Nieuwsbrief 1 - Johannesschool

NIEUWSBRIEF
39e jaargang nr. 1
vrijdag 5 september 2014
Agenda
Dinsdag 9 september
11, 12, 15, 16 september
Woensdag 17 september
Donderdag 18 september
Vrijdag 19 september
Woensdag 24 september
Vrijdag 26 september
Woensdag 1 oktober
Vrijdag 3 oktober
Woensdag 8 oktober
Donderdag 16 oktober
Za 18 t/m zo 26 oktober
Informatieavond groepen 1 t/m 8 (zie verder)
Mogelijkheid tot kennismakingsgesprek
20.30 uur, ALV Knabbel en Babbel
Nationale Schoolbrengdag
14.45 uur, Vrijdag Theater voor de groepen 1-2, 3 en 4
Schooltoernooi van Club de Petanque Folâtre voor groep 7 en 8
20.00 uur, ALV Oudervereniging
Studiedag, alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf
Start Kinderboekenweek
11.45 uur, Boekenmarkt
18.30 – 20.00 uur, Kijkavond Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Opening nieuwe schooljaar
Afgelopen maandag werd het nieuwe
schooljaar feestelijk geopend. Leerlingen uit
iedere groep vertelden over hun wensen en
verwachtingen voor het nieuwe schooljaar en
we besteedden met elkaar aandacht aan de
schoolafspraak: we gedragen ons op school
Netjes, Aardig en Rustig.
In de eerste weken worden alle (nieuwe en oude)
afspraken en regels met de kinderen weer even herhaald.
We hebben er voor u als ouders ook een aantal op een rijtje gezet.
Veiligheid rond de school
In het kader van de veiligheid van de kinderen willen we graag uw aandacht vragen voor het
volgende:
- Het pad rond de school is een voetpad en geen fietspad! Het is veiliger voor de kinderen
als iedereen het pad ook daadwerkelijk als voetpad gebruikt.
- Als u uw kind tussen de middag of na schooltijd op komt halen, wacht u dan (om 12.00
uur / 12.15 uur / 15.15 uur) net binnen het hek op het schoolplein, zodat er voldoende
doorstroom blijft op het voetpad en er geen opstoppingen ontstaan.
- Skelters en tractors mogen niet meegenomen worden naar school. Stepjes mogen niet
mee de school in, maar moeten buiten gestald worden, op eigen risico.
-
De fietsenstallingen zijn niet berekend op grote aantallen fietsen. Daarom mogen alleen
kinderen die meer dan 1 km buiten de wijk Koningshof wonen, met de fiets naar school
komen.
De groepen 1-2 mogen hun fiets in de stalling naast de kleuteringang zetten, de groepen
3, 4 en 5 in de stalling op het middenbouwplein, de groepen 6 en 7 in de stalling op het
pad naast het bovenbouwplein en de groepen 8 kunnen hun fiets kwijt op het
bovenbouwplein.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Nationale schoolbrengdag 18 september
Ook worden steeds meer kinderen worden met de auto naar school gebracht.
Soms levert dit gevaarlijke situaties op, denk bijvoorbeeld aan dubbel geparkeerde auto’s voor de
schoolingang. Het Stadsgewest Haaglanden organiseert ieder jaar de Schoolbrengdag om
aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid rondom scholen. Ouders krijgen dan informatie
over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een veiligere schoolomgeving. Daarnaast worden de
kinderen gestimuleerd om vaker met de fiets of lopend naar school te komen. Samen dragen
we bij aan een veiligere schoolomgeving.
De Schoolbrengdag wordt altijd op de derde donderdag in september gehouden. Met de slogan
'Maak de kinderen blij, houd de schoolstraat autovrij' wordt op 18 september de
Schoolbrengdag onder de aandacht gebracht.
Fruitdag
Ook komend schooljaar zijn woensdag en vrijdag onze Fruitdagen, omdat
we de kinderen een gezonde schoolomgeving willen bieden. Een
gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand
op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel.
Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de
lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat
leerlingen op school alleen fruit, groente en/of brood eten.
Deze afspraken gelden ook tijdens de overblijftijden en wilt u daarom uw
kind geen snoep en/of frisdrank mee geven.
Op woensdag en vrijdag streven wij ernaar dat we in alle groepen fruit en/of groente eten in de
ochtendpauze, dus op deze dagen hoeven er geen koeken/repen mee naar school genomen te
worden.
Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt dat schoolfruit eten
er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen. Uiteraard nemen ook de leerkrachten
op woensdag en vrijdag voor zichzelf groente of fruit mee voor in de pauze.
Informatie-avond groepen 1 t/m 8
Op dinsdag 9 september is de informatieavond voor de groepen 1 t/m 8. Deze avond is in twee
rondes verdeeld. Van 19.00 tot 20.30 uur is de ronde voor de groepen 5 t/m 8 en van 20.00 tot
21.30 uur is de ronde voor de groepen groep 1 t/m 4.
Tijdens deze avond krijgt u in het klaslokaal van uw kind informatie van de leerkracht(en) over
alles wat er zoal in dit leerjaar aan de orde komt. Er wordt informatie gegeven over de vakken die
de kinderen krijgen en over wat er inhoudelijk aan leerstof aan bod komt.
Ook komen er veel praktische zaken aan de orde, zoals het weekrooster, bijzondere activiteiten,
afspraken en regels. Uiteraard is er ook aandacht voor de materialen die we gebruiken en liggen
die ter inzage. U kunt deze avond natuurlijk vragen stellen aan
de leerkracht of eventueel aan juf Annette.
Tevens geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin
voor alle ouders van de Johannesschool van 20.00 tot 20.30
uur op deze avond een voorlichting over het thema (digitaal)
pesten en hoe ga je hier als ouder mee om?
“Hoe help ik mijn kind als hij/zij gepest wordt?” “ Wat nou
als mijn kind pest?” “wat moet ik nu vertellen over pesten
aan mijn kind?” “hoe kan ik pesten helpen voorkomen?”….
Veel vragen die alle ouders zich soms afvragen en die bij
opvoeden horen.
Elisa Verleg, Jeugdverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg, Zuid Holland West,
Brenda de Wit, Jeugd en Jongeren werk P-N
Mandy de Keijzer, schoolmaatschappelijk werk
Het is niet nodig om vooraf te laten weten of u komt.
We hopen u natuurlijk allemaal te mogen begroeten op 9 september!
Kennismakingsgesprekken (nieuw)
Op donderdag 11 en vrijdag 12 september en op maandag 15 en
dinsdag 16 september is er in de groepen 3 t/m 8 de gelegenheid voor
een kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht, na schooltijd. De
gesprekken zijn bedoeld om u als ouder de mogelijkheid te geven om
extra informatie over uw kind uit te wisselen met de nieuwe leerkracht.
Het gaat hier om bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik,
veranderingen in de gezinssituatie, bijzondere aandachtspunten enz.
Tijdens de overdracht van de vorige naar de nieuwe leerkracht is er al
heel veel informatie uitgewisseld. Het gaat bij het kennismakingsgesprek
om persoonlijke informatie die belangrijk is voor het welzijn van uw kind bij de nieuwe juf of
meester. Een kennismakingsgesprek is geenszins verplicht, maar als u behoefte heeft aan een
gesprek, dan kunt u dit tijdens de informatieavond op 9 september aangeven bij de
groepsleerkracht.
Voor de groepen 1-2 zijn er dit jaar huisbezoeken gepland. De juffen van groep 1-2 willen graag
met de kinderen en ouders uit groep 1-2 een afspraak maken om gezellig een keer tussen de
middag op bezoek te komen. Meer informatie krijgt u hierover tijdens de informatieavond.
Zelfstandigheid van kinderen – inloop in de school (nieuw)
De eerste schoolweek van het schooljaar is gestart. Een week waarin u als ouder
natuurlijk ook nieuwsgierig bent naar de nieuwe klas of nieuwe juf/ meester van u
kind. Dat u daarom aan het begin van de dag even mee naar binnenloopt is begrijpelijk.
Toch vragen wij u om vanaf volgende week (groep 5 t/m 8) buiten of bij de kapstok afscheid te
nemen. Hiermee stimuleert u de zelfstandigheid en vergroot u het zelfvertrouwen van uw kind.
Daarnaast zorgt u ervoor dat de leerkracht stipt om 8.30 uur kan starten met de lessen. We laten
zo samen geen kostbare onderwijstijd verloren gaan. Na schooltijd bent u overigens altijd welkom
in de klas.
Gymrooster groepen 3 t/m 8 2014-2015
Gymrooster op dinsdag eigen leerkracht
Groep
Tijd
Aantal lln.
3
8.30- 9.15
29
4
9.15-10.00
29
5
10.00-10.45
22
6
10.45-11.30
20
7
11.30-12.15
28
7/8
13.15-14.15
28
8
14.15-15.15
27
Gymrooster op donderdag door Ronald
Groep
Tijd
Aantal lln.
3
8.30- 9.15
29
4
9.15-10.00
29
5
10.00-10.45
22
6
10.45-11.30
20
7
11.30-12.15
28
7/8
13.15-14.15
28
8
14.15-15.15
27
Bovenstaand schema betekent dat groep 7 een kwartier later uit is en dus op dinsdag en
donderdag om 13.30 uur weer in de klas begint.
Groep 3 begint op dinsdag en donderdag om 8.30 uur bij het Baken en moet daar ook gebracht
worden ’s ochtends. De leerkracht wacht de kinderen op bij de sporthal.
Gymkleding
Vanuit hygiënisch oogpunt en ook voor de veiligheid wordt er tijdens de
gymlessen van groep 3 t/m 8 verplicht gesteld dat er gymschoenen
gedragen worden. Het heeft de voorkeur als de leerlingen schoenen met
een stevige zool aan hebben. Alle leerlingen gymmen in een korte
sportbroek en in een
T-shirt met korte mouwen.
Douchen
Na de gymles is de afspraak dat de kinderen uit de groepen 3 hun voeten wassen en dat de
groepen 4 t/m 8 na afloop douchen. De gymspullen van de kinderen mogen niet op school blijven
hangen! De meeste kinderen zweten flink tijdens de gymles en uit het oogpunt van hygiëne is het
belangrijk dat deze kleding thuis gewassen of uitgehangen wordt, alvorens deze in de volgende
gymles weer wordt gedragen! Er mag alleen een roller deodorant gebruikt worden en geen
spuitdeodorant. Het wordt op prijs gesteld als de kinderen geen sieraden en dergelijke
meenemen naar de gymlessen.
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Overblijfvereniging Knabbel & Babbel
Knabbel en Babbel verzorgt de overblijf voor de kinderen in het
scholencomplex aan de Duijvestein. Hierbij nodigen wij u uit voor de
jaarlijkse ledenvergadering.
Wanneer:
Locatie:
Tijd:
woensdag 17 september
de Tweemaster
20:30 uur
Graag vooraf aanmelden via [email protected]
Belangrijke aandachtspunten overblijf








Incidenteel overblijven moet op de dag van overblijven tussen 8.00 en 9.00 uur
telefonisch worden opgegeven bij de coördinatrice.
Afwezigheid (bijv. door ziekte) moet worden gemeld bij de coördinatrice, telefonisch
tussen 8.00 en 9.00 uur.
Zonder voorafgaand bericht van een ouder/verzorger (eventueel via de leerkracht) mogen
de kinderen niet wegblijven (bijvoorbeeld met een vriend(-innetje) mee) of eerder
vertrekken.
Wijzigingen in de vaste overblijfdagen, opzeggingen, adreswijzigingen en wijzigingen in
telefoonnummers, zowel zakelijk als privé, dienen z.s.m. te worden doorgegeven via
[email protected] Dit in verband met de bereikbaarheid bij eventuele calamiteiten.
Het medicijngebruik van het kind dient te worden gemeld aan de coördinatrice.
Bekers, broodtrommels van de kinderen bij voorkeur voorzien van hun naam.
Geef kinderen geen snoep mee.
De kinderen kunnen eventueel een tandenborstel meenemen om zelf na het eten hun
tanden te poetsen
Voor informatie kunt u zich wenden tot de onderstaande contactpersonen
School
Coordinaten overblijf
Telefoon
Tweemaster
Ria Soeterbroek
015-3697887
Johannesschool
Mechelina van der Smit
015-3696235
Ook kunt u uw vragen en/of opmerkingen en wijzigingen in uw gegevens via de mail sturen naar
[email protected] .
Mocht u een klacht / probleem hebben over de overblijfvereniging, wendt u zich dan in eerste instantie tot een
coördinator. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u ook contact opnemen met het bestuur.
Bestuur
Bestuursleden
Functie
Telefoon
Sonja Ammerlaan
Lid
06-48372446
Marieke Bloemendaal
Secretaris/voorzitter
015-3699454/ 06-38188243
Martijn van der Toorn
Penningmeester
015-3614553
Voor meer informatie zie:
http://www.johannesschoolpijnacker.nl/index.php?page=/main.php?id=43788&real_id=43788
Schooltijden na overblijf
Tussen de middag gaan sommige kinderen naar huis, andere blijven over
om op school te eten. De kinderen die overblijven, spelen tot 13.05 uur
buiten, waarna ze weer terug gaan naar hun eigen klas. Kinderen die niet
overblijven, mogen om die reden pas ná 13.05 uur het schoolplein weer
op, omdat het anders voor de begeleiders van de overblijf niet duidelijk is
welke kinderen wel of niet met hen mee naar binnen moeten. Daarom het vriendelijke verzoek
aan iedereen die thuis eet om pas ná 13.05 uur het plein weer op te komen. Alvast bedankt!
Gezocht voor de groepen 1-2
In de groepen 1-2 is het jaarproject dit jaar
‘Kikker en zijn Vriendjes’, van de
schrijver/illustrator Max Velthuijs. Heel graag
willen we spullen, zoals poppen, spelletjes,
boeken etc. over dit thema in onze groepen gaan
gebruiken. Heeft u thuis misschien nog iets in de
kast waar de kinderen en wij heel blij mee zullen
zijn en mee mogen spelen? U kunt deze spullen
uiteraard afgeven in de kleutergroepen.
Alvast bedankt, ook namens de kinderen.
Juf Marcella, juf Rachel en juf Wilma
Gezocht voor de groepen 3-8
In de groepen 3 t/m 8 lezen de kinderen meestal uit hun stilleesboek,
maar ze mogen ook af en toe lezen uit tijdschriften. Heeft u thuis nog
stapels Taptoe, Okki, Bobo, Kidsweek, National Geographic Junior,
o.i.d.? Als we ze mogen hebben: graag! U kunt deze tijdschriften
afgeven bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!
Luizencontrole
Afgelopen woensdag stonden veel ouders paraat voor de luizencontrole.
Alle kinderen zijn weer gecontroleerd. Hulpouders, bedankt!
Jeu de boules toernooi 2013
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 is op woensdagmiddag 24 september
het Jeu de Boules toernooi. De kinderen krijgen maandag een inschrijf- en
informatiebrief voor het toernooi mee.
De inschrijfstrookjes kunnen tot uiterlijk 11 september worden ingeleverd.
Het zou leuk zijn als de kinderen de basisregels en tactiek van het spel al
kennen voor het toernooi. Ouders, opa’s en/of oma’s die het leuk vinden
om Jeu de Boules training te geven, kunnen zich aanmelden bij de
groepsleerkrachten van groep 7 en 8.
Met sportieve groeten, meester Ronald
Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk Werk
Mandy de Keijzer is onze schoolmaatschappelijk werkster. Voor alle vragen over
opvoeden kunt u bij haar terecht. U kunt haar altijd mailen via [email protected]
Op de volgende data zit ze voor u klaar van 8.30 uur tot 11.00 uur. Let u er op dat de
locaties per keer verschillen.
Planning inloop/ spreekuur
Data
17 september
19 november
7 januari
11 maart
27 mei
1 juli
8.30 – 1.00 uur
Locatie
Gantellaan CJG
Het Nest
Johannes/ Tweemaster
Gantellaan CJG
Het Nest
Johannes/ Tweemaster
Nieuws van de Oudervereniging
Iedere ouder die een kind op de Johannesschool heeft, wordt automatisch lid van de
Oudervereniging (OV). Het bestuur van de Oudervereniging is de vertegenwoordiging namens
alle ouders van de kinderen van de Johannesschool (het OV-bestuur). De Oudervereniging helpt
d.m.v. werkgroepen bij de organisatie van feesten en andere activiteiten op school, zoals o.a. het
sinterklaasfeest en de sportdag. Ook is het mogelijk om in het OV-bestuur plaats te nemen en/of
klassenouder te worden. Het OV-bestuur bestaat op dit moment uit 10 leden.
Meer informatie over het OV-bestuur, werkgroepen en klassenouders is te vinden op de website
van de Johannesschool: www.johannesschoolpijnacker.nl onder het menu-item 'De school’ > ‘De
Oudervereniging'. Voldoende hulp bij alle activiteiten op school levert meer plezier op voor
iedereen!
Graag nodigen wij jullie uit voor de
Algemene Ledenvergadering
Woensdag 24 september om 20.00 uur
in de Johannesschool (via de hoofdingang van de bovenbouw)
Bij deze nieuwsbrief vindt u de agenda en het secretarieel jaarverslag. Graag ontvangen we de
antwoordstrook vóór vrijdag 19 september a.s. retour!
Namens het OV-bestuur,
Debby Henskes-de Niet en Belinda van Wieringen
[email protected]
De OV: Voor meer plezier op school!
Informatieavond H. Vormsel: woensdag 17 september 2014
Op woensdag 17 september 2014 van 20.00 uur tot 22.00 uur is er een informatieavond over het
H. Vormsel. Deze avond vindt plaats in het Parochiehuis van Pijnacker, naast de kerk, Oostlaan
38a (1e verdieping). Op de informatieavond is iedereen welkom die een kind heeft in de leeftijd
die doelgroep is van het Heilig Vormsel (richtlijn schooljaar 2014/2015, groep 8 van de
basisschool). Op deze informatieavond kunt u uw kind opgeven voor de voorbereiding op de
grote dag van het Heilig Vormsel. Opgeven kan tot uiterlijk 21 september a.s. Op 23 september
a.s. is de eerste kinderbijeenkomst. Bij inschrijving krijgt u een dataoverzicht voor alle
bijeenkomsten. Mocht u verhinderd zijn dan kunt U voor informatie contact opnemen met het
parochiesecretariaat.
Zomerfeest Skippy / Pepijn
Op woensdag 10 september van 14.00 tot 16.30 uur organiseert Skippy / Pepijn een zomerfeest
met het thema Prinsen en Prinsessen. Alle kinderen zijn welkom, ook als ze niet op de BSO
zitten. Alle Prinsen en Prinsessen mogen verkleed komen. Er zijn allerlei verschillende
activiteiten te doen zoals: Springkussen, trein, schatgraven en nog veel meer! Het feest is op het
schoolplein van de Tweemaster Duivenstein 25, Pijnacker
Groetjes van de leidsters van de peuterspeelzaal en BSO Quokka
Johannesschool op Twitter
U kunt ons niet alleen via de nieuwsbrief volgen, maar ook op Twitter kunt u
regelmatig lezen over wat er allemaal gebeurt op de Johannesschool.
Ons twitteraccount is: @JohannesSKOP
Tot slot;
wenst het team alle kinderen en ouders, verzorgers
een heel gezond, mooi en leerzaam nieuw schooljaar toe!
Kopij volgende nieuwsbrief
Als u kopij heeft voor de nieuwsbrief van vrijdag 19 september, wilt u die dan uiterlijk dinsdag 16
september toesturen via [email protected]?