ZOON VAN EROS - Wim Henderickx (score A4+hardcover) NORSK

Wim Henderickx
_____________________________________________
Score
ZOON VAN EROS
for soprano and piano
poems by Hans Andreus
Part I: Het hart van de nacht
Part II: Ik heb je liever
Part III: Voor een dag van morgen
NORSK MUSIKFORLAG a/s
1
5
10
ZOON VAN EROS for soprano and piano was composed in 1987
Composed on three poems by the Dutch poet and author Hans Andreus (1926-1977):
‘Het hart van de nacht’ (The heart of the night)
Ik heb je liever’ (I love you more)
‘Wanneer ik morgen doodga’ (If I die tomorrow)
Het hart van de nacht
is een simpel hart en een goed hart.
Het klopt regelmatig en zacht.
Het bed van de nacht
is een lieflijk bed en een goed bed.
Wij slapen onder de zachtste dekens.
Ik heb je zo lief
als een kind het vliegend tapijt van zijn slaap:
glimlachend droomt het.
Het hart van de nacht
is een grote zon en een simpele zon,
waarin wij wonen.
The heart of the night
is simple and pure.
It beats regularly and softly.
The bed of the night
is beautiful and soft.
We sleep under the softest blankets.
I love you
like a child loves sleep’s magic carpet
when it dreams, smiling.
The heart of the night
is a big and simple sun
in which we live.
Ik heb je liever dan brood,
al zegt men ook dat het niet kan
en al kan het ook niet.
Ik heb je liever dan vrolijkheid of regen,
liever dan de stilte van drie uur
in de rustig in- en uitademende nacht.
De meeuwen scheren overdag met hun vleugels
langs de blonde warme lucht.
De wilde bloemen staan te lachen
in het warme bad van de zon.
De zon danst zijn toch maar kleine rol
met zoveel overgave dat het heel
stil wordt, hier, in dit deel van het heelal.
Ik heb je liever dan brood,
al zegt men ook dat het niet kan
en al kan het ook niet.
Liever dan vrolijkheid of regen,
liever nog dan ik heb je lief.
I love you more than I love bread,
although they say that cannot be,
and even if it can’t.
I love you more than mirth and more than rain,
more than the last silences of night
when it breathes peacefully.
The gulls fly by day
in the warm sky.
The wildflowers smile
in the warmth of the sun.
The sun is dancing its small part
that all becomes silent here,
in this part of the universe.
I love you more than I love bread,
although they say that cannot be,
and even if it can’t.
I love you more than mirth and more than rain,
I love you more than ‘I love you’.
Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven
dat alleen maar een man alleen maar een vrouw
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.
If I die tomorrow
tell the trees
how much I loved you.
Tell the wind
soaring up the branches
or falling from the leaves
how much I loved you.
Tell it to a child
who is still young enough to understand.
Tell it to an animal,
maybe just by looking at it.
Tell the brick houses,
tell the city,
how much I loved you.
But tell no man.
They would not believe you.
They would not want to believe
that a mere man could love a mere woman
one human another
as much as I loved you.
(English translation by Hannes Taljaard)
Duration: ca. 8 minutes
Score available from Norsk Musikforlag A/S, Oslo
Additional info can be found at www.wimhenderickx.com
Wim Henderickx - Zoon van Eros
1
ZOON VAN EROS
Wim Henderickx
poems by Hans Andreus
for soprano and piano
I. Het hart van de nacht
Soprano
Misterioso (e = 72)
& 43
{
? 43
Piano
∑
—
#˙-˙ –
“‘
?3
4 œ bœ œJ bœ ™
°
mp
5
S.
Pno.
Œ
∑
43
& 42 bœ
bœ<b>œ
3
& 42 ‰ œ œ
3
bœ
8
S.
& 43 #œ
#œ
{
sim - pel
-˙˙
3
&4 ˙
Pno.
& 43 #˙˙
# ˙°
44
∑
∑
4
&4
j
œ bœ
œ˙ bœ
œ bœ#œ œ 44 fij
œ
œ bœ
ø
2
&4
{
∑
43
∑
4
œ nœ 4 œ
3
en een
Œ
Œ
ø
goed
44 ‰
˙
4 ˙
°
? 4 bœfij
42
∑
j
nœ 43 bœ bœ œ ™
<b>
œ
œœ ™
œ 42
J
pp
fij
œ
-˙
˙
43 Œ
ø°
‰&
‰ 2
<n>œ œ 4
A
mp
3
44 ‰ j œ #œ
#œ
#œ œ
3
nœ nœ 4
-™
44 <n><n>˙˙˙ ™™
Œ
43
Œ
43
Het hart van de nacht
43
hart
ø
°
∑
b ˙ ™–
b ˙ ™—
‰
œ
#-˙
˙
43
44 ˙ ™
##˙˙- ™™
°
is een
ø
44
Ó
œ
hart.
j œ #œ #œ nœ œ #œ œ nœ
œ
3
3
44
?4
& j #œ nœ œ #œ œ nœ 4
#œ
ø
3
© 2013 Copyright by Wim Henderickx & Norsk Musikforlag A/S, Norway
3
2
10
S.
& 44
‰
{
Het klopt re - gel - ma - tig
& 44
Pno.
j bœ
‰ j 58 b˙
œ
b
œ
œ
bœ
œ
œ
Ó
S.
5
&8
{
5
&8
Pno.
ø
42
∑
b -˙
˙˙
fi
œ
bœ
zacht.
j
œ 43 œ
œ
œ
‰ j 58 b˙
œ b˙
pp
Œ
-™
? 4 bœfij ˙˙ ™
4
°
13
en
58
œ bœ
œ bœ J
°
Œ
∑
œ 2 bœ
J 4
#œ nœ #œ œ
p sub.
3
58
58
b˙–
bœ ˙ —
B Tempo primo
3
j
5
‰ bœ bœ œ #œ nœ
&4 Œ
Pno.
{
& 45 bb˙˙ ™™
b ˙- ™
? 45 <n><n>˙˙˙ ™™™
S.
{
& 46
Pno.
œ
J
goed
‰
bed.
#œ œ
3
5
? 6 #œ #œ
4 #œ
°
& #œ
#œ
lief - lijk
ø
‰
j
#œ
pp
ø
45
∑
bed
Œ
ø
45
‰ bœ œ 46
en een
46
ø °
°
?
3
œ
#bœœœ
#œ
b œœ
˙
43 #˙˙
45
Œ
ø
46
44
3
œ
sla - pen
on - der
de zacht - ste
‰
Œ
Ó
44
‰
Œ
Ó
44
Wij
œ
<n>œ œ
œœ
fi
b˙
43 b˙˙˙
-
ø °
una corda
& 46 #œ
een
˙
<n><n>˙˙˙
##˙˙
°
19
is
58
b˙–
bœ ˙ —
bœ œ œ
43
nœ nœ
Het bed van de nacht
˙
˙
‰ 43 bœ bœ ˙˙–
—
ø
°
17
S.
43
‰ 43
fi
58
∑
43 œ bœ œ bœ #œ œ 58
ø °
ø
∑
3
j 2 bœ
#
œ
n
œ
5 bœ ˙
—
œ bœ J &œ 4 #œ nœ #œ œ 8
ø
°
°
? 58
animando
‰ 43
3
œ #œ nœ #œ nœ bœ-
Wim Henderickx - Zoon van Eros
3
œ -œ ‰ Ó
20
S.
& 44 œ
{
de
3
-
˙
˙
4
&4 Œ
Pno.
pp
& 44 œ œ bœ
°
C
4
&4
S.
Pno.
{
3 <n>œ
&4
{
bœ œ
œ
#œ
kind
het
44
ø
43
3
je
zo
lief
<n>œ
#
œ
#œ
>
“”
œ
œ
œœœ
als
een
>
Kr
œ
œ œ
(lh)
œ
œ
“” œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœœ
œ
12
43
œ
œ 43
10
43
Ó
°
œ
œ
-
& 43
Pno.
3
44
(rh)
-Ϫ
œ
> > p sub. rubato 10
œ #œ Œ
œ
23
vlie
˙
˙
43
5:4
œ
44
“-”
bb œœ –
—
bœ –
bœ
œ
<b>œ <b>œ
3 bœ bœ <b>œ
J Œ
bœ
4
œ
œ
<n>œ
œ
“”
œœœ
<n>œ
œ
& 44 <n>œœ–
—
b œ-—
& 44
∑
3:2
Ik heb
? 4 fi #œ
4œ
S.
œ
œ
kens.
j
‰ œ œ
22
43
3
gend
ta
3
#œ
-
œ
œ
10
œœœ
œ
van
zijn
“”
pijt
“” œ
œ œ
œ
œ
œ
3
#
œ
& 4 #œ
œ
œ
>
Kr
œœœ
œ
œ
45
bœ
“”
slaap:
œ
œ
œ
12
Wim Henderickx - Zoon van Eros
œœœ
œ
>
Kr
œœœ
œ
œ
45
œ
œ
13
œ œ 45
ø
4
24
S.
5
&4 Œ
{
3
œ. bœ. œ
.
∑
∑
27
4
&4
{
?
?
S.
4
&4
{
& 44
Ó
43 Ó
44
œ bœ
œ bœ J
°
∑
&
#-œ
zon
5:4
#>˙ –
54 #˙ —
5
#œ œ 4
œ
ø °
‰ œ #œ bœ bœ œ
3
en een sim - ple
zon
∑
<n>#˙˙˙- ™™™
ø
een gro - te
Œ
j
œ œ bœ
mp
waar - in
?
is
# -˙ ™™
#˙
°
Wim Henderickx - Zoon van Eros
we
44
44
∑
‰
Ó
œ
4
œ œ œ œ 4
Ó
3
&
44
œ
bœ
3
j nœ 3 bœ œ #œ œ
nœ 4
œ <b>œ 4
œ bœ 4
ø°
Het hart van de nacht
5:4
44
3
3
∑
“” > >
#œ ˙ –
>œ >œ ˙
#
—
4
&4Æ
Pno.
43
j
45 ‰ #œ œ #œ #œ œ
? 44 bœ œ #œ œ bœ œ Œ
ø°
29
∑
44
—
#˙-˙–
‘
“
bœ œ ‰
b
œ
& 44 bœ œ
œ
bœ n œ
#œ œ
Pno.
cresc. e accel.
mp
& 45
S.
œ- #œ Ó
glim - la - chend droomt het.
5
&4
Pno.
D
44
-œ
wo
œ
J ‰
-
nen.
j
œœœ ‰
œ
œ ‰
J
ø