Conform besluiten week 34 - Gemeente Borger

Overzicht conform besluiten B&W week 34-2014
OPENBAAR
Agendapunt
Afdeling
Voorstel
Besluit
Samenvatting
Agendapunt
Afdeling
Voorstel
Besluit
Samenvatting
Agendapunt
Afdeling
Voorstel
Besluit
Samenvatting
1. Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19-08-2014, nr. 34,
openbaar gedeelte.
SECR
Besluitenlijst conform vaststellen.
Conform voorstel.
2. Besluit op bezwaarschrift van mevrouw mr. G. tegen
afwijzing verzoek wijziging gegevens BRP.
VSO
Conform het advies van de bezwarencommissie van de gemeente
Borger-Odoorn het bestreden besluit niet herroepen en het
bezwaarschrift ongegrond verklaren.
Conform voorstel.
3. Verlenging Waark veur joe Nieuw-Buinen.
SEM
a. Akkoord gaan met verlenging van Waark veur joe Nieuw-Buinen
voor één jaar.
b. Opdracht geven om te onderzoeken of en hoe de continuïteit van
het project als het gaat om aansturing, begeleiding en financiering
gegarandeerd kan worden en daarover in het eerste kwartaal van
2015 nadere voorstellen doen.
Conform voorstel.
Het project Waark veur joe Nieuw-Buinen oftewel ‘Meedoen in
Nieuw-Buinen’ is gestart in 2011 voor de duur van twee jaar en in
2013 voor een jaar verlengd. Een aantal werkzoekenden verricht
daarbij nuttige activiteiten binnen de eigen woonomgeving. Zo
worden zij geactiveerd en stijgen hun kansen op door- of uitstroom
naar de reguliere arbeidsmarkt of een ander traject.Voorgesteld wordt
om het project opnieuw te verlengen met een jaar, en om te
onderzoeken of en hoe de continuïteit van het project als het gaat om
aansturing, begeleiding en financieringgegarandeerd kan worden. Dit
alles met de integrale aanpak van de drie decentralisaties in het
achterhoofd.