Langemark-Poelkapelle

Langemark-Poelkapelle
Jeugdraad 8 februari 2014 @ KSA-Chiro Poelkapelle + andere lokalen
Voorzitter
Jeugdschepen
Jeugdconsulente
Chiro Lange Jo
Chiro Ixagodo
De Flodder
Chiro-KSA Poelkapelle
Moeder Baekelandt
KLJ Langemark
KSA Bikschote
KAJ Madoine
Onafhankelijk
Speelpleinwerking
Kevin Alleman
Marleen Soete
Saskia Candry
Nic Alleman
Yara Swaenepoel
Stephanie Vervisch en Bert Deroo
Lieze Vanbeselaere
Verontschuldigd
Elise Ligneel en Stephen Baelde
Hannes Parret
Joachim Degraeve en Kenny Cuvelier
Ilse Degry
Arne en Simon Bruynsteen
1 Vorig verslag
OK
2 Jeugdlokalentour part 2
Deze jeugdraad gaan we een aantal jeugdlokalen doen. In ieder lokaal overlopen we een deel van
de agenda. We proberen volgend schema aan te houden.
9u30-10u15 : KSA-Chiro Poelkapelle
11u05-11u45: KLJ Langemark
11u50-einde: KSA Bikschote
3 Vredeswakes en Amnesty International
Peter Peene en Nick van Amnesty International kwamen de vredeswakes en de organisatie Amenesty
uitleggen.
3.1 Vredeswakes
1

op 9 november 2014 is de eerste officiële vredeswake. Het thema: Vrede: meer dan ‘geen
oorlog’.

8 november 2015: Gezocht vrijwilligers die wensen mee te werken aan de voorbereiding van de
vredeswake. Thema is verzoening. Concreet zijn het een 6 à 7-tal vergaderingen die starten
najaar 2014. Wie interesse heeft mag dit doorgeven aan Kevin Alleman of rechtstreeks aan Peter
Peene.

Vredeskoffer: Werkgroep vanuit de scholen die een educatieve koffer zullen maken rond vrede.
Suggesties rond inhoud zijn nog mogelijk. Zal via de bib uit te lenen zijn.
3.2 Schrijf ze vrij-dag
De bedoeling is om “Schrijf-ze-vrij- dag” te organiseren in de Flodder.
Concreet is het de bedoeling dat we rond een bepaald thema een brief overschrijven. Daarnaast is
het ook de bedoeling om het thema wat toe te lichten, eventueel beelden via scherm tonen, iets met
de jeugdbeweging,…
Voor de uitwerking zouden we een werkgroep oprichten: Yara, Lieze, Kevin, Stefanie, Ilse
Doodle volgt nog na de buitenspeeldag.
4 Evaluatie Koekenklets + nota
Op zondag 9 december hebben we Koekenklets gehouden. Het initiatief werd zowel door de
jeugdraad als verschillende partijen als positief bevonden. Op die manier is onmiddellijke feedback
ook mogelijk van beide kanten. Vaak worden vanuit de politiek interpretaties gemaakt over de jeugd
die niet altijd realistisch zijn. Omgekeerd waarschijnlijk ook. Met dergelijk platform kunnen
verschillende zaken aan bod komen.
Belangrijke thema’s die aan bod zijn gekomen: Chirolokalen, KLJ Langemark en KSA Bikschote
lokalen, Jongerencampus, mobiliteitsproblemen in de gemeente, openbaar vervoer in Bikschote,
speelbos, skatepark,…
Het verslag wordt nog eens naar iedereen doorgestuurd zodat iedereen nog zijn mening kan geven.
Vervolgens wordt dit op het schepencollege geagendeerd.
Een aantal onmiddellijke gevolgen zijn:


Denktank Jongerencampus (nog op te richten, komt op volgende jeugdraad terug)
Bevraging bij jeugd (zie hieronder)
De jeugdraad probeert zoveel mogelijk de mening van de jeugd over te brengen, maar ook voor de
jeugdraad is het niet altijd evident om dit te weten. Hiertoe zouden we een bevraging willen doen
op verschillende manieren:




Voor 6-12 jarigen: Wat is je droomgemeente : teken je droom in Langemark-Poelkapelle. (Nic
Alleman)
Voor +12 jaar: Enquête invullen of affiche ontwerpen voor opening van ?? (Nic Alleman)
Promo via Facebook (Kevin Alleman)
Promo via Flodder (Stefanie Vervisch en Bert Deroo)
5 Meerjarenplan 2014-2019
Meerjarenplan 2014-2019 is goedgekeurd geweest op de gemeenteraad en is verstuurd naar Brussel.
2
Na het advies van de jeugdraad heeft Kevin een antwoord gekregen van het schepencollege. Een
aantal zaken die aan bod kwamen waren onder andere: het uitleenreglement, de
verbruiksvergoedingen, de jongerencampus die uitgesteld is, de chiromeisjes met hun
lokalenproblematiek, …
De brief werd via post verstuurd naar Kevin en via mail naar de voltallige jeugdraad.
6 Stavaza Buitenspeeldag – 2 april
In januari was er een werkgroep met de gemeentediensten en op 7 februari werkgroep vanuit de
jeugdraad met Ward, Emly, Yara, Lieze, Nic, Kevin en Hannes.
Dit is het voorlopige resultaat: (veel zaken moeten nog bevestigd worden)
 Racebaan met go-quads: Racebaan van 25m op 15m met 5 go-quads. (voor verschillende
leeftijden)
 Opblaasbare klimmuur: leuk voor verschillende leeftijden.
 Springkasteel: contact opnemen
 Bewegingsparcours: Een avontuurlijk, sportief parcours door het speelplein buiten. Evie heeft
LO-stagiairs die ze hiervoor kan inzetten.
 BalBalschool: Een opblaasbare constructie waarin kan gevoetbald worden, met 1 begeleider en
kostprijs max 150€. Evie contacteert.
 Tekenschool: een creatieve activiteit buiten (bij mooi weer) bv Land-art (werken in de natuur
met bv zand, gras of reusachtige krijttekeningen, stempeltechniek, een vlieger maken,…
 Pop-up Bib: Buiten de bib wordt een kleine leeshoek gecreëerd met kussentjes, zetels en
boeken. Eventueel wat vertellen, voorlezen,…
 Schminkstand: Een 6-tal begeleiders voorzien die de kinderen schminken (3 vanuit de BKO)
 Raamtekeningen op ramen van de bib: Voorzien van waterverf en een begeleider.
 Boogschieten: Lieza neemt contact op met Freddy Decoene.
 Brandweer: Ritjes met de brandweer, super leuk voor de kids.
 Dansen: BKO kan een dansje voorzien en / of contact opnemen met Donatha.
BEGELEIDING: Iedereen vraagt eens rond in zijn vereniging of er mensen zijn die kunnen helpen. We
hebben mensen nodig om klaar te zetten, om te begeleiden bij de activiteiten, …
BAR: Jeugdhuis De Flodder doet de bar.
Volgende bijeenkomst tijdens de krokusvakantie, doodle volgt nog.
7 Voorstel verbruiksvergoedingen
7.1 Huidige situatie:
 De jeugdverenigingen die over een jeugdlokaal beschikken betalen aan het gemeentebestuur:
o Een forfaitaire vergoeding van 250€ voor de nutsvoorzieningen.
o Een opleg in de werkelijke kosten volgens volgend principe:
 Het totale bedrag – 250 €voorschot – 150€ toelage van de gemeente.
3
 De jeugdverenigingen die gebruik maken van een jeugdruimte in bv een OC, betalen jaarlijks een
verbruiksvergoeding van 50€ voor de nutsvoorzieningen aan de gemeente.
7.2 Nieuw voorstel:
 De jeugdverenigingen die over een jeugdlokaal beschikken betalen aan het gemeentebestuur:
o Een forfaitaire vergoeding van 400€ voor de nutsvoorzieningen.
 De jeugdverenigingen die gebruik maken van een jeugdruimte in bv een OC, betalen jaarlijks een
verbruiksvergoeding van 100€ voor de nutsvoorzieningen aan de gemeente.
De reden dat dit wordt gewijzigd is omdat er geen correcte afrekening kan gemaakt worden voor
ieder jeugdlokaal.
Ksa Bikschote: 435€ (afrekening 2013 – zonder waterverbruik)
KSA-Chiro Poelkapelle: 645€ (afrekening 2013 enkel voor gas en water (geen elektriciteitmeter
opgenomen)
Chiro Lange Jo: 640€ (Afrekening 2013 gebaseerd op verbruik 2012 )
Chiro Ixagodo: Onbekend (verschillende locaties)
Voor 2013 werd bij ieder jeugdlokaal 250€ voorschot aangerekend.
De jeugdruimtes moeten overal 50€ betalen, ook overal andere situaties:
KAJ Madoine: Mooi lokaal + bergruimte. Moet telkens volledige zaal verwarmen.
KLJ Langemark: Verouderd lokaal in gebouw in Bikschote
Moeder Baekelandt: Gerenoveerd lokaal in Dorpshuis Poelkapelle.
Opmerkingen vanuit de jeugdraad:
De meeste verenigingen zijn akkoord met het nieuwe voorstel. Enkel KSA Bikschote trekt het in
twijfel aangezien zij in vergelijking met de andere 3 jeugdverenigingen een heel erg klein lokaal
hebben. Dan moeten zij evenveel betalen als een vereniging met 5 lokalen. Zowel in Bikschote als in
Poelkapelle is er ook verbruik door de gemeente door de speelpleinwerking.
We nemen deze opmerking mee en bekijken wat de verdere mogelijkheden zijn.
 Rekening houden met grootte van lokalen bv. Lokaal groter dan …m² betaalt 400€, Lokaal kleiner
dan …. m² betaalt 300€
 Wat met kosten Speelpleinwerking?
8 Stavaza lokalen Chiromeisjes
Net voor de jeugdraad hebben de Chiromeisjes de lokalen in de Poelkapellestraat bezocht. Ze zijn
tevreden over de lokalen, ze zijn voldoende groot, grote gang, toiletten, speelplaats, fietsenrek,
veilig, bergruimte,… Er zijn nog een paar opmerkingen zoals water die binnenkomt via raam, nog
afval van verhuis. (Dit wordt doorgegeven aan de technische dienst)
Op 22 februari verhuizen de chiromeisjes, zij kunnen alle hulp gebruiken, dus geef gerust je naam
door aan iemand van de Chiro. De Technische dienst zal het materiaal die in de loods staat al
verhuizen naar de Poelkapellestraat. De sleutels zijn al overhandigd.
4
9 Dag van de jeugdbeweging 2014 – Lichtfront
Op 12 februari is er uitleg door Emmely Boudry in gemeentehuis over het lichtfront. Dit valt op 17
oktober 2014 en dit is net de dag van de jeugdbeweging. Dus nu zullen we eerst eens luisteren om te
zien wat we precies kunnen doen. Het lijkt heel erg waardevol om deel te nemen als jeugdbeweging
aan het lichtfront. Zijn er combinaties mogelijk, kunnen we ter plaatse nog iets doen voor dag van de
jeugdbeweging? Een aantal mensen komen luisteren om daarna zien we verder.
10 Vorming geluidsmeter
Vorming voor de jeugdraad op 21 februari om 19u in de Flodder over de geluidsmeter. De werking
van de meter wordt uitgelegd + de reglementering. Daarnaast komt ook de informatie over het
huren van de meter + de meldingsfiche om je evenement aan te vragen komt aan bod.
Inschrijven graag tegen dinsdag 18 februari via mailtje naar [email protected]
11 Nieuwe speeltoestellen
Budget is nu slechts om het jaar dus voor komende legislatuur is dit 2014 – 2016 – 2018. We hebben
10.000€ die we kunnen spenderen.
Welk speelplein in 2014?
Eventueel iets in Bikschote, er staat al heel wat , maar vorig jaar is daar de houten constructie boven
de zandbak verwijderd. Er wordt nog wat rondgekeken wat allemaal mogelijk is en waar nog dingen
bij kunnen. Er is ook vraag naar skatemateriaal, maar eigenlijk is er niet echt een locatie voorzien in
de gemeente, behalve in Sint-Juliaan. Skatemateriaal is ook enorm duur.
Wordt vervolgd…
12 Controle jeugdlokalen
Controle van de lokalen op orde en netheid eind februari of maart. Wat wordt gecontroleerd:




Energiezuinig : Staan er ramen open, staat de verwarming aan, branden er nog lichten, …
(brand)Veiligheid: Zijn overal stickers aangebracht met nooduitgang, brandblussers ok? ,…
Roken: zijn er sporen dat er wordt gerookt in het lokaal?
Orde en netheid: Geen etensresten, ligt alles een beetje proper, hygiëne,…
13 Post voor de jeugdraad








5
Aanvaarding verantwoordingsnota 2012
Verkoop materiaal scouts en gidsen
Nieuwsbrieven + sticker alcoholgebruik
Jeugddienst Don Bosco – Vorming animator + internationaal vrijwilligerswerk.
Een speelplein voor uw dorp!! Spaaractie batterijen waarbij gemeente een speelplein kan winnen
Cash en carry verkoop voor jeugdbewegingen in Peutie
Johtroffee van ziekenzorg
Red Rock Rally, …
14 Varia
 Groot huisvuil zal niet meer door de gemeente worden opgehaald. Je kan het laten ophalen via
mirom via hun website of door de kringloopwinkel.
 Huiskamerconcerten: Gin Belet!?
o 21 maart: Bij Valerie Vanderhaege – Pauwel De Meyer (Langemark)
o 17 mei : Bij Lieza en Olivier: Steven Gabriëls (Poelkapelle)
o 26 September: Venus in Flames bij Isabelle Lambert (Madonna)
o Eind november: ?-? nog op zoek naar een huiskamer alternatief kan bv. De Flodder of in
den hoek. (Als kan nog bij voorkeur Bikschote of Sint-Juliaan)
 Programma Vrije tijd 2014 – infoflash – Folder krokusvakantie – Voorjaarskalender.
15 Agenda jeugdverenigingen
22/02
28/02-2/03
1/03
8/03
8-9/03
15/03
15/03
21/03
22/03
29/03
5/04
12/04
25-27/04
19/04
16/05
17/05
30/05
6/06
7/06
27/06
28/06
14/08
19/09
20/09
26/09
Verhuis Chiro naar Poelkapellestraat
Flodder 50u
Trophy tijdens de 50u
Streekbierenavond
Knal-ouderfeestje
Etentje
Chirokaffee
Spaghetti-avond
Gin Belet?! Pauwel de Meyer
Krakmoment
Vlaamse Avond
2 vlaamse groepen RHCN en KIN Cobra
Fuif
Flodderweekend
Top 100
Fresh Beat Shaker met Devoo
Gin Belet?! Steven Gabriels
KUBBs en Summerparty
Avondmarkt Koperstraat + BBQ
Fuif
BBQ
Zwiebelparty
Cinéklapz
Optreden
Beervalley
Gin Belet?! Venus in Flames
Chiro Ixagodo
De Flodder
De Flodder – org. KSA Chiro Poel
Moeder Baekelandt
KSA Chiro Poelkapelle
Chiro Lange Jo
Chiro Ixagodo
KAJ Madoine
Dienst Vrije Tijd DVT – Bij Valerie
Chiro Ixagodo
De Flodder
De Flodder
Chiro Lange Jo
De Flodder
KSA Chiro Poelkapelle
De Flodder
DVT – Bij Lieza
De Flodder
De Flodder
De Flodder
KLJ Langemark
KLJ Langemark
De Flodder
De Flodder
De Flodder
DvT- Bij Belle en Platn
16 Volgende jeugdraad
22 maart 2014 om 9u30 in het lokaal van Moeder Baekelandt – in het dorpshuis Poelkapelle.
6