Windje waai en molen draai!

Windje waai en molen draai!
t.+ m. uit Slowakije
v. Petra Rosenberg
#6
& 8 Ϫ
Ϫ
Wind - je
Ϫ
Œ
Ϫ
j
œ œ™
waai
en
mo - len
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ϫ
draai!
Laat de
wie-ken maar ron -de om
6
#
& œ
j
œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ
ron - de gaan. Laat de
mo - le - naar ma - len
het
œ œ œ œ
œ œ
glan - zen - de graan. Laat de
9
#œ œ œ
œ œ œ
&
œ
Ϫ
œ
J
œ œ œ
œ
œ œ
bak - ker het deeg er van kne - den, dan kun - nen wij ’t_brood sa - men
Ϫ
de -
œ
len.
gedownload van www.vrijeschoolliederen.nl, het verzamelde liedrepertoire van vrijescholen in Nederland
‰