Nieuwsbrief 6 - april 2014

Basisschool Op De Groene Alm
Derde Oosterparklaan 21
3541SC Utrecht
030-6701996
Nieuwsbrief 6- jr. 3 – april 2014
Regel van de maand
Agenda
De regel die wij de komende weken onder de
aandacht brengen is: Ik doe mijn werk zo goed
als ik kan.
2 april showtime 13.30-14.10u
2 april juf Annelies afwezig, er
komt een invaller
7 april open les kanjertraining groep 5/6
8 april open les kanjertraining groep 1/2
10 april open les kanjertraining groep 3/4
16 april Paasviering
17 april studiedag Alle kinderen vrij!
18 t/m 21 april Goede vrijdag en Pasen,
alle kinderen vrij.
24 april excursie kleuters naar de
kinderboerderij
25 april sportdag
26 april t/m 11 mei vakantie. Alle kinderen
vrij.
19 mei nieuwsbrief 7
Nieuwe leerlingen
Wij verwelkomen Nadine,
Robin, Jaylen en Nayeli en
wensen ze een fijne tijd toe op
onze school!
Paasviering
Op 16 april hebben wij onze paasviering.
Pasen staat bij ons in het teken van iets doen
voor een ander.
De kinderen nemen van thuis een ontbijtje
mee voor een ander. Alle kinderen krijgen een
brief mee met een naam van een klasgenootje
en het ontbijt wat dit kind graag eet. Dit ontbijt
wordt in een (schoenen)doos of mandje
meegenomen. De AC zorgt voor bordjes en
bestek, iets te drinken en een lekkere traktatie.
De kinderen hoeven thuis dus niet te ontbijten.
Na het ontbijt hebben wij een viering met de
kinderen in het speellokaal
Ouder tevredenheidspeiling
U heeft inmiddels drie keer een mail
ontvangen voor de ouder
tevredenheidspeiling. De eerste mail heeft een
handleiding, de tweede uw gebruikersnaam en
wachtwoord om in te loggen en de derde mail
is de link naar de vragenlijst.
Wij stellen het erg op prijs als u de moeite wilt
nemen om de lijst in te vullen.
De resultaten zullen wij natuurlijk ook aan u
melden.
Als u vragen heeft kunt u hiermee terecht bij
Judith, de schoolleider.
Kleuter(plein) nieuws
Bij de kleuters zijn we gestart met het
thema ‘Alles groeit’. Dit thema gaat
over bollen, zaden en over hoe de
omgeving van de kinderen groeit. De
muizen en marmotten hebben allemaal een boon
geplant. Bij veel kinderen is de boon al ontkiemd en
is er een klein plantje te zien.
De kinderen kunnen iedere dag meten hoeveel hun
plantje is gegroeid.
Bij dit thema hebben we kennis gemaakt met de
klank /g/. Veel kinderen hebben al wat van thuis
meegenomen voor op de letterkast. U kunt thuis uw
kind stimuleren door op zoek te gaan naar
spulletjes met de /g/. Deze mogen mee naar school
genomen worden.
In de klas is het al volop lente! De kinderen hebben
hard gewerkt aan allerlei werkjes rondom dit thema.
Bij de lentekriebels hebben we het gehad over de
groei van een baby en hoe je deze verzorgd.
Engels
Wij leren de kamers in huis zoals living
room, bathroom, bedroom etc. Deze
week stond de Engelse les in het teken
van de projectweek en Showtime! De kinderen
hebben veel geoefend om een mooie voorstelling te
verzorgen. Beide kleuterklassen voeren een liedje
en een verhaal op. U bent van harte welkom om
woensdag 2 april te komen kijken.
Nieuws van de middenbouw
groep 3-4
English week
De afgelopen week hebben we alle
kinderen en ook ouders
verwelkomt met GOOD MORNING. Een hele hoop
kinderen spraken al heel goed Engels terug. Ook
het in de rij gaan staan hebben we in het Engels
gedaan. De kinderen van groep 3 en 4 hebben net
als Leonardo Da Vinci een zelfportret gemaakt.
Deze zijn te bewonderen in de klas. Ze mochten
tijdens deze les alleen maar Engels met elkaar
praten. Dat was best nog wel lastig. Want hoe
vraag je of je de roze stift mag lenen?
Ook hebben de kinderen, net als Leonardo, een
vliegtuig ontworpen. Een aantal vliegtuigen bleef
ook echt in de lucht. Het was erg leuk om te zien
wat de kinderen allemaal hebben ontdekt tijdens
deze onderzoekend leren les.
Basisschool Op De Groene Alm
Derde Oosterparklaan 21
3541SC Utrecht
030-6701996
Sportdag
In het kader van Koningsdag doen wij mee
aan de nationale sportdag op 25 april.
Er komen bij de lokalen van de kleuters lijsten
te hangen voor hulp. Bij de andere groepen is
geen hulp nodig.
Excursie kinderboerderij
Op 24 april gaan de kleuters naar
de kinderboerderij. Wij hebben
daar veel helpende handen van
ouders nodig voor de begeleiding
en het vervoer. Er komt een mail met meer
informatie hierover en intekenlijsten bij het
lokaal.
Personeel
Mijn naam is Joosje Machielse
en ik ben sinds 17 maart de juf
van de muizenklas. Ik woon,
samen met mijn vriend, in
Utrecht. Ik houd erg van
hardlopen, films en series
kijken, lezen, lekker eten en knutselen. Sinds
een paar maanden volg ik een cursus
Italiaans, om ook op vakantie in Italië de taal
te kunnen spreken.
Voordat ik naar Basisschool Op De Groene
Alm kwam, werkte ik op Basisschool de
Achtbaan. Daar heb ik een aantal jaren met
plezier bij de kleuters gewerkt. Nu bood zich
een nieuwe uitdaging aan, hier Op De Groene
Alm. Ik vind het erg leuk dat ik nu de juf van
de muizen ben. En ik heb enorm veel zin om
de school en kinderen goed te leren kennen.
Ouderavond 4 maart
De ouderavond van 4 maart is redelijk
bezocht. Totaal was van ca. 60% van de
leerlingen een ouder aanwezig. Wij zijn er blij
met de komst van die 60% en waarderen hun
enthousiaste reacties op het programma van
deze avond. Een goede samenwerking
tussen ouders en school vraagt inspanningen
van beide kanten. Wij verwachten dat de
volgende keer de andere 40% er ook is.
Als u suggesties heeft voor onderwerpen dan
horen wij dat graag.
Klokkijken
De kinderen van groep 3 en 4 zijn
tijdens de rekenlessen druk aan het
oefen met klokkijken.
Het zou fijn zijn als ze dit thuis ook
spelenderwijs kunnen blijven oefenen.
Jullie kunnen bijvoorbeeld vragen of de grote wijzer
voor of over het halve uur staat. Wellicht lukken de
minuten voor of over ook al.
Veel klokkijk plezier.
Schaken
Een aantal kinderen van groep 3 en 4
gaat mee doen met het
schaaktoernooi.
De moeder van Maren heeft vorige week een les
gegeven en de kinderen zijn heel erg enthousiast.
Deze week komt ze nog een keer.
Meer informatie over het schaaktoernooi vindt u
terug in de klas.
Nieuws van de bovenbouw
groep 5-6
In de klas zijn we gestart met het
project Jungle op je tafel. Hierbij
leren we over het potten van planten en hoe ze
groeien. We onderzoeken hoe planten groeien en
wat ze nodig hebben. Hiervoor heeft elk kind 2
plantjes. Een van de plantjes verzorgen we goed,
de ander niet. Deze krijgt geen water, zuurstof,
licht, warmte of voeding. Over een tijdje zullen we
hiervan de resultaten kunnen zien.
Met Engels zijn we in het leven van
Leonardo da Vinci gedoken. We hebben
in het Engels de geschiedenis van zijn
leven bekeken en hiervan een
samenvatting gemaakt. Deze kunt u
horen op de showtime woensdag! Verder hebben
we elke dag gesproken in het Engels. Wellicht heeft
u dat deze week ook thuis gemerkt!
Ook zijn we deze week gaan kijken naar de bomen
die 5 kinderen uit de klas hebben geplant afgelopen
winter. Het was gelukkig iets lekkerder weer dan
toen! We hebben gezien dat alle bomen
verschillend zijn en dat sommige al in bloei staan
en sommige alleen nog blaadjes hebben.
We hebben nog geen aanmeldingen voor de open
kanjertraining les op maandag 7 april om 13:00 uur.
U bent van harte welkom om te komen kijken hoe
zo’n les in zijn werk gaat en hoe uw kind hier aan
mee doet. Komt u ook?