Faktuereke van Juni 2014 - Koninklijk Racing Emblem

TRAININGSDAGEN 2014-2015
Dagelijks bestuur KRE
Debutantjes en Duiveltjes (U6 en U7) (2009 en 2008):
Woensdag en Vrijdag: van 17.30 tot 18.30 uur

Duiveltjes (U8 en U9) (2007 en 2006):
Maandag en Woensdag: van 18.30 tot 19.45 uur

Préminiemen (2005-2004):
Woensdag en vrijdag: van 18.45 tot 20.00 uur

Miniemen (2003 - 2002):
Dinsdag en donderdag: van 18.30 tot 20.00 uur

Knapen (2001-2000):
Dinsdag en donderdag: van 18.30 tot 20.00 uur

Scholieren (1999-1998):
Dinsdag en vrijdag: van 18.30 tot 20.00 uur

Keeperstrainingen :
Vrijdag (U7  U11)
Vrijdag (U13  U17)

: van 18.30 tot 19.30 uur
: van 19.30 tot 21.00 uur
AANVANG TRAININGEN JEUGD: Alle jeugdploegen
beginnen op hetzelfde moment te trainen en dit op
zaterdag 9 augustus om 10.00 uur.
Eerste ploeg en Reserven:
Dinsdag en donderdag: van 20.15 tot 21.45 uur
Eerste training op dinsdag 22 juli (In juli en augustus geldt er een
aparte regeling, die nog wordt meegedeeld door de trainer.)



KONINKLIJK RACING
EMBLEM - VZW
Bart Verhaert
0475/98.03.12
secretaris
Kurt Kesteloot
0478/87.31.49
penningmeester
Sven Bastaens
0484/66.23.26
jeugdcoördinator
Benny De Coen
0476/92.01.68
communicatie & webbeheer
Dirk Van Beeck
0497/50.24.72
ledenadministratie
Kurt Schaevers
0475/65.22.97
public relations + sponsoring
Marleen Van Beeumen 0478/54.71.12
actief bestuurslid
Hans Vanheuverzwyn 0479/21.47.92
actief bestuurslid
Patrick Janssens
0478/62.74.69
actief bestuurslid
Bart Hoyberghs
0486/57.68.85
actief bestuurslid
HET EMBLEMS
FACTEUREKE
SEIZOEN 2014-2015
THUISWEDSTRIJDEN 2013-2014
Duiveltjes en debutantjes: Zaterdag 10.00 uur en/of
11.15 uur
Préminiemen:
Zaterdag om 10.00 en/of
11.15 uur
 
Koninklijk Racing Emblem - VZW
Miniemen :
Zondag 09.30 uur
Stamboeknummer 5180
Knapen:
Zondag 11.15 uur
Scholieren:
Zondag 09.30 uur
Reserven:
Zaterdag 15.00 uur
Sint Gummarusveld 3
2520 Emblem
Tel. 03/289.81.16
E-mail: [email protected]
WEB: www.kracingemblem.be
Eerste ploeg:
Zondag 15.00 uur



WOORDJE
VAN HET BESTUUR
Beste speler,
Beste ouder, supporter en sympathisant,
De voetbalcompetitie 2013-2014 zit er weeral op.
En het was in elk geval weerom beter dan vorig
jaar. De eerste ploeg heeft voor de eerste keer in
lange tijd aan de leiding gestaan in zijn reeks, na
een schitterende seizoensstart. En volgend seizoen
beloven wij jullie zelfs nog een grote stap vooruit,
maar je zal moeten komen kijken om het live mee
te maken.
Daarnaast is het ook zo dat wij ongelooflijk trots
zijn dat er voor volgend seizoen eigen jeugd
doorstroomt van de U17 naar de reserven en wie
weet, zelfs de eerste ploeg.
Ook onze jeugd heeft het fantastisch gedaan! We
zijn wel benieuwd wat de hervormingen van de
jeugd vanuit de Bond zullen teweegbrengen. De
U13 gaan immers op nieuw op een klein veld
spelen en daarnaast zal een wedstrijd niet langer uit
twee helften bestaan maar uit vier “quarters”!
Via deze weg wensen wij ook opnieuw alle
vrijwilligers, die gedurende het ganse seizoen
paraat staan om onze club te helpen, eens van
harte te bedanken. We hopen dat iedereen beseft
dat alles draait rond deze mensen die zich dagelijks
belangeloos inzetten voor het plezier van ALLE
spelers.
Dat was het en geniet van de komende
zomermaanden… en tot gauw!
Met sportieve groeten,
Het bestuur K. R. Emblem
LIDGELD
Voor het seizoen 2014-2015 bedraagt het lidgeld
€ 150 per jeugdspeler. Leden van eenzelfde gezin
betalen vanaf het tweede lid slechts € 120.
Voor senioren bedraagt het lidgeld € 180.
Betalen doe je uitsluitend via overschrijving op het
rekeningnummer 850-8274939-61 van de club.
Vermeld in de mededeling “lidgeld 2014-2015” en
de naam van het lid.
In het lidgeld 2014-2015 zijn een trainingspak (vest
en broek), één paar kousen en de
sportongevallenverzekering inbegrepen.
Betaal je lidgeld tijdig, liefst voor 31 augustus!
Begin September bestellen we de trainingspakken
en voetbalkousen voor die leden die dan reeds
betaald hebben. Rekening houdend met de
levertijd, zullen zij rond eind september over hun
materiaal beschikken. Betaalde je later? Jammer,
maar geen nood. Betalen kan tot uiterlijk 30
september. Je zal dan wel pas enkele weken later
dan de anderen je trainingspak en sportkousen
ontvangen.
VOETBALSTAGE DAG
Noteer ook al in jullie agenda: 21 augustus wordt
er een heuse stage dag georganiseerd voor onze
eigen jeugd, waar er gewerkt zal worden rond
bepaalde thema’s meer informatie krijgenjullie
zeker nog te pakken!
SPONSORWERVING
Zoals jullie hopelijk wel beseffen gaat er
jaarlijks heel wat geld om in onze club en zijn er
tal van vaste kosten, die jaarlijks toenemen ipv
af te nemen. Vandaar dat wij via deze weg ook
op zoek zijn naar nieuwe sponsors. Mochten
jullie mensen zijn of kennen die hiervoor in
aanmerking komen, neem dan aub contact op
met Kurt Schaevers van het bestuur, zodat we
deze mensen kunnen aanspreken. Verschillende
formules zijn beschikbaar en bespreekbaar.
WERVING NIEUWE LEDEN
Zoals elk seizoen hopen wij telkens nieuwe spelers
te mogen verwelkomen. Dat geldt voornamelijk
voor de jongsten (Debutantjes en U7- °2009 en
2008), maar kan evenueel voor ALLE
leeftijdscategoriën. Mochten jullie nog mensen
kennen die geinteresseerd zouden zijn, breng ze
dan gerust mee om kennis te maken met de
mensen van onze club. Ze mogen altijd drie
trainingen komen proberen alvorens te beslissen
of ze zich al dan niet aansluiten.
BEKER VAN RANST
Sinds het afgelopen seizoen wordt er in het begin
van het seizoen een toernooi gespeeld voor alle
leeftijdscategoriën tussen de 4 clubs van Ranst
(Broechem, Emblem, Oelegem en Ranst). Dit jaar
gaat dit door op woensdag 3 setember in de
vroege avond. De exacte gegevens van wie waar
zal spelen zullen op tijd meegedeeld worden.
Mochten jullie al weten dat jullie op die dag niet
kunnen deelnemen, gelieve dit dan aan de trainers
te melden.
BESTUURVERGADERINGEN
Het dagelijks bestuur van KRE vergadert de
tweede dinsdag van de maand, telkens vanaf
20.30 uur.
Ook op die momenten kan je ons dus bereiken
en/of contacteren.
Wil je meer informatie over de club? Kom dan
gerust langs tijdens één van de trainingen of bel
naar iemand van het dagelijkse bestuur.