Antwoorden

Kijk op Nederland
Voorbereiding op het KNS-examen
Antwoorden
LES 1 Nederland en het water
Oefening 5
1 Groningen ■ 2 Maastricht ■ 3 Den Haag
4 Den Haag ■ 5 België ■ 6 Duitsland
Inleiding
1 niet waar ■ 2 niet waar ■ 3 waar ■ 4 niet waar
5 waar ■ 6 waar
Oefening 1
Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland 3
5
2
8
1
12
11
4
6
7
10
9
Oefening 2
Oefening 6
A duin ■ B dijk
1 B ■ 2 A ■ 3 Zeeland ■ 4 Noord-Holland
Oefening 7
1 Deltawerken ■ 2 polder ■ 3 Afsluitdijk
4 IJsselmeer ■ 5 Noordoostpolder, Flevopolder
Oefening 8
Noord-Holland: westen, Afsluitdijk, duinen, dijken,
hoofdstad, polders, Randstad, IJsselmeer, zee
Zuid-Holland: westen, duinen, dijken, koningin,
parlement, polders, overstroming, Randstad,
Watersnoodramp, zee
Zeeland: westen, Deltawerken, duinen, ­dijken,
­polders, overstroming, Watersnoodramp, zee,
zuiden
Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland liggen aan
zee.
Oefenen voor het examen leesvaardigheid
Oefening 3
1b■2a■3c■4a
Amsterdam A ■ Den Haag C ■ Rotterdam D
Utrecht B
Oefenen voor het examen luistervaardigheid
1a■2d
Oefening 4
1 Amsterdam ■ 2 Den Haag ■ 3 Utrecht
4 Rotterdam ■ 5 De Randstad
Antwoorden bij Kijk op Nederland – 1/2
HERHALINGSLES 1 Nederland en het water
Toetsvragen
Oefening 1
LES 1 Nederland en het water
1 12 ■ 2 Amsterdam ■ 3 Den Haag ■ 4 Rotterdam
5 Utrecht ■ 6 de Randstad ■ 7 files ■ 8a België
8b Duitsland
1 b ■ 2 a ■ 3 b ■ 4 a ■ 5 b ■ 6 b ■ 7 c ■ 8 c ■ 9 a ■ 10 b
11 b ■ 12 b ■ 13 c ■ 14 c
Oefening 2
noord, oost, zuid, west
Oefening 3
1 dijken ■ 2 mensen ■ 3 Zeeland
4 duinen ■ 5 natuur ■ 6 Noord-Holland
Oefening 4
1 overstroming ■ 2 Deltawerken ■ 3 polder
4a Flevopolder ■ 4b Noordoostpolder
5 tussen Friesland en Noord-Holland
Antwoorden bij Kijk op Nederland – 2/2