Bewijs van de Godheid van de Heer Jezus

Bewijs van de Godheid van de Heer Jezus
Christus in het Evangelie van Johannes
Door Fred John Meldau, http://www.middletownbiblechurch.org/
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.
“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. … Alle dingen
zijn door het Woord gemaakt” (1:1, 3)
Hier is het bewijs van de Godheid van Christus:
1. Hij bestond eeuwig vóór het bestaan van en Zijn komst naar onze wereld (1:1; 17:5).
2. Hij wordt beslist God genoemd (1:1; 20:28). Vele malen wordt Hij de Zoon van God genoemd,
een naam die Zijn Godheid te kennen geeft, gelijkheid met de Vader (5:19-29).
3. Hij is de Schepper van het universum (1:1-3).
4. Hij bezit het echte leven, het eeuwige wezen van God, “leven in Zichzelf” (1:4; 5:26).
5. Hij kwam in de wereld om de Redder van de mensheid te zijn - een werk dat enkel God kon
doen. Zijn dood bracht verzoening voor zonden van het mensenras (1:29).
6. Hij bezit alle macht en karakteristieken van God. Hij is almachtig (5:19). Zijn wonderen waren
een demonstratie van Zijn macht (zie 14:10, 11). Hij is alwetend (1:48; 4:29; 5:20; 13:19; 16:30).
Hij is alomtegenwoordig (3:13).
7. Hij bekleedt het ambt van God en doet de dingen die God doet. In Hem moet geloofd worden, net
zoals in de Vader (14:1). Hij redt de zielen van mensen en vergeeft zonden (3:18; 5:24; 8:11). Enkel God kan zonden vergeven (Markus 2:7). Hij ontvangt menselijke aanbidding (9:38). Aanbidding is enkel voor God. Christus moet geëerd, aanbeden worden, net zoals de Vader (5:23). Hij zal
alle mensen opwekken, zowel de verlorenen als de geredden, en Hij zal de finale Rechter van alle
mensen zijn (5:28, 29; 5:22, 27).
8. Hij heeft het karakter van God, namelijk zondeloos en volmaakt in wezen (8:46; 5:19; 19:4), en
volmaakt in liefde (13:1; 15:12; zie 1 Johannes 4:8). Hij is volmaakt geliefd door de Vader en dat
toont Zijn volmaaktheid (15:10; 17:24).
9. Het finale bewijs en teken van de Godheid van Christus is Zijn opstanding uit de doden (zie
2:19; 20:1, 8, 16, 24.
Hier zijn enkele referenties naar de Godheid van Christus: 1:1-3, 14, 18, 34, 41, 49; 3:16, 35; 4:26,
42; 5:18-23, 25-27; 6:14, 69; 8:12, 23, 58; 9:35-38; 10:30; 11:25-27; 14:1, 6, 8-11; 16:27; 17:3, 5,
24-25; 18:8; 19:7; 20:28, 31.
Christus is God! Wat een Redder hebben wij! Hij is oneindig in kracht en macht, volmaakt in liefde. U kan Hem veilig vertrouwen voor de redding van uw ziel.
Zie voor meer gedetailleerde besprekingen:
o http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm
[email protected] - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
1