Nieuwsbrief 071014

Nieuwsbrief
Dinsdag 7 oktober 2014
Nr. 7
Belangrijke data
Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole.
Vrijdag
10 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek
Dinsdag
14 oktober
13.15 Overstap groep 3
Vrijdag
17 oktober
Groepen 1/2 vrij
Maandag 20 t/m
vrijdag 31 oktober
Herfstvakantie
Inhoud
-
Meneer Cocky van de Wiel
Uitnodiging Overstapbijeenkomst groep 3
Hulp gezocht voor de sportcommissie
Kinderboekenweek 2014 “Lezen is een feest”
1 oktober Symfonie
Bijlage: Voetbaltoernooi
Bijlage: Sport en spel Noord
Bijlage: Vakantietoernooi Dammen
Bijlage: Vakantietoernooi Basketbal
Bijlage: Naschoolse sportactiviteiten
Bijlage: Ben jij een echte SwimStar?
Vrijdag 10
oktober:
Afsluiting
Kinderboekenweek!
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 14 oktober 2014.
De Nieuwsbrief kunt u ook digitaal bekijken op
www.opmaat-scholen.nl met een link naar OBS De Sleutel
OBS De Sleutel
Bezoekadres: Eilenbergstraat 256, 5011 EC Tilburg E-mail: [email protected]
Postadres: Postbus 2091, 5001 CB Tilburg Website: www.opmaat-scholen.nl
Telefoon: 013-4553905
Meneer Cocky van de Wiel
Meneer Cocky gaat donderdag 9 oktober
met pensioen.
Vanwege zijn ziekte kan hij niet
persoonlijk afscheid van de kinderen
nemen.
Binnen het team wordt er op gepaste
wijze aandacht aan besteed.
Binnenkort zal meneer Cocky via deze
nieuwsbrief van zich laten horen.
Uitnodiging Overstapbijeenkomst
groep 3
De ouders van de kinderen uit groep 3
worden dinsdag 14 september
uitgenodigd voor de 2e bijeenkomst
omtrent overstap.
Tijd: 13.15 uur
Plaats: teamkamer van de school
Wilt u het leesboekje van overstap 1
meebrengen? Het werkboekje mag uw
kind deze week aan de juffrouw laten zien.
Tevens krijgt u dan de materialen voor
overstap 2 uitgereikt.
Hulp gezocht voor de
Sportcommissie
De sportcommissie van school is hard op
zoek naar 2 à 3 ouders die de commissie
willen en kunnen ondersteunen in het
uitvoeren van alle zaken die te maken
hebben met naschoolse sportactiviteiten
en vakantietoernooien. Vooral het stukje
promotie heeft veel aandacht nodig.
Bent u een ouder die vaak op school is (of
kan zijn) om in de wandelgangen ouders
en kinderen aan te spreken over de
verschillende sportactiviteiten die gepland
staan? Dan is de sportcommissie op zoek
naar u!
Natuurlijk zijn er meer zaken te regelen
dan alleen de promotie van de
verschillende activiteiten, maar daar
kunnen we het dan als sportcommissie
gezamenlijk een keer over hebben.
Aanmelden kan door een mail te sturen
naar het e-mailadres van de
sportcommissie:
[email protected]
Kinderboekenweek 2014
“Lezen is een feest”
Vorige week woensdag 1 oktober zijn we
feestelijk gestart met de
Kinderboekenweek.
Leerlingen van groep 8 hebben in
verschillende groepen voorgelezen en
hebben daarna het liedje ‘feest’ van
Kinderen voor Kinderen samen gezongen
en gedanst.
Vrijdagmiddag 10 oktober is de sluiting
van de Kinderboekenweek. We gaan dit
feestelijk afsluiten in de klas met
“feestelijke” zelfgemaakte hapjes en
drankjes. Ouders zijn van harte welkom
om te komen helpen bij deze feestelijke
afsluiting, geef dit dan wel even door bij
de groepsleerkracht.
Feestelijke groetjes, Werkgroep
Kinderboekenweek
Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
e-mail: [email protected]
Geachte ouders / verzorgers,
Door middel van het Community Program van de Cruyff Foundation organiseren wij, 8
meiden van sc `t Zand, een Cruyff Court toernooi op het Cruyff Court in het Reeshofpark.
Dit toernooi zal plaatsvinden op vrijdag 24 oktober (dit is in de herfstvakantie) en is alleen
voor meiden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 bedoeld.
We zullen in 2 poules gaan spelen; één poule met leerlingen uit groep 5 en 6 en één poule
met leerlingen uit groep 7 en 8.
Middels deze brief willen u hiervan op de hoogte stellen.
Wij hopen op een grote opkomst!
En u bent vanzelfsprekend uitgenodigd om op vrijdag 24 oktober uw dochter en haar
vriendinnen aan te komen moedigen op het Cruyff Court in het Reeshofpark.
Onze begeleiders tijdens dit project zijn Carl van Gompel en Debby van der Horst, namens
buurtsport gemeente Tilburg.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Debby, 06-46923047 of een mailtje sturen naar
[email protected]
Wil uw dochter meedoen? Stuur dan
een mail naar:
[email protected]
Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
e-mail: [email protected]
Sport en spel in Noord
Na een dag in de schoolbanken te hebben gezeten, is het voor kinderen natuurlijk heerlijk
om even te ontspannen en op een plezierige manier met sport en spel bezig te zijn. Om
kinderen in Tilburg Noord op een gezonde manier speelplezier te bieden, worden er vanaf
woensdag 8 oktober in Heikant-Quirijnstok middagactiviteiten aangeboden door Contour de
Twern.
Om de week (oneven weken) gaan de kinderen in de eigen wijk aan de slag met
verschillende activiteiten waarbij het spelplezier centraal staat. De activiteiten zullen zoveel
mogelijk aansluiten bij de wensen van de kinderen. Zij zullen dan ook zeker meedenken en
betrokken worden bij het aanbod van de activiteiten. Zo zullen de kinderen bijvoorbeeld
samen met de begeleiders dit initiatief een passende naam geven.
De middagactiviteiten worden tussen 15:00 en 16:30 aangeboden. De activiteiten in HeikantQuirijnstok worden georganiseerd vanuit MFA De Symfonie. Het aanbod aan activiteiten zal
gericht zijn op kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Deelname is gratis!
Voor meer informatie kunt mailen naar: [email protected]
Of bel naar MFA De Symfonie:
013-4553800
Wijkcentrum De Ypelaer
Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg
Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
e-mail: [email protected]
Doe mee aan het
vakantietoernooi dammen!
Geef je uiterlijk DONDERDAG 9 OKTOBER op!
In je vakantie heb je extra veel tijd om leuke sportieve dingen te doen. Laat je hersens eens op
een andere manier kraken in je vakantie.
Geef je snel op voor het vakantietoernooi dammen! De gemeente Tilburg, afd. sportstimulering
organiseert in de herfstvakantie op dinsdag 21 oktober een Vakantietoernooi Dammen samen
met de Tilburgse Dam Vereniging!
Voor wie?
Het toernooi is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen uit groep 4 t/m groep 8 uit Tilburg,
Berkel - Enschot en Udenhout. Je schrijft je individueel in voor het damtoernooi, maar er wordt
ook gestreden om het beste schoolresultaat.
Reglement
In diverse leeftijdscategorieën spelen kinderen tegen elkaar, maar iedereen speelt na 2 rondes
op zijn/haar eigen sterkte. Er zijn diverse prijzen te winnen, waaronder een prijs voor de
individuele prestatie en een prijs voor het beste schoolresultaat! Er word gespeeld volgens het
Zwitsers systeem.
Ja, ik doe mee met het damtoernooi van TDV op 21 oktober 2014!
Ga dan naar je internetbrowser en vul het volgende adres in:
http://goo.gl/1Exbw4
Doe dit uiterlijk donderdag 9 oktober!
Heb je moeite met het invullen van het digitale formulier? Kom dan met je vader of moeder
op donderdag tussen 14.15 en 14.30 uur naar het kantoortje tussen groep 5 en groep 7 op de
eerste verdieping, dan help ik je graag mee.
Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
e-mail: [email protected]
Doe mee aan het
vakantietoernooi basketbal
Geef je uiterlijk DONDERDAG 9 OKTOBER op!
Het is ongelofelijk belangrijk en leuk om te sporten. Het is gezond, je leert er vrienden kennen
en in
teamverband werken. Natuurlijk is het ook leuk om af en toe achter de computer of
voor de tv te zitten, maar niet alleen maar. In je vakantie heb je extra veel tijd om leuke
sportieve dingen te doen. De gemeente Tilburg, afd. Sportbedrijf organiseert in de
herfstvakantie op woensdag 22 oktober 2014 een basketbaltoernooi met basketbalvereniging
High Five! Het toernooi is bedoeld voor basisschoolleerlingen uit groep 5 - 8 uit Tilburg, Berkel Enschot en Udenhout. Het toernooi vindt plaats in de Drieburcht in Tilburg Noord.
Voor wie?
Er wordt in twee categorieën 'Peanutbasketbal' gespeeld, namelijk groep 5/6 en 7/8. Dit zijn
gemengde teams van jongens en meisjes, en er wordt 3 tegen 3 gespeeld. Elk team heeft
maximaal 2 wisselspelers. In Peanutbasketbal is het veld kleiner dan gebruikelijk.
Fairplay
Tijdens het toernooi worden de deelnemers beoordeeld op sportiviteit en respect voor elkaar en
anderen. Dit wordt berekend door het minst aantal 'persoonlijke fouten'. Het meest sportieve
team wordt beloond met een prachtige Fairplay Cup.
Begeleiders/coaches gevraagd!
Elk team heeft ook een begeleider nodig. Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij:
- verantwoording kan dragen voor het team;
- ervoor zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen, zowel in het veld als
daarbuiten;
- ervoor zorgt dat het team op tijd klaar staat voor de volgende wedstrijd;
- tijdens de wedstrijd de kinderen op een positieve manier aanmoedigt.
Zonder begeleider kan een team helaas niet ingeschreven worden voor het toernooi.
Ja, ik doe mee met het basketbaltoernooi op woensdag 22 oktober 2014!
Ga dan naar je internetbrowser en vul het volgende adres in:
http://goo.gl/DskULA
Doe dit uiterlijk donderdag 9 oktober!
Heb je moeite met het invullen van het digitale formulier? Kom dan met je vader of moeder
op donderdag tussen 14.15 en 14.30 uur naar het kantoortje tussen groep 5 en groep 7 op de
eerste verdieping, dan help ik je graag mee.
Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
e-mail: [email protected]
Naschoolse sportactiviteiten!
Wil je heel graag extra sporten met vrienden of vriendinnen? Schrijf dan in voor de eerste
periode van de naschoolse sportactiviteiten!
Tijdens deze lessen zal de nadruk liggen op het zelf voorbereiden en uitvoeren van een
gymles! Altijd al voor juf of meneer willen spelen? Dan is dit je kans!
Voor wie? Groepen 7 en 8
Wanneer? In week 45 t/m 51 (tussen de herfst- en kerstvakantie)
Op donderdagmiddag van 15.45 – 16.30 uur
Waar? Gymzaal van de Symfonie
Hoeveel? Minimaal 8 deelnemers
Maximaal 16 deelnemers
Inschrijven is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als je inschrijft dan verwacht ik ook
dat je komt. Als je een keer verhinderd bent dan meld je jezelf af door een mailtje te sturen
naar: [email protected]
Inschrijven kan door uiterlijk vrijdag 10 oktober het inschrijfformulier in te vullen. Vul
onderstaande link in de adresbalk van uw internetbrowser in om naar het inschrijfformulier
te gaan:
http://goo.gl/2RmNHR
Als het niet lukt om in te schrijven, vraag dan hulp aan de groepsleerkracht van uw kind of
kom op donderdag tussen 14.15 en 14.30 uur naar het kantoortje waar ik zit op de eerste
verdieping. Dan help ik u daar mee met de inschrijving.
Groeten,
Meneer Stefan
___________________________________________________________________________
Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
e-mail: [email protected]
Bezoekadres
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
Ben jij een echte SwimStar? Heb jij je B- Diploma?
Wist jij dat je nog veel meer kunt doen met zwemmen? Wij hebben een super leuke activiteit voor
jou in Sportcomplex Drieburcht tijdens de herfstvakantie: SwimSTARS. Dit doen wij in samenwerking
met de KNZB, de zwemverenigingen TRB-RES en Tilburgse Watervrienden.
Met SWIMSTARS maak je kennis met verschillende takken van de zwemsport door vier super leuke
zwemclinics mee te doen én ben je ook heel gezond aan het bewegen!
Er zijn 5 clinics:
 Schieten met Waterpolo (vrijdag 24 oktober)
 Trucjes met Synchroonzwemmen (dinsdag 21 oktober)
 Actie met Survival (maandag 20 oktober)
 Racen met Wedstrijdzwemmen (verplichte deelname) (zaterdag 8 november)
 Swingen met Snorkelen (woensdag 22 oktober)
De clinic "racen met wedstrijdzwemmen" is verplicht. Uit de andere vier clinics mag je er drie kiezen.
Deze vinden plaats in de herfstvakantie:
Maandag 20 oktober tot en met vrijdag 25 oktober van 11.00 tot 12.00 uur.
Je volgt de 3 clinics die je aangekruist hebt. Kijk goed op welke dagen jou clinics zijn!
De vierde en laatste clinic "Racen met wedstrijdzwemmen" is op zaterdag 8 november 2014 van
13.00 uur tot 14.30 uur. Dit is tijdens de pauze van het Open Nederlands Kampioenschap korte baan
zwemmen: Hier zijn ook de toppers van de zwemsport bij aanwezig! Heb je er vier gevolgd? Dan
ontvang je een heus diploma van ons!
Doe jij mee? Lever het volledig ingevulde inschrijfformulier in vóór 10 oktober 2014 bij de receptie
van Sportcomplex Drieburcht. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus ben er snel
bij! Vol is vol! Let op: om deel te nemen moet je in het bezit zijn van een B-Diploma.
Voor het volledige pakket betaal je: €7,50. Voor dit bedrag mag je tijdens de herfstvakantie (op ma, di,
woe en vr) ook gratis recreatief zwemmen in Sportcomplex Drieburcht!
Het is niet mogelijk om je in te schrijven voor losse clinics.
Met vriendelijke groet,
Lizette de Corte
Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
e-mail: [email protected]
Hierbij meld ik mijn zoon / dochter aan voor SwimSTARS
Gegevens deelnemer
Naam:
___________________________________
Adres:
___________________________________
Postcode:
_________________
Woonplaats:_________________
Telefoon:
E-mail:
Diploma:
(je moet in ieder geval je B-diploma hebben)
Ik wil graag de volgende clinics volgen: (3 keuzes aankruisen):
Schieten met Waterpolo (vrijdag 24 oktober):
Trucjes met synchroonzwemmen (dinsdag 21 oktober):
Actie met Survival (maandag 20 oktober):
Racen met wedstrijdzwemmen: VERPLICHT(8 november 2014)
Swingen met Snorkelen (woensdag 22 oktober):
(Op de dag dat je geen activiteit hebt aangekruist,kom je niet naar het bad)
Handtekening
Naam Ouder/verzorger
___________________
_________________________________
Datum
-
- 2014
(Naam in blokletters)
Dit formulier vóór vrijdag 10 oktober 2014 in te leveren bij de receptie van
Sportcomplex Drieburcht. (Vol is Vol!)
Kosten: €7,50
Eilenbergstraat 256, Postbus 2091, 5001 CB Tilburg tel: (013) 455 39 05
e-mail: [email protected]