Waar kan ik terecht? Wat betekent het voor mij?

samen
Veranderingen in maatschappelijke ondersteuning
Waar kan ik
terecht?
Wat betekent het
voor mij?
Hulp en ondersteuning
dicht bij huis
04
Wie doet wat?
10
Toekomstperspectief
aan de keukentafel
14
02
Vanaf 2015 wordt de
gemeente verantwoordelijk
voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning
van inwoners. Jong of
oud, rijk of arm, gezond
of hulpbehoevend. Het
doel: één loket, minder
doorverwijzingen, snellere
hulp, minder bureaucratie en
meer ruimte voor maatwerk.
Voor alle inwoners gaat
er wat veranderen. Ook
in Venlo. In dit eenmalige
bewaarexemplaar leest u
wat de veranderingen voor
u betekenen en op welke
plekken in de gemeente u
terecht kunt voor hulp en
ondersteuning.
03
Dit is een eenmalige uitgave van
Beste inwoner,
de gemeente Venlo.
Eindredactie gemeente Venlo,
Tel: 14077, [email protected]
Teksten team Communicatie
De gemeente Venlo krijgt er vanaf 1 januari
inwoners die een hulpvraag hebben.
gemeente Venlo, Bureau Stof.
2015 veel verantwoordelijkheden bij.
Vele honderden mensen zijn al naar
Fotografie gemeente Venlo,
Op het gebied van zorg, jeugdhulp, maat-
volle tevredenheid geholpen.
Stefan Koopmans, Beeldbank Jeugdwet,
schappelijke ondersteuning en participatie.
ZorginBeeld / Frank Muller.
Dat is een goede zaak. In Nederland kan
Ook zijn er in onze gemeente al een
Productie CommunicatieLink.
de zorg en ondersteuning voor kwetsbare
flink aantal Huizen van de Wijk. Veelal
mensen namelijk een stuk beter, slimmer
bestaande buurthuizen, die we versterkt
en goedkoper georganiseerd worden!
hebben en waar buurtbewoners, vrijwilligers,
verenigingen en professionals zich samen
Beter, door aan te sluiten op wat nodig is.
inzetten voor hun wijk. Er vinden hier
Daarvoor voeren we met u een persoonlijk
steeds meer activiteiten plaats, waardoor
gesprek, waarin we uw vraag verhelderen.
mensen prettig, comfortabel en veilig in
Slimmer, door samen met u een oplossing
hun eigen wijk kunnen blijven wonen.
te bedenken en de mensen om u heen te
betrekken in de oplossingen.
De gemeente ziet de toekomst met veel
En Goedkoper. Níet door in te leveren
vertrouwen tegemoet. Veranderen is
op kwaliteit. Wél door bureaucratie en
spannend, maar wel noodzakelijk. Want
managementkosten flink te verminderen.
dankzij deze veranderingen kan iedereen
in Venlo blijven rekenen op goede zorg
In Venlo brengen we zorg en onder-
en ondersteuning vanuit de gemeente.
steuning terug naar de menselijke maat.
In deze speciale uitgave vindt u praktische
In Venlo zijn we in 2010 al gestart met
informatie over wat er voor u gaat
deze aanpak. Eerst met de proef
veranderen, hoe we de maatschappelijke
VenloDroom in Venlo-Oost. De afgelopen
ondersteuning in Venlo willen organiseren
twee jaar hebben we deze succesvolle
en waar u terecht kunt met vragen.
aanpak stap voor stap over de hele
gemeente uitgerold. Daardoor heeft
Voor meer informatie of video kunt u
de QR-codes in dit magazine scannen
met een smartphone. Een geschikte
QR-scanner is gratis te downloaden in
de Google Play of iTunes App Store.
Ik wens u veel leesplezier.
Venlo nu al een dekkend netwerk van
Bekijk het interview
met wethouder
Ramon Testroote.
twaalf Sociale Wijkteams. Hier wer-
Met vriendelijke groet,
ken professionele hulpverleners vanuit
Ramon Testroote
verschillende vakgebieden samen met
Wethouder Zorg, Welzijn & Participatie
04
05
De toegang tot hulp en
ondersteuning wordt dichter
bij huis georganiseerd, in
de wijk. Het doel: één loket,
minder doorverwijzingen,
snellere hulp, minder
bureaucratie en meer ruimte
voor maatwerk. In Venlo kunt
u hiervoor terecht bij het Huis
van de Wijk, het Informatieen Adviespunt en het Sociaal
Wijkteam in uw buurt.
Wat is een
Huis van de Wijk?
Wat is een
Sociaal Wijkteam?
In een Huis van de Wijk treft u buurt-
Iedere wijk in Venlo heeft een Sociaal
bewoners, vrijwilligers, verenigingen en
Wijkteam. Dat is een team van
professionals die zich inzetten voor hun
professionals die actief zijn in de wijk, de
wijk. Er vinden allerlei activiteiten plaats,
wijk kennen en bewoners helpen bij hun
waardoor mensen prettig, comfortabel
hulpvragen. Met professionals bedoelen
en veilig in hun eigen wijk kunnen blijven
we de mensen die professionele hulp
wonen. Elk Huis van de Wijk is anders,
verlenen, zoals een wijkverpleegkundige,
want het zijn de wijkbewoners die samen
maatschappelijk werker, gezinscoach en
invulling geven aan de activiteiten die er
buurtcoördinator.
plaatsvinden.
Het wijkteam brengt samen met u in
kaart hoe familie, vrienden of kennissen
Wat is een
Informatie- en
Adviespunt?
u eventueel kunnen helpen en waarvoor
Een Informatie- en Adviespunt is een
de Informatie- en Adviespunten bij u in de
‘loket’ in uw eigen wijk, meestal in het
buurt.
professionele hulp nodig is. Doordat een
wijkteam in de wijk opereert en daar veel
contacten heeft, kan het vragen snel
oppakken. Het Sociaal Wijkteam is ook
verbonden met de Huizen van de Wijk en
Huis van de Wijk, waar u terecht kunt met
Hulp en ondersteuning
dicht bij huis
Zoek op waar u in uw
wijk terecht kunt voor
hulp en ondersteuning.
vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen,
Een vraag voor het Sociaal Wijkteam
jeugd en zorg. Speciaal opgeleide
kan via verschillende kanalen ingediend
vrijwilligers helpen u op weg. Eenvoudige
worden: via het centrale telefoonnummer
vragen beantwoorden ze zelf, bij meer
van de gemeente Venlo: 14077, via het
ingewikkelde vragen verwijzen ze naar de
e-mailadres [email protected]
juiste instantie of het Sociaal Wijkteam in
of via het digitaal formulier op
uw wijk.
www.samenzijnwijvenlo.nl/sociaalwijkteam.
Kijk op de volgende pagina voor een overzicht van de Huizen van de Wijk,
Informatie- en Adviespunten en Sociale Wijkteams in de gemeente Venlo.
06
07
Venlo
Venlo Centrum
‘t Arsenaal
Arsenaalplein 2
5911 BR Venlo
Venlo Noord
De Witte Kerk
Agnes Huijnstraat 3
5914 PE Venlo
Tel. 077 - 3240299
Openingstijden:
Maandag: 9.00 - 12.00 uur
Woensdag: 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Keijsershof
Pastoor Gadiotstraat 2
5914 PM Venlo
Venlo Oost
Op d’n Berg
Ericaweg 6
5915 ES Venlo
Tel. 077 - 3903900
[email protected]
Openingstijden:
Maandag: 14.00 - 16.00 uur
Donderdag: 10.00 - 12.00 uur
Venlo Noordoost
Park Rijnbeek
Rijnbeekstraat 180
5913 GE Venlo
D’n Dörpel
Gulikstraat 202
5913 CZ Venlo
Tel. 077 - 8519847
www.dendorpel.nl
[email protected]
Venlo Zuid
De Zuidpilaar
Reigerstraat 2
5912 XN Venlo
Tel. 077 - 3030625
Openingstijden:
Woensdag: 9.00 - 12.00 uur
Blerick
Blerick Centrum
Boulevard Hazenkamp
Albert Verweystraat 6
5921 AZ Blerick
077 - 3266470
Openingstijden:
Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur
Het Zonneveld
Stadhoudersstraat 75
5923 CZ Blerick
Tel. 077 - 3829885
Blerick Noord
De 5sprong
Blariacumstraat 5
5913 ED Blerick
Tel. 077 - 3031091
Komaan
Alberickstraat 3b
5922 BL Blerick
Tel. 077 - 3961450
Openingstijden:
Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Muspelheim
Vastenavondkampstraat 73
5922 AT Blerick
Tel: 077 - 3822163
De Egelantier
Egelantierstraat 107
5925 AV Blerick
Tel: 077 - 387357
Blerick Zuid
Op Expeditie
Vossenerlaan 57
5924 AC Blerick
Tel. 077 - 3871431
[email protected]
Openingstijden:
Maandag 9.00 - 12.00 uur
Hout-Blerick
Zalzershaof
Zalzerskampweg 64
5926 PL Hout-Blerick
Tel: 077 - 4651110
[email protected]
www.zalzershaof.nl
Boekend
Belfeld
Huis van de Wijk
De Bekkerie
Heymansstraat 128 a
5927 NS Boekend
Tel. 077 - 3968144
[email protected]
www.debekkerie.nl
De Hamar
Stevensplein 2
5951 DV Belfeld
Tel: 077 - 4751960
[email protected]
www.dehamar.nl
Boostenhof
Heymansstraat 125
5927 NP Boekend
Tel: 077 - 3822108
www.boostenhof.nl
Tegelen
Centrum
De Nieuwe Munt
Lingsterhofweg 124
5931 MB Tegelen
De Bongerd
Bongerdstraat 41
5931 NB Tegelen
www.hvdwdebongerd.nl
Openingstijden:
Dinsdag: 13.00 - 16.00 uur
Op de Heide
De Glazenap
Spechtstraat 58
5932 VK Tegelen / Op de Heide
Tel. 077 - 3738184
www.glazenap.nl
Openingstijden:
Maandag: 9.00 - 12.00 uur
‘t Prônk-Eppelke
Pronkhof 21
5951CW Belfeld
Informatie- en Adviespunt
Sociale Wijkteams
In de gemeente Venlo zijn 12 Sociale
Wijkteams operationeel. Ook in uw wijk.
Arcen
Klosterhoaf
Wal 32
5944 AW Arcen
Tel: 077 - 4731288
Lomm
Pastoorshof
Kapelstraat 19
5943 AE Lomm
Tel: 077 - 4731915
www.pastoorshof.nl
Velden
De Vilgaard
Schandeloseweg 1
5941 CP Velden
Rozenhof
Rozenhof 1
5941 EX Velden
U bereikt het wijkteam via:
Tel: 14077
E-mail: [email protected]
Het digitaal formulier op
www.samenzijnwijvenlo.nl/
sociaalwijkteam.
Via het Informatie- en Adviespunt in uw
wijk, kunt u ook met het Sociaal Wijkteam
in contact komen.
08
09
Teamwork in Venlo-Oost
Buurtbewoners organiseren
breed scala aan activiteiten
Het Huis van de Wijk in
Venlo-Oost draait op volle
toeren. Dankzij tal van
activiteiten voor jong en oud
is het een komen en gaan
van mensen. Een breed
netwerk van vrijwilligers
houdt de boel draaiende en
zorgt ervoor dat het Huis een
open en laagdrempelige plek
is voor buurtbewoners. Een
gesprek met voorzitter Ton
Elissen: “Hier is altijd iets te
doen, vijf dagen per week.”
van de Wijk in Venlo-Oost. Naast de
Net als in alle Huizen van de Wijk gaat
computer hebben aangeraakt. Letterlijk.
‘open inloop’ zijn de peuterspeelzaal
het erom mensen uit de eigen wijk te
Na een paar lessen zie je ze opbloeien.
en de gratis bibliotheek geopend,
ondersteunen, uit hun isolement te
Een man kwam laatst dolgelukkig naar
heeft het sociaal wijkteam er overleg,
halen of zichzelf te laten ontplooien
me toe. Hij zei: ‘Eerst wist ik nog niet hoe
repareren een paar vrijwilligers van
op een manier die ze prettig vinden.
een computer aan moest en nu kan ik al
KanDoen een kapotte tafel en is het
Alle activiteiten op deze locatie zijn
op buienradar opzoeken of het straks gaat
Informatie- en Adviespunt geopend.
ontstaan op initiatief van de buurt zelf.
regenen!’”
Een drukke ochtend… “Nou”, zegt
Laagdrempeligheid staat voorop.
Ton, “dit is vrij normaal. Hier is altijd
Ton: “We willen graag uitdragen dat
Ton is zichtbaar trots op verhalen als
bedrijvigheid.” In het Huis van de Wijk
iedereen hier welkom is, om deel te
deze. “Ik kan er uren over vertellen, er
aan de Ericaweg in Venlo-Oost komen
nemen, maar ook om zelf met ideeën
zijn tig voorbeelden als deze. Het mooiste
in totaal zo’n vijftien activiteiten samen,
te komen. We hanteren zo min mogelijk
is dat je merkt dat de behoefte vanuit de
allemaal georganiseerd voor en door
regels, dat levert alleen maar gedoe op.”
wijk er is en dat zoveel mensen uit zichzelf
buurtbewoners. Ton somt ze op: “Even
Als voorzitter wil Ton zoveel mogelijk
langskomen of een activiteit organiseren.”
denken… Er wordt computerles gegeven,
verbindingen leggen tussen bezoekers
Hij vertelt hoe veel verbindingen vanzelf
een aantal dames heeft een kookclubje,
van het Huis van de Wijk: “Het is heel
ontstaan en hoe mensen die actief zijn
er is een theaterclub en een schilderclub,
simpel: de een kan goed timmeren, de
binnen het Huis van de Wijk elkaar
op woensdagmiddag zijn er creatieve
ander is goed met de naaimachine.
spontaan ontmoeten. Ton: “Je ziet mensen
activiteiten voor de jeugd, er is een Repair
Als de Theaterclub een voorstelling heeft,
opbloeien als ze de kans krijgen hun idee
Of hij misschien ook een stukje wil? Aan
Café en een peuterspeelzaal. Verder
kunnen de klussers van KanDoen een
te verwezenlijken of hun expertise in te
een tafel zit een clubje buurtbewoners
kunnen buurtbewoners hier terecht voor
decor bouwen en de dames van het
zetten.” Voor hemzelf geldt dat trouwens
gezellig koffie te drinken. Ze nemen de
allerlei vormen van hulp: van simpele
Repair Café de kostuums maken. Zo leren
ook: “Absoluut, ik leer zoveel van dit
krant door en er is vlaai vandaag. Ton
burenhulp – kleine klusjes in huis – tot
de verschillende clubjes elkaar kennen.”
voorzitterschap. Ik ben gepensioneerd
Elissen lacht: “Misschien straks.” Dan:
hulp bij vragen over werk, wonen en
Als voorbeeld van hoe bewoners elkaar
en kom uit de technische hoek. Door mijn
“Dit is dus onze ‘open inloop’, gewoon een
welzijn bij het Informatie- en Adviespunt.
helpen, noemt Ton ook de computerclub,
activiteiten hier kom ik in aanraking met
plek waar je terecht kunt voor een praatje,
En dan hebben we de buurtbus en de
opgezet door een dame uit de wijk die
hele andere werelden, dat is hartstikke
een kop koffie en soms zelfs vlaai.”
buurtmoestuin nog, die vanuit hier wordt
jarenlang computerles gaf aan senioren:
leuk en verfrissend!”
Het is donderdagochtend in het Huis
gecoördineerd.”
“Nu komen hier mensen die nog nooit een
10
11
Behoud ik mijn zorg in 2015?
Zorg, hulp en ondersteuning
vanaf 1 januari 2015
Wie doet
wat?
Vanaf 1 januari 2015 vervult
de gemeente een centrale
rol in de zorg en ondersteuning voor inwoners. Het gaat
dan om de jeugdhulp en
vrijwel alle ondersteuning
aan thuiswonende hulpbehoevenden. Voor verzorging
en verpleging thuis worden
de zorgverzekeraars verantwoordelijk, net als voor alle
(medische) zaken die onder
de ziektekostenverzekeringen
vallen. Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zwaardere
zorg, bijvoorbeeld in een
verpleeghuis. We vatten het
nog eens voor u samen.
De gemeente gaat over
de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
De gemeente gaat
over de jeugdhulp
De zorgverzekeraar gaat
o.a. over persoonlijke
verzorging en verpleging
Het rijk gaat over
de 24-uurs zorg
en intensieve zorg
Dat is hulp bij zelfredzaamheid en
Kinderen tot 18 jaar krijgen de hulp
Het basispakket van de zorg-
Deze zorg valt onder de nieuwe Wet
participatie:
die nodig is:
verzekering wordt uitgebreid met:
langdurige zorg (Wlz) en bevat:
• Huishoudelijke hulp.
• Preventie.
• Wijkverpleegkundige hulp. Dit is • Recht op zorg, in een instelling of thuis
•Hulpmiddelen, zoals een rolstoel • Opvoed- en opgroeiondersteuning.
verzorging en verpleging aan huis.
• Zorg voor de meest kwetsbaren: of scootmobiel.
• Gespecialiseerde zorg.
• Behandeling voor blinden, doven, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en • Begeleiding en dagbesteding.
• Jeugdbescherming.
slechtzienden en slechthorenden.
langdurige GGZ met behandeling.
• Beschermd wonen en opvang.
• Jeugdreclassering.
• Palliatief-terminale zorg.
• 24-uurs zorg of permanent toezicht • Intensieve kindzorg.
voor kinderen met ernstige beperkingen.
• Ondersteuning mantelzorg.
•Cliëntondersteuning.
Dit betekent ook dat de meeste van
Heeft u deze zorg nodig? Neem
In de gemeente Venlo kunt u
In de gemeente Venlo kunt u
deze zorg voor rekening van uw
dan contact op met het Centrum
hiervoor terecht bij het Sociaal
hiervoor terecht bij het Sociaal
eigen risico komt. Alleen wijkverpleeg-
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor
Wijkteam.
Wijkteam.
kundige hulp is hiervan vrijgesteld.
inwoners van de gemeente Venlo is
Via telefoonnummer 14077,
Via telefoonnummer 14077,
[email protected]
[email protected]
Voor vragen kunt u terecht bij:
of het digitaal formulier op
of het digitaal formulier op
• Uw eigen zorgverzekeraar.
www.samenzijnwijvenlo.nl/
www.samenzijnwijvenlo.nl/
•Zorgkantoor Noord- en Midden Heeft u al een indicatie? Neem
sociaalwijkteam.
sociaalwijkteam.
Limburg. Telefoonnummer:
dan voor vragen contact op met
0900-8490.
Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg.
het dichtstbijzijnde kantoor in Heerlen:
088-789 16 50 of www.ciz.nl.
Telefoonnummer: 0900-8490.
Heeft u op dit moment zorg of ondersteuning, dan behoudt u in 2015 deze
zorg. Als uw zorgindicatie pas na 2015
afloopt, neemt het Sociaal Wijkteam
(namens de gemeente) of de zorgverzekeraar in de loop van 2015 contact met
u op. Loopt uw zorgindicatie in 2015 af,
neem dan zelf met hen contact op.
Een indicatie is een brief van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
waarin staat op welke zorg u recht heeft.
Persoonsgebonden
budget (Pgb)
Per 1 januari 2015 wordt het trekkingsrecht ingevoerd voor het pgb in de Wmo
en de nieuwe jeugdwet. Dat betekent dat
u uw pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort krijgt, maar dat de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) uw pgb beheert
en de betalingen aan uw zorgverlener(s)
uitvoert. Neem voor meer informatie
contact op met de SVB: 030 - 264 82 00,
[email protected] of www.svb.nl/pgb
Pgb’s voor persoonlijke verzorging en
verpleging worden verstrekt door de zorgverzekering. Daarvoor is het trekkingsrecht via de SVB niet van toepassing.
Verzekerden van Coöperatie VGZ kunnen
voor vragen rondom Pgb contact opnemen
via telefoonnummer 088-131 16 71.
Eigen bijdrage
en ouderbijdrage
De eigen bijdrage en ouderbijdrage
worden berekend en geïnd door het
Centraal Administratie Kantoor (CAK).
Heeft u hier vragen over? Neem
contact op met het CAK: 0800-1925
of www.hetcak.nl.
12
Informatiemarkten over
veranderingen maatschappelijke ondersteuning
Heb ik
straks
nog wel
de zorg
die ik
nodig
heb?
13
Heb ik straks nog wel de zorg
die ik nodig heb? Dat is toch
wel de meest gestelde vraag
op de informatiemarkten over
de veranderingen in de zorg.
De gemeente Venlo, die vanaf
1 januari grotendeels verantwoordelijk is voor de maatschappelijke ondersteuning
van inwoners, organiseerde
er vijftien op diverse locaties.
Het aantal bezoekers
varieerde van 30 tot 160.
Bekijk een impressie van de
informatiemarkten die eind
november zijn gehouden.
Op dinsdagmiddag druppelen mensen één
over hun moeder. “Ze heeft de ziekte van
voor één binnen in het oude stadhuis aan
Alzheimer en wordt door ons verzorgd.
de Markt in Venlo. Een kopje koffie in de
Ze heeft een Pgb, maar het budget voor
ene hand, in de andere vaak een tas met
persoonlijke zorg gaat gedeeltelijk over
daarin een brief die vraagt om uitleg.
naar de VGZ en de rest komt bij de
De blikken gaan langs de medewerkers
gemeente terecht. Hoe gaat dat er straks
van diverse instanties die bij de met
uitzien?”.
folders bedekte tafels staan. Borden
verwijzen naar Wmo, Jeugdzorg, Werk
Stuk voor stuk unieke vragen. “Vandaar
en Inkomen, Werkgroep Pgb (Persoons-
ook dat er is gekozen voor deze opzet,
gebonden budget) en Huizen van de wijk.
iedereen wil antwoord op een persoonlijke
vraag. Elke vraag die is beantwoord, is
Cindy (34) is met haar begeleidster van
belangrijk”, vertelt Ine Sijbers, beleids-
Dichterbij gekomen. “Nu komt ze eens in
adviseur van de gemeente Venlo. “Door
de twee weken bij me langs, om te praten
alle berichten in de media is een beeld
over dagelijkse dingen. Ik wil graag weten
ontstaan dat na 1 januari alles op z’n kop
of dat in de toekomst zo blijft”, vertelt
staat. Dat is natuurlijk niet zo. 2015 Is een
Cindy. Greet (63) werkt bij thuiszorgorga-
overgangsjaar. Mensen die op dit moment
nisatie De Compagnon in Venlo. “Ik wil
zorg krijgen en een doorlopende indicatie
antwoord kunnen geven op vragen van
hebben, houden die zorg. Voor nieuwe
cliënten. Ik ben gekomen voor algemene
gevallen en mensen waarvan de indicatie
informatie, met name over het Pgb.”
afloopt, komt iemand van het Sociaal
Een man met een boodschappentas loopt
Wijkteam thuis langs. Samen wordt
richting de tafel die gaat over de Wmo.
bekeken welke zorg nodig is en wat de
“Ik weet niet of de Wmo iets voor me kan
omgeving en Huizen van de Wijk daarin
betekenen. Ik heb OCD, een obsessieve
kunnen betekenen.” Volgens Sijbers loopt
dwangstoornis, en ben onlangs mijn baan
Venlo voorop. “De wijkteams zijn nu al
kwijtgeraakt. Ik kreeg een bijdrage via het
goed ingericht en de Huizen van de Wijk
CAK, maar die hebben een brief gestuurd
waar mensen kunnen binnenlopen met
waarin staat dat regels veranderen. Die
alle vragen over zorg, wonen, werken
brief heb ik meegenomen”, aldus Johan
en welzijn beginnen echt te lopen.
(55). Broer en zus Rob (49) en Marita (58)
De gemeente Venlo is klaar voor de
hebben net een gesprekje achter de rug
veranderingen in de zorg.”
14
15
Conny woont met haar man
en kinderen in een koophuis
in Blerick. Door gezondheidsproblemen bij meerdere
gezinsleden wordt het steeds
moeilijker het huis en de tuin
op orde te houden. En, hoe
moet het straks, als Conny
niet meer zelf de trap op kan?
Het gezin richtte zich tot het
Sociaal Wijkteam, dat oplossingen aandroeg voor nu
én straks. “Dit is een laagdrempelige manier van hulp
vragen.”
onderhoud van het huis en de tuin steeds
Zo gezegd, zo gedaan. Vorige week werd
moeilijker worden. Conny: “En ik maakte
de tuin onder handen genomen en vandaag
me zorgen over de toekomst. Moeten we
zijn Jo en Mark volop aan het schilderen
verhuizen naar een aangepaste woning?
in één van de kinderkamers. Met roller
En, hoe gaat zoiets dan? Ik wilde graag
en kwast in de hand, vertelt Jo: “Het mes
eens vrijblijvend naar de mogelijkheden
snijdt aan twee kanten, wij vinden het leuk
informeren.”
om nuttig bezig te zijn en het is fijn om
Via het formulier op de website van de
iemand te helpen.” Conny kijkt tevreden
Gemeente Venlo kwam haar vraag terecht
naar ‘haar’ hulpteam: het achterstallig
bij Suzan, coach en lid van Sociaal Wijk-
onderhoud is al bijna weggewerkt. Nu de
team Vossener, de wijk waar het gezin
lange-termijn-oplossingen nog…
Conny doet open met een brede lach op
Bij Conny bleek al snel dat de totale woon-
eventuele aangepaste woning en verricht
haar gezicht. Als ze de deur naar de
situatie het gezin kopzorgen opleverde.
ze wat uitpluiswerk op het gebied van
woonkamer opent, komt de kleine beagle
Niet alleen het onderhoud, maar ook de
aanpassingen in huis. Conny: “Met die
Rex, haar kwispelend tegemoet. De spon-
praktische indeling van het huis en de on-
aanknopingspunten kan ik nu zelf verder.
tane Conny vertelt kordaat en komt in geen
zekerheid over de toekomst groeide Conny
Suzan blijft gelukkig wel in beeld, als ik
enkel opzicht hulpbehoevend over. “Ik vind
en haar man boven het hoofd. Al tijdens
vragen heb, kan ik haar altijd bellen. Dat
het ook vreselijk om hulp te vragen,” bekent
het eerste gesprek werd duidelijk dat één
is wel heel prettig.” Opgelucht: “Vooral het
ze, “dat zit niet in mijn aard. Daarom is het
van de problemen - achterstallig onderhoud
feit dat ik mijn hele verhaal heb kunnen
Sociaal Wijkteam een uitkomst, je stelt je
van tuin en schilderwerk – snel en gratis
doen en dat ik nu het gevoel heb, dat er
vraag anoniem en dan komt iemand bij je
opgelost kon worden. Suzan: “Het Sociaal
mensen met me meedenken, heeft me al
thuis, dat voelt veilig.”
Wijkteam werkt samen met KanDoen,
heel veel lucht gegeven.” Conny vindt de
woont. Binnen een paar dagen werd
Conny gebeld voor een keukentafelgesprek.
Ook daarbij biedt het Sociaal Wijkteam
Suzan: “Dat oriënterend gesprek voeren
hulp. In het geval van Conny, een mondige
we letterlijk bij de mensen thuis, aan de
en zelfredzame vrouw, is het volgens
keukentafel. We nemen de hele leefsitu-
Suzan voldoende om wat lijntjes uit te
atie door en gaan op zoek naar de vraag
zetten: “Met een beetje hulp van ons,
achter de vraag. Waar is behoefte aan,
kan zij zelf naar een passende oplossing
wat is er daadwerkelijk aan de hand?”
zoeken.” Zo heeft Suzan contact gelegd
met iemand van Woonwenz voor een
Sociaal Wijkteam helpt Conny bij vragen over huisvesting
Toekomstperspectief
aan de keukentafel
mensen in een kwetsbare positie die aller-
hulp die ze krijgt zeker niet vanzelfspre-
Het feit dat Conny aan de bel trok, is
lei vrijwilligerswerk doen. Zij hebben ook
kend. Als actieve vrijwilliger in haar eigen
niet overdreven. Zelf kampt ze met een
een klusteam. Eén telefoontje met Marc en
wijk en organisator van onder meer de
chronische bindweefselaandoening die
het was geregeld.” Marc Orval, coach en
Burendag, zet ook zij zich in voor haar
haar steeds minder mobiel maakt. Haar
mede-oprichter van KanDoen:
medemens. Conny: “Ik ben blij dat ik op
man, haar kinderen en haar stiefzoon
“Ik ben even bij Conny langsgegaan om te
mijn manier iets terug kan doen voor mijn
hebben eveneens te maken met beper-
kijken wat er moest gebeuren en een week
omgeving. Zeker nu ik ook andermans
kingen, waardoor alledaagse dingen als
later heb ik drie van onze jongens ingepland.”
hulp heb ingeschakeld.”
16
17
Informatie en advies in het Huis van de Wijk
Vragen die vaak
gesteld worden
bij een Informatieen Adviespunt
De volgende keer
kan ik het zelf
Suzanne Mertens is één van
de enthousiaste vrijwilligers
bij het Informatie- en
adviespunt in het Huis
van de Wijk in De Bongerd
in Tegelen. Samen met
haar collega’s helpt ze
buurtbewoners met een
vraag op weg. “Van het
sorteren van de post tot
huiselijk geweld… Mensen
lopen hier binnen met
de meest uiteenlopende
vragen.”
man kijkt verward van de papieren naar het
waarin het Informatie- en adviespunt
computerscherm. Yasemine: “Deze meneer
net als het Huis van de Wijk zelf een
vluchtte drie jaar geleden vanuit Iran
laagdrempelige ontmoetingsplaats is waar
naar Nederland. Hij heeft onlangs hoge
buurtbewoners elkaar helpen. Suzanne:
zorgkosten gemaakt en wil een gespreide
“Denk bijvoorbeeld aan grote, lange tafel
betaling aanvragen.” De man spreekt
waar mensen ongedwongen met elkaar
gebroken Nederlands en Engels. Farsi is
in gesprek kunnen gaan, waar de ene
zijn moedertaal. De van oorsprong Turkse
buurtbewoner de ander helpt, gewoon
Yasemine verstaat er flarden van.
spontaan.”
1
Ik wil een pasje voor de regiotaxi
2
Ik wil graag wat doen overdag,
aanvragen, hoe doe ik dat?
kunnen jullie mij helpen met het
vinden van dagbesteding?
3
Ik wil graag uitleg over ontvangen
brieven vanuit de belastingdienst en de gemeente.
Suzanne: “Er komen hier veel
buitenlanders die hulp nodig hebben met
Soms gebeurt dat al. Per toeval. Zo loopt er
hun administratie omdat ze de taal niet of
vanmiddag een Afghaanse jongen binnen
slecht spreken. Wij leggen ze uit wat er in
die hulp nodig heeft bij het aanvragen van
de brief staat en helpen ze op weg.” Met
zijn studiefinanciering. Hij schuift spontaan
klem: “Het is niet de bedoeling dat wij het
aan bij Yasemin en de Iraanse meneer en
werk doen. Het idee is juist dat mensen
blijkt een perfecte tolk. In Iran spreken ze
leren hoe ze het de volgende keer wél
nagenoeg dezelfde taal als in Afghanistan.
alleen kunnen. We beginnen altijd met het
Suzanne heeft zichtbaar plezier in haar
hoe kan ik toch mijn rekeningen
in kaart brengen van het probleem. Daarna
werk: “Het geeft zoveel voldoening
betalen?
Ondanks de vakantie is het druk in De
is het een kwestie van doorvragen. Hoe is
om mensen te helpen. Ik hoop dat de
Bongerd in Tegelen. Een gedeelte van het
het zo gekomen? Wat is de kern van het
maatschappij gaat veranderen, dat
Huis van de Wijk dat hier gevestigd is, is
probleem? En, heel belangrijk, wat kan
mensen wat minder op zichzelf en meer
ingericht als Informatie- en adviespunt.
iemand zelf? We geven richtlijnen aan
op elkaar gericht zijn en dat ze elkaar uit
Er staan tafels en stoelen, een rekje met
mensen, zodat ze zoveel mogelijk zelf hun
de brand helpen. Gewoon, met simpele
folders en een computer. Yasemin, één
probleem op kunnen lossen.”
dingen. Zo van: als jij mijn muur schildert,
van de vrijwilligsters vanmiddag, is al volop
Waar het nu vooral de vrijwilligers zijn
kook ik vanavond voor jou. Dan heb je
in gesprek. Haar bureau is bezaaid met
die bewoners helpen, hoopt Suzanne dat
een win-win-situatie. Ik zie nog zoveel
papieren van een zorgverzekeraar. Een
er in de toekomst een situatie ontstaat
mogelijkheden op dat vlak…”
4
Ik wil graag een (andere)
huurwoning vinden, kunnen jullie
mij daarmee helpen?
5
Het verwerken van mijn
uitkeringsaanvraag duurt (te) lang,
18
19
De nieuwe Participatiewet
Misverstanden
Iedereen doet mee
Er is al veel gezegd en geschreven over de veranderingen die op stapel staan.
Dat gaat vaak gepaard met een heleboel misverstanden. We zetten er hier een
aantal op een rij en vertellen u graag hoe het écht zit.
Iedereen die kan werken,
maar het op de arbeidsmarkt zonder hulp niet
alleen redt, valt vanaf
1 januari 2015 onder de
Participatiewet. De Participatiewet is de opvolger
van de huidige bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een groot
deel van de Wajong.
De Participatiewet is er
om mensen zoveel mogelijk mee te laten doen.
Met betaald werk of
maatschappelijk nuttige
werkzaamheden.
De gemeente voert de
Participatiewet uit, helpt
bij begeleiding naar
werk en kan tijdelijk een
uitkering verstrekken.
“Gemeenteambtenaren
gaan bepalen welke zorg
ik nodig heb.”
t uw zorgNee. De gemeente wordt nie
cifiek werk
verlener; dat is en blijft spe
gemeente
van professionals. In onze
iale WijkSoc
de
or
rvo
hebben we hie
in deze
ten
ach
skr
oep
teams. De ber
met u
en
sam
n
ele
ord
wijkteams beo
ig is
nod
g
nin
teu
ers
ond
welke hulp of
gt.
krij
p
hul
die
u
dat
en regelen ook
“Een gezin dat hulp nodig
heeft, krijgt met meer hu
lpverleners te maken.”
Nee. De gemeente wil dat
in de
toekomst de hulpverleners
beter
gecoördineerd bij een gez
in betrokken
zijn, waarbij er zoveel mogel
ijk één
vast aanspreekpunt is voo
r het gezin.
Dat aanspreekpunt is iemand
uit het
Sociaal Wijkteam. Als er me
erdere
problemen in een gezin zijn
, dan worden die tegelijkertijd bespro
ken.
“Kinderen, vrienden en
buren móeten mij gaan
helpen.”
Nee. Uw kinderen, vriende
n of buren
zijn nooit verplicht om te hel
pen. Het
Sociaal Wijkteam zal wel alti
jd samen
met u bekijken of het sociale
netwerk
om u heen kán helpen. En
als dat
niet lukt welke professionel
e hulp en
ondersteuning nodig is.
“Mijn gespecialiseerde
dagbesteding wordt wegar
bezuinigd. Nu moet ik na
is
Hu
de open inloop in het
van de Wijk.”
sende
Nee. De gemeente moet pas
mensen als
ondersteuning bieden aan
hun netze niet zelf of met hulp van
r sommige
werk kunnen meedoen. Voo
het Huis
mensen is een activiteit in
noemen
van de Wijk passend. Dat
is van de
we de open inloop in het Hu
ialiseerWijk. Voor anderen is gespec
gverlener
de dagbesteding via een zor
Daar is de
nodig. Dat blijft maatwerk.
d.
open inloop niet voor bedoel
“De hulp die ik nu krijg,
heb ik op 1 januari 2015
niet meer.”
de hulp
Nee. Op 1 januari 2015 is
eg nog
kre
al
u
en ondersteuning die
elijk
nam
dt
steeds hetzelfde. Er gel
pas
kan
Er
g.
een overgangsregelin
k
pre
ges
een
iets veranderen als u
het
uit
heeft gehad met iemand
ld als
Sociaal Wijkteam. Bijvoorbee
uw indicatie afloopt.
“Ik krijg geen huishoude
lijke hulp meer vergoed,
omdat de gemeente hiero
p
bezuinigt”.
Nee. De huishoudelijke hul
p voor het
poetsen en schoonmaken
blijft voorlopig hetzelfde. Wel gaat er wat
veranderen in de maaltijdvoorziening
. Maakt u
nu nog gebruik van de maaltij
dvoorziening, dan zal het Sociaal Wij
kteam contact met u opnemen om u per
soonlijk te
informeren over wat er gaa
t veranderen. Tot die tijd hoeft u niks
te doen.
Wet werk en bijstand (Wwb)
De Wet werk en bijstand (Wwb) verandert
vanaf 1 januari 2015 in de Participatiewet.
Dit betekent een verandering in een aantal
maatregelen en voorzieningen. Zoals de
wijzigingen voor meerpersoonshuishoudens
en alleenstaande ouders, de langdurigheidstoeslag, en bijzondere bijstand.
Huidige Wsw’ers (Wet
sociale werkvoorziening)
Voor huidige Wsw’ers met een vast dienstverband verandert er niets. Zij houden hun
baan en hun salaris. Mensen met een Wsw-
Jip (22)
“Ik heb me letterlijk
weer gezond
gewerkt”
indicatie die eind 2014 nog op de wachtlijst
staan, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de
Zijn studie Vormgeving in Tilburg moest hij
Participatiewet.
vanwege gezondheidsproblemen staken.
Nieuwe instroom
jonggehandicapten
Vanwege extreme eczeem kwam de nu
22-jarige Jip uit Venlo thuis op de bank
terecht. Hij was down en raakte met de dag
ongelukkiger door de hele situatie. Nadat
Iedereen die (op termijn) wel kan werken,
hij zich had ingeschreven bij het Werkplein
maar aangewezen is op ondersteuning,
Venlo, ging de jongerencoach van de
komt onder de Participatiewet te vallen.
gemeente Venlo met hem aan de slag. En
Jonggehandicapten met arbeidsvermogen
Jip werd weer Jip.
kunnen vanaf 1 januari 2015 niet meer
naar UWV voor inkomensondersteuning,
“Ik heb nu een jaarcontract bij een creatief
maar melden zich bij de gemeente. Alleen
bedrijf. Ik kom elke morgen fluitend op de
jonggehandicapten die duurzaam geen arbeids-
fiets naar mijn werk. Ik voel me goed en zit
vermogen hebben, kunnen vanaf 1 januari
lekker in mijn vel. De eczeem, die heb ik er
2015 nog een beroep doen op de Wajong.
hier letterlijk uitgewerkt.”
Waar kunt u terecht voor
hulp en ondersteuning?
Bekijk
de vernieuwde website
www.samenzijnwijvenlo.nl.
Huis van de Wijk
Vul uw postcode of woonplaats in en u
Inlooppunt voor iedereen in de wijk.
krijgt een overzicht van de Huizen van
(Zie pagina 6 en 7).
de Wijk, Informatie- en Adviespunten
en Sociale Wijkteams bij u in de buurt.
Informatie- en Adviespunt
Speciaal opgeleide vrijwilligers
Ook vindt u hier meer informatie over de
staan voor u klaar. (Zie pagina 6 en 7).
veranderingen in de maatschappelijke
ondersteuning en mooie initiatieven van
Sociaal Wijkteam
inwoners die zich inzetten voor hun wijk
Professionele hulpverleners, die de
en de mensen om hen heen.
wijk kennen, bieden hulp op maat.
Contact:
•Tel: 14077
/samenzijnwijvenlo
/samenvenlo
•Digitaal formulier op
www.samenzijnwijvenlo.nl/
sociaalwijkteam
Voor dringende zaken kunt u
uiteraard ook bij uw huisarts terecht.
www.samenzijnwijvenlo.nl
© gemeente Venlo, December 2014
•[email protected]