#HET KAN ANDERS

ck
ttersto
#HET KAN ANDERS
© Shu
XXWerklozen
Neen aan het asociale en
milieuschadelijke beleid van
de nieuwe regeringen
v.u. Wouter Van Besien, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel. Niet op de openbare weg gooien aub.
De ongelijkheid in ons land zal toenemen door
de onrechtvaardige maatregelen van de nieuwe
federale, Vlaamse en Brusselse regeringen:
XXWerknemers
verdienen minder door de
indexsprong en de loonstop, terwijl de
grootste vermogens nog steeds geen
eerlijke bijdrage betalen.
XXDe
regering verplicht ons om 2 jaar langer te
werken en perkt tijdskrediet in, maar zorgt
niet voor meer haalbare jobs en loopbanen.
Groen en Ecolo steunen de
werknemers en de verenigingen
in hun acties tegen al deze
maatregelen. Wij moeten onze stem
laten horen, want het kan anders!
XXVoor
rechtvaardige belastingen, die
jobs creëren, de grootste vermogens
eerlijk doen bijdragen en de fraude sterker
bestrijden
#HETKANANDERS
en deeltijds werkenden worden
zwaar aangepakt, maar de miljarden
kostende notionele interestaftrek blijft
buiten schot
XXDe
wachtlijsten in de zorg voor jong en oud
worden niet aangepakt en op onderwijs
wordt bespaard: onbegrijpelijk!
Deze regeringen hebben nul ambitie op vlak van
milieu en klimaat. Gezondere lucht zit er niet
in. De regeringen hebben beslist niets te doen
om de luchtvervuiling, die mensen ziek maakt,
terug te dringen.
XXSteun
voor energiebesparing voor je woning
wordt afgeschaft of sterk verminderd
XXNMBS
en De Lijn moeten miljarden
besparen.
XXVoor
meer kwalitatieve jobs, waarin
werknemers zich goed voelen en gezond
blijven, zowel jongeren als ouderen.
XXVoor
betaalbare, propere energie
en zuivere lucht, via een beleid dat
jobs creëert en goed is voor milieu en
gezondheid
XXVoor
meer investeringen in onderwijs
en zorg, want onze jeugd en al wie
zorgen toedient of krijgt, verdient volop
onze steun!