Vergroot de hoop! Ook jouw taxussnoeisel kan de hoop vergroten

Vergroot de hoop!
Ook jouw taxussnoeisel kan de hoop vergroten!
50% van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van taxus. In de jonge
naalden van Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker.
Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter
lang, levert de nodige grondstof voor de
behandeling van 1 kankerpatiënt. Jaarlijks
hebben
tienduizenden
kankerpatiënten
chemotherapie nodig. Voor al die mensen
kan ook jouw taxushaag de hoop vergroten.
Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en
31 augustus naar het containerpark. Zo
lever je de levensreddende grondstof voor
chemotherapeutische geneesmiddelen en
bovendien wordt voor elke kubieke meter
zuiver taxussnoeisel 50 euro geschonken aan
kankerbestrijding. Let wel, het taxussnoeisel
moet jong en zuiver zijn, zoniet is het
onbruikbaar voor verwerking. Hoe klein je
haag ook is, elke kilo taxussnoeisel die je
tussen 15 juni en 31 augustus naar het
containerpark brengt, vergroot de hoop! www.
vergrootdehoop.be. 
Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Je kan flink wat
besparen op je energiefactuur.
Wie kan lenen?
Elke particulier, zowel eigenaar-bewoners,
huurders als verhuurders komen in
aanmerking voor de energielening en er is geen
inkomensbeperking. De woning moet in onze
gemeente gelegen zijn en de werken moeten
uitgevoerd worden door een geregistreerde
aannemer.
Waarvoor kan men lenen?
De FRGE-lening kan enkel aangegaan worden
voor het uitvoeren van energiebesparende
investeringen. En dit zowel voor nieuwbouw als
verbouwingen. Het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, dak/vloer/
muurisolatie, condensatieketel… Een volledige
lijst van de werken kan men bekomen via de
gemeente of WVI. Bent u eigenaar, huurder
of verhuurder vraag dan NU uw goedkope
energielening (voorheen groene lening) aan via
de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
het gemeentelijk woonbureau, Sociaal huis,
Duinenstraat 106 te Bredene, 059/33.97.70,
[email protected] of met uw lokale
entiteit (WVI): www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen. 
Bescherming van zwaluwnesten
Op aangeven van de MinaRaad heeft de
gemeenteraad
een
subsidiereglement
vastgesteld voor het in stand houden
van nestgelegenheden voor de huis- en
boerenzwaluw. Wie aan zijn of haar eigendom
zwaluwnesten heeft hangen, kan dankzij
deze nieuwe subsidie een financiële premie
Met het meeste afval kan men terecht op het
containerpark. Niet iedereen kan echter zijn of
haar afval individueel naar het containerpark
brengen. Daarom zijn er ophalingen “op
aanvraag” door het IVOO.
Welk afval?
• Al het afval waarmee u ook op het
containerpark terecht kan.
• Het afval waarvoor reeds een huis-aanhuis ophaling bestaat (papier/karton en
PMD).
Goedkope energielening voor energiebesparende
investeringen
Je woning isoleren, het plaatsen van een
condensatieketel,
zonneboiler,
hoogrendementsbeglazing… het zijn allemaal
maatregelen die ervoor zorgen dat er heel wat
minder energie verbruikt wordt en de factuur
drastisch daalt. Deze investeringen kosten
echter ook geld. Wie niet onmiddellijk over
het nodige budget beschikt kan nu goedkoop
lenen om energiebesparende investeringen
uit te voeren. Bij de lokale entiteit WVI (WestVlaamse Intercommunale) kan je een voordelig
energiekrediet (voorheen groene lening) van
minimaal 1.250 EUR en maximaal 10.000 EUR
aanvragen. De terugbetalingstermijn van de
lening is 5 jaar. De rentevoet is vast en bedraagt
max. 2% per jaar of is in bepaalde gevallen
zelfs renteloos. Het geld wordt ter beschikking
gesteld via het FRGE (Fonds ter Reductie van
de Globale Energiekost) en dient uitsluitend
voor het financieren van energiebesparende
investeringen.
Inzameling grof huisvuil
krijgen. De subsidie moet aangevraagd
worden tussen 1 mei en 31 juli (de periode
van het broedseizoen). Er wordt 25 EUR/jaar
toegekend voor 1 nest per adres, 40 EUR/jaar
voor 2 nesten per adres en 60 EUR/jaar voor
3 of meer nesten per adres. Een gemeentelijk
ambtenaar kan ter plaatse komen controleren.
Welk afval niet?
• Rubberbanden waarmee je bij een verkoper
of op het intercommunale containerpark
terecht kan.
• Bouwafval zoals lavabo’s, WC-potten,
stenen, golfplaten … dat enkel tegen
betaling kan afgegeven worden op het
containerpark.
• KGA, dat om praktische redenen enkel op
het containerpark terecht kan.
• Bedrijfsafval
Welke beperkingen?
• Te grote/te zware stukken dienen eerst
verkleind te worden tot stukken van max.
50 kg zodat ze door 2 personen kunnen
geladen worden op een vrachtwagen.
• Max. 2m3 per ophaalbeurt. Voor grotere
hoeveelheden moet men een privé-ophaler
contacteren.
Wanneer?
De ophaling gebeurt in 2012 nog op volgende
data :
• 26/07, 27/09
Praktische regeling
De ophalingen beginnen vanaf 8 uur - plaats
het grof huisvuil tijdig buiten!!!
Hoeveel is de bijdrage in de kosten?
• het gewone tarief bedraagt 10 EUR voor
max. 2 m³, 20 EUR voor max. 4 m³
• voor personen met het Omnio-statuut
bedraagt de bijdrage 5 EUR voor max. 2 m³,
10 EUR voor max. 4 m³
Betaling minstens 1 week vóór de ophaling
op rekening nr. 091-0006508-38 van IVOO,
met vermelding van de ophaaldatum en het
ophaaladres. Als de bijdrage niet gestort is,
kan de ophaling niet doorgaan.
Hoe aanvragen?
VOLLEDIG ingevuld aanvraagformulier (http://
www.ivoo.be/n_gescheiden/grof_vuil.htm)
met gegevens over plaats van ophaling, aard
en hoeveelheid afvalstoffen minstens 1 week
vooraf bezorgen aan IVOO per post, per fax
(059/801.203) of via e-mail.
Meer inlichtingen? Bel tussen 9 en 12 uur naar
IVOO 059/552.730 of mail op [email protected]
KRINGLOOPCENTRUM
Met herbruikbaar materiaal kun je ook
terecht bij de kringwinkel, Duinenstraat 114
te Bredene, tel. 059/32.10.27.
Na aanvraag wordt het materiaal gratis aan
huis opgehaald. Je kunt het ook zelf naar het
containerpark brengen of naar de winkel zelf
en dit tijdens de openingsuren: maandag van
14 uur tot 17u30, dinsdag tot en met zaterdag
van 10 uur tot 17u30.
MILIEUKRANT
B
Voorwoord
Goed gesorteerd! Dank u wel!
Met de campagne “Goed gesorteerd!
Dank u wel!” willen we alle bezoekers
van ons containerpark belonen. Goed
sorteren betekent immers niet alleen een
tijdsbesparing in het containerpark, het
is bovendien uiterst milieuvriendelijk. En
daarnaast zorgt het voor een besparing
voor het gemeentebestuur omdat minder
afval moet worden verwerkt. Doen dus!
Het gemeentebestuur ondersteunt ook met
veel enthousiasme de campagne ‘Vergroot
de hoop’. Het snoeisel van de taxushaag
bevat een levensreddende grondstof. Door
je taxussnoeisel in het containerpark binnen
te brengen help je mee in de strijd tegen
kanker. Per kubieke
meter
snoeisel
wordt
bovendien
50 EUR aan de
kankerbestrijding
geschonken. Als dat
geen reden is!
Yannick Wittevrongel
Gemeentesecretaris
Erwin Feys
Schepen van Milieu
Hoe beter u sorteert, hoe beter de recyclage
zal verlopen. Correct sorteren maakt het
hele systeem van selectieve inzameling
en recyclage doeltreffender. Dat beperkt
niet alleen de impact op het milieu,
maar reduceert ook de kosten van de
afvalverwerking voor de maatschappij.
Goed sorteren…en je krijgt een balpen!
Ondanks de inspanningen van de meeste
gezinnen komt er vandaag nog altijd heel
wat niet-recycleerbaar materiaal terecht in
de selectief ingezamelde fracties. Met de
campagne ‘Goed sorteren, beter recycleren!’
wil het gemeentebestuur de Bredenaars
aanzetten tot een correcte afvalverwerking.
Het gemeentelijk containerpark is dan ook de
aangewezen plaats om deze campagne in
de kijker te plaatsen. Iedere Bredenaar die
op het containerpark zijn/haar afval correct
aanbiedt, zal een 100% biologische balpen
en een flyer met een aantal sorteertips
ontvangen. 
Elektrisch laadeiland in Kapelstraat
Wie in het bezit is van een elektrische fiets (of in voorkomend geval een wagen) en
die wil opladen kan voortaan terecht aan de laadpaal op de parking in de Kapelstraat
(ter hoogte van warenhuis Lidl). De laadpaal staat er voorlopig in een proeffase en
is er gekomen dankzij het EVA-project met financiële ondersteuning van de hogere
overheid. De steun van overheid en gemeenten is belangrijk om een overschakeling
naar duurzame vervoerswijzen te stimuleren.
Hoe ga je tewerk ?
Een fiets opladen kan op 2 manieren.
De eerste mogelijkheid is dat u een sms stuurt
naar het (verkort) nummer van Blue Corner
nv dat wordt vermeld op de laadpaal. De
paal wordt geactiveerd en de gebruiker kan
zijn fiets opladen zolang hij nodig acht. Om
te stoppen stuurt de gebruiker opnieuw een
sms en de paal wordt gedeactiveerd. Kostprijs:
0,5 EUR/sms.
Maar u kunt ook een fietslaadkaart aankopen
in het MEC Staf Versluys of in een ander
verkooppunt in de andere deelnemende
gemeenten. Met deze kaart kunt u onbeperkt
elektriciteit laden in Bredene maar ook op de
andere laadeilanden van het netwerk EVA. De
kostprijs van een kaart varieert naargelang de
duur ervan. Een kaart van 3 maanden kost 19
EUR, 6 maandag 29 EUR, 12 maanden 39 EUR.
Elektrische auto
Ook hier zijn er meerdere manieren mogelijk.
De eerste mogelijk is dat u een sms stuurt
naar het (verkort) nummer van Blue Corner dat
wordt vermeld op de laadpaal. De paal wordt
geactiveerd en de gebruiker kan opladen voor
zolang hij nodig acht. Om te stoppen stuurt de
gebruiker opnieuw een sms en de paal wordt
gedeactiveerd. Kostprijs: 0,5 EUR/sms.
Een tweede mogelijkheid is via de laadkaart
van Blue Corner nv of andere laadkaarten.
Deze zijn te koop bij Blue Corner en dealers
van elektrische auto’s. Kostprijs: indicatief
bij Blue Corner 34 EUR/maand. Let wel : bij
het herladen tijdens de periode van betalend
parkeren dient u ook een parkeerticket te
nemen! 