Verder lezen ? Klik hier.

Column 528, Maastricht Dichtbij
Repeterende schenking
blad - 1 -
REPETERENDE SCHENKINGEN FISCAAL NIET MEER
AANTREKKELIJK.
MAAR SCHENKEN AAN KINDEREN BLIJFT NUTTIG.
Mr. Ernst Loendersloot
Sr. kandidaat notaris te
Maastricht
Foto: Harry Heuts
In mijn vorige stuk heb ik aangehaald dat de boekhandel in de Dominicaner kerk een
doorstart heeft gemaakt dankzij de financiële bijdragen van velen. Ook heb ik toen
aangegeven dat het bieden van steun aan het Universiteitsfonds/SWOL fiscaal
aantrekkelijk kan plaatsvinden door schriftelijk vast te leggen dat een aantal jaren
achter elkaar geschonken zal worden.
Maar dat is dus van u als particulier naar een Maastrichts “goed doel”.
Fiscaal aantrekkelijk schenken aan je kinderen.
Er zijn echter veel ouders die hun geld liever aan hun kinderen schenken. Geven met
de warme hand is leuker dan met de koude. Bovendien kunnen de ouders hiermee
erfbelasting besparen, want wat je niet meer bezit, kan ook niet meer belast worden.
Maar veel ouders hebben wel vermogen, maar weinig contant geld om te schenken.
Het geld zit dan vast in de stenen omdat ze hun huis (bijna) helemaal hebben
afgelost.
Om dan toch te zorgen dat bij hun overlijden de kinderen minder erfbelasting (ook
wel successierecht genoemd) hoeven te betalen, wordt vaak gebruik gemaakt van de
zogeheten schenking op papier. Bij de notaris wordt in een akte vastgelegd dat de
Bron: www.ntrs.nl
Column 528, Maastricht Dichtbij
Repeterende schenking
blad - 2 -
ouders een deel van hun vermogen alvast schenken aan hun kinderen, maar dat de
uitbetaling pas later plaats vindt, bijvoorbeeld als de ouders allebei overleden zijn.
Repeterende schenking op papier wel of toch niet mogelijk.
Vaak kiezen de ouders er voor om niet meer te schenken dan het bedrag dat in dat
jaar belastingvrij geschonken mag worden. Maar omdat dit bedrag rond de € 5.000,per kind ligt, moet je veel jaren achter elkaar schenkingen op papier laten vastleggen
door de notaris om echt een grote besparing op de erfbelasting te behalen.
Daarom kwam een notaris op het idee om een akte op te stellen waarin in één keer
werd opgenomen dat de ouders hun kinderen voor ieder van de komende (stel) vijf
jaar een geldbedrag groot € 5.000,- schenken. Als voorwaarde zou dan worden
opgenomen dat de ouders op de eerste januari van ieder jaar wel in leven moesten
zijn. Dit zou een elegante oplossing zijn omdat de ouders dan met één keer tekenen,
in totaal € 25.000,- per kind zouden hebben geschonken en dan pas na vijf jaar weer
terug hoefden te komen voor de volgende lichting.
Op de vraag van deze notaris hoe de belastingdienst tegen deze werkwijze aan zou
kijken, antwoorde een belastinginspecteur in Groningen vorig jaar dat dit zou
worden geaccepteerd. Ieder jaar opnieuw zou er gekeken worden of de ouders nog in
leven waren, zodat ieder jaar opnieuw de vrijstelling van het schenkingsrecht
geclaimd mocht worden. Wel werd de kanttekening gemaakt dat dit zou kunnen als
er maar voor niet meer dan vijf jaar vooruit geschonken zou worden.
Maar recent heeft deze belastinginspecteur een nieuwe brief moeten sturen aan de
notaris. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zette namelijk, samen
met enkele hoogleraren, vraagtekens bij het antwoord van de inspecteur.
In zijn meest recente brief heeft deze nu aangegeven dat het eerste antwoord niet
klopt. Fiscaal-technisch moet de wet namelijk zo worden uitgelegd dat als de ouders
op de eerste januari van het eerst komende jaar in leven zijn, daarmee alle
schenkingen van alle vijf de jaren rond zijn. Het is niet meer nodig om af te wachten
of de ouders ook het jaar daarna nog in leven zijn.
De belastingdienst zal dus de schenking op dat moment (simpel gezegd op 1 januari
2015) belasten alsof er 5 x € 5.000,- is geschonken. Daarvan is € 20.000,- belast met
schenkingsrecht ad 10% bij het kind.
Dus de repeterende schenking is fiscaal niet meer interessant.
Bron: www.ntrs.nl
Column 528, Maastricht Dichtbij
Repeterende schenking
blad - 3 -
Overigens is ook duidelijk geworden dat als in 2013 zo’n repeterende schenking is
getekend bij de notaris, deze per 1 januari 2014 alsnog belast is voor het totaal
geschonken bedrag. Reparatie is waarschijnlijk onmogelijk.
Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.
Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder.
Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief.
U kunt ook op de hoogte blijven via:
LinkedIn
Twitter
Facebook
Brochures kunt u hier downloaden.
Bron: www.ntrs.nl