobbegem, Torenhof
Asse, Huis Stas en Hopduvel
iBezienswaardighedeni
Dekanale Sint-Martinuskerk – Asse
Deze kerk wordt gekenmerkt door de verschillende bouwstijlen. Doordat er talrijke
oorlogen woedden in onze streken werd ze
meermaals vernield en steeds terug opgebouwd in de stijl van die tijd. Vandaar dat
we in de kerk romaanse, vroeggotische en
hooggotische elementen aantreffen. Het
bouwmateriaal bleef echter steeds hetzelfde, m.n. zandhoudende kalksteen van Lede.
Het loont in verschillende opzichten de
moeite deze landelijke kerk, in Brabantse
hooggotiek, even van nabij te bekijken.
Oud Gasthuis – Asse
Zou oorspronkelijk een "passantenhuis"
geweest zijn, gebouwd rond het midden
van de 13de eeuw. In 1647 kende het een
heropbloei als gasthuis dankzij de komst van
de uit Hulst gevluchte gasthuiszusters van
Antwerpen. Het complex is U-vormig van
bouw met een binnenplein.
Na verschillende jaren van bouwvalligheid
werd reeds één vleugel van het complex
gerestaureerd die nu dienst doet als
cultureel centrum.
Markt – Asse
Het marktplein in Asse, met zijn statige
herenhuizen, is zeer bezienswaardig. Dit plein
bestond reeds in de vroege middeleeuwen.
Het huisnummer 53, "huis notaris Stas", in
Spaanse stijl is veruit het mooiste. Het Hopduvelmonument verwijst naar de hopteelt
die echter jammer genoeg bijna volledig uit
deze streek verdwenen is. 's Zomers kan je
vanop de terrassen van de diverse herbergen
genieten van dit pittoresk pleintje.
Asse, Oud Gasthuis
iNatuuri
iWandelroutesi
De gemeente Asse wordt beschreven als een
'stedelijke pool in buitengebied'.
Ondanks de sterke verstedelijking rond
Brussel, beschikt Asse nog over meer dan
60% landbouwgebied en zeer waardevolle
bos- en natuurgebieden.
De Brusselsesteenweg splitst Asse op in een
noordelijk en zuidelijk deel. Vanuit het centrum lopen prachtige valleigebieden naar
het zuiden van de gemeente, de toegangspoort naar het Pajottenland. Zeker de
moeite waard om te ontdekken zijn de vergezichten, de holle wegen en kronkelende
beekjes van de gebieden Kruisborre, Pullewouwe, Morette, Hoogpoort, Putberg,
Waalborre.
Ook de typische voorjaarsflora met bosanemoon, pinksterbloem en slanke sleutelbloem is niet te missen. Het noorden van
Asse wordt eerder gekenmerkt door het
open karakter van de landbouwgebieden.
Het Vrijthoutbos, Kravaalbos en Kartelobos
zijn bekend om hun grote diversiteit aan
plantensoorten, en het Waalborrepark herbergt een unieke collectie aan zeldzame en
merkwaardige bomen.
In het sterk verstedelijkte Zellik zorgen de
Molenbeekvallei en het nieuw aangelegde
Kerremansbos voor interessante verbindingen met de natuurgebieden van de omliggende gemeenten.
Erkende provinciale, uit de
wandelgids ‘29 wandelingen
in de Brabantse Kouters’
Grote Molenbeekwandelpad
Lengte: 11 km waarvan 2/3 onverhard
(vooral veldwegen). Geschikt voor kinderwagens.
Vertrekplaats: Sint-Stefanuskerk, Dorp te
1730 Mollem.
Bezienswaardigheden: beschermde dorpsplein van Mollem met Sint-Stefanuskerk,
oud gemeentehuis en pastorij; oude watermolens Neerkammolen en Ichelgemmolen
(met bijhorende Trappenhoeve); oude boerderijen (Potaardehoeve, Spanjaardshof en
Hof ter Kalken) en oriëntatietafel met mooi
panorama op de weidse omgeving.
iFietsroutesi
Erkende provinciale
Land van Asse route
Lengte: 39 km
Bewegwijzering: zeshoekige bordjes
Vertrekplaats: Gemeenteplein te 1730 Asse
Een fietstocht waar er een paar hellingen op
het programma staan. Dit maakt wel dat je
prachtige vergezichten hebt. Je kijkt over de
wonderbaarlijke gele velden met koolzaad
helemaal tot aan het Atomium van Brussel.
Je fietst er tussen de grote witte vierkantshoeven en nu en dan kom je langs een
authentiek cafeetje waar je je dorst kan
lessen. In deelgemeente Kobbegem wordt
trouwens nog steeds de Mort Subite geproduceerd.
Gordelroute
Lengte: 103 km
Bewegwijzering: rechthoekige bordjes
Vertrekplaats: station, Vliegwezenlaan 9 te
1731 Zellik
De gordel rond Brussel kan je het ganse jaar
door rijden. De route is permanent bewegwijzerd en laat je kennismaken met de prachtige landschappen van de Brabantse Kouters.
Dertien Bunderswandelpad
Lengte: 10,5 km waarvan 1/2 onverhard.
Vertrekplaats: Sint-Goriks- en Magdalenakerk, Lierput 7 te 1730 Kobbegem.
Bezienswaardigheden: wandeling langsheen
akkers en beschermde dorpskom van Kobbegem met Sint-Goriks- en Magdalenakerk
en brouwerij Mort Subite; oude historische
hoeves als het Torenhof en het Schaliënhof;
de Sint-Jan–De-Doperkerk van Relegem en
het Onze-Lieve-Vrouwkerkje van Hamme en
prachtige vergezichten (o.a. op Brussel).
Kravaal-Kartelowandelpad
Lengte: 12 km waarvan het grootste deel
onverhard (bij regenweer zijn laarzen aangeraden). Minder geschikt voor kinderwagens.
Vertrekplaats: Kerkplein van Krokegem,
Dendermondsesteenweg 48 te 1730 Asse.
Bezienswaardigheden: kerk van Krokegem;
langs velden en weiden met mooie vergezichten over het Pajottenland; oude
historische hoeves als Hof ter Lange Bomen
en Hof van Carteloo; Sint-Hubertuskerk van
Asse-Terheide; groene bossen als Kravaalbos
en Kartelobos.
Kruisborrewandelpad
Lengte: 8 km waarvan min. 1/2 onverhard
(bij regenweer zijn laarzen aangeraden).
Geschikt voor kinderwagens.
Vertrekplaats: Hopmarkt (in het centrum van
Asse), Kattestraat, 1730 Asse.
Bezienswaardigheden: de gezellige markt in
het centrum van Asse; de “weg-oem”, een
bedevaartsroute langsheen diverse kapelletjes verscholen in het groen; Hof ten Eenhoorn en gotische Sint-Martinuskerk die verbonden is met de legende van de H. Kruisen.
Wandelboek te bestellen via de website van
de provincie Vlaams-Brabant (www.
vlaamsbrabant.be/ontspannen/toerisme/).
U kan ook een exemplaar kopen aan de
receptie van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse. Vraag er gerust ook
Bewegwijzering: zeshoekige borden
naar de andere toeristische publicaties die
te koop zijn.
Van deze wandelingen zijn tevens gemeentelijke folders te koop (zie contactinfo).
Andere wandelroutes
Petrus Ascanuswandeling
Lengte: 11,5 km. Verharde en onverharde
paden. Minder geschikt voor kinderwagens.
Vertrek en parkeerplaats: Sint-Godarduskerk,
Schutstraat te 1730 Bekkerzeel.
Vlietbronnenwandeling
Lengte: 11 km. Verharde en onverharde
paden. Geschikt voor kinderwagens.
Vertrek en parkeerplaats: O.-L.-Vrouw van
het Heilig Hart Kerk, Petrus Ascanusplein te
1730 Walfergem.
Wandelen van 't Godsbronneken naar
de Borgstad te Asbeek
Lengte: 9 km. Verharde en onverharde
paden (bij regenweer zijn laarzen aangeraden). Minder geschikt voor kinderwagens.
Vertrek en parkeerplaats: Heilige Familiekerk, Kespier te1730 Asbeek.
Kruiskouterwandeling
Lengte: 10 km. Verharde en onverharde
paden.
Vertrek en parkeerplaats: Sint-Jan-de-Doperkerk, hoek Dorpsstraat en Sint-Jansstraat te
1731 Relegem.
Sint-Bavowandeling
Lengte: 7,5 km met verharde en onverharde
wegen.
Vertrek en parkeerplaats: Sint-Bavokerk,
Kerklaan te 1731 Zellik.
iGemeentelijke contactinfoi
Cultuurdienst gemeente Asse
Gemeenteplein 1 – 1730 Asse
02 454 19 63/02 454 81 12
[email protected] – www.asse.be
Openingsuren: elke werkdag van 08.30 uur
tot 12.00 uur – vrijdagnamiddag van
13.00 uur tot 19.00 uur.
De toeristische publicaties kan u kopen aan
de receptie van het gemeentehuis,
Gemeenteplein 1 te 1730 Asse elke
werkdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en
van 13.00 uur tot 17.00 uur (behalve
woensdagnamiddag) en vrijdag bijkomend
van 17.00 uur tot 19.00 uur.
U kan de folders van de 9 gemeentelijke
wandelingen en andere toeristische
publicaties ook bestellen door storting op
rekeningnummer 091-0001294-62 met
vermelding van uw naam en adres en de
naam van de folders die u wenst. De folders
worden u dan opgestuurd.