Nieuwsbrief Gezinsbond Ranst

Nieuwsbrief Gezinsbond Ranst
In deze nieuwsbrief!
 crea-namiddag
Fijne feestdagen!
Namens het bestuur van de Gezinsbond van Ranst
wens ik al onze leden en hun familie
een voorspoedig 2014 in goede gezondheid!
Stefaan Van Steenbergen – voorzitter Gezinsbond Ranst

Vivat Mozart

tweedehandsbeurs

zwemclub

spaarkaart

Beleidscongres
Gezinbegrepen

lidkaart meer waard

kinderoppasdienst

Krokuskriebels

Kortingkaarten &
NMBS-kaarten

bestuur

…
Vanaf 22 januari
inschrijven voor
onze tweedehandsbeurs!'
Zwemclub het Zeepaardje
De lessen van onze zwemclub starten opnieuw in januari 2014.
de data van de nieuwe reeks
 11,18, 25 januari 2014
 1, 8, 15, 22 februari 2014
 15, 22, 29 maart 2014
Meer informatie en inschrijving via de website of neem
contact op met Inge Blomme 03/485 78 09
www.everyoneweb.com/ZwemclubHetZeepaardje
Pagina 1
Januari 2014 ● NIEUWSBRIEF GEZINSBOND RANST
Zondag 23 februari 2014 – tweedehandsbeurs
Gildenhuis Ranst
Naar jaarlijkse gewoonte
organiseert de Gezinsbond
van Ranst op
zondag 23 februari 2014
een tweedehandsbeurs
voor baby-, kinder- en tienerkleding + babyspullen.
Iedereen krijgt de kans om
te verkopen en te kopen.
Prijs per verkooplijst:
 2 € voor leden
 4 € voor niet-leden
(Max 2 lijsten per persoon.)Lijsten af te halen
vanaf 22 januari bij:
Annie Michiels,
Ranstsestwg. 129 Ranst
donderdag: 18.00 - 20.00
u. Tel. 03/485 66 16
Zaterdag 1 februari 2014
Concert 'Vivat Mozart'
Zaal Elckerlyc, Frankrijklei te Antwerpen
aanvang 20.00 u.
Solisten: kapel Koningin Elisabeth
Met muziek uit o.a.:
de Toverfluit,Eine kleine Nachtmusik, viool
concerto, hobo concerto, don Giovanni,
Turkish March
Prijs: €25 + €3 reservering voor leden
€25 + €9 reservering voor niet-leden
Reserveren: [email protected]
03 233 64 18 (Gezinsbond gewest Antwerpen)
Pagina 2
27 € voor leden, 33 € voor niet-leden
Katleen Peeters, Zevenbergenlaan 25 Ranst
dinsdag: 19.00 - 20.00 u.
Tel. 0472/20 00 63
Lijsten kunnen via email
gereserveerd worden :
[email protected]
Nadien afhalen en betalen.
23 februari brengt u het gerief binnen in het Gildenhuis
tussen 10.30 u. en 11.30 u.
Afhalen van niet verkochte
spullen en uw opbrengst
tussen 17.00 u. en 17.30 u.
Verkoop 13.30 u. - 15.30 u.
INKOM GRATIS !
Als een tienerleven pijn doet - CHARLOTTE
Woensdag 5 februari 19.00 u. - cultureel centrum Merksem
Met als inspiratiebron de gedichten van een tienermeisje
dat uit het leven wou stappen, raakt de KOPERGIETERYvoorstelling ‘Charlotte’ een actueel en aangrijpend thema aan.
Eva Bal creëerde met zeven jongeren een voorstelling
waarin spel, dans en filmbeelden in elkaar overvloeien.
Na de voorstelling is er een nabespreking door Sarah
Bal, dr. in de psychologie, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent.
“Birthday” - Lieve Blancquaert
Donderdag 20 februari 20.00 u. - Antwerpen (KdG
– aula Groenplaats, Antwerpen)
Lieve Blancquaert werkte twee jaar aan dit project. Ze
bezocht 14 plekken over de hele wereld.
Reserveren: telefoon: 03 233 64 18 (Gezinsbond Gewest Antwerpen)
Januari 2014 ● NIEUWSBRIEF GEZINSBOND RANST
Kinderoppasdienst Gezinsbond Ranst
Tarieven van toepassing:




vast uurtarief: 4 €
een overnachting (van 22u tot 8u) kost 20 €
het minimumtarief: 8 € (voor alle prestaties van minder dan 2 uur wordt sowieso 2 uur aangerekend)
een prestatieboekje kost 7,50 €
Voor aanvraag van een kinderoppas en boekjes voor de verzekering kan u terecht bij:

Annemie Van Giel – Ost
Herentalsebaan 162
2520 Ranst
o maandag-, dinsdag- en donderdagavond:
19.00 u. – 21.30 u.
 tel. 03/3533204
 gsm 0488/110266
o of 24/24 u. per mail:
kinderoppasdienst
Ranst
[email protected]
3 dagen op voorhand een
kinderoppas aanvragen a.u.b.!!!
Gezinskorting handelaars
 Lingerie Caresse
Gasthuisstraat 4
2520 RANST
 Optiek Jan Sels
Lievevrouwestraat 13
2520 RANST
 Kleding Galliti & Galliti Junior
Gasthuisstraat 35 & Gasthuisstraat 29
Op 1 februari worden de oude spaarkaarten 2520 RANST
geblokkeerd en kan alleen met de nieuwe
spaarkaarten gewerkt worden. Diegenen  Geschenken en huishoudartikelen Verdie geen lid meer zijn kunnen hun kaart
voort
opsturen naar Gezinsbond, Troonstraat
Gustaaf Peetersstraat 28
125, Brussel met vermelding van hun reke2520
BROECHEM
ningnummer waar het saldo van de oude
Bijschrift bij foto of afbeelding
kaart kan op gestort worden.
Er kan vanaf heden afhalingen gebeuren
van 10 euro. Door gewoon langs te gaan bij
een kortinggevende handelaar kan je uw
nieuwe kaart activeren
Pagina 5
Spaarkaartvoordeel: Vlaamse oliecentrale:
Stookolie: 1000 l tot 5000 l geeft 30€/1000 l op de online spaarkaart.
De prijzen komen overeen met deze van de concurenten, maar door de
korting wordt de stookolie goedkoper.
Bestellen 014 21 89 27
Januari 2014 ● NIEUWSBRIEF GEZINSBOND RANST
Donderdag 6 maart 2014 - Crea-namiddag
Alle kinderen van het 1ste tot
en met het 6de leerjaar zijn
welkom om te knutselen.
Met wat hulp maken jullie een
aantal werkstukjes die jullie
natuurlijk mee naar huis mogen nemen.
Breng daarom een zak of
doos mee.
Annuncia-instituut, Gasthuisstraat te Ranst


van 14.00 u. – 16.30 u.
leden 4 € - niet-leden 7 €.
Een drankje en een koek zijn inbegrepen, alsook
het gebruik van alle materiaal.
Je bent ingeschreven na afgifte van een omslag
met vermelding van de namen van de deelnemers
met hun lidnummer van de gezinsbond en gepast
geld. Noteer ook een telefoonnummer waar iemand bereikbaar is op 14 februari.
Deponeer dit vóór 7 februari bij Gerlinde Vervoort,
Zakstraat 44 A te Ranst
Respecteer deze datum a.u.b.!
Vragen? Tel. 03/475 17 12 maandag-, dinsdag- en
vrijdagavond vanaf 20.00 uur.
Tieners die graag helpen kunnen eveneens contact opnemen via dit nummer.
Gezocht: Jonge bestuursleden!
Onze bestuursploeg werd onlangs uitgebreid met enkele jonge gemotiveerde bestuursleden. Een bestuursploeg van de Gezinsbond moet inderdaad een weerspiegeling zijn
van de gezinnen met een gezonde mix van jonge en (iets) oudere denkers en doeners.
Heb je zin om mee te werken in de gezellige ploeg van de Gezinsbond van Ranst, kom
dan gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen op onze volgende bestuursvergadering,
spreek hiervoor gewoon onze voorzitter of één van de bestuursleden effe aan.
We ontvangen je met open armen!
Bijschrift bij foto of afbeelding
MEER INFO OP: WWW.GEZINSBOND.BE/RANST
Pagina 6
Januari 2014 ● NIEUWSBRIEF GEZINSBOND RANST