Bas vertelt in Mijn Geheim 1409

zijn verhaal
Hoe ervaren mannen de problemen waarmee
hun partners of kinderen te maken krijgen?
Deze keer het verhaal van Bas
te zoenen. Weldra volgde mijn tweede seksuele
ervaring met een man.
Na afloop bracht Stefan me terug naar mijn
fiets. Hij krabbelde zijn telefoonnummer op een
geel briefje en we beloofden elkaar dat we die
week nog een keer zouden afspreken.
G
Liefde maakt
BLIND
Bas is pas zestien jaar als hij volledig in de ban raakt van de acht jaar oudere
Stefan. Hij is zó verliefd dat hij zelfs bereid is om zijn eigen lichaam aan andere
mannen te verkopen om zijn grote liefde te onderhouden. Ruim veertien jaar
later plukt Bas nog steeds de wrange vruchten van zijn verleden als escort:
“Het heeft me de liefde van mijn leven gekost.”
Tekst:
Ineke Peeters
- Fotografie:
Corbis
uur en nat was het die avond toen ik
op hem wachtte bij de rode brievenbus aan de rand van het dorp. Ik rilde. Niet alleen van de kou, maar ook van de
spanning. Nog even en dan was het zover, dan
ging ik hém ontmoeten. Ik had hem nog nooit
gezien. We waren met elkaar in contact gekomen via een chatsite voor bi-jongens. Met
rode konen had ik zijn berichtjes gelezen op
de computer in de logeerkamer van mijn ouders. Stiekem natuurlijk.
Ik was verlegen en durfde niet veel. Onzeker
was ik ook, vooral over mijn geaardheid. Ik
had zowel met een meisje als met een jongen
één keertje wat geëxperimenteerd. Dat laatste was het best bevallen, maar ik keek wel uit
om het daar met mijn ouders over te hebben.
Ze waren al wat ouder, ik was een nakomertje. Over gevoelens, zeker op liefdesgebied,
werd bij ons thuis niet gepraat. Niet met mij,
maar ook niet met mijn oudere zus.
Ik was nieuwsgierig, de hormonen spoten
mijn oren uit. En vanavond zou het gaan gebeuren. Dat had hij in niet mis te verstane
bewoordingen kenbaar gemaakt. Zijn beloften waren groots, mijn verwachtingen hooggespannen.
Ik was zestien jaar en zwaar onder de indruk
van zijn grote, rode auto. Maar nog meer van
hém: Stefan. Acht jaar ouder dan ik, één meter negentig lang, zwart haar, blauwe ogen.
Zijn atletisch gebouwde lichaam in een kek
pak gestoken. Ik heb mijn fiets op de grond
gegooid en ben bij hem ingestapt. Ontsnappen aan mijn beschermde opvoeding, die keurig gebaande paden verlaten - ik kreeg er een
enorme kick van.
Stefan was joviaal en spontaan. Ik voelde me
wel op mijn gemak bij hem. We zijn een stukje
gaan rijden en na een uur stonden we onder
een volle maan, ergens tussen de fruitbomen,
GEHEIME RELATIE
Dat was het begin van een gepassioneerde, stiekeme relatie. Een seksuele relatie, wat Stefan
betrof. Dat sprak hij weliswaar nooit uit, maar
dat voelde ik wel aan. Van mijn kant kwam er
een enorm gevoel van echte liefde bij kijken. Zo
zuiver en heftig als je de liefde op zestienjarige
leeftijd kunt voelen. Stefan was mijn alles, ik
adoreerde hem.
Uren en uren heb ik op de fiets gezeten. Op de
een of andere manier was ik altijd wel op weg
naar een plek om hem te ontmoeten. De meest
barre weersomstandigheden heb ik voor hem
getrotseerd. Als hij belde, kwam het niet eens in
me op om te weigeren. Ik was zielsgelukkig met
zijn aandacht. Tegen mijn ouders loog ik alles
bij elkaar over waar ik naartoe ging. Ik móést
hem gewoon zien. Een dag zonder Stefan, was
een dag niet geleefd.
Als we dan weer samen waren, was het warm
en teder. Tenminste, dat maakte ik mezelf wijs.
Stefan speelde handig in op mijn heftige gevoelens voor hem. Hij gaf me het gevoel dat ik bijzonder was, geliefd ook. Maar na de seks verdween de romantiek als sneeuw voor de zon, als
hij haastig in zijn auto stapte en net zo snel verdween als hij gekomen was. Ergens voelde ik wel
dat de liefde voornamelijk van mijn kant kwam,
maar ach, het zou er wel bij horen. Ik was jong
en onervaren… Wist ik veel?
Ik was vreselijk blind en vreselijk
verliefd. Zijn relatie met Monica
zag ik niet als bedreigend. Ze was
een vrouw, een soort surrogaat.
Zijn échte liefde, dat was ik.
Hij kon mij niet missen
E
23
We kenden elkaar een maand of vier, toen ik een duidelijke verandering in Stefans gedrag bespeurde. Als
ik belde, nam hij de telefoon niet op. Hadden we afgesproken, dan kwam hij niet opdagen of zegde hij met
een smoesje af.
Uren en uren heb ik tevergeefs op hem gewacht. Bij
die rode brievenbus, maar ook in het bos, bij voetbalvelden, op industrieterreinen, noem maar op. Letterlijk en figuurlijk liet hij me hartstikke in de kou staan.
Toen hij verstek liet gaan bij mijn diploma-uitreiking,
was dat voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. Diezelfde avond nog ben ik naar zijn ouderlijk huis gereden om een verklaring te eisen. Pas toen
kwam de aap uit de mouw. Stefan had een relatie met
een meisje, Monica, maar hij wilde mij ook niet kwijt!
Er volgde een verwarrende periode. Stefan stelde me
aan Monica voor als zijn beste vriend. We trokken er
geregeld met z’n drietjes op uit. Dan zaten zij naast elkaar in de auto en ik achterin. Als we gingen shoppen,
wandelden zij hand in hand voor me. Wat een rotgevoel was dat! Maar toch accepteerde ik het. Hij bleef
me bellen en als een marionet deed ik wat hij wilde.
Ik bleef vreselijk verliefd en vreselijk blind. Zijn relatie met Monica rechtvaardigde ik door mezelf voor te
houden dat ze een vrouw was en in die zin geen concurrentie. Een soort surrogaat. Want zijn échte liefde,
dat was ik! Ik was degene die hij niet kon missen, ík
was degene bij wie hij echt aan zijn trekken kwam.
Zelfs toen ze gingen samenwonen, bleef ik mezelf koppig wijsmaken dat ik de ware was voor Stefan. Hij
voedde dat idee gretig door af te blijven spreken en me
talloze lieve en spannende sms’jes te sturen. Het was
bizar. Ik kwam geregeld bij hen thuis over de vloer.
Zaten we daar met z’n drieën aan tafel, terwijl hij me
sms’jes stuurde waarin hij zinspeelde op wat hij allemaal met me ging doen als we alleen zouden zijn. Als
Monica naar boven ging om te slapen, doken hij en ik
in elkaars armen en hadden we seks op de bank in hun
woonkamer, in de garage of waar dan ook…
Enerzijds wist ik best dat het niet kon en niet hoorde,
anderzijds was ik niet bij machte om onze liefde - die
ik nog steeds als wederzijds ervoer - te weerstaan.
ROBOT
Na onze zoveelste geheime date vroeg hij het me. Of
ik hem wilde helpen, want hij zat in de financiële problemen. Of ik seks wilde hebben met andere mannen,
voor geld. Zelf had-ie het ook al een paar keer gedaan
en o, wat verdiende dat goed. Ja, je moest er even wat
voor doen, maar daarna was het ook volop kassa!
24
Hij had advertenties gezet en de belangstelling
was overweldigend. Daar kon-ie nooit in zijn
eentje aan voldoen en hij koos mij uit om hem
te helpen. Bovendien zou ik er natuurlijk zelf
ook wat aan overhouden. Niet veel, want hij was
immers het brein achter alles, maar toch… Hij
ratelde maar door en zijn ogen glinsterden toen
hij nogmaals benadrukte hoeveel geld er in die
business te verdienen was.
Ik was sprakeloos, verward en emotioneel tegelijk. Boosheid, verdriet en teleurstelling vochten om voorrang. Daartegenover stonden mijn
allesoverheersende liefde voor hém en daarmee
ook het verlangen om hem te willen pleasen. Hij
was zich niet bewust van mijn innerlijke strijd en
bracht zijn voorstel als een enorme buitenkans.
Het had haast, want hij had nú klanten en die
wilden nú handelen. En als ik niet wilde, dan
vroeg hij iemand anders.
In mijn ogen zag hij vast hoe bang ik was om
hem te verliezen en Stefan speelde daar handig
op in. Om een lang verhaal kort te maken: twee
dagen later zette ik mijn eerste stappen in de wereld van de betaalde mannenliefde.
Hij was ergens achter in de vijftig, vadsig, had
een snor en rook naar sigaretten. Vanaf het moment dat Stefan me afzette bij zijn flat, trilde ik
aan één stuk door. Ik was óp van de zenuwen. We
gingen op de bank zitten en dronken en praatten
wat. Allebei wisten we dat ik maar voor één ding
was gekomen en dat idee benam me bijkans de
adem. Toch was het onvermijdelijk.
Hij nam me mee naar de slaapkamer, ik kleedde
me uit en dat deed hij ook. Eenmaal in bed sloot
ik mijn ogen. Zijn grijpgrage, vette vingers waren overal, net als zijn stinkende mond. Met veel
moeite kon ik het opbrengen om hem een beetje terug te zoenen. Aan het verdergaande werk
- dat eigenlijk afgesproken was - kwam ik niet
eens toe. Toch deed hij niet moeilijk. Hij overhandigde me de afgesproken honderdvijftig gulden, waarna ik weer bij Stefan in de auto stapte.
Ik weet niet precies wat ik van Stefan verwachtte. Op dat moment had ik zo’n behoefte aan een
arm om mijn schouder en een lief woord van
hem. Maar wat ik kreeg, was een zakcentje. De
rest van het geld stopte hij met de bekende glinstering in zijn ogen in zijn binnenzak. Hij was
met alles bezig, behalve met mij en mijn hevig
verwarde en gekwetste zestienjarige jongensziel.
Thuis heb ik gedoucht, gekotst en nog een keer
Stefan wist precies hoe hij
me moest paaien.
Hoe meer geld ik voor hem
verdiende, des te meer
hij de wereld aan mijn
voeten legde.
Dan was hij lief voor me en
fluisterde hoe bijzonder en
hoe mooi ik was.
Zijn aandacht werkte helend
gedoucht. Maar het vieze gevoel raakte ik niet kwijt.
Het weekend daarna had Stefan maar liefst zes
adresjes voor me. Ik was jong en onervaren, dus populair in de scene. Ik leerde een knop om te zetten.
De mannen hadden geen seks met míj, Bas - het was
slechts mijn lichaam dat ze aanraakten. Degene die
hen zoende, die hen naar een hoogtepunt bracht, was
niet Bas, maar een soort robot die op de automatische piloot deed waar ze voor betaalden. Ik liet ze
niet toe, verstopte me in een soort vacuüm en kwam
daar pas uit als ik weer bij Stefan in de auto stapte.
Als het weer klaar was.
Stefan wist inmiddels precies op welke manier hij me
moest paaien. Hoe meer geld ik voor hem verdiende,
des te meer hij de wereld aan mijn voeten legde. Dan
was hij lief voor me en fluisterde hij hoe bijzonder
en mooi ik was, waarna hij me extra verwende. Zijn
aandacht werkte als een helende balsem. Voor en
door Stefan hield ik dit leven vol.
TWIJFEL
Vele uren lang was ik onderweg. Samen met Stefan
in de auto, maar ook met de trein. Niemand wist ervan. Zelfs mijn ouders - met wie ik toch onder één
dak woonde - niet. Ik was inmiddels een expert in
het verzinnen van smoezen. En misschien hadden
ze door hun hoge leeftijd ook niet meer de fut om al
mijn gangen na te gaan. Ik doorkruiste heel Nederland van noord naar zuid en van oost naar west. Om
hen te moeten. De mannen, mijn klanten.
Velen heb ik er gehad. Meestal vijftigplussers, uit
alle lagen van de bevolking. Vieze mannen, stinkende mannen, mannen met één been, leuke mannen,
rijke mannen, dikke en dunne mannen, gehandicapte
loverboy
mannen - je kunt het zo gek niet verzinnen. Met
hen lag ik in hotels, in auto’s en in villa’s, maar
ook in huizen die qua setting prima in een horrorfilm pasten. Ze mochten alles met robot Bas
doen en hij deed met hen wat ze maar vroegen.
Ik ging mee in hun fantasieën met seksspeeltjes
en pornofilms. Ik weerstond de stank van ‘poppers’ (vloeibaar amylnitriet dat wordt opgesnoven
om de seksuele potentie te verhogen, red.) en onderdrukte braakneigingen als ze daarna met hun
rode, bezwete hoofden op me lagen te zwoegen.
Ik kwam keurig terug, ook al had de betreffende
meneer me tot drie keer toe schaamluis bezorgd.
Zelfs penissen die getooid waren met cockringen
(ringen van metaal, rubber, leer of siliconen, die gebruikt worden om langer een erectie te houden, red.)
tolereerde ik.
Ik deed het allemaal. Voor geld, heel veel geld. De
vele flappen verdwenen - op een fooi voor mij na allemaal keurig in Stefans binnenzak, maar ach:
wat was-ie lief voor me. En wat hield-ie van me.
Dat móést wel, want waarom zou zo’n mooie, speciale man anders bij me blijven? Dat hij nog steeds
bij Monica was en inmiddels zelfs een kind met
haar had gekregen, stopte ik heel ver weg in mijn
nog altijd hartstikke verliefde achterhoofd.
Op een dag vroeg Stefan of ik hem geld kon lenen.
Hij zat wederom in financiële problemen en kon de
huur niet meer betalen. Mijn hart bloedde bij de
gedachte dat hij op straat zou komen te staan en
zonder aarzelen pinde ik vijftienhonderd gulden.
Ik vertrouwde hem blindelings.
De schellen vielen me van de ogen toen hij me een
maand later doodleuk vertelde dat hij met Monica
en hun kind naar Disneyland in Parijs was geweest. Ik zie die geniepige glimlach op die gelikte
smoel van hem nog voor me. Hij was op vakantie
geweest. Van míjn geld. Het geld waarvoor mijn lichaam al die ontberingen had moeten doorstaan.
Heel langzaam begon ik te beseffen dat hij misbruik van me maakte. Stefan, die dat in de gaten
kreeg, putte zich uit in verontschuldigingen en beloofde me alles met rente terug te betalen. Maar
het zaadje van de twijfel was gezaaid. Bovendien
was ik intussen ouder en wijzer. Ik wist steeds beter wie ik was en wat ik met mijn leven wilde.
Toen de terugbetalingen na twee keer al stokten,
ben ik radicaal gestopt met Stefan, en met de mannen, en heb ik aangifte van diefstal gedaan. Met
het geld is het uiteindelijk goed gekomen en ik kon
beginnen aan een nieuw leven. Een leven waarbij
E
25
ik mezelf weer recht in de spiegel kon aankijken,
weer trots op mezelf kon zijn. Ik zou een echte baan
gaan zoeken en een partner die op dezelfde manier
voor mij ging als ik voor hem. En dat verleden, dat
liet ik achter me, dat sloot ik af, net zoals je een boek
dichtslaat. Punt uit.
BEERPUT
Mooie theorieën, maar de praktijk is weerbarstig gebleken. Ik woon inmiddels in een leuk appartement
en ook die goede baan heb ik gevonden. Ook ben ik
uit de kast gekomen. Mijn moeder is helaas overleden, maar mijn vader, mijn familie en mijn vrienden
accepteren mij volledig zoals ik ben.
So far, so good. Maar niet heus. Mijn escortverleden tors ik als een groot geheim met me mee. En dat
heeft zijn weerslag gehad op mijn relaties. Ik heb een
jaar een vriend gehad die een stuk ouder was dan ik.
Prima vent, maar door zijn leeftijd riep hij allerlei associaties op met ‘de mannen van toen’. Dat trok ik op
een gegeven moment niet meer.
Via internet leerde ik mijn tweede vriend kennen.
Ik was eenentwintig, hij dertig. Vier jaar zijn we samen geweest. Een doodgoeie kerel, die me op handen
droeg. Eigenlijk was hij té goed voor me en daar kon
ik niet mee omgaan. Ik wist me simpelweg geen raad
met iemand die oprecht van me hield. Nooit stelde
ik me kwetsbaar op. Ik was altijd op mijn hoede en
bleef gereserveerd naar hem toe. Zodra hij dichterbij
kwam, trok ik een muurtje op.
De enige die daardoorheen wist te breken, was Martijn. Hij was vijf jaar jonger dan ik. Vanbinnen en
vanbuiten een mooi en bijzonder mens. Een ziels-
26
verwant, zeg maar. We hadden het in alle opzichten
ontzettend fijn met elkaar en gingen samenwonen.
Ik was supergelukkig. En hij ook.
Ik praat niet voor niets in de verleden tijd. Een paar
weken geleden is Martijn bij me weggegaan. En dat
is mijn eigen stomme schuld. Ik raakte werkloos, zat
thuis, voelde me nutteloos en had veel te veel tijd om
na te denken. En toen ben ik toch weer dat stomme
internet op gegaan. Ik zocht een escape, moest mijn
sores ergens zien kwijt te raken.
In plaats van steun te zoeken bij degene die van me
hield, ben ik vreemdgegaan. Ik vluchtte uit de werkelijkheid en als een schim uit het verleden was daar
weer Bas de robot. Ik vroeg er weliswaar geen geld
voor, maar dacht - als een soort flashback - het ‘feel
good’-gevoel te kunnen vinden door seks te hebben
met een ander. Terug naar dat vacuüm, even geen
gevoel hebben en dus ook geen problemen.
Het werkte niet: geen seconde heb ik ervan genoten.
Wat ik miste, was wat ik bij Martijn vond: dat allesoverheersende gevoel van wederzijdse liefde. Ik
lag daar met iemand die ik niet kende, ik beminde
een lichaam dat me vreemd was en toen wist ik het
zeker: dit zou nooit meer genoeg zijn. Niet nu ik eenmaal had ervaren hoe het voelde om samen te zijn
met de liefde van je leven. En om daar écht helemaal
voor te kunnen gaan, zou ik het verleden moeten
opengooien. Voor mij was dit ook het bewijs dat
mijn mooie theorie niet klopte: het verleden was een
te ingewikkeld boek om simpelweg dicht te kunnen
klappen en te vergeten.
Helaas kwam dit inzicht te laat. Martijn heeft mijn
misstap ontdekt. Ik heb hem zo vreselijk gekwetst en
zo veel pijn gedaan met mijn bedrog, dat hij me niet
meer kon vertrouwen.
En nu is hij dus weg.
Ik heb hulp gezocht bij een psycholoog en werk hard
aan mezelf. In mijn blinde liefde voor een man ben
ik ooit zover gegaan dat ik mezelf verloor. Nu, vele
jaren later, leer ik langzaam maar zeker hoe het
moet: verbintenissen aangaan, je openstellen voor
de liefde. Als het goed gaat, maar ook als het tegenzit.
Het is doodeng om die beerput open te trekken.
Maar het moet en ik doe het. Voor jou, Martijn. En
voor mezelf. Ik heb mijn lichaam destijds verkocht
voor een hoge prijs. Maar de rekening die ik daar nu
voor gepresenteerd krijg, is vele malen hoger. Want
de liefde van je leven, die is onbetaalbaar… L
Wil je reageren op dit verhaal? Mail o.v.v. ‘1409 Bas’
naar [email protected] Je kunt ook je eigen
verhaal vertellen op www.mijngeheim.nl.
Uit privacy-overwegingen zijn de namen in dit verhaal gewijzigd.
Mijn escortverleden tors ik
als een groot geheim met
me mee en dat heeft zijn
weerslag gehad op latere
mijn relaties. Ik wist me geen
raad met iemand die oprecht
van me hield, bleef altijd
op mijn hoede en trok een
muurtje op zodra iemand te
dichtbij kwam